در خواب چه اتفاقی بر جسم و روان می افتد؟

در خواب چه اتفاقی بر جسم و روان می افتد؟ در وضعیت خواب مردمك چشم بسیار تنگ می گردد. ترشح بزاق و شیره های گوارشی و ادرار به یكباره كاهش می یابد. قلب آهسته تر كار می كند. تنفس آرام تر و عمیق تر می گردد. كاركرد دستگاه عصبی و امواج مغزی تغییر می یابد.

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تعبیر رنگها در خواب از نظر روانشناسی چیست؟

تعبیر رنگها در خواب از نظر روانشناسی چیست؟ هر گاه چهار رنگ قرمز ، زرد ، آبی و سبز با هم دیده شوند نشانه‌ی تعادل در شخصیت هستند.اگر یكی از این چهار رنگ وجود نداشته باشد ، فرد برای رسیدن به شخصیتی كامل باید خصوصیات آن رنگ گم‌شده را در خود به وجود آورد.اگر در

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب بومیان آمریکای شمالی

  تعبیر خواب بومیان آمریکای شمالی بسیاری از قبایل بومیان آمریکای شمالی بر این باور هستند که رویاها، آرزوهای پنهان روح را آشکار می‌سازند. 

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب مسلمانان

  تعبیر خواب مسلمانان در کتاب مقدس محمد (ص)، تمایز بین رویاهای حقیقی که از سوی خداوند می‌آید و رویاهای اشتباه گذاشته شده است. 

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب ژاپنی‌ها

تعبیر خواب ژاپنی‌ها معبدهایی برای رویاهای پرورشی در شرق دور، وجود داشت (و همچنان وجود دارد.) امپراطوری‌های ژاپن که به دنبال راه‌حل‌هایی برای مشکلات سیاسی خود بودند، رویاهای‌شان را در معبد شینتو در یوسا در جزیره‌ی جنوبی کیوشو پرورش می‌دادند. 

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

باورهای فرهنگ‌های غیرغربی در تعبیر خواب تعبیر خواب هندوها

باورهای فرهنگ‌های غیرغربی در تعبیر خواب تعبیر خواب هندوها رویاهای پیش‌گویانه تعبیر رویاها در هند باستان از ارزش زیادی برخوردار بود. 

ادامه مطلب
, , , , , , , ,