متولدين 1، 10، 19 و 28 ام فوريه

متولدين 1، 10، 19 و 28 ام فوريه تحت سلطه عدد 1 و خورشيد هستند. ماه فوريه در قلمروي سياره زحل نيز قرار دارد. بنابراين خورشيد و زحل تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود. (نكته: جزئياتي كه در مورد عدد 1 ذكر مي‌شوند به همان اندازه در مورد سه تاريخ ديگر اين گروه نيز صدق مي‌كنند. به علاوه، خصوصيات فردي متولدين 10، 19 و 28 ام به صورت جداگانه بيان مي‌شوند.)

 

 

تاريخ تولد: 1 فوريه

اگر در اولين روز ماه فوريه به دنيا آمده‌ايد، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) در فكر و عمل خود مستقل هستيد. (2) ترجيح مي‌دهيد هميشه مشغول باشيد. (3) پر انرژي، با اشتياق و هنردوست هستيد. (4) از هوش سرشاري برخوردار هستيد و مهارت زيادي در سرگرم كردن دوستانتان داريد. (5) بسيار حساس هستيد و به همين خاطر به راحتي صدمه مي‌بينيد. (6) از بينش قدرتمندي برخوردار هستيد و مي‌توانيد فكر مردم را بخوانيد. (7) ويژگي برجسته شما اين است كه مي‌توانيد اسرار ديگران را محرمان نزد خود حفظ كنيد و تنش‌هاي رواني و رنج‌هاي آنها را تسكين دهيد. (8) توصيه‌هاي خوبي به ديگران مي‌كنيد و به همين دليل ديگران شما را شخص قابل اعتمادي مي‌دانند. (9) معمولاً در زندگي موفق مي‌شويد، زيرا خودتان را با هر جامعه‌اي وفق مي‌دهيد. (10) اگرچه روابط اجتماعي گسترده‌اي داريد، ولي عميقاً احساس تنهايي مي‌كنيد به طوري كه حتي دوستان صميمي و نزديكانتان چيزي در مورد آن نمي‌دانند. (11) در زندگي براي خودتان ايدئولوژي داريد. (12) به سختي مي‌توانيد براي مدت طولاني به يك موضوع بپردازيد. (13) اگرچه عميق فكر نمي‌كنيد، ولي با قدرت سخن‌وري خود مي‌توانيد ديگران را تحت تأثير قرار دهيد. (14) از هوش و توانايي‌هاي خود براي بهبود زندگي ديگران بهره مي‌بريد. معمولاً اختراع بزرگي صورت مي‌دهيد كه سود آن به تمام جهانيان مي‌رسد و به همين دليل نام نيكي از خود بر جاي مي‌گذاريد. (15) مي‌توانيد به راحتي روي افراد تحريك‌پذير، هيجاني و احمق سلطه داشته باشيد و خودتان را در ميان چنين افرادي مي‌بينيد. (16) به سمت موضوعات اسرار آميز و رمزي جذب مي‌شويد. (17) به زن خود عشق مي‌ورزيد و همين احساس را در مورد دوست پسر و دوست دختر خود داريد. (18) خودگراي هستيد و اراده شما قوي است. (19) شخصيت دوگانه‌اي داريد؛ از يك سو بي‌نهايت اهل عمل و از سوي ديگر ايده‌آل‌گرا هستيد. (20) طبيعت بانشاط، شاد و بشاشي داريد و بسيار خوش‌بين هستيد. (21) به راحتي نمي‌توانيد با همسايگان خود سازگار باشيد، مگر اينكه آنها اشخاص باهوشي باشند و در كارتان دخالت نكنند. (22) بهتر از يك فرد معمولي ويژگي‌هاي انساني را از خود نشان مي‌دهيد. (23) براي رهبري كردن ساخته شده‌ايد و دوست نداريد از ديگران پيروي كنيد. (24) همواره ايده‌هاي جديدي در ذهن مي‌پرورانيد و به همين دليل هميشه جوان باقي مي‌مانيد.

 

تاريخ تولد: 10 فوريه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 1 فوريه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) از اين توانايي طبيعي برخوردار هستيد كه نيت ديگران را متوجه شويد. (2) اسرار ديگران را محرمان نزد خود حفظ مي‌كنيد و به همين دليل ديگران به شما اطمينان مي‌كنند. (3) هميشه توصيه‌هاي عملي به ديگران مي‌كنيد. (4) نياز به كسي داريد تا توانايي‌هاي خود را به معرض نمايش بگذاريد. خيلي به سمت خانواده خود جذب نمي‌شويد. (5) از پدر، مادر و زن خود سود مالي بدست مي‌آوريد. (6) به دنبال احترام و وقار هستيد. (7) موفقيت نسبتاً خوبي در فعاليت‌هاي خدماتي و تجاري كسب مي‌كنيد. (8) دوست داريد به مردم كمك كنيد، ولي به ندرت ديگران به ويژه نزديكانتان پاسخ خوبي‌هاي شما را مي‌دهند. (9) پس از سن 28 سالگي خوشبختي به سمت شما سرازير مي‌شود.

 

تاريخ تولد: 19 فوريه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 1 فوريه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) در خانه خوب و مرفهي متولد مي‌شويد. (2) از همان دوران كودكي، به تمامي امكانات رفاهي و فرصت‌هاي خوب برخوردار خواهيد بود كه ديگران در سنين بسيار بالا به آن دست پيدا خواهند كرد. (3) به خاطر عدم تمركز كافي ممكن است در زمينه تحصيلات دانشگاهي خود دچار مشكل و وقفه شويد. (4) به فعاليت‌هاي متنوعي مثل ورزش، موسيقي و خواندن مطالب سرگرمي علاقه داريد. (5) به خاطر تأثير سياره زحل، ذهن فلسفي داريد. (6) استعداد تحقيق كردن داريد و دوست داريد به صورت سيستماتيك و روشمند روي موضوع مورد نظر خود كار كنيد. (7) عدد 9 در تاريخ تولد 19 تحت سلطه سياره مريخ قرار دارد. اين سياره نماد گستاخي و لجاجت است. اين ويژگي در نهايت باعث نزاع مي‌شود. (8) در مسائل عشقي انتظار پاسخ سريع از طرف مقابل داريد و به همين دليل بعضي مواقع نااميد مي‌شويد. (9) ديگران به سختي مي‌توانند شما را درك كنند و با شما همكاري كنند. (10) پرجرأت و نترس هستيد. (11) لازم است هميشه سعي كنيد و خودتان را مشغول كاري كنيد؛ در غير اينصورت ناآرامي و تنش رواني به سراغتان خواهد آمد.

 

تاريخ تولد: 28 فوريه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 1 فوريه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) انسان رويا پردازي هستيد، ولي تأثير سياره زحل باعث مي‌شود اين ويژگي خود را تحت كنترل در آوريد. (2) با مؤسسات آموزشي و خيريه مثل بيمارستان‌ها در ارتباط خواهيد بود. (3) لازم است پول خود را عاقلانه سرمايه‌گذاري كنيد؛ در غير اينصورت ممكن است ديگران شما را فريب دهند. (4) به ندرت مي‌توانيد حتي هيجانات خود را ابراز كنيد و به همين دليل سرد و غير صميمي به نظر مي‌رسيد. (5) اراده سركشي داريد و در انجام طرح‌هايتان درنگ نمي‌كنيد، هر چند طرح‌هاي عجيب و غريبي باشند. (6) اتفاقات غير منتظره‌اي در زندگي خانوادگي شما رخ مي‌دهد و به نظر نمي‌رسد طرح‌هايي كه براي اعضاي خانواده ترتيب داده‌ايد عملي شوند. (7) در زمينه هاي مختلفي استعداد داريد و ايده‌هاي بكري در ذهن مي‌پرورانيد. (8) بسيار حساس هستيد و به خاطر مسائل كوچك صدمه مي‌بينيد.

 

ساير عوامل مرتبط با متولدين 1، 10، 19 و 28 فوريه

مسائل مالي

معمولاً وضعيت مالي خوبي داريد. با اينحال، لازم است تمايل خود به قماربازي را كنترل كنيد. همچنين انتظار نداشته باشيد خيلي زود پولدار شويد. اگر روي خودتان كنترل داشته باشيد، درآمد كافي بدست خواهيد آورد و مي‌توانيد تمايل خود به خودنمايي را ارضا كنيد. ممكن است ثروت جمع نكنيد، ولي شخصيت و رفتارتان اين حس را به ديگران منتقل مي‌كند كه شخص ثروتمندي هستيد. معمولاً در سنين بالا به ثبات مالي دست پيدا مي‌كنيد.

 

شغل

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

بلند پرواز هستيد، ولي به خاطر طبيعت ناپايدارتان به سختي براي مدت طولاني به يك شغل يا فعاليت مي‌پردازيد. با اينحال در تجارت فرد موفقي مي‌شويد، زيرا مي‌توانيد در آن از هوش خود بهترين بهره را ببريد. مي‌توانيد در زمينه هايي مثل بانكداري، كتاب فروشي يا توزيع كتاب، واردات و صادرات، كار روزنامه، دكوراسيون منزل، كارگرداني برنامه‌هاي تلويزيوني يا امور خارجه شاغل شويد.

 

سلامتي

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

بايد مراقب باشيد و خيلي به دستگاه گوارش خود فشار نياوريد، زيرا هر گونه عملكرد ضعيف آن باعث بسياري از بيماري‌ها مي‌شود. به خاطر گردش خون ضعيف، از كم خوني و تپش قلب رنج مي‌برد. بايد آب زيادي بنوشيد تا كليه‌ها و مثانه شما خوب كار كنند. گلو و مجراي تنفسي نيز اندامي هستند كه احتمال دارد از آن ناحيه رنج ببريد. ممكن است معتاد دارو شويد و اشخاص كلاه بردار شما را فريب دهند و داروي قلابي به شما بفروشند.

 

همسر

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد (1) 21 ژانويه و 20 فوريه (2) 21 مارس و 20 ژوئن و (3) 21 ژوئيه و 20 اكتبر. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 2، 4، 5، 7، 9، 11، 13، 14، 16، 20، 22، 23، 25، 29 و 31. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

 

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) دوست داشتني، ملاحظه كار، متفكر و مواظب هستيد. (2) به خانواده خود عشق مي‌ورزيد و زمان زيادي را در خانه سپري مي‌كنيد. (3) هيجاني و رويايي هستيد. به همين دليل تخيلات بيشتر از واقعيات زندگي برايتان اهميت دارند. (4) به سختي مي‌توانيد با مشكلات زندگي روبرو شويد. (5) ارضاي جنسي اهميت زيادي براي شما دارد و در تمامي طول زندگي دوست داريد اين ميل خود را ارضا كنيد. (6) وانمود مي‌كنيد با ديگران فرق داريد، در نتيجه همسرتان احساس مي‌كند به زندگي خانوادگي توجه چنداني نداريد. (7) ازدواج را يك برنامه خانوادگي مي‌دانيد و به خاطر نگرش مثبت خود در آن موفق مي‌شويد. همين مسئله باعث هماهنگي بيشتر در خانه مي‌شود.

 

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) دوست داريد زندگي تجملي داشته باشيد. (2) قدرت تطبيق‌پذيري بالايي داريد. (3) فداكار، مهربان و دلسوز هستيد. (4) همدم خوبي و شايسته‌اي براي شوهرتان هستيد و هوش و استعداد زيادي داريد. (5) مي‌دانيد چگونه مردم را كنار يكديگر جمع كنيد و به همين دليل خانه شما تبديل به مركز فعاليت‌هاي اجتماعي مي‌شود. (6) در زمينه‌هاي مختلفي علاقه داريد و خيلي به اين مسئله توجه نمي‌كنيد كه شوهرتان چگونه اوقات فراغت خود را سپري مي‌كند. (7) به رقص و موسيقي علاقمند هستيد.

 

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي فوريه، مه، آگوست و نوامبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 5، 7، 9، 10، 12، 14، 16، 18، 19، 21، 23، 25، 27، 28 يا 30 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت.

 

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما يكشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه و تاريخ‌هاي خوش يمن 2، 4، 5 و 8 ام هستند. به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

 

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 2، 4، 5 يا 8 است، امتحان كنيد.

 

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي پرتقالي، ارغواني، بنفش و خاكستري استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

 

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از ياقوت، توپاز، الماس و لعل بنفش استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

 

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 1 ختم شود (براي مثال 1، 10، 19، 28، 37، 46، 55، 64، 73 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

 

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

كيفيت‌هاي منفي

احترام به ديگران

گستاخي

وقار

عدم انعطاف

احترام

خودنمايي

دلسوزي

غرور

مشاور خوب

وسواس

اقتدار

ولخرج

عزم راسخ

 

اعتماد به نفس

 

استعداد تحقيقات

 

الهام بخشي