متولدين 3، 12، 21 و 30 ام ژانويه

متولدين 3، 12، 21 و 30 ام ژانويه تحت سلطه عدد 3 و سياره مشتري هستند. ماه ژانويه در قلمروي سياره زحل نيز قرار دارد. بنابراين مشتري و زحل تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود. (نكته: جزئياتي كه در مورد عدد 3 ذكر مي‌شوند به همان اندازه در مورد سه تاريخ ديگر اين گروه نيز صدق مي‌كنند. به علاوه، خصوصيات فردي متولدين 12، 21 و 30 ام به صورت جداگانه بيان مي‌شوند.)

 

 

تاريخ تولد: 3 ژانويه

اگر در 3 ام ماه ژانويه به دنيا آمده‌ايد، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) داراي اخلاقيات، عدالت و عشقي خالص هستيد و رفتار دلسوزانه‌اي با ديگران داريد؛ همچنين دوست داريد در مواقع سختي به ديگران كمك كنيد. (2) مي‌توانيد به راحتي روابط هماهنگي با ديگران برقرار كنيد. (3) نسبت به احساسات و هيجانات ديگران دلسوز هستيد و تلاش خستگي ناپذيري براي ياري رساندن به آنها انجام مي‌دهيد. (4) ذهن مذهبي داريد و ارزش زيادي براي اخلاقيات قايل هستيد، ولي بعضي اوقات اين خصوصيات به ويژه در مورد مسائل مذهبي باعث رياكاري مي‌شود. (5) اگرچه مذهبي هستيد، ولي كاملاً به آن مقيد نيستيد؛ اين مسئله به خاطر شكاكيتي است كه زحل در شما ايجاد مي‌كند. (6) فضايلي مثل اخلاقيات، عدالت و دلسوزي بعضي اوقات به خاطر محتاط بودن شما باز داشته مي‌شوند و ابراز نمي شوند. ممكن است بخواهيد چيزها را به صورت معقول تجزيه و تحليل كنيد و منطقي عمل كنيد. به هر حال در مواقع بحراني، ويژگي شكاكيت كمرنگ مي‌شود و ويژگي‌هاي مثبت شما پديدار مي‌شوند. (7) بلند پرواز هستيد و انرژي بالاي شما باعث مي‌شود پشتكار زيادي داشته باشيد. (8) زماني كه با مشكلي مواجه مي‌شويد، ابتدا با دقت آن را تجزيه و تحليل مي‌كنيد و سپس به صورت روشمند و با تلاش زياد آن را برطرف مي‌سازيد. (9) ترجيح مي‌دهيد مستقل كار كنيد و دوست نداريد بخصوص زماني كه سعي مي‌كنيد ايده‌هايتان را به معرض عمل بگذاريد، كسي در كارتان دخالت كند. (10) ايده‌هاي متبكرانه و در بعضي مواقع نبوغ آميزي داريد؛ به همين خاطر ترجيح مي‌دهيد با افراد باهوش و دانشمند هم صحبت شويد و از همنشيني با مردم عادي خوشتان نمي‌آيد. (11) ارتعاشاتي كه از خود ساتع مي‌كنيد تمام خوبي‌ها را جذب مي‌كند و بنابراين به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد. (12) از شخصيت مستقل و اعتماد به نفس بالايي بهره‌مند هستيد. (13) تصميمات را خودتان مي‌گيريد. (14) دوست داريد كارها را به صورت سيستماتيك انجام دهيد و به نظم و قانون پايبند مي‌باشيد. (15) شيفته خودنمايي هستيد. (16) بانشاط و صميمي هستيد. (17) هوس‌هاي سالم و خود انگيزي داريد و بدون هيچ مانعي آنها را ابراز مي‌كنيد. (18) از همان ابتداي جواني به ورزش كردن و فعاليت‌هاي خارج از منزل مي‌پردازيد. (19) اشتياق بالاي شما باعث مي‌شود خودگراي باشيد. (20) ضريب هوشي شما بالا است و آن را آنچنان كه هست دوست داريد نه آنچنان كه بايد باشد. (21) روشن‌فكر، بردبار، متفكر و شوخ طبع هستيد. (22) ظاهر و باطن شما يكي است و شفاف عمل مي‌كنيد. (23) به هيچ وجه كينه‌توزي و حسادت در شما ديده نمي‌شود. (24) اگر هوشيار نباشيد، مردم از خوبي شما سوء استفاده خواهند كرد.

به طور خلاصه ويژگي‌هاي اصلي شما عبارتند از: (1) بلند پروازي، (2) رهبري، (3) وقار، (4) غرور، (5) احترام و وجهه، (6) عشق به طبيعت، (7) اشتياق و (8) سخاوت. با بهره‌گيري از تلاش‌هاي خود در زندگي به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد، ولي ديگران نسبت به شما حسادت مي‌ورزند و بايد با آنها مقابله كنيد.

 

تاريخ تولد: 12 ژانويه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 3 ژانويه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) ويژگي اصلي شما، اقتدار است كه ريشه در صداقت و رك‌گويي شما دارد. (2) با اينحال مغرور و خودخواه هستيد. (3) به خاطر تأثير سياره زحل، بعضي اوقات بي‌جهت احساس تنهايي مي‌كنيد. (4) دوست داريد از زندگي لذت ببريد و سعي مي‌كنيد جنس مخالف را جذب خود كنيد. (5) روابط شما با ساير انسان‌ها معمولاً صميمي و خوب است. (6) دوست داريد به اشخاصي كه قرباني فريب و نيرنگ‌هاي ديگران شده‌اند، ياري برسانيد. (7) بسيار حساس هستيد و حتي متوجه كوچكترين چيزها مي‌شويد، ولي در هنگام ابراز هيجانات خود مراقب هستيد. (8) ايده‌هاي بزرگ و ديدگاهي آرمان‌گرايانه نسبت به زندگي داريد. (9) مي‌توانيد مجري و مدير خوبي باشيد. (10) به ادبيات، موسيقي و هنر گرايش داريد.

 

تاريخ تولد: 21 ژانويه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 3 ژانويه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) پدري رئوف، دوست داشتني و بخشنده هستيد. (2) طبيعت بسيار شادي داريد. (3) در سال‌هاي پيري به احترام و شهرت قابل توجهي مي‌رسيد. (4) دوست داريد با سفر كردن افق‌هاي جديدي را به روي خود باز كنيد. (5) از عزت نفس بالايي برخوردار هستيد. (6) نكته عجيب اين است كه عليرغم ساير ويژگي‌هاي مثبتي كه داريد، شكاك هستيد.

 

تاريخ تولد: 30 ژانويه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 3 ژانويه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) ذاتاً انسان خوش‌بين و بخشنده‌اي هستيد. (2) ذهن نجيب و مذهبي داريد و از اين لحاظ خوش شانس هستيد. (3) دوست داريد به ويژه به مكان‌هاي زيارتي زياد سفر كنيد. (4) معلم، متخصص آموزش يا مدير موفقي خواهيد بود. (5) اگرچه آرام به نظر مي‌رسيد، ولي حساس و مرموز هستيد. (6) اگرچه دوست داريد فعاليت‌هاي متنوعي انجام دهيد، ولي دروني ناآرام داريد. (7) از قدرت كافي براي غلبه بر سختي‌ها برخوردار هستيد.

 

ساير عوامل مرتبط با متولدين 3، 12، 21 و 30 ژانويه

مسائل مالي

در مسائل مالي خوش شانس هستيد. بسيار مراقب وضعيت مالي خود هستيد و تلاش زيادي مي‌كنيد تا آن را حفظ كنيد. ويژگي‌هاي رهبري همراه با بلند پروازي و اشتياق شما را در زندگي به سمت جلو مي‌رانند. درآمد كافي بدست مي‌آوريد و مي‌توانيد تمامي امكانات رفاهي مورد نيازتان را تهيه كنيد.

اگرچه وضعيت مالي رضايت كننده‌اي داريد، ولي به خاطر اينكه ماه ژانويه تحت سلطه سياره زحل قرار دارد، در معامله كردن با سختي‌ها و تأخيراتي مواجه مي‌شويد. بايد سعي كنيد تا زماني كه مطمئن نشده‌ايد به كسي قرض ندهيد.

 

شغل

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

به خاطر ميل زيادي كه براي رسيدن به پست‌هاي مهم و حفظ آن و همچنين امر كردن به ديگران داريد، سياستمدار ماهري مي‌شويد. مي‌توانيد پست‌هاي وزارت را بر عهده بگيريد. مي‌توانيد سفير، قاضي يا دبير موفقي (در دولت) شويد. سياست عرصه بسيار مناسبي براي ابراز توانايي‌هاي شما است.

همچنين در ارتش به درجه بالايي مي‌رسيد. مي‌توانيد به عنوان واعظ در كليسا شاغل شويد. ساير حرفه‌ها مثل پزشكي، بانكداري يا پزشكي نيز برايتان مناسب هستند. همچنين در زمينه تبليغات خوب عمل مي‌كنيد. استعداد قابل توجهي براي تحقيقات داريد.

در زمينه هايي مثل صنعت سنگ، كارخانجات شيشه، ريخته‌گري، چاه‌هاي نفت، كشاورزي، جنگلداري، معادن و محصولات غذايي به همين اندازه موفق خواهيد شد.

 

سلامتي

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

سياره مشتري تأثير زيادي روي دستگاه گردش خون و سيستم شرياني و همچنين حس بويايي شما مي‌گذارد. به همين دليل از كمر درد، بيماري‌هاي ريوي، گلو درد، نقرس و سكته رنج مي‌بريد. مستعد تب‌هاي ناگهاني هستيد. همچنين ممكن است قرباني ديفتري، گرفتگي لوزه‌ها، ذات الريه، برسام و سل شويد. ساير امراض مثل افسردگي، عصبي بودن و تحريك‌پذيري نيز در مورد شما شايع است.

 

همسر

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد (1) 21 آوريل و 20 مه، (2) 21 ژوئن و 20 ژوئيه، (3) 21 آگوست و 20 سپتامبر و (4) 21 دسامبر و 20 ژانويه. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27 و 30 ام. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

 

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) بلند پرواز هستيد و به همين دليل انتظارات زيادي از همسرتان داريد كه در نهايت باعث نااميدي مي‌شود. (2) آرزو داريد با زني ازدواج كنيد كه بتوانيد به او افتخار كنيد. (3) دوست داريد همسرتان جذاب، با شخصيت، باهوش و داراي ظاهر آمرانه و رفتار دلربا باشد. (4) دوست داشتني هستيد و به اعضاي خانواده خود توجه مي‌كنيد. (5) هوس‌هاي قدرتمندي داريد و بايد فوراً راضي شوند.

 

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) هميشه به وضعيت شغلي شوهرتان توجه مي‌كنيد، ولي در كارش فضولي نمي‌كنيد. (2) بهترين همدم براي شوهرتان هستيد. (3) مهارت زيادي در خانه داري داريد. نسبت به بچه‌هاي خود دلسوز هستيد و بين آنها فرق نمي‌گذاريد. (4) هوس‌هاي سالم و شادي داريد و عشق فيزيكي شما بسيار خالص است.

 

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي آوريل، ژوئيه، اكتبر و ژانويه روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 3، 6، 7 يا 9 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. به طور طبيعي به سمت اشخاص علاقمند به فلسفه و همچنين اشخاص باهوش و داراي استعداد تحقيقات گرايش داريد. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه منظم و وقت شناس باشند.

 

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما سه شنبه و جمعه و تاريخ‌هاي خوش يمن 3، 6، 7 و 9 ام هستند. به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

 

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 3، 6، 7 يا 9 است، امتحان كنيد.

 

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي زرد، بنفش و ارغواني استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

 

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از توپاز، چشم گربه‌اي، حجر القمر و لعل بنفش استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

 

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 3 ختم شود (براي مثال 3، 12، 21، 30، 39، 48، 57، 66، 75 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

 

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

كيفيت‌هاي منفي

اراده قوي

ديكتاتور بودن

بلند پروازي

ولخرجي

وجهه

بيرحمي

استعداد فلسفه

غرور

احترام

رياكاري

فرديت

 

وقار