مصرف شکلات به بهبود خلق در افراد افسرده کمک می کند
نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است: افراد مبتلا به افسردگی، بیشتر شکلات می‌خورند.
دکتر ناتالی رز متخصص دانشگاه کالیفرنیا به همراه دستیاران خود رابطه بینمصرف شکلات و خلق وخوی افراد را در بین ۹۳۱ زن و مرد که از داروهای ضدافسردگی استفاده نمی‌کردند مورد مطالعه و آزمایش قرار دادند.
، شواهد علمی نشان داده است کهتمایل افراد به مصرف شکلات در زمان بروز نشانه‌های افسردگی به مراتب بیشتراست، چون ظاهرا شکلات، خلق آنها را بهبود داده و احساس بهتری در این افرادایجاد می‌کند.
 

در پایان این تحقیقات معلوم شد که افراد افسرده دو برابر بیشتر از افرادسالم شکلات مصرف می‌کردند. گفتنی است، این یافته‌ها در بین زنان و مردانشرکت کننده یکسان بوده است.
بر اساس این گزارش، همه ما در طول زندگی در دوره‌های کوتاه یا طولانی مدتاحساس غم و اندوه را خصوصا در هنگام از دست دادن همسر و یا نزدیکان، هنگامکار و یا از دست دادن آن تجربه کرده‌ایم و قادر به مقابله با این حوادثهستیم. اما زمانی که این اندوه، بیش از اندازه و پایدار و عمیق باشد، ممکناست منجر به بروز بیماری افسردگی شود.
امروزه علم شناخت فعل و انفعالات بیوشیمیایی در مغز یا تغییرات شیمیایی درمسیرهای عصبی که اصطلاحا انتقال دهنده‌های عصبی نامیده می‌شوند، در ایجادآثار بیماری افسردگی نشان داده است که این تغییرات شیمیایی خود را بصورتعلائمی‌ همچون تغییر خلق، کاهش اشتهاء، تحریک پذیری، خستگی مفرط وبی‌علاقگی نمایان می‌سازد.
گفتنی است، دانشمندان علم ژنتیک نیز ژن خاصی را که عامل بروز این بیماریباشد، معرفی نمی‌کنند بلکه معتقدند؛ ترکیبی از ژنهای مختلف، شخص را مستعدابتلا به این اختلال می‌کند.
منبع :robabnaz.persianblog

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *