نظر زدن چیست؟

نظر زدن چیست؟

نظر زدن چیست؟
نظر زدن اصطلا حی است که برای توصیف جریان ارتعاشات راجا – تاما Raja – Tama که از فرد دیگری فرستاده میشوند و

شخص دیگر را می تواند خواسته یا ناخواسته نظر بزند گفته می شود.

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

چشم سوم

چشم سوم چشم سوم با اسامی مختلف از جمله چشم معرفت، چشم بصیرت، چشم دل، چشم درون، تیسراتیل و آجنا خوانده می‌شود و جایگاه آن در کالبد اثیری و منطبق بر پیشانی در جسم فیزیکی است. برخی دانشمندان اعتقاد دارند که چشم سوم محلی برای دریافت ادراکات فراحسی، الهام و اشراق و وسیله‌ای برای ارتباط

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

تعريف چشم سوم:

تعريف چشم سوم: چشم سوم همان بخش پيشين چاكراي ششم است. چاكراها كانون‌هاي انرژي در حوزه‌ي انرژي‌هاي ماورايي انسان (هاله‌ي نوراني انسان) مي‎باشند. چاكراها مسؤول تبادل انرژي بين هاله‌ي انسان و هاله‌ي كيهان و هم‌چنين مسؤول متعادل كردن انرژي در سطوح مختلف هاله مي‎باشند. هاله‌ي نوراني انسان ميداني از انرژي‌هاي بسيار لطيف است كه دور

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

چشم سوم چیست؟

چشم سوم چیست؟   دانشمندان معتقدند که چشم سوم مانند یک لوبیا است که در بین دو ابرو قرار گرفته و کار آن دریافت سیگنالهای انرژیکی است.   حالا من این غدده را از نزدیک ندیده ام ولی هر شکلی که باشد کارش تقریبا درست است.

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

چشم سوم چیست؟

چشم سوم چیست؟   دانشمندان معتقدند که چشم سوم مانند یک لوبیا است که در بین دو ابرو قرار گرفته و کار آن دریافت سیگنالهای انرژیکی است.   حالا من این غدده را از نزدیک ندیده ام ولی هر شکلی که باشد کارش تقریبا درست است.

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

تعريف چشم سوم

تعريف چشم سوم     چشم سوم همان بخش پيشين چاكراي ششم است. چاكراها كانون‌هاي انرژي در حوزه‌ي انرژي‌هاي ماورايي انسان (هاله‌ي نوراني انسان) مي‎باشند. چاكراها مسؤول تبادل انرژي بين هاله‌ي انسان و هاله‌ي كيهان و هم‌چنين مسؤول متعادل كردن انرژي در سطوح مختلف هاله مي‎باشند. هاله‌ي نوراني انسان ميداني از انرژي‌هاي بسيار لطيف است

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

روشن بینی ، دیدن اشیاء و موجودات ماورائی

روشن بینی ، دیدن اشیاء و موجودات ماورائی   كلمه روشن‌بینی به معنی واضح دیدن و به مفهوم قوه ذهنی و بصیرت فوق‌طبیعی، قدرت درك و مشاهده اشیا و افرادی است كه نمیتوان با كمك حواس عادی آنها را تشخیص داد. 

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

تمرینات مخصوص هاله بینی

تمرینات مخصوص هاله بینی   » تمرين ۱ مخصوص هاله بینی: در بخش هاله بيني توضيح داده شد که براي ديدن هاله بايد حساسيت چشم‌ها را بالا برد ؛ در زير تمريني براي افزايش حساسيت چشمها ارائه مي‌شود براي انجام اين تمرين شما بايد از کاغذهاي سياه و سفيد استفاده نمائيد : با کاغذ سياه

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

تمرینات مخصوص هاله بینی

تمرینات مخصوص هاله بینی   » تمرين ۱ مخصوص هاله بینی: در بخش هاله بيني توضيح داده شد که براي ديدن هاله بايد حساسيت چشم‌ها را بالا برد ؛ در زير تمريني براي افزايش حساسيت چشمها ارائه مي‌شود براي انجام اين تمرين شما بايد از کاغذهاي سياه و سفيد استفاده نمائيد : با کاغذ سياه

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,

روشن بینی ، دیدن اشیاء و موجودات ماورائی

روشن بینی ، دیدن اشیاء و موجودات ماورائی   كلمه روشن‌بینی به معنی واضح دیدن و به مفهوم قوه ذهنی و بصیرت فوق‌طبیعی، قدرت درك و مشاهده اشیا و افرادی است كه نمیتوان با كمك حواس عادی آنها را تشخیص داد. 

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , ,