راههای فعال کردن چشم سوم

راههای فعال کردن چشم سوم
 
 شما هر شب يا هر وقتی که بيکار بوديد ميتوانيد اين ناحيه را ماساژ دهيد و يا حتی آنرا به آرامی بخارانيد.
شما ميتوانيد از اجسام بهم ريخته که شکل خاصی روی آنها نقش نبسته است
بدنبال تصوير خاصی بگرديد مانند اشکالی که روی سنگهای مرمر تشکيل ميشوند
من سعی ميکنم چند تصوير برای مثال روی سايت قرار دهم. و شما اشکال مورد نظر را جستجو کنيد.
اگر بعد از مدتی توانستيد اين تصاوير را حرکت دهيد که بسيار عاليست برای مثال شما فردی را در تصوير پيدا مينکيد
حالا خوب دقت کنيد ممکن است اين فرد به شما بخندد و يا اخم کند
يا به سمت شما برگردد و شما را نگاه کند و رويش را از شما برگرداند.

 

راههای فعال کردن چشم سوم
 
 شما هر شب يا هر وقتی که بيکار بوديد ميتوانيد اين ناحيه را ماساژ دهيد
و يا حتی آنرا به آرامی بخارانيد. شما ميتوانيد از اجسام بهم ريخته که شکل خاصی روی آنها نقش نبسته است
بدنبال تصوير خاصی بگرديد مانند اشکالی که روی سنگهای مرمر تشکيل ميشوند
من سعی ميکنم چند تصوير برای مثال روی سايت قرار دهم. و شما اشکال مورد نظر را جستجو کنيد.
اگر بعد از مدتی توانستيد اين تصاوير را حرکت دهيد که بسيار عاليست برای مثال شما فردی را در تصوير پيدا مينکيد
حالا خوب دقت کنيد
ممکن است اين فرد به شما بخندد و يا اخم کند
يا به سمت شما برگردد و شما را نگاه کند و رويش را از شما برگرداند.
 

 فعال كردن چشم سوم

 
یک قطعه فیروزه را به مدت ده دقیقه بر روی خاک باغچه در آفتاب گذاشته
و سپس بمدت بیست دقیقه آن را بر روی چشم سوم خویش قرار دهید.
این روش می بایستی هر روز به طور متوالی تکرار گردد. چنانچه حتی یک روز فاصله بیفتد، اثر پنج روز از بین می رود.
 
انجام طولانی مدت روش فوق باعث باز شدن نیروی چشم سوم و رویت موجودات ابعاد دیگر
و وقایع جهان های مختلف مادی و معنوی خواهد شد.
البته انتظار می رود که افراد کمی از این روش طولانی مدت استفاده نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *