در خواب چه اتفاقی بر جسم و روان می افتد؟

در خواب چه اتفاقی بر جسم و روان می افتد؟ در وضعیت خواب مردمك چشم بسیار تنگ می گردد. ترشح بزاق و شیره های گوارشی و ادرار به یكباره كاهش می یابد. قلب آهسته تر كار می كند. تنفس آرام تر و عمیق تر می گردد. كاركرد دستگاه عصبی و امواج مغزی تغییر می یابد.

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تعبیر رنگها در خواب از نظر روانشناسی چیست؟

تعبیر رنگها در خواب از نظر روانشناسی چیست؟ هر گاه چهار رنگ قرمز ، زرد ، آبی و سبز با هم دیده شوند نشانه‌ی تعادل در شخصیت هستند. اگر یكی از این چهار رنگ وجود نداشته باشد ، فرد برای رسیدن به شخصیتی كامل باید خصوصیات آن رنگ گم‌شده را در خود به وجود آورد.

ادامه مطلب
, , , , , , , ,
تعبیر خواب بومیان آمریکای شمالی

تعبیر خواب بومیان آمریکای شمالی

تعبیر خواب بومیان آمریکای شمالی بسیاری از قبایل بومیان آمریکای شمالی بر این باور هستند که رویاها، آرزوهای پنهان روح را آشکار می‌سازند.    تعبیر خواب بومیان آمریکای شمالی   بسیاری از قبایل بومیان آمریکای شمالی بر این باور هستند که رویاها، آرزوهای پنهان روح را آشکار می‌سازند.   این پرشورترین رویابین بود که به

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب بومیان استرالیایی

تعبیر خواب بومیان استرالیایی   برخی از جزئی‌ترین باورهای مرتبط با رویاها را بومیان دارند.   تعبیر خواب بومیان استرالیایی   برخی از جزئی‌ترین باورهای مرتبط با رویاها را بومیان دارند. قلب اسطوره‌شناسی آن‌ها بر روی آفرینش در «زمان رویا» تمرکز می‌کرد: زمان رویا، یک زمان قدیمی بود که ارواح زیرزمینی به خواب رفته بلند

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب مسلمانان

تعبیر خواب مسلمانان در کتاب مقدس محمد (ص)، تمایز بین رویاهای حقیقی که از سوی خداوند می‌آید و رویاهای اشتباه گذاشته شده است.    تعبیر خواب مسلمانان   در کتاب مقدس محمد (ص)، تمایز بین رویاهای حقیقی که از سوی خداوند می‌آید و رویاهای اشتباه گذاشته شده است. آیین‌های خاصی برای ایجاد رویاهای خوب و

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب ژاپنی‌ها

تعبیر خواب ژاپنی‌ها معبدهایی برای رویاهای پرورشی در شرق دور، وجود داشت (و همچنان وجود دارد.) امپراطوری‌های ژاپن که به دنبال راه‌حل‌هایی برای مشکلات سیاسی خود بودند،   رویاهای‌شان را در معبد شینتو در یوسا در جزیره‌ی جنوبی کیوشو پرورش می‌دادند.    تعبیر خواب ژاپنی‌ها معبدهایی برای رویاهای پرورشی در شرق دور، وجود داشت (و

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

باورهای فرهنگ‌های غیرغربی در تعبیر خواب تعبیر خواب هندوها

باورهای فرهنگ‌های غیرغربی در تعبیر خواب   تعبیر خواب هندوهارویاهای پیش‌گویانه تعبیر رویاها در هند باستان از ارزش زیادی برخوردار بود.    باورهای فرهنگ‌های غیرغربی در تعبیر خواب تعبیر خواب هندوها   رویاهای پیش‌گویانه تعبیر رویاها در هند باستان از ارزش زیادی برخوردار بود. آرثاروا-ودا  که به ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد شامل تعبیر

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب پرنده   تعبیر خواب مصریان: گرفتن پرندگان نشان‌دهنده‌ی فقدان چیز باارزشی بود.   تعبیر خواب پرنده   تعبیر خواب مصریان: گرفتن پرندگان نشان‌دهنده‌ی فقدان چیز باارزشی بود. تعبیر خواب آشوری‌ها: ملاقات با پرندگان بازگشت دارایی از دست رفته را نشان می‌داد.   یونانی‌ها: پرندگان گوناگون نماد انواع افراد بودند: عقاب‌ها نماد حاکمان و

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار   تعبیر خواب مصریان: مارها یک نشانه‌ی خوب بودند که نشان می‌دادند رویابین به زودی مشکلی را رفع خواهد کرد.   تعبیر خواب مار تعبیر خواب مصریان: مارها یک نشانه‌ی خوب بودند که نشان می‌دادند رویابین به زودی مشکلی را رفع خواهد کرد.   تعبیر خواب آشوری‌ها: گرفتن یک مار نشانه‌ی این

ادامه مطلب
, , , , , , , ,

تعبیر خواب درخت

تعبیر خواب درخت تعبیر خواب مصریان: نشستن در پای یک درخت نشانه‌ی این بود که بر مشکلات می‌توان غلبه کرد.   تعبیر خواب درخت تعبیر خواب مصریان: نشستن در پای یک درخت نشانه‌ی این بود که بر مشکلات می‌توان غلبه کرد.   تعبیر خواب آشوری‌ها: قطع کردن درخت خرما نشان‌دهنده‌ی راه‌حلی برای مشکلات رویابین بود.

ادامه مطلب
, , , , , , , ,