فال،فال روز و ماه و سال

فال ، فال روز تولد ، فال ماه تولد ، فال سال تولد

مديران انجمن: amirhvr, mehdiaali

فال،فال روز و ماه و سال

پستتوسط aram » دوشنبه آبان ماه 25, 1388 14:00

فال،فال روز ماه  سال تولد بر اساس کتاب عدد روز تولد
تاكنون به فال فكر كرده‌ايد، آيا روز يا عدد تولد حقيقت دارد يا خرافات مي‌باشد. در فرهنگ چين و هند در مورد فال زياد كار شده است. هنگامي كه جنين در حال شكل گيري است ستاره و سيارات مختلف در مدارهاي گوناگون قرار مي‌گيرند و تأثيرات خاصي را برروي يدن فرد مي‌گذارند. يك دسته از اين تأثيرات موجب مي‌شود كه مواد خاصي با غلظت‌هاي مختلف در بدن ذخيره شود. در هميوپاتي در مورد شخصيت مواد و نوع شخصيت بر اساس مواد يا نمك‌ها تقسيم بندي را داريم. مثلاً كسي كه شخصيت سولفور را دارد از نظر رواني و جسمي داراي خصوصياتي است كه با بقيه افراد قابل توجه مي‌باشد. پس اگر طريقه قرار گيري كواكب بتواند بر ذخيره كاني‌ها و مواد در بدن تأثير گذارد از آن طريق مي‌تواند بر روي شخصيت و فيزيك ما مؤثر باشد. اينكه در چين و هند چگونه اين مسائل را درك كرده‌اند جاي سوال است. به هر حال ما از اين دانش مي‌توانيم بهره ببريم. البته بايد متذكر شوم كه اراده انسان مي‌تواند تغييراتي در اين وضعيت ايجاد كند و حتي بر عكس آن نيز اتفاق افتد. اراده و تصميم انسان غالب بر تمام خصوصيات جسمي و ذهني انسان مي‌باشد. شما مي‌توانيد با فال روز تولد ، سال و ماه كه از اين طريق انجام شده است در مورد خصوصيات جسمي و رواني خود بيشتر بدانيد. اگر سنگ‌ها، رنگ‌ها و كارهايي كه ذكر شده است را بكار گيريد موجب متعادل شدن شخصيت شما مي‌گردد. در اين فال متوجه مي‌شويم كه ما از نظر رواني و جسمي در چه موقعيتي هستيم. در اين فال متوجه مي‌شويم كه اگر بخواهيم تغييري در زندگي بدهيم چگونه بايد عمل كنيم. فال روز تولد، ماه و سال به ما ياد مي‌دهد از در چه شغلي و كاري بهترين كيفيت و كارايي را خوايم داشت. فال تولد، ماه و سال تقريباً بالاي 80% موارد با  فرد هماهنگي دارد. علت اينكه 100% نمي‌باشد مي‌تواند چند دليل داشته باشد اول اينكه هر انساني اراده دارد مي‌تواند فال خود را تغيير دهد ديگر اينكه اين فال براي كشورهايي مثل چين و هند مي‌باشد كه از نظر طول و عرض جغرافيايي و شرايط آب و هوايي با ما متفاوت هستند و علت‌هاي ناشناخته ديگر كه موجب مي‌شود اين فال 100% درست از آب در نيايد. البته بعضي‌ها مي‌گوئيد كه اين فال كاملاً بر شخصيت آنها منطبق است.
براي اينكه بتوانيد از فال روز، ماه و سال تولد استفاده كنيد ابتدا بايد روز و ماه و سال تولدتان را به ميلادي پيدا كنيد. مي توانيد

عضويت  / ورود
تا از طريق نرم افزار بتوانيد تاريخ تولد را به ميلادي تبديل كنيد .
در اين فال به دوره‌هاي سالي 9 ساله تقسيم بندي شده است. يعني افرادي كه اختلاف سني روز دارند داراي خصوصيات فيزيكي و رواني مشتركي هستند ولي داراي ويژگي‌هاي خاص خود نيز مي‌باشند. به همين دليل در هر قسمت فال شما با ويژگي‌هاي ديگران كه اختلاف 9 روزه با شما دارند نيز آشنا مي‌شويد.
پس از اينكه تاريخ تولدتان را به ميلادي پيدا كرديد بر روي تاريخ تولدتان در ماه مربوطه كليك كنيد و خصوصيات فال خودتان را در صفحه‌اي كه ظاهر مي‌شود، مشاهده كنيد.
از اينكه نظرتان رادر مورد اين فال و انطباق بودنش با خصوصيات رواني و ذهني‌تان برايمان ارسال مي‌كنيد، متشكريم.
عضويت  / ورود


براي مشاهده ويژگي هاي خود لطفا روي تاريخ تولد خود کليک کنيد:


فال متولدين ژانويه:عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


فال متولدين فوريه:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


مارس:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


آوريل:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


مه:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


ژوئن:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


ژوئيه:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


آگوست:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


سپتامبر:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


اکتبر:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


نوامبر:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود


دسامبر:


عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود
آخرين ويرايش توسط aram on دوشنبه دي ماه 19, 1390 17:55, ويرايش شده در 4.
دليل: باز نشدن لینک ها
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود


برای نویسنده این مطلب aram تشکر کننده ها: 5
Alaleh (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52), At21x (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52), amirhvr (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52), nazem (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52), pir (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52)
رتبه: 41.67%
 
aram
استاد آرام - مدیر سایت
 
پست ها : 545
تاريخ عضويت: يکشنبه مرداد ماه 24, 1388 00:00
تشکر کرده: 12 بار
تشکر شده: 253 بار
امتياز: 0

پستتوسط setar » شنبه آذر ماه 28, 1388 17:10

سلام ممنون
اما يه مشكلي هست سيستم محاسبه تاريخ تولد به ميلادي و شمسي يك روز اختلاف داره.

برای نویسنده این مطلب setar تشکر کننده ها: 2
amirhvr (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52), rroshanakk (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52)
رتبه: 16.67%
 
setar
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 9
تاريخ عضويت: چهارشنبه آذر ماه 10, 1388 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 7 بار
امتياز: 0

پستتوسط Dany » يکشنبه فروردين ماه 15, 1389 09:36

آره
اول فکر کردم من دارم اشتباه میکنم ولی جاهای دیگه که امتحان کردم دیدم نرم افزار یک روز عقب تر رو نشون میده!

دفعه اول تاریخ اشتباه رو نگاه کردم (تاریخی سایت میده) و حدود 30% درست بود ولی وقتی فال تاریخ درست رو نگاه کردم بیشتر از75% درست بود

برای نویسنده این مطلب Dany تشکر کننده ها:
amirhvr (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52)
رتبه: 8.33%
 
Dany
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 13
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 12, 1389 00:00
تشکر کرده: 6 بار
تشکر شده: 11 بار
امتياز: 0

پستتوسط parisa » سه شنبه فروردين ماه 24, 1389 17:37

خيلي عالي بود دقيق و درست
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
:)

برای نویسنده این مطلب parisa تشکر کننده ها:
amirhvr (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52)
رتبه: 8.33%
 
parisa
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: سه شنبه فروردين ماه 23, 1389 00:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 1 دفعه
امتياز: 0

فال

پستتوسط sana » شنبه ارديبهشت ماه 3, 1389 02:45

ميشه گفت كه 80٪ شايدم بيشتر درست بود اما كاش فالي بود كه آينده رو اينجور دقيق محاسبه ميكرد :)

برای نویسنده این مطلب sana تشکر کننده ها:
amirhvr (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52)
رتبه: 8.33%
 
sana
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 3
تاريخ عضويت: دوشنبه فروردين ماه 15, 1389 00:00
محل سکونت: tehran
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 3 بار
امتياز: 0

پستتوسط setar » شنبه تير ماه 12, 1389 11:47

در هر حال من فرمولش رو محاسبه کردم که درست جواب میده هر کی خواست بگه براش بفرستم.
setar
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 9
تاريخ عضويت: چهارشنبه آذر ماه 10, 1388 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 7 بار
امتياز: 0

پستتوسط Alaleh » چهارشنبه شهريور ماه 3, 1389 19:39

خیلی عالی بود. اعداد خوش یمن رو نمی دونم، ولی خصوصیاتی که گفت، کاملاً درست بود! ممنونم (:
Alaleh
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: چهارشنبه شهريور ماه 2, 1389 00:00
محل سکونت: Sari
تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط shady_k » يکشنبه شهريور ماه 7, 1389 22:12

سلام.خیلی خوب بود.برای من که تقریبا همش درست بود.ممنون.
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
shady_k
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: يکشنبه شهريور ماه 6, 1389 00:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط bryan » شنبه شهريور ماه 12, 1389 02:34

سلام
فال عالی بود اکثرا درسته امیدوارم همه یه سر به فال تولد بزنن
bryan
کاربر متوسط
 
پست ها : 34
تاريخ عضويت: سه شنبه شهريور ماه 8, 1389 00:00
محل سکونت: شیراز
تشکر کرده: 9 بار
تشکر شده: 7 بار
امتياز: 0

پستتوسط saray » پنج شنبه مهر ماه 29, 1389 13:25

واقعا خیلی جالب بود من اهل خرافات نیستم اما واقعا جالب بود
saray
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 2
تاريخ عضويت: پنج شنبه مهر ماه 28, 1389 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط nazem » شنبه مهر ماه 30, 1389 01:18

سلام ودرود بر همه

خصوصيات كه در هر فال اومده مربوط به تما م متولدين همان روز در سرتا سر جهان ميباشد

اينكه ممكن بعضي گفته ها مر بوط به شما نباشد شايد يك جمله ان در رفتار خود ببينيد شايد

چند جمله

موفق باشين
nazem
کاربر ویژه
 
پست ها : 472
تاريخ عضويت: پنج شنبه تير ماه 23, 1389 00:00
تشکر کرده: 73 بار
تشکر شده: 218 بار
امتياز: 0

غال فال روز فال تولد

پستتوسط aram » پنج شنبه آبان ماه 6, 1389 11:54

فال روز يا تولد يا ماه تولد در همه جا ممكن است در مورد ان صحبت شود. كتاب روز عدد تولد متابي با بيش از 600 صفحه ترجه شده است كه چون اجازه نشر پيدا نكرده در سايت قرار داده شد. مطالب اين كتاب ممكن است تا 80 در صد مواقع درست از آب درآيد. ولي اين كتاب براي كشور هند و چين است. افراد در ارتفاع از سطح دريا و نوع آب و هوايي كه به دنيا مي ايند ممكن اسن خصوصياتي را داشته باشند. ممكن است فكر كنيد كه اين ها خرافات است. اما اينگونه نيست . همان طوري كه اگر شما در نقاط خاصي از كره زمين به دنيا بيايد ( بيشتر زمان تشكيل جنين است) ممكن است خصوصياتي را به همراه داشته باشيد. اين كتاب تا درصدي درست است .
البته بايد در نظر داشت كه قطعي نيست و هر فردي با پشتكار و تلاش و اتفاقات خواسته يا ناخواسته ممكن است زندگي اش را طور ديگري ورق بزند.
اگر خواهان ان  هستيد كه اطلاعات علمي در اين زمينه كسب كنيد مي توانيد روش هاي هميوپاتي را مطالعه كنيد. مخصوصا نمك هاي شوسلر

موفق باشيد
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود


برای نویسنده این مطلب aram تشکر کننده ها:
nazem (يکشنبه دي ماه 11, 1390 06:52)
رتبه: 8.33%
 
aram
استاد آرام - مدیر سایت
 
پست ها : 545
تاريخ عضويت: يکشنبه مرداد ماه 24, 1388 00:00
تشکر کرده: 12 بار
تشکر شده: 253 بار
امتياز: 0

پستتوسط sophia » يکشنبه آبان ماه 9, 1389 15:47

به نظر من جالب بود ممنون
sophia
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 8, 1389 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط dr_queen » يکشنبه آبان ماه 30, 1389 16:06

سلام به همگی دوستان
من تو تبدیل سال شمسی به میلادی دچار مشکل شدم! یه فرمول پیدا کردم که براساس اون روز تولدم سه روز با روزی که سایت محاسبه کرده اختلاف داره!!بالاخره کدومش درسته؟
لطفا راهنمایی کنید..
ممنون
dr_queen
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: يکشنبه آبان ماه 29, 1389 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط mahaya » شنبه آذر ماه 6, 1389 05:19

kheili jalebe.be nazare man kamelan doroste.ba vojoode inke man ta be hal be fal hich eeteghadi nadashtam,ehss mikonam hame chi darmoredam kheili daghigh gofte shode bood.merc.
mahaya
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 2
تاريخ عضويت: شنبه آذر ماه 5, 1389 01:00
محل سکونت: nederland
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط dadashi22 » شنبه آذر ماه 20, 1389 12:47

به نام آفریننده دانا

ممنون . بیشتر مطالب فال درسته
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
dadashi22
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 2
تاريخ عضويت: شنبه آذر ماه 19, 1389 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط fdm » دوشنبه اسفند ماه 16, 1389 11:26

محاسبه تاریخ تولد کاملا درست بود با آنچه قبلا از فرمولهای دیگر استفاده کرده بو دم هم برای خودم و هم برای همسرم این فرمول مطابقت داشت .
fdm
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: چهارشنبه اسفند ماه 3, 1389 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

روز عدد تولد

پستتوسط aram » سه شنبه اسفند ماه 17, 1389 10:14

سلام بر همه
روز عدد تولد براساس ستاره شناسی هندی و چینی می باشد. روز عدد تولد کتابی است که در سال 84 ترجمه شده است . از انجایی که این کتاب موفق به گرفتن مجوز چاپ نشد و از جایی دیگر بسیار جالب است و درصد بالایی از مطالب ان درست از اب در می اید تصمیم گرفتیم این کتاب را به این صورت که ملاحضه می کنید در سایت و در اختیار همه قرار دهیم. این کتاب بالغ بر 600 صفحه دارد . در مورد هر شخصیت تقریبا 20 صفحه مطلب دارد. شخصیت افراد را به 108 مورد تقصیم بندی می کند.
از همه دوستان که ابن بخش را به دیگران معرفی می کنند یا اینکه تشکر می کنند از انها ممنون هستم امیدوار بتوانم در اینده مطالب بهتر را در اختیار دیگران قرار دهم.
ارادتمند شما ارام
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود

aram
استاد آرام - مدیر سایت
 
پست ها : 545
تاريخ عضويت: يکشنبه مرداد ماه 24, 1388 00:00
تشکر کرده: 12 بار
تشکر شده: 253 بار
امتياز: 0

پستتوسط maryam-290 » جمعه فروردين ماه 26, 1390 20:24

خیلی عالی بود ... مرسی :P
maryam-290
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: جمعه فروردين ماه 25, 1390 00:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

فال اي چينگ

پستتوسط eliche » يکشنبه خرداد ماه 8, 1390 15:29

[align=right]          سلام بچه ها
كسايي كه فال اي چينگ دوست دارند بدونن كه ايرانسل يه سرويس فال اي چينگ گذاشته كه مي تونيد نيت كنيد و فال بگيريد ، خيلي جالبه حتما امتحان كنين :P . (بايد كلمه falich  رو به شماره 8282  پيامك كنين)[/align]
eliche
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: يکشنبه خرداد ماه 7, 1390 00:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

فال fal فال عدد تولد

پستتوسط sara_y » سه شنبه خرداد ماه 9, 1390 01:07

سلام بچه ها
مرسی eliche من به این فال ایچینگ ایرانسل اعتیاد پیدا کردم آخرشه.واقعا محشر بووووووووووود
sara_y
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: سه شنبه خرداد ماه 9, 1390 00:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

پستتوسط roohevahshi » پنج شنبه دي ماه 8, 1390 20:56

سلام
برای من فعال نبود
روی اعداد که میرفتم هیچ لینکی نبود
roohevahshi
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: پنج شنبه دي ماه 7, 1390 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

Re: فال،فال روز و ماه و سال

پستتوسط misha » پنج شنبه دي ماه 15, 1390 15:50

salam linke tarikhe tavallod active nist? chetori mitonam falamo begiram mamnon misham rahnamaie konid?!
misha
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: پنج شنبه دي ماه 15, 1390 15:40
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

Re: فال،فال روز و ماه و سال

پستتوسط Emma » دوشنبه دي ماه 19, 1390 13:07

جوابی باز نمی شد
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
Emma
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 3
تاريخ عضويت: دوشنبه دي ماه 19, 1390 12:55
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0

Re: فال،فال روز و ماه و سال

پستتوسط aram » دوشنبه دي ماه 19, 1390 17:31

درود بر شما
می توانید از این ادرس وارد شوید
http://aramgroup.ir/article-4--0-0.html
ممنون از شما
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود
-
برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید
عضويت / ورود

aram
استاد آرام - مدیر سایت
 
پست ها : 545
تاريخ عضويت: يکشنبه مرداد ماه 24, 1388 00:00
تشکر کرده: 12 بار
تشکر شده: 253 بار
امتياز: 0

Re: فال،فال روز و ماه و سال

پستتوسط Emma » يکشنبه دي ماه 25, 1390 14:57

باز شد
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
عالی بود
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
Emma
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 3
تاريخ عضويت: دوشنبه دي ماه 19, 1390 12:55
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 0


بازگشت به فال ، فال روز تولد ، فال ماه تولد ، فال سال تولد

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان