من و گل ها

من و گل ها

من و گل ها روزهاست که با گیاهان و سبز ی هایم مشغولم . کاشت آن با من نبود اما داشت و برداشتشان با من است. یاد کتاب حرفه و فن سالهای راهنمایی افتادم با این تفاوت که این روزها به این می اندیشم چقدرما انسانها و گیاهان به هم شبیه هستم. بعضی آدمها مثل

ادامه مطلب
, , , , , , , ,
درس زندگي ۵ : با تمام قدرت باور داشته باشيد

درس زندگي ۵ : با تمام قدرت باور داشته باشيد

درس زندگي ۵ با تمام قدرت باور داشته باشيد   هيچ شگفت انگيز نيست که دوستي در بالاي فهرست اکثر افراد قرار دارد وقتي محققان اين سوال را از آن‌ها مي‌پرسند: «چه چيزي به زندگي شما معني مي‌دهد؟» اين يعني که دوستي حقيقتاً يکي از بهترين موهبت‌هايي است که ما به خود مي‌دهيم. خواننده‌ي افسانه‌اي جاز

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,
درس زندگي ۲:کارت تبريک و شيريني ماهيت روز مادر نيستند

درس زندگي ۲:کارت تبريک و شيريني ماهيت روز مادر نيستند

درس زندگي ۲  کارت تبريک و شيريني ماهيت روز مادر نيستند   در کمال تعجب برخي افراد، آنقدر که من مادرم را دوست داشتم، در طول سال‌ها من براي روز مادر هيچ گل، کارت تبريک يا شيريني براي او نخريدم. با اين حال، در اين روز من شام مادرم را مي‌خريدم و زمان خوبي را

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,
درس زندگي ۳: خوشبختي آن سوي ترس قرار دارد

درس زندگي ۳: خوشبختي آن سوي ترس قرار دارد

درس زندگي ۳ خوشبختي آن سوي ترس قرار دارد   تا به حال، چه فرصت‌هاي بي‌شماري را در زندگي به خاطر ترس‌هاي غيرمنطقي‌تان از دست داده‌ايد؟ بيشتر ما، در حقيقت، بسياري از اين فرصت‌ها را از دست داده‌‌ايم. مشکل ترس اين است که نمي‌دانيم کجا بين ترس‌هاي حقيقي و ترس‌هاي توهمي تفاوت قائل شويم؟ ترس،

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,