مراحل يازده گانه رفتن به آرامش عمیق برای خود

مراحل يازده گانه رفتن به آرامش عمیق برای خود هیپنوتیزمی
 
 
 
 
مراحل يازده گانه رفتن به آرامش عمیق برای خود هیپنوتیزمی
مراحل يازده گانه:
۱>شروع خواب مصنوعي> مكاني ساكت و دنج پيدا كنيد ، آرام روي صندلي اي راحت بنشينيد و يا در جايي نرم دراز بكشيد (گذاشتن موسيقي اي آرام يا صداي طبيعت مي تواند كيفيت كار را بهتر كند). سپس چشمها را بسته و از ۱۰ تا ۱ به صورت معكوس بشماريد به طوريكه شماره ها يك در ميان با دم و بازدم تنظيم شوند ، مثلا با شماره ۱۰ ،نفسي عميق بكشيد و ۱۵ ثانيه نگهداريد سپس با شماره ۹ بيرون دهيد و همينطور الي آخر. . . در ضمن تصور كنيد لحظه به لحظه و با هر شماره بدن شما سنگينتر مي شود.

مراحل يازده گانه رفتن به آرامش عمیق برای خود هیپنوتیزمی
 
 
 
 
مراحل يازده گانه رفتن به آرامش عمیق برای خود هیپنوتیزمی
مراحل يازده گانه:
۱>شروع خواب مصنوعي> مكاني ساكت و دنج پيدا كنيد ، آرام روي صندلي اي راحت بنشينيد و يا در جايي نرم دراز بكشيد (گذاشتن موسيقي اي آرام يا صداي طبيعت مي تواند كيفيت كار را بهتر كند). سپس چشمها را بسته و از ۱۰ تا ۱ به صورت معكوس بشماريد به طوريكه شماره ها يك در ميان با دم و بازدم تنظيم شوند ، مثلا با شماره ۱۰ ،نفسي عميق بكشيد و ۱۵ ثانيه نگهداريد سپس با شماره ۹ بيرون دهيد و همينطور الي آخر. . . در ضمن تصور كنيد لحظه به لحظه و با هر شماره بدن شما سنگينتر مي شود.
 
۲>رها سازي پاها> ابتدا پاي راست خود را از انگشتانش تا كمر(يا تا زانو)در ذهن مجسم كنيد . آن را احساس كنيد و در ذهن خود تصور كنيد كه تمام اجزاي آن مثل خمير شل ، گرم و سنگين شود ؛ سنگين سنگين ،اين كلمه را ۵ بار تكرار كنيد ؛ وارد جزئيات شويد و سعي كنيد به ترتيب عمل كنيد يعني به خود القا كنيد كه پاي راستتان تا كمر از نوك انگشتان ، پاشنه پا ، كف پا، ساق پا، ران و… همه و همه شل ، سنگين و گرم شده اند بعد همينطور پاي چپ(براي اينكار مي توانيد در ذهن خود ۵ بار به پاهايتان دستور بدهيد كه آرام سنگين و گرم شو و بگوييد لحظه به لحظه پاهايم گرمتر و سنگينتر و شل تر مي شوند . احساس سه كلمهً گرم ، سنگين و شل را مدام در ذهن خود تكرار كنيد .)
 
۳>رها سازي تنه> يك نفس نيمه عميق و آرام بكشيد و همه بدنتان را رها كنيد.حالا عضلات شكم ، سينه ، سرسينه ها و پهلوها را رها كنيد ؛ تصور كنيد تمام قسمتهاي بدنتان شل شده اند لذا اين قسمتها را ، راحت ، آسوده ، شل ، سنگين و گرم شده باور كنيد ، مي توانيد ۵ بار ذهني بگوييد از كمر تا كتفم شل و سنگين شده و لحظه به لحظه گرمتر و شل تر و روانتر مي شود .(به تصوير كشيدن اجزاء بدن در ذهن به صورت ماده اي مثل خمير يا هر ماده اي كه در حال وارفتن و روان شدن باشد بسيار كمكتان مي كند)
 
۴>رها سازي دستها> منظور ، قسمت مچ دست تا انگشتان مي باشد ؛ پس ابتدا دست راست و سپس چپ خود را رها و شل كنيد ،دقيقا مانند مراحل قبل ؛يعني تصوركنيد تمام اجزاي دست مورد نظر شل و سنگين شده .بهتر است از نوك انگشتان شروع كنيد و ۵ بار به خود بگوييد دست چپم شل و سنگين شده است ،آرام و رها .
 
۵>رها سازي كتفها و بازوها> كتفها و بازوهايتان را شل ، سنگين و بدون هيچ انقباضي قرار دهيد (همانطور كه با اعضاي قبلي رفتار كرديد) ، مي توانيد تصور كنيد همينطور كه بازوهاي شما سنگين، شل و گرم مي شوند به تدريج مثل خميري نرم ، روان به سوي پاهايتان در جريان است .
 
۶>رها سازي سر> حال نوبت عضلات گردن ، فك ، چانه ، صورت ، لبها ، گونه ها ، پيشاني ، گوشها ، ماهيچه هاي زير چشم و موها رسيده است .تصور كنيد اختيار اين قسمتها دست شما نيست و همه شان شل ، گرم ، سنگين و مايع شده اند ؛ رهايشان كنيد و در ذهن ببينيد صورتتان آرام و آسوده شل شده است .
 
۷>چسباندن پلكها> اكنون تصور كنيد پلكهايتان شديداً به هم چسبيده اند ، يعني تصور كنيد آنها را با قويترين چسب دنيا به هم چسبانده اند و شما در ذهن خود مجسم كنيد كه نمي توانيد چشمهايتانرا باز كنيد آرام آرام عضلات صورت را شل كرده و رهايشان كنيد .
 
۸>پاكسازي آلودگيها> در اين مرحله در ذهن و خيال خود تصور كنيد هوايي زلال و شفاف (ترجيحا قابل رويت) به درون ريه هايتان مي فرستيد به طوريكه اين هوا علاوه بر ريه ها ، به تمام سلولها و اتمهاي اجزاي ديگربدن نيز وارد شده و همه عضلات داخلي و ماهيچه ها و مغزتان را پاك پاك پاك ، صاف و زلال و شفاف مي كند و به همين دليل هواي وارد شده سياه رنگ مي شود ؛ پس در بازدم ، آن رنگ سياه كه در واقع بيماريها ، نقطه ضعفها ، ناراحتي ها و مشكلاتتان است بيرون مي رود . اين تنفس شامل دم پاك و بازدم سياه رنگ را مرتب تكرار كنيد و تصور كنيد كه با بيرون رفتن تنشها و بيماريها به صورت دود سياه ، لحظه به لحظه شادابتر و سرحالتر مي شويد و رفته رفته رنگ سِاه بازدمها نيز كمتر مي شود تا آنجا كه هم دم و هم بازدمتان زلال و شفاف و پاك مي شوند و در واقع تمام سلولهاي بدنتان را پاك و تميز و جوانتر شده مي بينيد .
 
۹>افزايش كيفيت آرامش> تصور كنيد كنار دريا در ساحلي بسيار زيبا يا كنار رودخانه اي جنگلي يا در باغي سرسبز و آرام يا روي تشكي نرم و لطيف يا قايقي راحت در وسط اقيانوسي آرام زير گرماي مطلوب خورشيد ونسيم خنك پرطراوتي(و خلاصه هر مكان و فضاي آرامشبخشي كه بودن در آنجا را دوست داريد )دراز كشيده ايد ؛ احساس كنيد كه نسيم دريا يا صداي آب شما را آرام و آرامتر مي كند ، خورشيد به صورت حرارتي مطبوع بر شما مي تابد و بدنتان را نوازش و گرم مي كند . حالا در ذهن بگوييد لحظه به لحظه آرامتر مي شوم ، دستهايم ، پاهايم ،كمرم ،سينه ام ،شكمم ،عضلات صورتم همه سنگين و سنگين تر مي شوند .دست چپم ، سنگين شده سنگين سنگين ، دست راستم شل و آرام شده سنگين سنگين ، گرم گرم ؛ هر نفسي كه مي كشم مشكلات ، تنشها ،بيماريها و انقباضها از بدنم حذف ميشود و من آرام و راحتم ، پاهايم ، سينه ام و سرم سنگين و گرمند ، من راحتم من آرامم . در اوج نشاط وآرامش ، آسوده و راحت ، رها و آزاد و شاد و اميدوار .(دقت كنيد كه تكرار اين كلمات و تصور كردن دوباره اجزاي بدن به صورتي آرام در افزايش كيفت آرامش شما بسيار مهم است).
 
۱۰>تلقين خواسته ها> اين مرحله ، مرحله تلقين دقيقتر آمال است ؛ هر چه مي خواهيد و هر آرزوئي كه داريد به صورت جمله اي كوتاه در ذهن خود بيان كنيد مثلا بگوئيد من هر لحظه به لحظه و روز به روز از هر لحاظ بهتر مي شوم يا من در درسها يا كارم موفق هستم ،يا من ثروتمندم ،يا من سالمم . حتما اين جملات را به زبان حال (نه اينكه از اين به بعد مي خواهم باشم)و با ساختاري مثبت بيان كنيد (ا زكلمات منفي و كلمه نه خودداري كنيد) . جملات را چندين بار تكرار كنيد و تصور كنيد كه به هدف خود رسيده ايد .دوستان را ببينيد كه برايتان شادماني مي كنند ، صداها را بشنويد كه به شما تبريك مي گويند ، افراد و دوستان شما را در بغل كرده مي بوسند و موفقيتتان را تبريك ميگويند ، احساس بسيار بسيار خوبي داريد .خوش به حالتان.
 
۱۱>بيدار شدن از خواب مصنوعي> آرام آرام از ۱ تا ۱۰ بشماريد ، با هر شماره تنفس را تندتر كنيد كوتاه و سريع ، و به خود بگوييد وقتي به ۱۰ رسيدم چشمهايم را باز مي كنم ، شاداب و سر حالم ، كاملا با نشاط و سرحال ، خوشحال و پر انرژي . انگشتان پاي راست را تكان بدهيد ، آنگاه انگشتان پاي چپ ،ساق پاي راست و ساق پاي چپ ؛رانها را به حركت درآوريد ؛ پاها را بالا بياوريد ؛ دستهايتان را تكان دهيد ؛ گردنتان و عضلات صورت را منقبض كنيد ، تكان بخوريد ، شاد و سر حال چشمها را باز كنيد و بعد از ۳۰ ثانيه بنشينيد با اين عمل شما امواج آلفا مغز خود را فعال مي كنيد .( تذكر مهم اينكه در مرحله ۱۱ حتما با تلقين معكوس ، حالت سنگيني و كرختي بدنتان را حذف كنيد مثلا بگوييد پاي چپم سبك شده ، دمايش عاليست و راحتم ، همچنين حتما تلقين كنيد من بعد از بيداري شاد و سرحال و پر انرژي مي شوم ، تمام اعضاي بدنم در حالت عادي راحتتر و پر انرژي اند.)
 
نكاتي بيشتر:
 
> تقسيم كردن بدن به اجزاي بيشتربدين منظور است كه عمل تن آرامي به آساني امكانپذير شود .زيرا مغز فرمانهاي جزئي را سريعتر از فرمانهاي كلي به اجرا مي گذارد . پس بدن خود را قسمت به قسمت شل كنيد تا به مرحله مفيد و موثر تن آرامي برسيد.
 
> مثالها ، ترتيب و جملاتي كه در اين مراحل آورده شده بود بي شك ثابت نيستند ؛ بخصوص در مراحل ۸ ،۹ و ۱۰ تا آنجا كه مي توانيد قوه تخيلتان را به كار بگيرد .طبيعتا پس از انجام يكي دو بار مي توانيد متناسب سيستم روحي ، جسمي و نيازهاي خود آنها را تغيير دهيد و سعي كنيد تمام مراحل را براي خود سفارشي(Customize)كنيد .
 
> با توجه به تكنيكهاي NAC (علم تداعي عصبي شرطي ) در ابتداي مرحله ۱۱ كه شروع به برگشت به حالت عادي مي كنيد در ذهن خود تصور كنيد مثلا دست چپتان را مشت كرده ايد . بعدها در مواقع ضروري ، هر وقت و هر جا ، در جمع ، ماشين و محيطي شلوغ يا پرتنش كه شما اين كار يعني مشت كردن دست چپتان را انجام دهيد و چشمهايتان را ببنديد ، بلافاصله احساس آرامش مي كنيد و امواج آلفا ، مغز شما را شاد مي كنند.
 
> در ضمن ذكر اين نكته نيز لازم است كه منظور از گفتن فلان جمله در مراحل مذكور آن نيست كه آنها را به زبان بياوريد بلكه بايد طوري بيان و احساس شود كه كل وجود شما جملات مورد نظر را فرياد كند.
 
> مي توانيد جملات مورد نظر را با تنظيم زمانبندي مناسب ،همراه موسيقي اي ملايم بر روي يك نوار كاست ذخيره كرده و از آن در حين انجام دادن مراحل استفاده كنيد .
 
> مسلما رفتن به حالت Relaxation و اعمال مشابه براي عوض كردن اجتماع يا آدمهاي اطرافتان نيست بلكه روشي است تا شما را با روحتان آشتي دهد و قدرتهاي نامتناهي اي كه خداوند متعال در اختيارتان قرار داده را به كنترل شما درآورد تا بوسيله آنها بتوانيد در برابر محيط ، موقعيتها ، فرصتها و افراد پيرامونتان بهترين تصميم و عكس العمل را به كار بنديد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *