تاثيرگذاري امواج ذهن بر فضا

تاثيرگذاري امواج ذهن بر فضا امواج ذهن از جنس امواج غیرمادی است بنابراین می تواند با سرعت c2 حرکت کرده و در فضا منتشر شود. این امواج می تواند با سرعت بسیار زیادی حرکت و فضا را تحت تأثیر قرار دهد. همان طور که در مورد ذرات مادی مثال زدیم ذرات غیرمادی نیز دارای ابعاد

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , ,

خلاقیت کوانتومی

خلاقیت کوانتومی در فیزیک کوانتوم، بی‌نهایت ذره زیراتمی وجود دارد که در حالات گوناگون، از هیچ بیرون می‌آیند و تا هنگام مشاهده، این ذرات وجود واقعی ندارند. در هنگام مشاهده، بسته به شیوه‌ای که فیزیکدان در مشاهده یا اندازه‌گیری آنها دارد، آنها موج یا ذره در نظر گرفته می‌شوند. یک الکترون، اتم و حتی به

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,

ذهن کوانتومی

ذهن کوانتومی ظریه‌های ذهن کوانتومی بر مبنای این فرض شکل گرفته‌است که دانش مکانیک کوانتمی برای درک کامل مغز و ذهن لازم است، مخصوصاً برای توضیح پدیدهٔ خودآگاهی آدمی. فرضیه ذهن کوانتومی یا آگاهی کوانتومی پیشنهاد می کند که مکانیک کلاسیک نمی تواند پدیده خودآگاهی را توضیح دهد.در حالیکه پدیده های کوانتومی مانند برهمنهی ودرهم‌تنیدگی

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,

آیا “کوانتوم” و “ادراک فرا حسی” با هم ارتباط دارند؟

آیا “کوانتوم” و “ادراک فرا حسی” با هم ارتباط دارند؟ پژوهش در مکانیک کوانتومی فرایندهایی فیزیکی را آشکار ساخته است که برخی را معتقد کرده آنها دارای شباهتهایی باور نکردی با موارد ادعایی همانند شعور داشتن ذرات، ادراکهای فرا حسی (ESP)، شفا دادن مرموز و … هستند. این حرف های بیهوه ناشی از فقدان تفکر

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,

عرفان کوانتومی

عرفان کوانتومی فیزیکدان انگلیسی سر آرتور ادینگتون این تصور را که عرفان و فیزیک بیش از ارتباطی مجازی داشته باشند رد می‌کرد. ادینگتون این وسوسه و این را که چرا احساس می‌کند باید از آن پرهیز کرد، توضیح داده است: «ما باید نسبت به تمایل تقلیل خدا به دستگاهی از معادلات دیفرانسیل ظنین باشیم. به

ادامه مطلب
, , , , , , , , , ,

شفای کوانتومی چیست

شفای کوانتومی چیست تمام درمانهایی که به یک منشا ء ناشناخته مربوطند به یک جهش کوآنتومی اشاره دارند مانند درمانهای اعتقادی درمانهای خودبخودی و حتی داروهای دلخوشکنک.شفای کوآنتومی از هر آنچه بیرونی است واز کاربرد تکنولوژیهای پیشرفته فاصله گرفته و بسوی عمیق ترین هسته ی اصلی ذهن –بدن حرکت میکند.روند شفا از همین نقطه است

ادامه مطلب
, , , , , , , , , ,