دلیل چهره شناسی چیست؟

دلیل چهره شناسی چیست؟ دکتر “لیتل” به این پرسش پاسخ می دهد: این امر نقش مهمی را برای شناخت بهتر پیشینیان و تفاوت های فیزیکی آنها با نسل حاضر در اختیارمان قرار می دهد؛ به عنوان مثال همه ما زمانیکه احساس می کنیم دارای دشمنی هستیم که از هر لحاظ نسبت به او برتری داریم،

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

چشمها

چشمها سطح چشمها: در یک گـروه, مـعمـولا فـردی کـه سطح دیـد چشمانش از سایرین بالاتر است رهبر محسوب میگردد. هنگامی که شما ایـستـاده باشید و دیگران نشسته قطعا” شما را در موضع قدرت قرار میدهد. مالش چشم: زمانی که فردی چشمش را با انگشت اشاره مالش می دهـد نـشـانـگر فریب و نیرنگ می باشد. از

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

چهره خوانی

چهره خوانی گرچه توجیه علمی مشخصی برای چهره خوانی وجود ندارد، ولی باید این را بدانید، که چهره خوانی یک علم است و حتی فراتر از آن، علمی است با قدمت چند صد ساله. فراست در لغت به معنای تیزهوشی و در میان مسلمانان متمدن قرون پیشین اصطلاحآ به هنر خواندن خلق و خوی افراد

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

چهره خوانی برای شناسایی و تشخیص انواع بیماریها

چهره خوانی برای شناسایی و تشخیص انواع بیماریها دراین بخش ،درباره چهره خوانی بحث میکنیم ،که از این طریق شما متوجه میشوید چه بیماریهایی دارید ، و کاملا تکنیک درستی است که بیماریهارا از چهره می خوانید. همچنین میتوانید حدس بزنید که در بدن شما چه اتفاقاتی می افتد. آیا صورت شما می تواند اسرار

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

(چهره شناسی و چهره خوانی – روانشناسی صورت و اجزای آن:)

(چهره شناسی و چهره خوانی – روانشناسی صورت و اجزای آن:) علم چهره شناسی: تحقیقات دانشمندان نشون داده که نوع شخصیت انسان ها روی چهره اونها نوشته شده. چهره از رمز ها و رسانه های کلامی روسگوتر است و شناختن افراد تنها از روی خصوصیات ظاهری چهره خوانی به این معناست که شما فقط با

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

چـهره خـوانـی

چـهره خـوانـی چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است.شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است. نـکات ظـریف و دقیـق و پیچیدگیهای بسیاری در

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

دورغ گو را با یک نگاه بشناس؟

دورغ گو را با یک نگاه بشناس؟ دروغ مفهومی است انتزاعی و انسانها تنها به دو دلیل دروغ می گویند: یا برای رسیدن به لذت بیشتر، یا اجتناب از افزایش درد و رنج. عده ی بسیار زیادی از افراد بی هیچ دلیل خاصی و تنها به خاطر تمایلات فردی، روزانه دروغ های بیشماری را بر

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد

هچهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد گزارش افکارنیوز، چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

شناخت شخصیت با رنگ و حالت موها

شناخت شخصیت با رنگ و حالت موها شناخت شخصیت با موها شخصیت انسان حتی در موهایش پیداست و به راحتی می توان از روی موهای انسان شخصیتش را شناخت. ● شناخت رفتار از چگونگی حالت موها » خانم هایی که موهایشان را از پشت گوش هایشان محکم میبندند انسان هایی گوشه گیر هستند که اغلب

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,

یک راه جالب برای چهره خوانی

یک راه جالب برای چهره خوانی بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افكار و درون دیگران شود. با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تـقسـیم شـده است. بـرای مثـال “متوپوسكپی” علم پی بردن به سیرت

ادامه مطلب
, , , , , , , , ,