تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنیداعتمادبنفس


اعتمادبنفس
چگونه شما مي توانيد کارهاي بزرگ انجام دهيد.
تجسم خلاق به ما کمک مي‌کند تا به هدفهاي بزرگ خود دست يابيم. اين هدف بزرگ ممکن است امتحان کنکور باشد؛ امتحانات پايان ترم باشد يا اينکه بخواهيد در جلسه اي سخنراني کنيد.
ما قبلا اين برنامه را بر روي دانش آموزاني که خود را براي کنکور يا امتحانات پايان ترم آماده مي‌کردند و استرس داشته‌اند امتحان کرده‌ايم و جواب بسيار مناسب و خوبي را از آنها گرفتهايم. هر کار جديدي را بخواهيم انجام دهيم همراه با هيجان مي‌باشد. همانطور که گفته شد اگر اين هيجان همراه با افکار مثبت باشد از اين وضعيت بحراني در جهت رشد و تعالي مي‌توانيم استفاده کنيم و اگر همراه با افکار مخرب و منفي باشد در ما استرس ايجاد مي‌کند و اين استرس از قدرت ذهني و حتي عضلاني افراد مي‌کاهد. به طوري که اگر اين استرس زياد باشد موجب بسته شدن ذهن و جسم مي‌گردد و حالت فلج گونه اي به فرد دست مي‌دهد. البته تعداد افرادي که ممکن است در اين حالت قرار بگيرند بسيار کم است ولي همه افراد به نوعي از تجربه هاي جديد ترس و نگراني دارند و اين نگراني ممکن است به دنبال تبليغات و يا تلقيناتي باشد که به دنبال يک موضوع انجام مي‌گيرد. کنکور و يا امتحانات پايان ترم از اين موقعيت برخوردار است و چون تبليغات و تلقينات زيادي در کنار آن انجام مي‌گيرد با بار استرسي زيادي همراه است. اين بار استرسي موجب مي شود که هنگام امتحان دادن از تمام کيفيت و کارايي مغز نتوانيم استفاده کنيم. مغز انسان چنانچه در حالت آرامش باشد خلاقيت و کارايي بيشتري دارد و اگر استرس وجود داشته باشد همان گونه که گفته شد کارايي کاهش مي‌يابد.
فوبي چگونه ايجاد مي شود؟
اگر بدانيم فوبي چگونه ايجاد مي‌شود مي توانيم آنرا بهتر برطرف کنيم. فوبي ترسهاي غير واقعي مرض گونه مي‌باشد. ترس يک پديده طبيعي است و بايد در انسان وجود داشته باشد تا بتواند در مواقع لازم از آن استفاده کند و زنده بماند. ولي فوبي ترس از توهمات است. غير واقعي مي‌باشد و ترس از آن هيچگونه تاثيري در ادامه حيات و زندگي فرد ندارد. مثل ترس از تجربه جديد؛ ترس از امتحان؛ ترس از سوسک!
آزمايشي را انجام دادند. بچه اي را نزديک سگ بزرگي بردند. بعد از مدتي بچه بدون ترس با سگ بازي مي‌کرد و با سگ اُنس گرفته بود. بعد از چند روز وقتي کودک مشغول بازي با سگ بود صداي زنگ بلندي را به صدا در آوردند و کودک استرس زيادي را تجربه کرد. اين کار را چند بار وقتي که کودک به سگ نزديک مي شد انجام دادند. منبع توليد صدا مشخص نبود. پس از مدتي هر زمانيکه کودک سگ را مي ديد شروع به گريه مي‌کرد. محققان توانسته بودند با اين روش در کودک 5ساله اي ترس مرضي يا فوبي ايجاد کنند. حالا سعي کردند اين ترس و نگراني را از بين ببرند. تصميم گرفتند کودک را قدم به قدم به سگ نزديک کنند. ابتدا کودک سگ را از دور مي‌ديد. و کم کم او را نزديک کردند تا اينکه پس از مدتي کودک توانست دوباره سگ را لمس کند و آن استرس و ترسي را که از سگ داشت از بين رفت. برطرف کردن نگرانيها و ترسها را به اين روش حساسيت زدايي تدريجي مي‌گويند. اين روش کاملاً مؤثر است و در مورد هر چيزي مي تواند جواب مثبت دهد.
حساسيت زدايي تدريجي را مي‌توان در ترس از امتحان؛ ترس از فضاي بسته؛ ‌ترس از سوار شدن به هواپيما يا فضاهاي بلند يا بسته و وارد شدن به يک جمع استفاده نمود. طريقه به کار بردن روش بسيار ساده و کارآمد مي‌باشد. و نتيجه جواب دهي آن بسيار زياد است.
تصور کنيد فردي مي خواهد ترس از سوار شدن از هواپيما را از بين ببرد. ابتدا از وي مي‌خواهيم که با روشهاي گفته شده وارد حالت آلفا يا تتا شود. وارد شدن به اين حالت باعث مي‌شود که آرامش فرد بيشتر شود. قدرت تجسم او افزايش يابد و در مدت زمان کمتري بتواند نتيجه مثبت دريافت کند. حالا در ذهن او را قدم به قدم به موقعيت استرس‌زا نزديک مي‌کنيم. ابتدا از او مي‌خواهيم که اقدام به تهيه بليط کند. اگر استرسي در او ايجاد نشد قدم بعدي را بر مي داريم. از او مي‌خواهيم که به سمت فرودگاه برود و کارت پرواز خود را بگيرد. باز اگر استرسي به وجود نيامد ادامه مي‌دهيم و اگر استرس وجود داشت از تکنيکهاي تلقين براي آرامش استفاده مي‌کنيم و بقيه برنامه را به جلسه بعد موکول مي‌کنيم. در جلسه بعدي بعد از قرار گرفتن در حالت آلفا يا تتا از او مي‌خواهيم که به طرف هواپيما برود و بر روي صندلي اش بنشيند. باز اگر استرس به وجود آمد برنامه را قطع مي کنيم و در غير اين صورت ادامه مي دهيم؛ که کمربند خود را بسته است. درهاي هواپيما بسته شده و هم اکنون شروع به حرکت جهت take off مي کند. همانند قبل، اگر استرسي وجود داشته برنامه را قطع و مجددا شروع مي‌کنيم. بايد در تمام برنامه فرد در حالت آرامش جسمي –ريلکس جسمي- و ذهني قرار گرفته باشد. از تکنيک خلوتگاه درون مي‌توانيد براي کمک و سريعتر شدن اين روند استفاده کنيد. شما مي‌توانيد از تکنيک تزريق عاطفي استفاده کنيد. تزريق عاطفي روشي است که مي‌توانيد آرامش يا هر خصوصيت مثبت را در خود ذخيره کنيد و به هر موضوع ناراحت کننده و استرس زا تزريق کنيد. اين روش باعث مي‌شود که بتوانيم در يک زمان بسيار كوتاه  به مشکل تسلط پيدا کنيم. از همين روش مي‌توانيم براي از بين بردن ترس از سوسک يا مارمولک استفاده کنيم. ابتدا در يک وضعيت ريلکس سطح آلفا يا تتا قرار مي‌گيريم سپس آرام آرام سوسک يا هر مورد ديگر را تجسم مي‌کنيم و به تدريج به آن نزديک مي‌شويم تا بتوانيم در ذهن آنرا لمس کنيم. چون ذهن نمي‌تواند بين يک تجربه خيالي يا واقعي تفاوتي بگذارد آنرا به عنوان يک تجربه موفق در خود ضبط مي‌کند و تمام تجربه هاي نا موفق که منجر به ترس شده بودند را پاک مي‌کند. به همين دليل براي اولين بار که شما توانستيد در ذهنتان کاري انجام دهيد كار بزرگي را آغاز کرده ايد. اين اولين و مؤثرترين روش موفقيت يا تجربه جديد مي‌باشد.
از اين روش مي‌توانيم براي از بين بردن ترس از سخنراني نيز استفاده کنيم. در وضعيت آلفا يا تتا قرار مي‌گيريد. تصور کنيد که افرادي وجود دارند؛ آنگونه که دوست داريد و براي آنها در وضعيت آرامش سخنراني کنيد. اگر مي‌خواهيد از تزريق عاطفي استفاده کنيد. تصور کنيد در يک موقعيت بسيار ريلکس مثل خلوتگاه درون قرار گرفته ايد و در اوج آرامش و لذت قرار داريد. و در آن وضعيت براي افراد سخنراني مي‌کنيد. همانطور که گفته شد اين وضعيت به افراد کمک مي‌کند شما سريعتر به موقعيت دوست داشتني دست پيدا کنيد.
 
چگونه مي‌توان با اين تکنيک ترس از امتحان يا کنکور را از بين برد؟
در يک وضعيت آرام و ريلکس قرار گيريد. پس از اينكه با استفاده از تکنيکهاي آلفا يا تتا در حالت خلسه قرار گرفتيد تصور کنيد که داري به سمت محل امتحان مي‌رويد هر لحظه به آن مکان و زمان نزديک مي‌شويد. حالا سر جلسه امتحان نشسته ايد. ورق ها در دست شما هستند. قلم را در دست خود احساس کنيد و با آرامش تصور کنيد که به خوبي امتحان مي‌دهيد. چنانچه در قسمتي احساس استرس کرديد يک قدم به عقب برگرديد يا اينکه ادامه برنامه را به جلسه بعدي موکول کنيد. سعي کنيد تمام چيزهايي که در آن حالت تصور مي‌کنيد در حالت ريلکس و آرامش زيادي باشد. نخواهيد که به زور و با استرس در ذهنتان به جلسه امتحان برويد.
 
من چند بار بايد اين تجربه را داشته باشم؟
در بسياري از مواقع تنها با يک بار انجام دادن نتيجه مثبت مشخص خواهد شد. ولي من هميشه به افرادي که به اين منظور يا هر منظور ديگري از اين تکنيک استفاده مي‌کنند و مي‌خواهند يک عادت و رفتار جديدي را در خود ايجاد کنند توصيه مي کنم که حداقل ده بار تجربه موفق را در ذهن تکرار کنند. يا ده جلسه تجربه موفق را به ياد آورند و آنرا تکرار کنند. هر عملي که در ذهن ده بار تکرار شود به صورت عادت ذهني در مي‌آيد و در اين موقعيت بدون ترس و نگراني مي‌توان کارها را ادامه داد. اين تکنيک بدون هيچ هزينه اي مي‌باشد. براي تجربه آن فقط نياز به تصميم و همت داريد. کارايي آن تقريبا 100٪ است. انجام آن در هر شرايطي امکان پذير است. پس چرا آنرا هم اکنون انجام نمي‌دهيد. هر کاري را که بخواهيد آنرا به صورت حرفه اي انجام دهيد از اين روش استفاده کنيد. ممکن است بگوئيد من امتحاناتم را داده ام؛ بلد هستم در جمع سخنراني کنم ولي توصيه مي‌کنم براي هر کاري از اين روش استفاده کنيد حتي اگر در اين کار حرفه اي باشيد.
انجام اين تکنيک باعث مي شود که خلاقيت شما افزايش يابد. اگر فروشنده خوبي هستيد اين کار را انجام دهيد تا فروش شما بيشتر شود. اگر مدير خوبي هستيد اين کار را انجام دهيد تا مدير موفق و کارآمدي شويد و اگر کارمند ساده اي هستيد اين کار را انجام دهيد تا اينکه تجربه و تسلط شما به کارتان بيشتر شود و ارتقاء شغلي يابيد. اين روش را مي‌توانيد براي تسلط به محل کار استفاده کنيد. محيط کار ممکن است خيابان باشد يا بيمارستان يا کلاس درس. هر جا که باشد با استفاده از تکنيک ذهني آنرا مجسم کنيد؛ در ذهنتان شروع به فروش؛ شروع به تدريس و يا شروع به سخنراني کنيد؛ آن وقت مثل حرفه اي ها عمل کرده‌ايد. حرفه اي ها اينگونه عمل مي‌کنند. آنها بارها و بارها در ذهنشان موقعيت مشکل دار يا موقعيتي را که مي‌خواهند بيشترين کيفيت و يا بازدهي را داشته باشند تجسم مي‌کنند.
مي‌توانيد با دستکاري تصاوير ذهني آنها را ملموس تر و واقعي تر کنيد. مثلا اضافه کردن رنگ خاص آرامش و تسلط را در کارهايتان وارد کنيد. ممکن است شما با اضافه کردن رنگ آبي يا طلايي يا هر رنگ ديگر بتوانيد تسلط خود را در انجام کار بيشتر کنيد. اين روش به نوعي همان تکنيک تمرينات ذهني است که مي‌توانيم استفاده کنيم اما روش استرس زدايي تدريجي يا حساسيت زدايي تدريجي به آن اضافه شده است که مي‌توانيم در برطرف کردن ترس از امتحان يا نگراني هاي بزرگ از آن استفاده کنيم. اين يکي از روشهاي بسيار مطمئن است که در ورزشهاي رزمي در رده هاي بالا از آن استفاده مي کنند و با آرامش با حريفان ذهني مبارزه مي‌کنند و به اين طريق بر روي تکنيک حريف خود تسلط پيدا مي‌کنند. از قدرت تلقين مي‌توانيد در بهتر انجام دادن تکنيک يا ايجاد موقعيت دلخواه استفاده نمود. مثلا اگر بخواهيد در آن شرايط –امتحان- از حافظه خوبي برخوردار باشيد مي‌توانيد اين حالت را تلقين کنيد. مي‌توانيد به خودتان تلقين کنيد که از حافظه خوبي بر خوردار هستيد هر چه قدر بيشتر در موقعيت امتحان قرار گيريد از حافظه خوبي برخوردار خواهيد بود.
از اين روش براي ايجاد انگيزه مي‌توان استفاده نمود. بسياري از افراد هستند که کاري را با انگيزه زياد شروع مي‌کنند ولي پس از مدتي آن را ترک مي‌کنند و به سراغ چيز ديگري مي‌روند. آنها از يک شاخه به شاخه ديگر مي‌پرند و به اين ترتيب انرژي آنها تلف مي‌شود. همانطور که در يکي از برنامه هاي قبلي گفتم هر خصوصيت و حالتي را که وجود دارد به دنبال يک تصوير ذهني مي‌باشد که با تغيير تصوير ذهني نوع احساس تغيير خواهد کرد. آنها تصوير ذهني خود را اول به صورت بزرگ، روشن ، واضح و رنگي مي‌بينند به همين دليل تلاش زيادي مي‌کنند تا به آن دست يابند ولي پس از مدتي تصاوير ذهني آنها کم رنگ و کوچک مي‌شود و جذابيت خود را از دست مي‌دهد و همين عمل باعث مي‌شود که تلاش کمتري نسبت به قبل داشته باشند. انگيزه بيشتر يعني ديدن تصاوير روشن تر، ‌واضح تر و بزرگ تر. خودتان را اذيت نکنيد تجسم خلاق به شما کمک مي‌کند تا به قدرت بيشتر و سختي کمتر به اهدافتان برسيد به شرطي که آنچه گفته مي شود را انجام دهيد. تصاوير ذهنيتان را بزرگ؛ جذاب و رنگي کنيد. از رنگهاي زيبا آبي روشن؛ قرمز؛ زرد؛ نارنجي و طلايي استفاده کنيد. تجربه کنيد و ببينيد کدام يک تاثير بيشتري بر روي شما مي‌گذارند. همان را انتخاب کنيد. به اينگونه شما از درون و بيرون جهت رسيدن به هدف برنامه ريزي شده‌ايد و ديگر به چيزهاي فرعي و جزئي فکر نمي‌کنيد. اگر متوجه شديد موضوعي را که اهميت ندارد ذهنتان را پر کرده است مثل يک فيلم يا يک موضوع بي ارزش . آن تصاوير را کوچک و بي رنگ کنيد تا ارزش آنها در ذهنتان کاهش يابد. هر چه قدر آنها در ذهنتان کوچک و تاريک باشند علاقه کمتري داريد که به سمت آنها برويد. پس خودتان را اذيت نکنيد. نخواهيد با تصاوير ذهنيتان بجنگيد.
اميل کوئه استاد فن تقليد در اين باره مي‌گويد: تلقين و تصاوير ذهن چنانچه در کنار همديگر قرار گيرند آنچه برنده است تصاوير ذهني است. تجسم و تصويري که از خود داريم بر همه تلاشها و تلقيناتي که بر خود مي‌کنيم ارجحيت دارد و برنده هميشه تصوير ذهني است.
بنابراين با استفاده از تکنيک تجسم خلاق تصاوير ذهني را به خدمت در آوريد و به آنچه مي‌خواهيد جان دهيد. به آن فکر کنيد در ذهنتان با آنها بازي کنيد. نه تنها بدن شما بلکه ناخودآگاه شما؛ جسم و ذهن و روح شما خودشان را براي رسيدن به آن هدف بسيج مي‌کنند و چه بسا جهان هم به خدمت شما در خواهد آمد. جهان در خدمت تصميم و اراده شماست. آنچه شما تصميم بگيريد همان اتفاق خواهد افتاد. پس تصميم بگيريد و بدانيد که شما شايسته بهترين هستيد. شما فرزندان خداوند هستيد. شما در تصوير خداوند خلق شده ايد، بي همتا، يکتا و خالق تمام آنچه برايتان پيش مي‌آيد هستيد. بنابراين تصميم بگيريد تا جهان رام اراده شما شود.

اعتمادبنفس اعتمادبنفس اعتمادبنفس اعتمادبنفس

در تاریخ : دوشنبه، 2 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(26092 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق