تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
راز – استاد آرام
راز، رازي است كه انسانهاي موفق از آن استفاده كرده‌اند و مي‌كنند. راز برداشتن پرده از روي اسرار و رازهاي جهان است. در راز ما مي‌آموزيم كه چگونه به اهدافمان برسيم. ز سلامتي، راز ثروت، راز موفقيت، راز ارتباط مؤثر و مفيد، راز خوشبختي، راز خوشنودي، راز كاميابي، راز تحصيل، راز موفقيت در ورزش يا هر مورد ديگري، اينها همه و همه رازهاي جهان هستند كه انسانهاي موفق قبلاً از اين رازها استفاده نموده‌اند. در كتاب راز نويسنده راندا برن ترجمه استاد آرام آمده است كه ما چگونه مي‌توانيم راز را در خودمان فعال كنيم. اين راز در درون ماست بايد به قوانين كاركرد آن آشنا شويم تا بتوانيم از اين راز در زندگي روزمره و موفقيت‌هاي آتي از آن استفاده كنيم. در كتاب راز آمده است كه ما چگونه از راز تصوير ذهني استفاده كنيم و آنچه مي‌خواهيم را خلق كنيم.
جهان از ارتعاش درست شده است و چيزي كه بر روي اين ارتعاش تاثير مي‌گذارد ذهن و احساس ما مي‌باشد. اين دو راز كاركردن بر روي جهان هستند. در كتاب راز آمده است كه اگر تصوير ذهني مشخص داشته باشيد مي‌توانيد به اهدافتان برسيد. مي‌توانيد به موفقيت برسيد و اگر در كنار تصوير ذهني، حس خوب و خشنودي داشته باشيد. اين راز رسيدن حتمي به هدفتان است. در راز ما مي‌آموزيم كه نگران بودن اوضاع نه تنها بهبودي ايجاد نمي‌كند بلكه شرايط را بدتر هم مي‌كند اين است راز خشنودي ما.
بله راز ذهن انسان اينگونه است كه اگر به چيزي فكر كند آن را خلق مي‌كند. بنابراين اگر نگران باشيم باز داريم به آن فكر مي‌كنيم و داريم آن را خلق مي‌كنيم. پس كساني كه از اين راز اطلاعي ندارند خودشان دارند با نگراني‌هايشان زندگيشان را تباه مي‌كنند و يا اينكه با اطلاع نداشتن از اين راز سلامتي خودشان را به خطر مي‌اندازند. راز نيروي است و قانوني است كه جهان براساس آن كار مي‌‌كند. همانند كامپيوتر اگر از قوانين آن اطلاع داشته باشيم مي‌توانيم با كامپيوتر كار كنيم و اگر از قوانين آن اطلاع نداشته باشيم هميشه بن بستهايي وجود دارد. قانون راز به ما مي‌گويد جهان براساس قانون است كساني كه از اين قوانين اطلاع دارند زندگيشان را همانگونه كه دوست دارند، پي ريزي مي‌كنند و كساني كه از اين قانون اطلاع ندارند مرتباً چيزهايي در زندگيشان اتفاق مي‌افتد كه دوست ندارند. راز به ما مي‌آموزد كه به هدف نگاه كنيد. به چگونگي رسيدن به آن فكر نكنيد. راز به ما مي‌آموزد كه خودتان را نگران چگونه رسيدن به هدف نكنيد و نگران نباشيد كه اگر اتفاق نيفتد چكار كنيد. ممكن است از ديدگاه بعضي‌ها اين منطقي باشد، اما قانون موفقيت راز مي‌گويد كه تصور كن كه اتفاق افتاده است، آيا تو آماده هستي كه از آن استفاده كني. اگر آماده باشي شرايط طوري شكل مي‌گيرد كه اتفاق بيافتد و اگر آماده نباشي هر چقدر زور بزني باز هم اتفاق نخواهد افتاد.
قانون راز قانون زندگي است و قانون زندگي قانون راز است. هستي اينگونه شكل گرفته است و هستي بيشتر در خدمت انسانهاي خوش بين هست، افراد خوش بين از قانون راز اطلاع دارند، اين راز بزرگ زندگي ما است كه خداوند ما را براي تكامل . زندگي كردن خلق كرده است و اگر تصور كنيم كه خداوند ما را ناتوان خلق مرده است اين راز بزرگ را ناديده گرفته‌ايم.
راز همان قانون جاذبه است. راز همان قانون جذب است. همنوع‌ها همديگر را جذب مي‌كنند. قانون راز استفاده از قانون دفع است. اگر مي‌خواهيد چيزي را در زندگيتان دفع كنيد. خوب به برعكس آن فكر كنيد. قانون دفع به ما كمك مي‌كند تا همان اتفاق بيفتد. راز به ما مي‌آموزد كه هر چيزي كه وارد زندگيتان مي‌شود، در واقع توسط شما جذب شده است. اين فرايند جذب توسط تصوير ذهني شما اتفاق افتاده است. راز به ما مي‌آموزد اگر مي‌خواهيد در زندگيتان اتفاق افتد پس مرتباً به آن فكر كنيد تا راز بزرگ پديد آيد و آن اتفاق بزرگ در زندگيتان پديدار شود.
مردان بزرگ هميشه قانون راز را مي‌دانستند. راز بايد مرتباً تكرار شود و بكار گرفته شود. راز همان قانون جذب افكار ماست. راز همان قانون جذب احساسات ماست. هم اكنون خوشحال هستيد يا ناراحت، اگر خوشحال باشيد حتماً پس از خواندن اين مقاله اتفاق خوب، خبر خوبي خواهيد شنيد و اگر نگران، ناراحت باشيد ممكن است خبرهاي بدي هم بشنويد اين قانون راز است پس از قانون راز استفاده كن. از قانون جذب استفاده كن و بدان كه خداوند جهان را براساس قانون، قانون راز خلق كرده است. خداوند جهان را براساس نگراني، نفرت، حسادت و خودخوري خلق نكرده است. ديگران را تشويق كن تا از قانون راز بهره‌مند شوي و هر روز خداوند را شكر كن تا قانون راز و قانون جذب در زندگيتان بيشتر پديدار شود.
 
راز به ما مي‌آموزد كه ما قدرتمندترين آهنربا را در كائنات در اختيار داريم و اين همان قانون جذب است. ما چيزي را جذب مي‌كنيم كه بيشتر در موردش فكر كرده‌ايم و اگر چيزي را در ذهنتان مشاهده كنيد، آن را به سمت خود مي‌كشيد. حتي اگر بخواهيد از آن دور شويد. البته يادتان باشد كه فكر غالب ما اتفاق مي‌افتد. فكري كه دائم به آن مي‌انديشيم و تصويري كه هميشه در ذهن ما است، جذب مي‌گردد.
قانون راز خيلي با مزه است. چون به راحتي كار مي‌كند. همه مي‌توانند با هر ضريب هوشي از آن استفاده كنند. قانون جذب هم همانند قانون راز همه مي‌توانند از آن استفاده كنند. اگر تابه حال چيزي را بدست آورده‌اي، چه چيزهاي كه خيلي آنها را دوست داري و چه چيزهايي كه به شدت از آنها دوري مي‌كني همه بدليل وجود قانون راز و جذب اتفاق افتاده است. اگر تصاوير آنها در ذهنتان نبود خوب اتفاق نمي‌افتادند. استاد آرام در مركز تجسم خلاق به شما كمك مي‌كند تا با تغيير تصاوير ذهني و نوع احساستان آنچه را بدست خود جذب مي‌كنيد را تغيير دهيد و آنچه را واقعاً خواهان آن هستيد جذب كنيد. استاد آرام در دوره تجسم خلاق قوانين جذب و راز را براي علاقمندان بازگو و قابل استفاده مي‌كند. قانون راز و قانون جذب با نوع تصاوير ذهني و تجسمات ما تغيير خواهد كرد. استاد آرام با دانش و تخصصي كه در زمينه روشهاي ذهني و امواج مغزي دارند، فكرها را به فكر غالب شما تبديل مي‌كنند و اينگونه در زندگيتان پديد خواهند آمد. در برنامه تجسم خلاق با استفاده از قانون جذب و قانون راز CDهايي تهيه شده است كه هر كدام در حالت خاص مغزي(حالت امواج تتا يا آلفاي مغز) انجام مي‌گيرد. در اين حالت، ذهن مخالفت نمي‌گند و هر چيزي را مي‌پذيرد. اگر در زندگيتان اتفاقاتي افتاده است كه چندان شما را خشنود نمي‌كنند از قانون راز استفاده كنيد و بگذاريد راز در زندگيتان جاري شود. به چيزهايي كه دوست داريد، فكر كنيد و اينگونه قوانين جهان را به خدمت خود در آوريد. استاد آرام در زمينه راز بيش از 50 نوع CDتكنيك آماده كرده است كه مي‌توانيد با استفاده از آنها هر چيزي را در زندگيتان پديد آوريد يا هر چيزي را از زندگيتان دور كنيد. فقط بايد روش و راه ان را بيابيد. اگر بدانيد كه چگونه انجام مي‌شود، خوب راز اتفاق مي‌افتد. اگر بدانيد چگونه جذب مي‌كنيد، خوب قانون جذب هم اتفاق مي‌افتد. قانون راز ساده‌ است. قانون جذب هم ساده است. از آن بهره ببريد و با بكارگيري اين قانون در زندگيتان نعمت‌ةاي خداوندي را شكر گوئيد. بگذاريد با استفاده از قانون جذب و راز فراواني و آفرينش در زندگيتان جاري شود. خوشبختي را در زندگيتان لمس كنيد تا هداياي هستي به سمت شما سوق داده شود.
استاد آرام به شما مي‌آموزد كه از قانون جذب و راز استفاده كنيد. براي جذب پول، روي ثروت متمركز شويد. قانون راز و جذب به ما مي‌گويد كه نگران بي پولي نباشيد. هميشه حتي اگر مبلغ كمي بود پس انداز كنيد. قانون راز به ما مي‌آموزد كه براي اينكار از قوه تخيل خود استفاده كنيم. احساس بهتري داشته باشيم احساس خوشحالي و لذت در زمان حال، سريع‌ترين راه براي پول درآوردن در زندگي مي‌باشد.
قصد كنيد به هر چيزي كه دوست داريد نگاه كنيد. به خودتان بگوييد كه من پول را مي‌پذيرم و من لياقت رسيدن به اين پول را دارم.
راز سلامتي، راز سلامت فيزيك و بدن ماست. به بيماري فكر كنيد. نگران نباشيد كه روزي بيمار مي‌شويد. تا از زندگيتان بهره بيشتري ببريد. راز سلامتي، راز تمركز بر روي چيزهاي خوبي كه داريم است. حتي تمركز بر روي نقاط زيبا و سالم بدنمان به ما كمك مي‌كند تا سالمتر باشيم. پس نمي‌خواهد با نگراني جلو بيماري‌ها را بگيريد. هر روز صبح خودتان را در آينه ببينيد و صبح بخير بگوييد و به خودتان بگوييد امروز چه روز عالي و خوبي است، امروز فوق‌العاده است. به خودتان لبخند بزنيد. حس خوشي را ايجاد كنيد. حتي مي‌توانيد بلند بخنديد. قانون راز قانون شادي و لذت است. بخنديد تا دنيا هم بر روي شما بخندد.
راز ارتباطات راز خشنودي با ديگران است. دوست داريد چه كساني وارد زندگي شما بشوند به آنها فكر كنيد و تصور كنيد آنها را دوست دارند وارد زندگيتان شوند. اتفاقات تلخ زندگيتان را مرتباً نشخوار نكنيد. آنها غذاهاي استفاده شده هستند. دوباره و چند باره آنها را استفاده نكنيد. زندگي سراسر اتفاقات خوب و خوش است. تصور كنيد كه شاد و خوشبخت هستيد. خودتان را هم اكنون شاد تصور كنيد. خودتان را هم اكنون خوشبخت احساس كنيد. خوشبختي نياز ماست و راز خوشنودي و خوشبختي، تجربه خوشبختي در همين لحظه است. اين راز خوشبختي ماست. خوشبختي سيستم ايمني ما را تقويت مي‌كند پس با اين راز زندگيتان و راز سلامتيتان را تضمين كنيد. آيا تا بحال به بيمه فكر كرده‌ايد، در بيمه ما خودمان را براي اتفاقات بد برنامه ريزي مي‌كنيم. مي‌‌خواهيم طوري ديگر خودتان را برنامه ريزي كنيد. از قانون راز استفاده كنيد. به چيزهاي خوب زندگيتان فكر كنيد تصور كنيد كه هميشه مي‌توانيد سالم و سرحال باشيد. با غم و افسردگي صحبت نكنيد. مغز توانايي درك بسياري از چيزها را ندارد با او شوخي نكنيد. در صحبت كردنتان و در خلوتتان شاهد خوشبختي را در آغوش كشيد و زندگي را سراسر لذت و عشق و دوست داشتن كنيد. اين است راز سلامتي و راز خوشبختي كه ما بايد آن را بياموزيم.
سعي استاد آرام اين است كه اين رازها را بصورت گام به گام به ديگران آموزش دهد. استاد آرام ابتدا از راز آرامش مي‌گويد كه هر چيزي مي‌خواهيد بدست آوريد، ابتدا بايد آرامش داشته باشيد پس از آن تكنيك‌هاي راز . قانون جذب را قدم به قدم بر روي مدد جويان پياده مي‌كند و هر جلسه گزارشات تاثير بر زندگي و سلامت فيزيكشان را دريافت مي‌كند. راز ثروت، راز سلامتي، راز شاد زيستن و هر رازي ديگري را مي‌توانيم در دوره ايشان بيابيم يا بسازيم و آن را وارد زندگيمان كنيم. راز ميانبر نيست، خود راه است و هر راهي جز راز بيراهه است و بيراهه‌ها ما را ممكن است به هدفي كه مي‌خواهيم نرسانند يا آنگونه كه مي‌خواهيم در زندگيمان پديد آيد، را تجربه كنيد.
يادتان باشد كه همه چيز انرژي است و شما يك آهن ربا هستيد. مي‌توانيد انرژي را بدست خود جذب كنيد. مي‌توانيد بدبختي را به زندگي خود جذب كنيد. چگونه؟ بايد فكركردن به آن حتي اگر بخواهيد آن در زندگيتان پديد نيايد. اتفاقاتي كه در زندگي ما ايجاد مي‌شوند از دو دسته خارج نيستند. يا خواسته‌هاي ما هستند كه مرتباً به آنها فكر مي‌كنيم و در زندگيمان پديد امده‌اند يا ترس‌هاي ما هستند كه باز به آنها مرتباً فكر كرده‌ايم و مي‌خواستيم كه در زندگي‌مان اتفاق نيافتند. چه بخواهيم اتفاق بيافتد و چه اتفاق نيافتد قانون جذب و راز مي‌گويد كه اتفاق مي‌افتد.
مادر برابر هر چيزي ايستادگي مي‌كنيم، پايدارتر مي‌شود چون هر لحظه به آن فكر مي‌كنيم. زمانيكه مي‌گوييم نه من نمي‌خواهم بيشتر به آن فكر مي‌كنيم و آن را بيشتر تداعي مي‌كنيم. مثلاً شما يك لحظه به عدد‌257 فكر كنيد. آيا فكر كرديد...حالا آن را از ذهنتان پاك كنيد. بله سعي كنيد 257 را از ذهنتان پاك كنيد. آيا راز را دانستي. اين عدد را از ذهنتان پاك كنيد. هر چقدر بگويم پاك كنيد، آن بيشتر بزرگ مي‌شود. پس اگر بخواهيم آن را پاك كنيم در واقع آن مقاومت مي‌كند و مغزمان آن را بيشتر در خود جاي مي‌دهد. قانون راز مي‌گويد به آنچه مي‌خواهي فكر كن قانون جذب مي‌گويد به آنچه مي‌خواهي جذب كني فكر كن و نسبت به آنچه نمي‌خواهي فكر نكن و حتي بدتان نيايد زيرا اگر بدتان هم بيايد آن در زندگيتان بيشتر پديد مي‌آيد.
استفاده از تجسم خلاق، استفاده از قوانين راز است. در تجسم خلاق با تركيب تجسم و احساس خوب به هستي كمك مي‌كنيم تا راز پديد آيد. پس با انجام تمرين تجسم خلاق و شركت در دوره تجسم خلاق كمك كنيد تا اين راز بزرگ در زندگيتان هويدا گردد.
آرزوي ما اين است كه همه از راز استفاده كنيد. جهان بسيار بخشنده است، اين راز را بايد بدانيد كه خداوند و جهان براي همه به هر اندازه كه بخواهد ثروت و فراواني خلق كرده است كافي است بدانيد و آن را بدست خود جذب كنيد. قانون راز را وارد زندگيتان كنيد و از آن بهره ببريد. راز، راز زندگي شماست. راز عشق، دوست داشتن و لذت بردن است. راز، راز نكو داشتن مخلوقات خداوند و سپاس گذاري از خداوند است. راز شكر گزاري همان راز است. قانون جذب همان راز است و راز همه چيز است از آن آگاه شويد تا در زندگيتان جاري شود. آن را تمرين كنيد تا باورش كنيد. فقط تمرين، هر لحظه تمرين كنيد. راز مي‌گويد درست تمرين كن تا چيزي كه مي‌خواهي را در دستان خود ببيني!
جهت دريافت اطلاعات بيشتر با مركز تجسم خلاق 88302523 يا به سايت aramgroup.irمراجعه كنيد.
 

راز , استاد آرام راز,راز انسان

در تاریخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388
نویسنده :
(31756 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق