تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
باورهاي آدمي- خودشناسي
افسانه‌اي شرقي وجود دارد كه مي‌گويد زمانيكه خدايان جهان را خلق كردند به دنبال اين بودند كه حقيقت را كجا مخفي كنند تا دست انسان به آن نرسد. هر كدام از آنها پيشنهادي دادند. يكي مي‌گفت آن را بر بلنداي كوهي قرار دهيم. ديگري مي‌گفت در عمق دريا بگذاريم. ولي متوجه شدند كه هر جايي قرار دهند دست انسان به آن مي‌رسد. سرانجام پيرترين و خردمندترين آنان گفت: نه ما حقيقت را در قلب و درون انسان پنهان مي‌كنيم. و بدين گونه حقيقت در درون انسان مخفي شد. به همين دليل است كه تمام شناخت‌ها با كاركردن بر روي خود شروع مي‌شود. شايد مهمترين حقيقتي كه تاكنون كشف شده است اين باشد كه ما خالق واقعيت خود هستيم. بر سردر معبدي در دلفي- در يونان باستان نوشته شده است كه خودت را بشناس. شناخت ديگران نشانه خرد است و شناخت خود نشانه ضمير روشن – روشن ضميري است.
بايد بياموزيم با ناخودآگاه خود صحبت كنيم با آن ارتباط برقرار كنيم تا باورهايي كه در درون ما مخفي شده‌اند را بيابيم و با تغيير آنها زندگي كنوني خود را عوض كنيم. تجسم خلاق راهي براي بدست آوردن آرامش و ارتباط با ناخودآگاه و آگاه شدن به باورهايي كه در درون ما مخفي شده‌اند و واقعيت زندگي ما را مي‌سازند. براي اينكه بتوانيم واقعيت‌ها و باورهاي زندگي خود را عوض كنيم لازم نيست مدي‌تيشن‌هاي طولاني مدت را انجام دهيم يا به يك متخصص هيپنوتيزم مراجعه كنيم. تجسم خلاق راهي مطمئن است زيرا ساده و قابل دسترسي براي همه افراد مي‌باشد. تمرينات منظم تجسم خلاق ساده‌ترين راه براي بسط دادن هشياري و پيدا كردن آرامش درون است. روشهاي تجسم خلاق چنانچه بصورت روزانه و مرتب انجام پذيرد موجب مي‌شود تا شما به كشف بزرگي دست پيدا كنيد. كشفي كه زندگيتان را عوض مي‌كند، كشفي كه شما متوجه مي‌شويد كه خودتان زندگيتان را ساخته‌ايد.
روزانه مراقبه كنيد. به احساسات مختلفي كه برايتان پيش مي‌آيد توجه كنيد آنها را ببينيد و تجزيه تحليل كنيد. لازم است ابتدا روشها و تكنيك هاي آرامش را بياموزيد. اولين هديه مراقبه آرامش است. آرامش اولين قدم جهت كسب تجارب معنوي است. مراقبه‌ها، مدي تيشن‌ها، حتي تكنيك‌هاي ابتدايي ريلكسيشن نيز مي‌تواند به ما كمك كند.
اجازه دهيد دو نفر را با نامهاي شادي و غم در نظر بگيريم كه از شهري بازديد مي كنند. شادي از محل هاي زيبا، موزه‌ها، پاركها، مغازه‌ها و وسايل سرگرم كننده ديدن مي‌‌كند و احساس خوشايندي دارد. او شهري پر از شادي، چهر‌ه‌هاي شاد مي‌بيند. شادي زمانيكه مي‌خواهد به اخبار گوش دهد اخبار خوب و شاد را گوش مي‌دهد. غم از جاهاي ناراحت كننده و كثيف شهر ديدن مي‌كند، سرو صدا، تصادفات، چهره‌هاي غمزده و ناراحت كننده و غريبه ايي كه در اين شهر بزرگ وجود دارند. آنها هر دو از يك شهر ديدن كرده‌اند ولي آنچه انتخاب كرده‌اند مي‌بينند. شادي از ابتدا تا انتها از اين همه لذت و شادي به هيجان مي‌آيد و حيرت او از اين است كه هر چقدر بيشتر مي‌گردد لذت بيشتري كسب مي‌كند و غم روز كسالت باري دارد هر چقدر مي‌گردد غم، درد، دود و بيماري را بيشتر مي‌بيند و درد و غم بيشتري مي‌كشد.
وظيفه ناخودآگاه اين است كه باورهاي ما را تائيد كند. اگر باور ما اين باشد كه زندگي پر از درد و رنج است، ناخوآگاه ما شرايطي را بصورت دروني و بيروني فراهم مي‌كند كه واقعاً درد و رنج را تجربه كند. ما به طرق مختلف باورهاي خود را مي‌سازيم. پدر و مادر، والدين، معلم‌ها، فرهنگ، اجتماع باورهاي مختلفي برايمان مي‌سازند، البته ما خودمان تصميم مي‌گيريم كه اين باورها شكل بگيرند و ناخوآگاه شروع به اجرا كردن اين باورهاي درست يا غلط مي‌كند.
قانون انعكاس و پژواك صادق است. آنچه به بيرون مي‌فرستي هماني است كه دريافت مي‌كني و از همان دست كه مي‌دهي از دست ديگر همانند آن را دريافت مي‌‌كني. آنچه به بيرون مي‌فرستيم چيزي است كه دوباره آن را به سوي خودت بر مي‌گرداني. ما آنچه مي‌كاريم درو مي‌كنيم.
مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
يادم از كشت خويش آمد و هنگام درو
اگر واقعاً ما آنچه را مي‌كاريم، درو مي‌كنيم، پس خيلي عاقلانه است كه به دستهايمان نگاه كنيم به افكار و دانه‌‌هايي كه در حال كشت هستيم نگاه كنيم. اگر باورهايي در زمينه موفقيت داشته باشيم همانها انجام مي‌گيرند پس قبل از اينكه عملي را انجام دهيد ابتدا افكار و دانه‌هايتان را مورد ارزيابي قرار دهيد. ببينيد آيا آنچه مي‌خواهيد هماني هست كه در دست داريد يا اينكه آنچه انتظار داريد با آنچه در دست داريد عكس همديگر هستند.
بياييم نگاهي به باورها داشته باشيم شما كداميك از اين باورها را داريد.
شما كداميك از آنها را داريد همان را داريد در زندگيتان پياده مي‌كنيد.
حالا بيائيد باورهايمان را تغيير دهيم. به هر حال ما باورهايي را داريم كه از نتيجه آنها راضي نيستيم من در دوره‌هايم هميشه به افراد مي‌گويم به جاي اينكه سعي كنند ديگران را عوض كنند سعي كنند خودشان را تغيير دهند. اگر مي‌خواهيد جهان آنگونه كه مي‌خواهيد باشد پس بايد از درونتان لذت ببريد و هر رنج و باور محدودكننده‌اي كه در درونتان وجود دارد را به يك باور مثبت و مقتدر تبديل كنيد. روشهاي تجسم خلاق به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم باورهاي محدودكننده خود را عوض كنيم. تغيير اين باورها جهان بيرون را عوض مي‌كند. جهان بيرون تنها تجلي جهان درون ماست. شايد با شك به من يا حرفهايم گوش دهيد و بگوئيد با اين همه فقر، تجاوز، قتل و غارتي كه در جهان وجود دارد آيا اينها همه انعكاس درون ما هستند. آيا دنياي درون ما اين همه بهم ريخته است و ما از درون اين همه تخريب شده‌ايم و چگونه اين اتفاق افتاده است. جواب مثبت است. حقيقت تلخي است ولي واقعيت دارد. اما چگونه افتاده است، بسيار ساده است. شما به چه فكر مي‌كنيد. چه فيلمي را مي‌بينيد. به چه اخباري گوش مي‌دهيد. داستانهاي مورد علاقه شما كدام است. زمانيكه با دوستانتان مي‌گوئيد و مي‌خنديد چه جوكهايي را تعريف مي‌كنيد. به دستانتان نگاه كرديد. اينها دانه‌هايي هستند كه در دست داريد و آنها را داريد مي‌كاريد. اگر دوست نداريد، دانه‌هايتان را كنار بگذاريد. انسان زمانيكه به دنيا مي‌آيد همانند بوم نقاشي سفيدي مي‌باشد. گروهي بر روي آن گل، بلبل، زيبايي و آبشار بسيار زيبايي را در آغوش طبيعت مي‌كشند و از آن لذت مي‌برند و گروهي زباله، جنگ، بدبختي و فقر مي‌كشند و از آن عذاب مي‌كشند. شما اگر بخواهيد وارد شهري همانند تهران بشويد از كجاها بازديد مي‌كنيد. آنچه به سراغتان مي‌آيد دانه‌هايي هستند كه در حال گشت آنها هستيد اين دانه‌ها در دنياي بيرونيتان سر باز مي‌كند و شكوفا مي شوند. حالا دوست داريد چه چيزي تجلي پيدا كند؟
 بايد ببينيم كه اين دانه‌ها را از كجا آورده‌ايم. اين باورها از كجا سرچشمه گرفته‌اند. از پدرتان، مادرتان، مدرسه، دوستان يا تلويزيون. شايد ندانيد كه چرا اين باور را داريد ولي مهم‌تر اين است كه مسئوليت اين باور را به عهده بگيريد. بايد پذيرفت كه اگر خودتان نمي‌خواستيد مجبور به پذيرفتن اين باور و اتفاق نبوديد. البته خودتان را ملامت نكنيد. حتماً در آن شرايط مجبور بوديد يا دليلي براي پذيرفتن اين باور داشته‌ايد. بيائيد باورهاي جديدي را انتخاب كنيد و دانه جديدي را با آگاهي انتخاب كنيد. اين بار خودتان، باورهايتان را آنگونه كه دوست داريد برگزينيد و آنها را وارد زندگيتان كنيد تا بوم نقاشي شما زيبا، دوست داشتني و هميشه جاي دنجي در زير آن آبشار داشته باشي تا بتواني زير آن استراحت كني. جهان، افكار ما را متجلي مي‌كند. آرزوهاي ما را برآورده مي‌كند. در زير آبشار با لذت و استراحت تفكر كنيد. نه اينكه بخواهيد از ببري دوري كنيد....

باورهاي آدمي- خودشناسي

در تاریخ : شنبه، 7 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(8685 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق