مقدمه

انسان در طول اعصار گذشته با مطالعات مختلفي از قبيل طالع‌بيني (Astrology)، كف‌بيني (Palmistry)، عدد شناسي (Numerology)، ‌آي‌چينگ (I Ching)[1] و خيره شدن به گوي بلورين (Crystal ball gazing) تلاش كرده است تا آينده افراد يا ملل را پيش‌بيني كند. در اين علوم سعي مي‌شود عوامل تأثيرگذار در اتفاقات آينده تعيين شوند. سپس با مطالعه اين عوامل، پيش‌بيني صورت مي‌گيرد. اين مطالعات به علوم رمزي (Occult Sciences) مشهور هستند. بر خلاف علوم مدرن كه در آنها از معيارهاي دقيقي استفاده مي‌شود، اين علوم صرفاً بر اساس تجربيات بشر در طول تاريخ حاصل شده است. شايد علت انتخاب اين نام (علوم رمزي) همين مسئله باشد، زيرا هيچكدام از قوانين علمي نمي‌توانند توجيه مشخصي براي اينگونه پديده‌ها پيدا كنند و همين امر باعث مي‌شود كه مرموز به نظر برسند. پرسشي كه منتقدان اين نوع مطالعات مطرح مي‌كنند اين است كه آيا اين علوم بر اساس قوانين علمي هستند و آيا يافته‌ها و نتايج بدست آمده در اينگونه مطالعات را مي‌توان با اصول علمي توجيه كرد يا خير.

امروزه اشخاص به اصطلاح عقل‌گرا فشار زيادي روي طالع‌بينان وارد مي‌كنند و از آنها مي‌خواهند ثابت كنند كه طالع‌بيني در زمره علوم قرار مي‌گيرد. بسياري از مخالفان علوم رمزي به صورت عميق در اين زمينه مطالعه نكرده‌اند و علت مخالفت آنها نيز به همين دليل است. اگرچه بشر در زمينه علوم مدرن به دستاوردهاي بسيار مهمي نظير سفر به كره ماه و توليد مثل ژنتيكي رسيده است، ولي اكثر دانشمندان قوانين اصلي و تأثيرگذار در زندگي انسان را ناديده گرفته‌اند.

واقعاً بي‌انصافي است اگر تسلط و مهارت نياكانمان در قرن‌ها پيش به طالع‌بيني و موضوعاتي از اين قبيل را انكار كنيم. فراموش نكنيم آنها در عصري زندگي مي‌كردند كه اينهمه پيشرفت‌هاي علمي وجود نداشت و حتي در دنياي مدرن امروز، كشفيات آنها مورد ستايش همگان قرار مي‌گيرد. جاي شگفتي است كه آنها چگونه به اين موفقيت چشمگير دست يافته‌اند به طوري كه گذشت زمان نتوانسته است آن را كمرنگ سازد. ولي عيب نياكان ما اين بوده كه دانش خود را محرمانه نزد خود حفظ مي‌كردند و آن را به مردم عادي فاش نمي‌كردند. به عبارت ديگر، فرآيند انتقال دانش به صورت ناقص انجام مي‌شد. در نتيجه با گذشت زمان كمالات آنها به دست فراموشي سپرده شد و حقايقي كه كشف كرده بودند زير غباري از خرافه پرستي مدفون شد. نمونه بارز اين مسئله، تلاش‌هايي است كه نابغه‌اي با نام فيثاغورث در دوران باستان انجام داد. او در شهر كروتونا (Crotona) مركزي براي مطالعات مربوط به علوم رمزي ايجاد كرد. اشخاصي كه در اين مركز به تحقيق و تحصيل علم مي‌پرداختند سوگند مي‌خوردند كه دانش خود را آشكار نكنند و آن را سري بدانند. عامل مهم ديگري كه تأثير زيادي در كاهش اعتقاد مردم به طالع‌بيني، كف‌بيني و عدد شناسي داشته است نبودن شواهد علمي و آماري كافي براي ثبت نظريه‌ها و فرضيات اين علوم بوده است. بزرگترين مانع در راه شناخت و پذيرش اين دانش، اشخاص سودجويي بودند كه به اين علوم مسلط مي‌شدند تا از آن سوء استفاده كنند و اين مسئله باعث بي اعتبار شدن اين علم شد.

هزاران سال است كه طالع‌بيني، كف‌بيني و عدد شناسي در تمامي كشورهاي جهان به كار گرفته مي‌شود و حتي ستارگان تابناك آسمان دانش از قبيل سير اسحاق نيوتون در لحظات بحراني زندگي خود دست به دامان طالع‌بينان مي‌شدند و از آنها ياري مي خواستند.

حتي پادشاهان بزرگ قبل از تصميمات مهم و تاريخي مثل جنگ يا ساختن كاخ با طالع‌بينان، كف‌بينان و عارفان مشاوره مي‌كردند. البته تاريخ نشان مي‌دهد آنها خودشان نيز به مطالعه در اين زمينه‌ها علاقه نشان مي‌دادند. اگر صفحات تاريخ را ورق بزنيم مشاهده مي‌كنيم حتي برجسته‌ترين رهبران سياسي كه سرنوشت ملت‌ها به دستانشان بوده است از توصيه طالع‌بينان استفاده مي‌كردند. مثلاً يكي از امپراطور‌هاي روم با نام ژوليوس سزار (Julius Caesar) تبحر زيادي به كف‌بيني داشت. فاتح خستگي ناپذير، ناپلئون بناپارت يكي از معتقدان پر و پا قرص كف‌بيني بود. او مي‌گويد: شايد صورت بتواند فريب دهد، ولي دست راست مي‌گويد. همچنين در تاريخ آمده كه يكي از عدد شناسان به او توصيه كرد املاي نامش را تغيير دهد و ناپلئون نيز همين كار را انجام داد.

عليرغم قدمت زياد و بي‌نظير اين مطالعات، هرگز جزء موضوعات علمي قرار نگرفته‌اند و معمولاً به آنها علوم تجربي (Empirical Sciences) گفته مي‌شود. به نظر خودم، با هر تجربه‌اي كه انسان كسب مي‌كند، دانشي توليد مي‌شود و اين دانش در زندگي روزمره مفيد است. طالع‌بيني، كف‌بيني و عدد شناسي پايه‌هاي اصلي دانش تجربي را تشكيل مي‌دهند. اگرچه اين سه زمينه دانش ويژگي‌هاي لازم براي قرار گرفتن در زمره علوم را ندارند، شايد روزي در قلمروي علوم قرار بگيرند. تاريخ لبريز از نمونه‌هايي است كه اين موضوعات سهم زيادي در دانش و اطلاعات بشر داشته‌اند به طوري كه بعضي از يافته‌هاي آنها فراتر از حد تصور علوم مدرن هستند. با اينحال بايد به اين نكته اعتراف كنيم كه قوانين علوم مدرن در علوم رمزي صادق نيستند. ولي نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه شالوده طالع‌بيني، كف‌بيني و عدد شناسي را قوانين، اصول و متدولوژي‌هاي مشخصي تشكيل مي‌دهند كه نتايج مشخصي به ما مي‌دهند. البته طبيعي است بعضي از پيشگويي‌ها درست از آب در نمي‌آيد و در اينجا نيز به مانند علوم مختلف درصد خطايي وجود دارد. پيش‌بيني غلط شايد به خاطر ناديده گرفتن نيروهاي زيادي است كه در لحظه بخصوص فعال هستند و نبايد آنها را از نظر دور داشت. مثلاً هميشه آزمايشاتي كه در آزمايشگاه‌ها انجام مي‌شود، قوانين زيست شناسي را تأييد نمي‌كنند. ولي اين دليل نمي‌شود كه زيست شناسي را جزء علوم ندانيم و آن را انكار كنيم. به طور مشابه در مورد موضوعات رمزي نيز چنين مسئله‌اي وجود دارد و نمي‌توانيم به خاطر اينكه فلان شخص پيش‌بيني صحيح و دقيقي صورت نداده آن را جزء علوم ندانيم.

افرادي را ديدم كه تنها با نگاه كردن دستم و بررسي آن توانستند طالع مرا تشخيص دهند. بر اساس گزارشات منتشر شده از سوي منابع معتبر مطلع شدم كه بعضي از ساكنان شمال شرق هند مي‌توانند تنها با نگاه كردن به كف دست شخص، طالع او را ترسيم نمايند. مي‌توان با مطالعه دست و كف دست نمودارهاي زايشي (Natal Chart) كه در آن حركات اجسام سماوي ترسيم مي‌شوند را تهيه كرد. همين مسئله كافي است تا قبول كنيم سيارات سرنوشت ما را رقم مي زنند!

بعضي از دست خط‌هاي ارزشمند مثل بريگو سامهيتا (Brighu Samhita) و سوريا نادي (Surya Nadi) جزء شگفتي‌هاي جهان به حساب مي‌آيند. آنها پرده از اسراري برداشته‌اند و حوادثي را پيش‌بيني كرده‌اند كه تن هر انساني را به لرزه در مي‌آورد. در نتيجه لازم است دانشمندان و متفكران علوم مدرن اين دست خط‌ها را مطالعه كنند و بيهوده از پيش قضاوت نكنند و سعي كنند دانش نهفته شده در آنها را استخراج نمايند.

در اين كتاب نهايت تلاشم را انجام مي‌دهم تا ثابت كنم دانش و عرفان مردم دوران باستان در زمينه طالع‌بيني، كف‌بيني و عدد شناسي معتبر هستند و مي‌توان استفاده‌هاي زيادي از آنها كرد، هر چند ممكن است مورد استهزاء و مسخره بعضي‌ها قرار گيرند.

صميمانه از تمامي افرادي كه سعي مي‌كنند خرافه پرستي را از ميان بردارند تشكر مي‌كنم. خرافه پرستي و مسائلي از اين قبيل همواره در زمينه‌هايي مثل طالع‌بيني، كف‌بيني و عدد شناسي وجود داشته است. هدف از نوشتن اين كتاب هم چيزي جز اين نبوده است و نهايت سعيم را براي پذيرش بيشتر اين علوم نزد مردم به كار مي‌گيريم. در اين كتاب تأثيرات سياره‌ها روي انسان‌ها و سرنوشت آنها مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. تجربه نشان داده كه مي‌توان 60 درصد ويژگي‌ها، مسائل شغلي، سلامتي و مسائل ديگر انسان از بدو تولد تا زمان مرگ را بر اين اساس شرح داد. به هر حال قبل از شروع كار و به مانند هر دانش ديگري نياز داريم ابزار كارمان را مشخص كنيم و مفاهيم اساسي را بيان كنيم. خواننده بايد به دستورات و راهنمايي‌هاي ارايه شده در اين كتاب عمل كند تا مطالبي كه برايش مهم به نظر مي‌رسد را درك كند. نسل جوان مي‌تواند با جمع آوري اطلاعات لازم در اين زمينه پرده از اين رازهاي كهن بردارد و بر اساس قوانين علمي ارتباط ميان سيارات و زندگي انسان‌ها را تشخيص دهد. با اين روش مي‌توان نيروها و پديده‌هاي رواني كه سال‌ها به صورت اسرار آميز باقي مانده‌اند را مشخص كرد. اميدوارم اين كتاب الهام بخش اشخاص حقيقت جو باشد.

 

ويژگي‌هاي مهم طالع‌بيني و عدد شناسي

طالع‌بيني عمدتاً شامل ثبت كردن موقعيت دقيق سيارات منظومه شمسي به صورت يك طالع‌نما (Horoscope) است. در لحظه‌اي كه انسان متولد مي‌شود، سيارات منظومه شمسي از علائم دايرة البروجي (Zodaic Signs) معيني عبور مي‌كنند و زواياي (بر حسب درجه) مشخصي نسبت به هم دارند. محل سيارات نسبت به زمين را مي‌توان بر اساس عرض جغرافيايي (Latitude) و طول جغرافيايي (Longitude) مكان تولد تعيين كرد. اگرچه در لحظه بخصوص ممكن است هزاران كودك در سراسر جهان متولد شوند، ولي طالع‌نماي آنها متفاوت از هم خواهد بود. علت اين است كه آنها در عرض و طول جغرافيايي متفاوتي قرار گرفته‌اند. در نتيجه تأثير سيارات روي آنها متفاوت خواهد بود.

قرن‌ها است كه مردم بر اين باورند سيارات روي ذهن و جسم انسان تأثير مي‌گذارند و نتيجه آن را مي‌توان در ويژگي‌هاي شخصيتي آنها مشاهده كرد. همچنين ويژگي‌ها و عواملي مثل رفتار، طرز فكر، علايق، از پيش داوري، وضعيت سلامتي، آموزش و استعداد براي حرفه‌ها يا مشاغل مختلف، تحت تأثير سياراتي قرار مي‌گيرند كه روي شخص مورد نظر سلطه دارند. سيارات از لحاظ تأثيرشان روي شخص به دو صورت سياره اوليه و سياره ثانويه خواهند بود. رابطه ميان اين دو سياره از يك سو و سيارات ديگر از سوي ديگر، چگونگي و ميزان اين تأثير را مشخص مي‌كند. به علت اينكه مطالعه طالع‌بيني بر اساس دانش رياضيات صورت مي‌گيرد، مي‌توانيم انتظار داشته باشيم نتايج بسيار دقيقي بدست آوريم.

به هر حال عدد شناسي (مبحث اين كتاب) از لحاظ دقت به طالع‌بيني نمي‌رسد. به هر حال سعي مي‌كنيم روشي ساده و نسبتاً دقيق براي تشخيص ويژگي‌ها و توانايي‌هاي افراد و سرنوشت آنها ارايه مي‌دهيم.

معمولاً اين پرسش بجا به ذهن بسياري خطور مي‌كند: در هر لحظه هزاران كودك در سرتاسر جهان متولد مي‌شوند. آيا سرنوشت تمامي آنها مشابه هم خواهد بود؟ مطمئناً جواب اين سؤال، منفي است، زيرا عرض و طول جغرافيايي محل تولد آنها متفاوت است. البته طبيعي است كه ويژگي‌هاي مشترك زيادي در بين اين نوزادان ديده خواهد شد و در سنين بالاتر اين مشتركات بيشتر نمايان خواهند شد. البته نبايد اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه ويژگي‌ها و توصيفاتي كه در اين كتاب آمده بيشتر در مورد كودكاني صحيح است كه در طول روز به دنيا آمده‌اند. مسلماً هر انسان حقيقت جويي با خواندن اين كتاب اعتراف مي‌كند كه حداقل 60 درصد از ويژگي‌هاي شخصيتي را مي‌توان از تاريخ تولد بدست آورد.

 

اصول و قوانين عدد شناسي

همانطور كه مي‌دانيد 9 رقم داريم (با حذف صفر). در عدد شناسي هر رقم تحت سلطه يك سياره است. هر سياره ويژگي‌هاي معيني از خود نشان مي‌دهد. اين ويژگي‌ها در عددي كه هر سياره روي آن سلطه دارد منعكس مي‌شود. جدول زير اين ارتباط را به طور دقيق نشان مي‌دهد:

 

عدد

سياره

ويژگي‌هاي اصلي

1

خورشيد (Sun) *

مبتكر، فردگرا، مصمم، مغرور، سلطه طلب، معتبر، قابل اعتماد، اهل خودنمايي، نيرنگ باز، آرزومند، اهل تحقيقات

2

ماه (Moon) *

هيجاني، شايسته رفاقت، ناآرام، بي‌صبر، وسواس، درون‌گرا

3

مشتري (Jupiter)

باوقار، با حيثيت، محترم، فلسفي، بلند پرواز، ديكتاتور، خودبين

4

اورانوس (Uranus)

انقلابي، فعال، پرطاقت، با غيرت، لجوج

5

عطارد (Mercury)

زيرك، محاسبه‌گر، هوشيار، استعداد تجارت، اهل همكاري، شكاك، غير قابل اعتماد

6

زهره (Venus)

دوست‌داشتني، دلسوز، نيرنگ‌باز، دمدمي مزاج، ترسو، حافظه قوي

7

نپتون (Neptune)

رياضت‌كش، بردبار، آرام، سيستماتيك، اهل تحقيقات، ناآرام، وسواس

 

8

زحل (Saturn)

معتبر، روشمند، سيستماتيك، پايدار، عملي، عيبجو، عصبي، تنبل، تأخير در امور زندگي

9

مريخ (Mars)

پر انرژي، فعال، مستقل، پرجرأت، شجاع، بد اخلاق، بي‌صبر، ستيزه‌جو، مخرب

 

* در طالع‌بيني و عددشناسي، خورشيد و ماه نيز جزء سيارات به حساب مي‌آيند.

 

در عدد شناسي اعتقاد بر اين است كه هر ماه تحت سلطه يك سياره قرار دارد و اين بستگي به منطقه‌اي از دايرة البروج دارد كه خورشيد وارد آن شده است. رابطه ميان سيارات و ماه‌هاي مختلف در جدول زير نشان داده شده است.

 

ماه

سياره

نشانه دايرة‌البروج

ژانويه

فوريه

مارس

آوريل

مه

ژوئن

ژوئيه

آگوست

سپتامبر

اكتبر

نوامبر

دسامبر

زحل

زحل

مشتري

مريخ

زهره

عطارد

ماه

خورشيد

عطارد

زهره

مريخ

مشتري

برج جدي (Capricorn): دي

برج دلو (Aquarius): بهمن

برج حوت (Pisces): اسفند

برج حمل (Aries): فروردين

برج ثور (Taurus): ارديبهشت

برج جوزا (Gemini): خرداد

برج سرطان (Cancer): تير

برج اسد (Leo): مرداد

برج سنبله (Virgo): شهريور

برج ميزان (Libra): مهر

برج عقرب (Scorpio): آبان

صورت فلكي قوس (Sagittarius): آذر

 

عمليات محاسبه

براي محاسبه عدد مربوط به تاريخ تولد (عدد تولد) فرد مورد نظر مراحل زير را طي كنيد. فرض كنيد شخصي در 15 ام نوامبر سال 1950 به دنيا آمده است. اين تاريخ به صورت 1950 11 15 است. اولين عدد يعني 15 را در اين مجموعه اعداد انتخاب مي‌كنيم. سپس ارقام اين عدد را با هم جمع مي‌زنيم: 6=5+1. عدد حاصل كه در اينجا عدد 6 است، تاريخ تولد فرد مورد نظر مي‌باشد. با نگاه به جدول متوجه مي‌شويم كه اين عدد تحت سلطه سياره زهره قرار دارد. البته اگر مجموع ارقام يك عدد تك رقمي نشد، دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع مي‌زنيم تا به عدد تك رقمي برسيم. براي روشن‌تر شدن مسئله دو مثال مي‌زنيم. (1) متولدين تاريخ‌هاي 2، 11، 20 يا 29 هر ماه تحت سلطه عدد 2 و سياره ماه قرار دارند. (2) متولدين تاريخ‌هاي 4، 13، 22 يا 31 هر ماه تحت سلطه عدد 4 و سياره اورانوس قرار دارند.

در مورد شخصي كه در 15 نوامبر سال 1950 به دنيا آمده بود طبق جدول، ماه تولد وي تحت سلطه مريخ و عدد تولد او يعني (6=5+1) تحت سلطه سياره زهره قرار دارد. بنابراين، ويژگي‌هاي شخصيتي اين فرد تركيبي از مشخصات شخصيتي اين دو سياره خواهد بود.

اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه ورود خورشيد به اولين نشانه دايرة البروج يعني برج حمل در تاريخ 21 مارس رخ مي‌دهد و اين حالت حدود 1 ماه يعني تا 20 ام آوريل باقي مي‌ماند. سپس طي 7 روز يعني تا 28 ام آوريل شاهد دوره هلالي (Period of the Cusp) خواهيم بود. در اين زمان تأثير خورشيد كاهش پيدا خواهد كرد. در طي اين دوره زماني 7 روزه، نشان دايرة البروج بعدي يعني برج ثور كم كم نمايان مي‌شود كه تحت سلطه سياره زهره قرار دارد. براي اينكه مسئله خيلي پيچيد نشود و تداخل بين سيارات را در نظر نگيريم، به هر سياره، تنها يك ماه كامل اختصاص داديم. در واقع تمامي تاريخ‌هاي بعد از 21 ام هر ماه تحت سلطه سياره نشان دايرة البروج بعدي هستند.

 

تعيين حرفه يا شغل شخص

همانطور كه مي‌دانيم مشاغل و حرفه‌هاي بسيار زيادي وجود دارد و در اينجا مجال كافي براي پرداختن به تمامي آنها نيست. در اين كتاب تنها سعي مي‌شود استعداد، توانايي‌ها و گرايش اشخاص نسبت به مشاغل مختلف بيان شود. مسلماً اگر بتوانيم از همان سال‌هاي اوليه زندگي گرايشات و توانايي‌هاي ذاتي خود را بيشتر بشناسيم، بهتر مي‌توانيم در زندگي شغلي خود موفق شويم. ممكن است در بعضي موارد شغل يا حرفه فرد با آنچه در اينجا و از روي تاريخ تولدش بيان مي‌شود متفاوت باشد. اما طبق تجربيات بدست آمده، در 60 تا 70 درصد موارد، گفته‌هاي اين كتاب صحيح از آب در آمده‌اند. به هيچ وجه با اين اعداد و ارقام قصد نداريم دقت كارمان را به صورت درصد مشخصي بيان كنيم و ادعاي اين را هم نداريم كه مي‌توانيم سرنوشت اشخاص را پيشگويي كنيم. در واقع عوامل مختلفي وجود دارند كه روي سرنوشت شخص تأثير مي‌گذارند. تاريخ تولد يكي از عوامل بسيار مهم و تعيين كننده است و ما از اين طريق مي‌خواهيم ويژگي‌ها و خصيصه‌هاي شخصيتي افراد را بيان كنيم.

حتم دارم تمامي خوانندگان به ويژه دانشمندان در آينده قوانين طبيعت كه بر روي زندگي انسان‌ها تأثير مي‌گذارند را مورد مطالعه قرار مي‌دهند تا به اصول و قوانين مشخصي برسند و پرده از اسرار چندين هزار ساله آن بردارند.

 [1] نوعي ييجينگ (Yijing) (كتاب تغييرات). ييجينگ يك كتابچه راهنماي باستاني براي پيشگويي بر اساس اشكال هندسي نمادين است.