تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
مديريت زمان
ثانيه ها، ساعت ها، روزها و سالها ساخته دست بشر هستند
. بابلي ها نخستين كساني بودندكه سال را به 360 روز تقسيم كردند و براي يك سال 12 ماه 30 روز تعيين كردند. مصري ها بعدا 5 روز به اين 360 روز اضافه كردند تا تفاوت گردش ميان ماه و زمين را در نظر بگيرند.
پاپ گريگوري در سال
1582 ميلادي تقويم معاصر يا تقويم گريگوري را يه وجود آورد. اولين ساعت مكانيكي را يك مرد چيني به نام سوسونگ در قرن 11 درست كرد. در قرن پس از آن در غرب ساعت ديگري ساخته شد. ساعتي كه شما داريد 300 سال بعدپا به عرصه گذاشت. كريستين هوي كنترباي،ساعت شماطه دار را ساخت. ساعت جيبي در قرن 20 ساخته شد و بعد ساعت هاي مچي ساخته شدند. وقت الان به صورت ديجيتالي اندازه گيري مي شود.
از وقتي زمان خلق شده است به صورت پيوسته از آن استفاده مي گردد
.مثلا فردي تصميم مي گيرد يك ساعت به جلو بكشد ديگري دوست دارد يك ساعت به عقب بكشد.بعضي از افراد جهت اينكه به كارهايشان به موقع برسند ساعتشان را چند دقيقه به جلو مي كشند و با اين روش هميشه سر موقع به قرار خود مي رسند. بعضي ها معتقدند زمان و پول دو ابزار براي سرگرمي و تفريح هستند. بعضي ديگر معتقدند زمان همان پول است. برخي به عقربه هاي ساعت نگاه مي كنند و چون احساس مي كنند كه نمي توانند زمان را ذخيره كنند تصور مي كنند همان پول و سرمايه اي است كه دارند هر لحظه از دست مي دهند و دچار استرس مي شوند.
مديريت زمان برنامه ريزي زمان بهتر، استفاده بهتر و جلوگيري از استرس و ذخيره كردن آن است
1-
2-
3-
4-
. الگوهاي شخصيتي افراد به نوع استفاده كردن از زمان و نحوه برخورد و نوع ديدگاهشان نسبت به زمان، مؤثر است.گروه تيپ A: در روانشناسي افراد را به در گروه تيپ A و B تقسيم بندي مي كنند.تيپ A گروهي كه معمولا اضطراب و استرس زماني دارند. جهت انجام كارها شتاب مي كنند. خشم، پر خاشگيري انفجاري، فقدان برنامه‌ريزي و مشغله ذهني و در يك لحظه ممكن است نگران چند كار باشد. تركيب اين خصوصيات منجر با اين شده است كه اين گروه تيپ به گروه مقابل تيپ B به نظر سازمان يافته و كار درآمد برسند اما بررسي ها نشان مي دهد كه افراد تيپ A از سازمان خوبي برخوردار نيستند و نسبت به شخصيت هاي تيپ B كار مفيد تري انجام نمي دهند و كيفيت كارشان كمتر از تيپ A است.اعتياد با كار: گروهي از افراد معتاد به كار هستند و در كار كردن افراط مي كنند. اين گونه افراد بيشتر اوقات خود را به كار اختصاص مي دهند. انجام كار زياد خود نوعي اعتياد است و اينگونه افراد با كار زياد و سنگين اعتبار كسب مي كنند و عزت نفسشان بالا مي رود. اينگونه افراد معمولاّ در زمانهاي رسمي به كارهاي جزئي مي رسند و در زمانيكه ديگران دست از كار مي كشند را به كارهاي مهم و ضروري اختصاص مي دهند.گروه سوم كساني هستند كه در آن واحد مي خواهند چند كار خود را انجام دهند. تردست ها، نمونه كسي است كه مشغول تراشيدن صورتش است و با تلفن همراه حرف مي زند و با زانويش فرمان ماشين را نگه مي دارد.دفع الوقت كنندگان-وقت كش ها: اين افراد از انجام دادن كارها شانه خالي مي كنند و مرتب كارشان را به بعد موكول مي كنند.
وقت كشها به چند گروه تقسيم مي شوند
:
الف
:وقت كش هاي علني: با آنكه مي دانند كاري را بايد انجام دهند از زير آن شانه خالي مي كنند. مثلاّ برنامه فوتبال تماشا مي كنند.
ب
:وقت كش هاي گمراه كننده: كسانيكه وانمود مي كنند كاري دارند انجام مي دهند ولي آن را تا آخرين لحظه به تأخير مي اندازند.
ج
5-
6-
:انجام كارهاي ساده و موكول كردن كارهاي دشوار به زمان ديگري.گروه كمال طلب: كسانيكه مي خواهند بدون عيب و نقص كارشان را انجام دهند. اين افراد آنقدر به جزيئات و كيفيفت توجه مي كنند كه كل موضوع فراموش مي شود و كمال طلب خودش را فريب مي دهد و گر نه هيچ كاري بدون عيب و نقص نمي باشد و فكر مي كند صد در صد كاري را انجام مي دهند. گروه وابسته: اينگونه افراد در جواب نه دادن مشكل دارند. افراد وابسته هستند. ظاهري بسيار خوب و مهربان را به نمايش مي گذارند. آنها مي خواهند با كمك كردن به ديگران براي خود اعتبار وتأئيد بخرند. اما اغلب احساس قرباني و مظلوميت مي كنند و به عزت نفسشان كمكي نمي شود.
مديريت زمان
. يك دانشمند روسي تصميم گرفته بود براي اهدافي كه مي خواهد انجام دهد، برنامه ريزي كند. پس از برنامه ريزي متوجه شد كه جهت انجام آنچه مي خواهد نياز به 150 سال عمر دارد. دوباره برنامه ريزي كرد و اين بار توانست آن را به 90 سال برساند. برنامه ريزي صيحيح خيلي مهم است و اما نتوانست از كارهايش بگذرد و بالا خره شروع به انجام برنامه هايش كرد او پس از 30 سال تمام كارهايي كه قرار بود انجام دهد را انجام داد. مهم برنامه ريزي و مشخص كردن جزئيات و اقدام كردن است. نبايد اگر فقط در برنامه ريزي گير كنيد كه همانند گروه كمال طلب هستيد و آنقدر به جزئيات و شهري كه بايد به آن سفر كنيد، مي پردازيد كه زمان مسافرتتان تمام مي شود و بدون اينكه از شهري ديدن كرده باشيد مجبور هستيد به سر كار برگرديد.
شما از وقت و زمانتان چقدر استفاده مي كنيد؟ در طول يك شبانه روز راندمان كاري شما چقدر است؟ آيا به همه كارهايتان مي رسيد يا اينكه قسمتي از آنها را به فردا مي گذاريد؟ آيا استرس داريد؟ اگر شما استرس داريد يعني نتوانسته ايد از مديريت زمان استفاده كنيد و زمانتان تلف شده
.
تصور كنيد بانكي امكاناتي در اختيار شما قرار داده است و هر روز مبلغ
متاسفأنه اكثر ما درك نمي كنيم كه بايد چنين برخوردي را با زمان داشته باشيم
86400 را در اختيار شما قرار مي دهد. شما اين آزادي را داريد كه هر چقدر مي خواهيد از آن استفاده كنيد ولي يك شرط دارد كه در پايان روز باقيمانده پول هر چه باشد كسر مي شود. ميزان برداشت فقط در يك روز است و در چنين مواقعي چه مي كنيد؟ آيا سعي مي كنيد طوري برنامه ريزي كنيد كه از تمام امكانات و پولتان استفاده كنيد يا بدون برنامه ريزي عمل مي كنيد؟. هر روز از 86400 ثانيه درست شده است. ثانيه هايي كه ما مي توانيم آنها را برنامه ريزي كنيم.آيا برنامه اي براي بعد از اين برنامه داريد يا اينكه هر چه پيش آيد خوش آيد. اكثرافراد برنامه ريزي ندارند. اگر ما برنامه ريزي نكنيم ديگران برايمان برنامه ريزي كنند و طبيعتاّ آنگونه كه ما دوست داريم برنامه ريزي نمي كنند. البته ما اكثراً اجازه مي دهيم ديگران وقت ما را مديريت كنند و احساس قرباني شدن مي كنيم يا اينكه مي گوئيم وقتم مال خودم نيست.
تمام كارهايي كه ممكن است در طول يك روز انجام دهيم را به چهار دسته تقسيم مي كنيم
:
كارهاي ضروري و مهم
: كارهايي كه ضرب العجل آنها نزديك است. مثل ارائه طرح‌ها كه در اين مورد تنها راه شما اين است كه اين كارها را انجام دهيد.
كارهاي ضروري اما بي اهميت
: كارهايي كه مجبور هستيد جواب دهيد ولي ممكن است ضروري نباشد. مثل جواب دادن به تلفن.
كارهايي غير ضروري و مهم
: كارهايي كه بايد انجام شوند اما ممكن است تا پايان سال طول بكشد. مثل انجام دادن يك طرح تا پايان دوره.
كارهايي كه نه ضروري هستند نه مهم
: مثل بازيهاي رايانه‌اي، گپ زدن با تلفن، تماشاي فيلم.
مديريت زمان ساده است
. بايد وقت خود را به كارهاي مهم و ضروري اختصاص دهيم و پس از آن كارهاي غير ضروري و مهم را انجام دهيم.كاري كه نه ضرروري هستند و نه مهم بايد در انتهاي جدول قرار گيرند.
بيشتر افراد به كارهايي كه ضروري و مهم نيستند، عمل مي كنند و بعد كارهاي نه صروري و نه مهم را انجام مي دهند
.
كارهاي ضروري و مهم و كارهاي غير ضروري و مهم را به وقت ديگر پاس مي دهند و زماني مي رسد كه متوجه مي شوند زمان خود را از دست داده اند
. ثانيه هايي را كه در اختيار داشته اند صرف كارهاي كرده اند كه نه مهم و نه ضروري، بوده است.
اگر خيلي سرتان شلوغ است حتماً وقتتان را برنامه ريزي كنيد
. فكر نمي كنم لازم باشد مجدداً داستان مردي كه مي خواست درختان را اره كند را بازگو كنم. ممكن است بگوئيد من اصلاً وقت ندارد چه برسد به اينكه بخواهم بنشينيم و برنامه ريزي كنم. اگر شما از اين دسته هستيد، حتماّ نياز به برنامه ريزي داريد. بايد هر لحظه مشخص باشد كه شما مي خواهيد چه كار كنيد. جدولي داشته باشيد كه هر ساعت را مشخص كنيد و نوع فعاليتتان را مشخص كنيد و مقوله تان كه از كدام دسته است را در آن مشخص كنيد آيا كار شما ضروري است يا غير ضروري، مهم است يا بي اهميت.
در هر ساعت بايد مشخص باشد كه در اين زمان شما بايد چه كاري انجام دهيد
. مثلاً زمان شما بايد از الان مشخص باشد كه فردا ساعت 11 الي 12 چكار بايد بكنيد. آيا مشخص است، براي هر ساعت بايد مشخص باشد. اگر اينكار را انجام دهيم از زمان خارج مي شويم و زمان را مي توانيم تحت مديريت و كنترل خود قرار دهيم.
بعضي از مديران بنا به موقعيت و مسئوليتشان بايد اندكي از زمان جلو باشند
4-
. بعضي بايد يك روز آينده را ببينند. گروهي بايد براي يك ماه آينده برنامه ريزي كنند. گروهي ديگر براي سال آينده. گروهي از مديران و حتي افراد براي 10 سال آينده برنامه ريزي مي كنند و گروهي ديگر بايد براي نسل هاي آينده برنامه ريزي داشته باشند و اگر اينگونه برنامه ريزي ها در افراد يا مديران وجود نداشته باشد موجب تحمل هزينه زياد از طرف افراد يا مردم مي شود. عاقل ترين مدير يا فرد آن است كه با حل مشكل اكنون، آينده چند سال خود را ببيند تا هم اكنون بتواند با صرف هزينه اندك آن را برطرف سازد.دفترچه اي داشته باشيد و هر زمانيكه فكري به ذهنتان رسيد، آن را بنويسيد. اين دفترچه مي تواند نظرات، كارهاي روزانه، روياها، اسامي اشخاص و شماره تلفن اشخاص يا هر مطلبي كه نمي خواهيد فراموش كنيد را داخل آن بنويسيد. به ذهنتان اعتماد داشته باشيد، به حافظه تان اعتماد داشته باشيد، ولي با اين وجود در دفترچه هم بنويسيد.
برنامه اي جهت بهتر برنامه ريزي كردن
:
كمتر فيلم هاي تكراري را ببينيد
. تلويزيون و فيلم بيشتر وقت را به خودش اختصاص داده است. با برنامه ريزي، فيلم يا برنامه مورد علاقه تان را ببينيد.
هفته اي يكبار دفتر، اتاق و يا محل كارتان را تميز و پاكسازي كنيد
. در طول هفته نامه، كتاب و چيزهايي كه روي هم انبار شده اند را سامان دهيد.
سعي كنيد هر شب خواب راحتي داشته باشيد
. ممكن است در كوتاه مدت راندمان كار را بالا ببريد ولي در طولاني مدت موجب كاهش راندمان و در جا زدن مي كنيد.
در هر لحظه فقط به يك كار بپردازيد
. با انجام كارهاي همزمان وقت خود را تلف مي كنيد. راندمان كار كاهش مي يابد و قدرتي كه مغز و درون شما دارد، كاهش مي يابد.
براي استفاده بهتر از زمان كارهاي زير پيشهناد مي گردد
1-
2-
3-
:تفويض كردن كار: بعضي از كارهايي كه ديگران مي‌توانند انجام دهند را به عهده آنها بگذاريم. مجبور نيستيد همه كارها را خودتان انجام دهيد. وقتي كارها را به عهده ديگران مي گذاريم چگونگي انجام دادن آن و زمان تعيين شده براي تحويل مشخص مي گردد و اگر به عهده خودتان باشد ممكن است زياد به تأخير بيفتد. فقط از تفويض كارهاي كه توضيح انجام آنها بيشتر از انجام كار طول مي كشد، خودداري كنيد و خودتان انجام دهيد.برنامه زمان بندي شده تان قابل انعطاف باشد. هميشه جاي را براي تغيير بگذاريد. بعضي از كارها مانند ملاقات افراد، تلفن و ... ممكن است به طول انجامد و اگر انعطاف نداشته باشيد، شما دچار خشم و بي قراري مي گرديد. هنگامي كه كارهاي مهم انجام دهيد به تلفن جواب ندهيد.بايد در برنامه ريزي روزانه قدري را به خودتان اختصاص دهيد. اگر چنين نكنيد، برنامه اي را به خودتان اختصاص ندهيد، نتيجه فرسودگي و بيماري است. سلامتي شما بايد از اولويت برخوردار باشد. اوقاتي جهت نرم دويدن، قدم زدن و يا مراقبه اختصاص دهيد. اين وقت نشان مي دهد كه شما براي خودتان احترام قائليد و خودتان را دوست داريد. در برنامه ريزي كه در مورد دوست داشتن بدن هست، به تفضيل در اين مورد صحبت مي شود. اين روش پيشگيري از بيماري يا اتفاق هاي نا مشخص و غير قابل پيشگيري هستند. مثلا اگر روزانه وقتي را به خود اختصاص مي دهيد احتمال اينكه بيمار شويد، كمرتان درد بيايد، سرما بخوريد و مجبور باشيد چندين برابر آن وقت، را استراحت كنيد تا بهبودي حاصل شود، جلوگيري مي شود و آن موقع شما با صرف وقت و هزينه بسيار اندك از اتفاق پر هزينه اي جلوگيري مي كنيد. طبيعتاً جلوگيري از شكستن يك سد بسيار راحتر و كم هزينه تر از زماني كه آن اتفاق بيفتد و بخواهيد مشكل را برطرف كنيم. اين موضوع بايد مورد توجه تمام مديران قرار گيرد. يك مدير بايد بتواند نسبت به موقعيتي كه دارد چند سال آينده خود را ببيند.
حالا خودتان را ارزيابي كنيد
.
به اين سوالها جواب دهيد
1-
:چه عواملي اوقات شما را هدر مي دهد؟
2-
آيا خشم يا احساس حل نشده اي در مورد كسي يا چيزي موجب شده است كه نتوانيد كارتان را خوب انجام دهيد؟
3-
برنامه هاي بزرگ در كار و زندگيتان كدام است؟
4-
همه ما لحظاتي را خسته وتنبل مي شويم. چگونه مي‌5- توانيد چرخه خستگي و تنبلي را پاره كنيد؟
جهت استفاده بهتر از زمان و انجام كارها بايد برنامه ريزي درست انجام پذيرد

در تاریخ : شنبه، 7 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(5646 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق