تله پاتي

تله پاتی چیست؟
 
تله پاتي:
 
 براي انجام تجربه تله پاتيک حداقل به دو نفر نياز داريم :جنسيت:چون تله پاتي عبارت از انتقال افکاري است که از يک بار عاطفي و احساسي قوي آکنده شده است بنابراين با توجه به غرايزي که خداوند براي بقاي نسل در نهاد بشر قرار داده است ارتباط بين دو جنس مخالف بايستي روشنتر و پر قدرت تري صورت بگيرد نر وماده هريک به تنهائي ناقص هستند و هر کدام از آنها سعي دارد با جستجوي جفت خويش به کمال برسد جاذبه جنسي يکي از شاهکارهاي آفرينش که در پرتو آن موجبات ادامه نسل و رسيدن به تکامل فراهم مي شود قدرت ونيروي عشق بسيار قوي است تا حدي که در بر خي از موارد بر عقل سليم چيره مي 

تله پاتی چیست؟
 
تله پاتي:
 
 براي انجام تجربه تله پاتيک حداقل به دو نفر نياز داريم :جنسيت:چون تله پاتي عبارت از انتقال افکاري است که از يک بار عاطفي و احساسي قوي آکنده شده است بنابراين با توجه به غرايزي که خداوند براي بقاي نسل در نهاد بشر قرار داده است ارتباط بين دو جنس مخالف بايستي روشنتر و پر قدرت تري صورت بگيرد نر وماده هريک به تنهائي ناقص هستند و هر کدام از آنها سعي دارد با جستجوي جفت خويش به کمال برسد جاذبه جنسي يکي از شاهکارهاي آفرينش که در پرتو آن موجبات ادامه نسل و رسيدن به تکامل فراهم مي شود قدرت ونيروي عشق بسيار قوي است تا حدي که در بر خي از موارد بر عقل سليم چيره مي شود
در ارتباط تله پاتيک جنسيت از اهميت زيادي بر خوردار است بهترين نتايج درشرايطي صورت مي گيرد که فرستنده پيام مرد و گيرنده زن باشد در شرايطي که برعکس اين باشد نتيجه از آنچه که گفته شد کمتر است
همان طور که در ارتباط عادي روزمره با ديگران سعي مي کنيم با توجه به ميزان سن /تحصيلات /طبقه اجتماعي و قدرت درک آنها از زبان و منطق خاصي پيروي کنيم به هنگام بر قراري ارتباط تله پاتي با ديگران هم بايستي به اين عا مل مهم تو جه کنيم بنابراين اگر بخواهيم با کودکي ارتباط بر قرار کنيم بايستي از تصاوير و سمبلهايي استفاده کنيم که بيشتر مطابق ادراک و روحيات او باشد.
در روزهاي پر گرد وغبار و پر باد وطوفان پيش از رگبارها در زمان فعاليتهاي خو رشيد ي و به هنگام وجود کامل قرص ماه از انجام تله پاتي خود داري کنيد زيرا در برخي از افراد در اين ايام ممکن است کسالتهاي مبهمي از يک سر درد تا افسردگي شديد حملات آسمي…..متفاوت دچار با شند  بنا بر اين هنگامي که هوا کمي آرام وخنک است بهترين زمان براي تمرينات تله پاتي است
اين موضوع در روزهائي که باراني است به شرطي که رگبار وجود نداشته باشد هم صدق مي کند در زماني که هوا بسيار سرد وگرم است شرايط نا مناسب است شايد دوستان بپرسن چرا دراين موقعها زمانه خوبي نيست
با يد عرض کنم معمولا پيش از رگبارو رعدو برق تحولات شديدي در ميزان فشار و بار الکتريکي هوا پيدا مي شود که هر گونه تماس تله پاتيک را مانع ميشود مهمترين دليل براي تو جيه عوارض اين آثار
بيان شده پيدايش تغيراتي در ميزان يو نها يا اتمها و مولوکلهايي است که داراي بار الکتريکي در پوست هستند و انسان شديدا نسبت به آنها حساس است
:پيام تله پاتيک :بايد متن و لحني داشته باشد که گويي خود او به اين مطالب فکر مي کند و آنرا  با زبان خودش بيان مي کند :براي مثال اگر بخواهيم که او دستش را بلند کند اين پيام يا فرمان
به اين صورت صادر مي گردد :حالا من دستم رااز زمين بلند مي کنم پس درستي مطالب اين است که همه پيامها را تجسم کنيد اگر کالايي مي خواهيد خريداري کنيد مهم اين نيست که به اين
کالا احتياج داري يا نه کافيست که انگيزه و اشتياق لازم براي خريد يک جنس به وجود آيد.
 
براي شروع تله پاتي ابتدا نکات زير را رعايت کنيد
 
۱٫سکوت و کمي تاريکي براي اين گونه تمرينها لازم است
 
۲٫تله پاتي را زماني انجام دهيد که شخص گيرنده خواب است
 
۳٫بين دو نفري که تله پاتي انجام ميشود شخصي که تعمق ودرون گرايي بيشتري داردنقش گيرنده وشخصي که فعالتر است نقش فرستنده را بر عهده گيرد
 
۴٫فرستنده بايد براي ارسال پيام  چنان فکرش را روي فرمان متمرکز کند که گويي قصد دارد خود آن را در آن لحضه انجام دهديعني واقعا خيال کند که دارد آن را بطور واقعي انجام مي دهد
۵٫گيرنده بايدهر فکري را از خود دور کند وخود را در بي فکري کامل قرار دهد و منتظر يک تحرک دروني بماند
 
۶٫قبل از شروع وبعد از تمرينات کمي آب بنوشد تا مواد وافکار زايد از او دور شوند
 شروع تمرين:
براي اين تمرين ساده ودر ضمن کاربردي ابتدا بايد هردو شخص گيرنده وفرستنده پنج شيء متفاوت مانند پنج نوع ميوه يا پنج نوع اشکال هندسي مثل مربع مستطيل لوزي و…..راانتخاب کنند و در يک فاصله مکاني معين چه دور چه نزديک و در زمان مشخصي قرار گيرند در اين هنگام شخص فرستنده به يک شي نگاه مي کند وکاملا آن را بررسي مي کند و بعد جسم را تصوير سازي مي کند وبراي شخص گيرنده ارسال مي نماييد در اين لحظه شخص گيرنده جلوي خود تکه کاغذي سفيد با خيره به ديوار سفيد رنگ اتاق مي شود و هر نوع شکلي در ذهن او پديدار شد روي يک کاغذ بنويسد اين کار مي تواند بين ۵ تا۱۰ دقيقه طول کشد
در ضمن اين را بگويم تمرکز بدون هدف اصلا جواب نمي دهد وبايد هدف خود را معيين کنيد و سخت بروي ان متمرکز شويد.
 
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *