هوش عاطفی

هوش عاطفی امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

وش تنها در عدد آی کیو خلاصه نمی شود-هوش چیست؟-انواع هوش؟

اگرچه هووش تنها در عدد آی کیو خلاصه نمی شود-هوش چیست؟-انواع هوش؟ ش از موضوعاتی است که در حوزه روان شناسی بسیار مورد بحث قرار گرفته است، تعریف استانداردی درباره آن وجود ندارد. شاید بتوان به صورت کلی هوش را توانایی آموختن و کاربرد مهارت هایی تعریف کرد که برای سازگاری موفقیت آمیز با نیازهای

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

دانستنی هایی در رابطه با هوش

دانستنی هایی در رابطه با هوش هوش یکی از مهم ترین و بهترین توانایی های انسان است که او را نسبت به دیگر موجودات متمایز می کند. دانشمندان هنوز تعریف کاملی برای این توانایی نیافته اند، اما راههایی را برای بررسی سطح هوش اختراع کرده اند که به ما برای درک مفهوم هوش کمک می

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

تعریف دقیق هوش چیست؟

تعریف دقیق هوش چیست؟ تعریف هوش هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد. نظریه‌های هوش در طول تاریخ تغییر کرده‌اند. انتقادها به مفهوم هوش

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

عوامل تأثیرگذار در هوش

عوامل تأثیرگذار در هوش چون هوش دستاورد عوامل مختلفی است، در زیر به توضیح دو عامل بسیار مهم وراثت و محیط می پردازیم. اکثر روان شناسان اتفاق نظر دارند که عامل هوش متأثر از توانمندیهای فطری و تجربه های محیطی است، اما بر سر میزان تأثیرپذیری آن اختلاف نظر دارند. ارتباط توارث و تجربه های

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,

هوش چیست؟

هوش چیست؟ برای هوش تعریفهای مختلفی بیان شده که در اینجا به آنها اشاره می شود. هر یک از این تعریفها در جای خود و به نوبه ی خود درست است که بیانگر فراگیری و چندگونگی آن است. سازش (۱):

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,