چشم سوم و هاله بيني

چشم سوم و هاله بيني

 

چشم سوم چيست؟

 
دانشمندان معتقدند که چشم سوم مانند يک لوبيا است که در بين دو ابرو قرار گرفته و کار آن دريافت سيگنالهای انرژيکی است.
 
حالا من اين غدده را از نزديک نديده ام ولی هر شکلی که باشد کارش تقريبا درست است.
 
چشم سوم و هاله بيني
 

چشم سوم چيست؟

 
دانشمندان معتقدند که چشم سوم مانند يک لوبيا است که در بين دو ابرو قرار گرفته و کار آن دريافت سيگنالهای انرژيکی است.
 
حالا من اين غدده را از نزديک نديده ام ولی هر شکلی که باشد کارش تقريبا درست است.
 
چشم سوم در بين ۲ ابرو قرار گرفته و کار آن دريافت سيگنالهای انرژی و حتی ارسال آنها نيز هست.
شما با استفاده از اين چشم ميتوانيد امواج انرژی که در محيط هست را احساس کنيد
اين امواج را از طريق مغز يا روح تجزيه و تحليل کنيد و در نهايت پيام مربوطه را به تصوير بکشيد
اين پيام ميتواند يک تصوير، يک حس و يا هر چيز ماورايی باشد.
معمول استفاده من از اين چشم ارسال حس آرامش به افراد و دريافت تصاوير انرژيکی اجسام و اشخاص است.
يعنی با استفاده از اين چشم من ميتوانم هاله افراد موجودات فرا مادی و يا دردها و هر چيز غير مادی
و انرژيکی را با استفاده از اين چشم مشاهده کنم.
 
تست تعيين ميزان فعاليت چشم سوم
 
ابتدا شما بزرگترين انگشت خود را که همان انگشت وسط است را از فاصله ای حدود ۲۰ سانتيمتر به بين ۲ ابرو نزديک کنيد.
شما بايد احساسی خاص مانند غلغلک يا حتی درد در آن ناحيه احساس کنيد.
اگر هيچ احساسی نداشتيد با انگشت سبابه اين عمل را انجام دهيد
و اگر هم باز هيچ احساسی نداشتيد با انگشت کوچک عمل را تکرار کنيد
و اگر باز هم احساس نداشتيد با وسيله نوک تيز مثل نوک خودکار اين عمل را انجام دهيد. 
هر چقدر که جسمی که به اين چشم نزديکتر شود نوک پهنتر داشته باشد
و هر چه فاصله آن از پيشانی بيشتر باشد نشان دهنده باز بودن اين چشم دارد
برای مثال اگر شما نوک خودکار را از فاصله ۱ سانتيمتری احساس ميکنيد چشم شما بسيار ضعيف است
 
و اگر انگشت وسط خود را از فاصله ۱۰ سانتيمتری احساس کنيد وضعيت چشم سوم شما مناسب است. 
 
توصيعه ميشود اين عمل را به مدت زياد تکرار نکنيد. چون ممکن است دچار سر درد شويد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *