تله پاتی تله پاتی

تله پاتی تله پاتی

تله پاتی تله پاتی

 
در نوشته های قبلی در مورد تمریناتی که ذهن را مرتب میکنه و باعث میشه بتونیم خوب تمرکز کنیم
 
چیزهایی نوشتم و تمریناتی گفتم برای انجام یک ارتباط خوب
و یا اثر گذاری ازراه دور خوب
 
باید تمرینات قبلی را خوب انجام داده باشید
 
چون در غیر این صورت ذهن شما هنگام تله پاتی درگیر مسائل حاشیه ای میشود
و یک ارتباط خوب را از دست خواهید داد
 
وقتی ذهن شما از افکار و انرژیهای نصفه و نیمه آزاد وخالی باشد براحتی یک شروع خوب را خواهید داشت
 
تزکیه روح از مقدمات تله پاتی است و تعهد اخلاقی که به خودتان و من میدهیدتا در جهت خلاف استفاده نکنید
 

تله پاتی 

 
در نوشته های قبلی در مورد تمریناتی که ذهن را مرتب میکنه و باعث میشه
بتونیم خوب تمرکز کنیم چیزهایی نوشتم و تمریناتی گفتم برای انجام یک ارتباط خوب و یا اثر گذاری
ازراه دور خوب باید تمرینات قبلی را خوب انجام داده باشید
چون در غیر این صورت ذهن شما هنگام تله پاتی درگیر مسائل حاشیه ای میشود
و یک ارتباط خوب را از دست خواهید داد
 
وقتی ذهن شما از افکار و انرژیهای نصفه و نیمه آزاد وخالی باشد براحتی یک شروع خوب را خواهید داشت
 
تزکیه روح از مقدمات تله پاتی است و تعهد اخلاقی که به خودتان و من میدهیدتا در جهت خلاف استفاده نکنید
 
شما میدانید و خدای خودتان که در جهت خلاف استفاده کنید و بعد توبه کنید.
اما اگر من بعد از چک کردنتان احساس کنم در راه خلاف استفاده میکنید
چاکرای مربوطه را در شما به تعادل قبل از تمرین بر میگردانم تا وقتی که لازم باشد…
این را یک تهدید بگیرید و از دوستانی که با تمرینات قبلی یک کمی شیطونی کردن بپرسید
که دیگر نتونستن نتیجه بگیرن ویا حتی تمرین کنند و یا وقفه افتاده ودیر از قبل نتیجه گرفتن…. 
 
…این تمرین که تمرین اساسی تله پاتی است باید دونفره انجام شود تمرین بسیار بسیار ساده
 
برای این تمرین احتیاج به ۵ کارت دارید که اندازه آنها اندازه ی ورقهای بازی باشد

و روی هر یک از آنها یک شکل ساده ی خاص کشیده شده باشد

میتوانید کارتها رابا مقوا و کاغذ کلفت بسازید و روی کاغذ اول
ستاره کاغذ دوم مربع کاغذ سوم دایره کاغذ چهارم مثلث و کاغذ پنجم چند خط مورب کنار هم رسم کنید
 
همراه با نفری که میخواهید تله پاتی را تمرین کنید در جای ساکتی قراربگیرید
 
تمرین به این صورت است که یک نفر به عنوان فرستنده و یک نفر گیرنده است و دور بعد جای نفرات عوض میشود
 
نفر گیرنده چشمان خود را میبندد و به حالت آلفا میرود ( اگر تمرین آلفا را انجام داده باشید
با گذاشتن ۳ انگشت روی هم بلا فاصله به حالت آلفا میروید) نفر فرستنده ۳ نفس عمیق میکشد
و آرام میگیرد سپس یک کارت را نگاه میکند و به گیرنده نگاه کرده و ذهنا شکل را بطرف گیرنده
میفرستد بعد از یک دقیقه که شکل را ارسال کرد از گیرنده میخواهد
که بگوید کارت مورد نظر چیست.سپس کارتهای بعدی هم به همین صورت تا کارت پنجم .
به گیرنده نمیگوییم که درست گفته یا اشتباه تا کارتها تمام شود.
سپس به او میگوییم و جای گیرنده و فرستنده عوض میشود این تمرین را ۳ دور در روز انجام دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *