متولدين 5، 14 و 23 ام ژانويه

متولدين 5، 14 و 23 ام ژانويه تحت سلطه عدد 5 و سياره عطارد هستند. ماه ژانويه در قلمروي سياره زحل نيز قرار دارد. بنابراين عطارد و زحل تأثير زيادي روي شما مي‌گذارند كه اين باعث آميخته‌اي از خصوصيت‌ها و ويژگي‌ها مي‌شود. (نكته: جزئياتي كه در مورد عدد 5 ذكر مي‌شوند به همان اندازه در مورد دو تاريخ ديگر اين گروه نيز صدق مي‌كنند. به علاوه، خصوصيات فردي متولدين 14 و 23 ام به صورت جداگانه بيان مي‌شوند.)

 

 

تاريخ تولد: 5 ژانويه

اگر در 5 ام ماه ژانويه به دنيا آمده‌ايد، خصوصيات و ويژگي‌هاي شما به صورت زير مي‌باشند:

(1) زيرك هستيد و مطلب را به سرعت مي‌گيريد؛ همچنين براي مشاغل تجاري و علمي استعداد داريد. (2) از بينش عميقي بهره‌مند هستيد. (3) نه تنها براي فعاليت‌هاي فيزيكي، بلكه براي فعاليت‌هاي ذهني نيز مهارت‌هايي داريد. (4) تبحر زيادي در بازي كردن داريد و مي‌توانيد هم از نيروهاي فيزيكي و هم از نيروهاي ذهني خود به يك اندازه و به خوبي استفاده كنيد. (5) دوست داريد افكارتان را مطرح كنيد. (6) اهداف خود را آنقدر دنبال مي‌كنيد تا به آنها دست پيدا كنيد. (7) به علوم رمزي علاقه داريد و دوست داريد به تمامي تكنيك‌هاي آن مسلط شويد. (8) شخصيت خوشايندي داريد و از تنبلي بيزار هستيد. (9) اجتماعي هستيد و به همين خاطر آشنايان زيادي داريد. (10) شيفته تنوع و تغيير هستيد و از سفر كردن خوشتان مي‌آيد. (11) در هر شرايط سختي، راه نجات خود را مي‌يابيد. (12) عصبي و ناآرام هستيد. (13) ديدگاه روشن‌فكرانه‌اي نسبت به زندگي داريد و زماني كه وسوسه مي‌شويد سعي مي‌كنيد خويشتن‌داري كنيد. (14) دوست داريد به ديگران كمك كنيد، ولي ابتدا مطمئن مي‌شويد كه آنها از خوبي شما سوء استفاده نكنند. (15) خونگرم و تطبيق‌پذير هستيد. (16) به فلسفه و مذهب علاقه داريد. (17) زحمت كش و سخت كوش و در عين حال سياستمدار هستيد.

 

تاريخ تولد: 14 ژانويه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 5 ژانويه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) از شخصيت جذابي برخوردار هستيد و همه شما را دوست دارند. (2) اهل همكاري هستيد و دوست نداريد باعث تحريك ديگران شويد. (3) معمولاً در كار خود به موفقيت مي‌رسيد. (4) پر حرف نيستيد. (5) براي زنان، تاريخ تولد 14 نشان دهنده زندگي مشترك شاد است؛ ولي متولدين اين تاريخ ممكن است وضع حمل سختي داشته باشند. (6) در سال‌هاي جواني ممكن است عاشق كسي شويد. (7) در مسائل مالي خوش شانس هستيد. (8) گفتار و كردارتان نيك است. (8) شيفته حل كردن معما هستيد. (10) به قماربازي گرايش داريد. (11) به خاطر تأثير سياره زحل، بدگمان هستيد و در تصميم‌گيري درنگ مي‌كنيد. (12) سخت كوش، محتاط و روشمند هستيد و ذهن تحليلي داريد. (13) وضعيت زندگي خانوادگي شما آشفته است؛ بايد از افراد معلول پرستاري كنيد.

 

تاريخ تولد: 23 ژانويه

شما داراي تمامي خصوصيت‌هاي متولدين 5 ژانويه هستيد. به همين خاطر ابتدا به ويژگي‌هاي مربوط به آنها مراجعه كرده و سپس ويژگي‌هاي خودتان را مطالعه كنيد كه به صورت زير مي‌باشند:

(1) نزد جنس مخالف خود محبوب هستيد. (2) دز زندگي به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد و به احترام و ثروت مي‌رسيد. (3) سعي مي‌كنيد خودتان را مشغول نگه داريد. (4) از افراد مافوق و اشخاص پير كمك و حمايت دريافت مي‌كنيد. (5) با محبت و ملاحظه كار هستيد. (6) روح استقلال طلبي در شما موج مي‌زند. (7) دوست داريد روي ديگران سلطه داشته باشيد. (8) مي‌توانيد در نزديكي آب (مثل دريا، رودخانه يا درياچه) به موفقيت برسيد. (9) دانش لغوي خوب شما باعث مي‌شود در سخن‌وري، نويسندگي يا آموزش به موفقيت دست پيدا كنيد. (10) دوست داريد كارها را زود تمام كنيد.

نكته: هم سياره عطارد و هم سياره زحل نشان دهنده بيماري صفراوي مي‌باشند. علاوه بر اين، سياره زحل باعث نيرنگ‌باز بودن و حيله‌گر بودن شما مي‌شود و به همين خاطر ممكن است به گمراهي كشيده شويد. خيلي به نيك و بد توجه نمي‌كنيد و برايتان مهم نيست كه به مشتريان خود كلك بزنيد.

 

ساير عوامل مرتبط با متولدين 5، 14 و 23 ژانويه

مسائل مالي

با توجه به اينكه عدد 5 يك عدد تجاري است، انتظار مي‌رود زندگي مرفهي داشته باشيد. زيركي شما باعث مي‌شود بتوانيد طرح‌هايتان را به صورت سيستماتيك پيش ببريد. بنابراين نتيجه تلاش‌هاي خود را خواهيد ديد و درآمد خوبي كسب مي‌كنيد. در مسائل مالي فرد خوش شانسي به حساب مي‌آييد. با اينحال، تأثير سياره زحل باعث تأخيرات و سختي‌هايي در اين زمينه مي‌شود. سياره زحل با اموالي مثل ملك مرتبط است. در نتيجه ممكن است از اين طريق ارث ببريد.

 

شغل

امروزه، تعداد شغل‌ها به شدت افزايش يافته است و به سختي مي‌توان بهترين شغلي كه مي‌توانيد در آن موفق باشيد را مشخص كرد. به هر حال در اينجا سعي مي‌شود راهنمايي‌هاي كلي به شما داده مي‌شود تا اينكه توانايي‌هاي ذاتي و تمايلات طبيعي خود نسبت به حرفه‌ها و مشاغلي كه مي‌توانيد در آنها موفق باشيد را بشناسيد.

مي توانيد خودتان را با هر نقشي در تئاتر زندگي وفق دهيد. به خاطر تطبيق‌پذيري، با طبقات مختلف مردم در تماس خواهيد بود و در فعاليت‌هاي تجاري موفق مي‌شويد. بانكداري نيز حرفه مناسبي براي شما به نظر مي‌رسد. تأثير سياره عطارد موفقيت در زمينه‌هايي مثل پزشكي (آسيب‌شناسي) يا جراحي و مديريت داروخانه‌ها را تضمين مي‌كند. هوش و زيركي ذاتي شما باعث مي‌شود بتوانيد به صورت منطقي و عاقلانه استدلال كنيد. اين ويژگي از شما فرد موفقي در زمينه حقوق مي‌سازد. ساير حرفه‌ها كه مي‌توانيد به آنها مشغول شويد شامل كنترل كننده حساب‌ها، دلال سهام، متخصص آمار و رئيس فروشگاه‌هاي بزرگ است. همچنين مي‌توانيد منشي خصوصي خوبي براي اداره‌جات مهم شويد.

 

سلامتي

نكته: بيماري‌هايي كه در اينجا به آنها اشاره شده است، تنها احتمالات هستند؛ نبايد نگران، عصباني و مضطرب شويد. پيشگيري مناسب و مراقبت به موقع باعث مي‌شود همواره سالم و تندرست باشيد.

به خاطر اينكه عطارد روي دستگاه عصبي و كبد حاكميت دارد، مشكلات اصلي سلامتي شما بيماري صفراوي و عصبي بودن است. با اينحال، صفراوي شما رابطه نزديكي با آشفتگي‌هاي رواني دارد. به عبارت ديگر، با افزايش سطح تنش‌هاي رواني، اين بيماري نيز شدت مي‌گيرد و اگر روي اعصابتان كنترل داشته باشيد، اين بيماري كمرنگ‌تر مي‌شود و شايد حتي به كلي ناپديد شود. عدد 5 روي اعصاب، گردن، بازو، گوش و دستگاه تنفسي شما تأثير مي‌گذارد. تأثير سياره زحل (كه بر روي ماه ژانويه تسلط دارد) باعث واريس، روماتيسم و افسردگي مي‌شود.

 

همسر

بي‌اختيار به سمت كساني (از جنس مخالف) كه بين اين تاريخ‌ها متولد شده‌اند، جذب مي‌شويد (1) 21 آگوست و 20 اكتبر، (2) 21 دسامبر و 20 فوريه و (3) 21 آوريل و 30 مه. نسبت به متولدين اين روزها (در هر ماه) نزديكي خاصي داريد: 1، 7، 8، 10، 16، 17، 19، 25، 26 و 28 ام. به همين خاطر به شما توصيه مي‌شود همسر خود را از متولدين تاريخ‌هاي ذكر شده انتخاب كنيد تا اينكه زندگي مشترك همراه با سعادت و شادكامي داشته باشيد.

همسرتان و شما علاقه شديد و متقابلي به هم داريد.‌ به هر حال، صميميت ارزش زيادي در زندگي دارد و عليرغم اينكه دوست داريد با جنس مخالف خود رابطه برقرار كنيد، ولي عقل سليم و خويشتن‌داري شما باعث محدود نگه داشتن اين ميل مي‌شود. در مسائل عشقي موفق مي‌شويد و زندگي مشترك خوبي خواهيد داشت. معيارهاي فلسفي و مذهبي نقش زيادي در انتخاب همسر توسط شما دارند. مثلاً ممكن است همسر آينده خود را در كليسا و معبد يا در طول يك مراسم مذهبي انتخاب كنيد. عشق طبيعي و دلسوزي بين شما و همسرتان هم از لحاظ شغلي و هم از لحاظ مالي به شما سود خواهد رساند.

 

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك شوهر

(1) در زندگي مشتركتان خوش شانس و موفق هستيد. (2) همسر خوبي انتخاب مي‌كنيد؛ معمولاً شخصي را به عنوان همسر بر مي‌گزينيد كه خصيصه‌ها و ويژگي‌هايش همانند خودتان باشد. (3) دوست داريد اطرافتان كاملاً تميز و مرتب باشد. (4) از همسرتان مي‌خواهيد شادي‌هاي زندگي را با شما سهيم شود. (5) به همسرتان افتخار مي‌كنيد و دوست داريد او را آراسته و با لباس‌هاي خوب ببينيد. (6) بچه‌هاي خود را دوست داريد و به خانه خود عشق مي‌ورزيد. (7) حتي در طول سفر كردن (مثلاً سفرهاي شغلي)، براي بازگشت به خانه لحظه شماري مي‌كنيد و از مصاحبت با اعضاي خانواده خود لذت مي‌بريد. (8) در هنگام خريدن لباس و نيازهاي اعضاي خانواده دست و دلباز هستيد. (9) ازدواج را ادامه برنامه خانوادگي خود به حساب مي‌آوريد، ولي بعضي مواقع رفتارتان به گونه‌اي است كه همسرتان احساس مي‌كند به امور خانواده كم توجه هستيد.

 

خصوصيت‌هاي شما به عنوان يك زن

(1) هم به فعاليت‌هاي داخل منزل و هم به فعاليت‌هاي خارج از منزل علاقه داريد. (2) در فعاليت‌هاي زيادي شركت مي‌كنيد و با موفقيت روي آنها مديريت مي‌كنيد. (3) عاشق پاكيزگي هستيد و از ديگران نيز توقع داريد نظافت را رعايت كنند. (4) به ندرت كار خود را خودتان انجام مي‌دهيد و آن را توسط ديگران انجام مي‌دهيد. (5) همدم خوب، شايسته، باهوش، تطبيق‌پذير و با استعدادي هستيد. (6) اجتماعي هستيد و دوستانه با ديگران رفتار مي‌كنيد. اين مسئله باعث مي‌شود فعاليت‌هاي اجتماعي زيادي در خانه شما انجام شود.

 

گرايش شما نسبت به دوستان

ذاتاً تمايل داريد با متولدين ماه‌هاي ژانويه، آوريل، ژوئيه و اكتبر روابط دوستي برقرار سازيد. به طور مشابه، با متولدين تاريخ‌هاي 1، 3، 4، 5، 7، 8، 10، 12، 13، 14، 16، 17، 19، 21، 22، 23، 25، 26، 28، 30 و 31 ام هر ماه روابط نزديكي خواهيد داشت. دوستاني را ترجيح مي‌دهيد كه داراي ويژگي‌هايي مثل ابتكار و هوش بالا باشند.

 

روزها و تاريخ‌هاي خوش يمن

روزهاي خوش يمن براي شما چهارشنبه، جمعه و شنبه و تاريخ‌هاي خوش يمن 1، 7 و 8 ام هستند. به همين خاطر، بايد اين روزها و تاريخ‌ها را براي انجام فعاليت‌هاي مهم برگزينيد تا اينكه بتوانيد در آنها موفق باشيد.

 

شانس شما در بخت آزمايي

مي توانيد بخت خود در مسابقات بخت آزمايي را با خريد بليط‌هايي كه در آنها جمع ارقام يا رقم آخر 1، 7 يا 8 است، امتحان كنيد.

 

رنگ‌هاي خوش يمن

در هنگام فعاليت‌هايي مانند انتخاب لباس يا نقاشي ساختمان سعي كنيد از رنگ‌هاي سبز، ارغواني و بنفش استفاده كنيد تا دستيابي به آرامش ذهني و موفقيت در زندگي تضمين شود.

 

جواهرات و سنگ‌هاي خوش يمن

بايد از زمرد، مرواريد، لعل يا ياقوت كبود استفاده كنيد تا اينكه به خوشبختي و كاميابي در زندگي دست يابيد.

 

سال‌هاي مهم زندگي شما

سال‌هايي كه مجموع نهايي ارقام آنها (يعني اگر ارقام آنها آنقدر با هم جمع شوند تا به يك عدد تك رقمي برسيم) به 5 ختم شود (براي مثال 5، 14، 23، 32، 41، 50، 59، 68، 77 و غيره) براي شما مهم هستند. به تجربه ثابت شده كه اين سال‌ها برايتان سودمند و پربار هستند. در طول اين سال‌ها در زمينه امتحانات، كسب اموال جديد، ترقي، ازدواج، تولد بچه، مسافرت خارجي، خريد وسيله نقليه جديد و ساير رويدادهاي خوش يمن به موفقيت دست پيدا مي‌كنيد.

 

كيفيت‌هاي مثبت و منفي

كيفيت‌هاي مثبت و منفي شما را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

كيفيت‌هاي مثبت

كيفيت‌هاي منفي

همكاري

ميل به تأخير

نگرش عملي

تنبلي

زيركي

عصبي بودن

هوشياري

عدم پشتكار

سيستماتيك

شكاكيت

ثبات

غير قابل اعتماد بودن