بلوغ و کوچه پس کوچه های خودآگاهی

بلوغ و کوچه پس کوچه های خودآگاهی

بلوغ و کوچه پس کوچه های خودآگاهی آیا آنچه ما در مورد خودمان فكر می كنیم ، با آنچه دیگران در مورد ما فكر می كنند تفاوت دارد؟ آنچه که یک نوجوان در مورد خود فکر می کند، خودآگاهی نامیده می شود . اما سوال این جاست : آیا آنچه ما در مورد خودمان فكر

ادامه مطلب
, , , , , , ,