فال،فال روز و ماه و سال

فال،فال روز و ماه و سال

  فال،فال روز ماه سال تولد بر اساس کتاب عدد روز تولد   فال،فال روز و ماه و سال   تاكنون به فال فكر كرده‌ايد، آيا روز يا عدد تولد حقيقت دارد يا خرافات مي‌باشد. در فرهنگ چين و هند در مورد فال زياد كار شده است. هنگامي كه جنين در حال شكل گيري است

ادامه مطلب
, , , , , , , ,