تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
دعا كنيد- اجابت خواهد شد.
شما چقدر دعا مي‌كنيد؟ آيا از جمله كساني هستيد كه مرتباً از دعا براي رسيدن به اهداف استفاده مي‌كنيد. يا اين كه فكر مي‌كنيد دعا كردن جزء خرافات است و بايد با سعي و تلاش به خواسته هاي خود برسيم. آيا اين دو (دعا و تلاش) مخالف هم هستند؟ آيا شما از آن دسته از افرادي هستيد كه بايد حتماّ چيزي را لمس كنيد تا آنرا باور كنيد .
راستي دعا چيست؟ آيا دليل علمي در اين مورد وجود دارد كه دعا مي‌تواند مؤثر باشد. اين دلايل علمي كدامند؟
به دنبال تحقيقاتي در اين زمينه مشخص شد اگر براي بيماران قلبي دعا شود زودتر شفا پيدا مي‌كنند! اين دعا مي‌توانست از فاصله دور و توسط كساني انجام شود كه بيماران را نمي‌شناسند. در تحقيقي كه در اين زمينه انجام داده‌انداز گروهي از افراد خواستند كه براي بخشي از يك بيمارستان دعا كنند. بيماران اطلاع نداشتند كه افرادي براي آنها دعا مي‌كنند. دعا كنندگان نيز اطلاعي نداشتند كه براي چه كساني دعا مي‌كنند. ولي اين بيماران، بيمارستان را زودتر ترك كردند و در مقايسه با كسانيكه برايشان دعا نكرده بودند زودتر التيام پيدا كردند. در تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام شد، محققان نتايج اين تحقيقات را تأئيد كردند. در تحقيقي مشابه به اين نتيجه رسيدند كه چنانچه براي بيماران ايدز دعا كنيم حالشان زودتر خوب مي‌شود و ايمني بدنشان تقويت مي‌گردد. بسياري از پزشكان به اين مسائل باور ندارند و فكر مي‌كنند كه دارو فقط مي‌تواند شفا دهد. در صورتيكه اگر سيستم ايمني و قانون خود بهبودي را از بدن جدا كنيم هيچ دارويي نمي‌تواند كوچكترين تأثير را بر بدن بگذارد. سيستم ايمني و قانون خود بهبودي با دعا تقويت مي‌گردد و نكته جالب اينكه نيازي به حضور فرد نداريم و از راه دور نيز مي‌توانيم دعا را انجام دهيم.
 
حال اگر اين افراد براي خودشان دعا كنند چه اتفاقي خواهد افتاد؟
اگر دعا بتواند اين اثر مطلوب را در ديگران ايجاد كند در خودمان طبيعتاّ اثرات بسيار مفيد و مؤثر‌تري خواهد داشت.
ممكن است بگوئيد كه ما خيلي دعا مي‌كنيم، خدا را هم قبول داريم ولي چرا وضع زندگيمان اينگونه است؟ و آن چه را مي‌خواهيم بدست نمي‌آوريم؟ خوب نگاهي به تصوير ذهني‌تان بيندازيد. تصوير زندگيتان چگونه است؟ شما فكر مي‌كنيد بين واژه الهي بيمار نشوي تا الهي سالم باشي تفاوتي وجود ندارد؟ قطعاّ وجود دارد اولي بيمار مي‌شود و دومي شفا مي‌يابد. قانون طبيعي جهان به خواسته‌هاي ما واكنش نشان مي‌دهد. اگر خواسته مان مشخص نباشد و يا به آنچه نمي‌خواهيم برايمان اتفاق بيفتد فكر كنيم خوب به آنچه فكر مي‌كنيم برايمان اتفاق مي‌افتد. همان طور هم كه قبلا گفته شد ما به هر چه فكر كنيم همان فكر را به سمت خود جذب مي‌كنيم.
شما به بيماري فكر مي‌كنيد يا به سلامتي؟ اين نحوه نگرش ممكن است در دعا كردن و يا حتي مراودات روزانه به كار برده شود و همان چيزي كه به آن فكر مي‌كنيم جذب شود. دعا كردن تجسم خلاق است. تجسم خلاق دعا كردن است و اعتماد كردن به خداوند و نيروهاي هستي كه آن را برايمان برآورده خواهند كرد.
همان طور كه در قوانين تجسم خلاق گفته شد بايد كاري را كه مي‌خواهيد انجام پذيرد مشخص باشد. بايد بدانيم كه چه مي‌خواهيم البته كاري به طريقه انجام دادن آن نداشته باشيد، فقط به خواسته فكر كنيد. شرايط و چگونگي انجام كار خود بخود به وجود خواهد آمد. شما آنچه را مي‌خواهيد در ذهنتان مجسم كنيد، شرايط انجام آن ايجاد خواهد شد.
البته اعتقادات مختلفي در مورد دعا كردن وجود دارد. ما مي‌خواهيد مؤثرترين آنها را كه تا به حال تجربه كرده‌ايم و ديگران نيز تجربه كرده‌اند را مشخص كنيم تا بتوانيد در زندگي از آن بهتر استفاده كنيد.
در تحقيقاتي كه انجام داده‌اند مشخص شد كسانيكه اعتقادات مذهبي دارند و ماهي يكبار به كليسا مي روند نسبت به كسانيكه اصلاّ به كليسا نمي‌روند زودتر از بيمارستان مرخص مي‌شوند. دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه هر نوع باوري يك نوع خصوصيت را در بدن ايجاد مي‌كند. بعضي از باورها خصوصيت محدود كننده و بيماري ايجاد مي‌كنند و بعضي از باورها خصوصيت مثبت و سلامتي ايجاد مي‌كنند. نفرت، حسادت، خودخواهي، بيماري و نگراني خصوصيت محدود كننده ايجاد مي‌كند و دعا، بخشايش و پذيرش، آرامش شفا و سلامتي ايجاد مي‌كند.
زمانيكه درون پر از نفرت است همانگونه كه گفته شد كبد، قلب، معده و روده نمي‌توانند كار خودشان را به خوبي انجام دهند و زمانيكه ما احساس خوشي و شادي مي‌كنيم تمام اعضاي بدنمان بهتر كار مي‌كند. احساسات و باورهاي ما مستقيماً بر روي اندامهاي فيزيكي اثر مي‌گذارد و اثر آن در بعضي از موارد ما را از غده يا سرطان نجات مي‌دهد و گاهي اوقات ما را دچار آن مي‌كند.
دعا يك نوع باور مثبت است يك نوع نگرش نامحدود است و تواناي و قدرتهاي جسمي ما را تقويت مي‌كند.
راستي نسبت به دشمنانتان چه احساسي داريد؟ البته دشمن كه نه، كسانيكه در اطراف شما هستند و گاهي شما را با كارهايشان اذيت مي‌كنند. زمانيكه به آنها فكر مي‌كنيد نفرت تمام وجودتان را فرا مي‌گيرد يا بر عكس با عشق و علاقه به آنها فكر مي‌كنيد. هر چه قدر با خشم با آنها مقابله كنيم اينگونه از افراد در زندگيمان زياد مي‌شوند.
خشم و كينه شبيه توپ پينگ‌پنگ مي‌باشد. هر چه قدر محكم تر زده شود محكم تر بر مي‌گردد. هر چه قدر خشم و كينه شما عميق‌تر باشد انعكاس آن بيشتر خواهد بود. شما آنگونه كه فكر و احساس مي‌كنيد تجربه خواهيد كرد. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
اگر از شما نيكي برون تراود خوبي و نيكي درون شما خواهد بود و اگر خشم و كينه و نفرت برون تراود خوب چيزي جز نفرت، حسادت و خود خواهي در درون شما نخواهد بود و همان چيزي كه در درون شماست در بيرون تجربه خواهيد كرد. بيرون تجلي درون ماست. بيرون انعكاس رفتار درون ماست. اگر احساسات ما مثبت و خوب باشد در بيرون تأثير خواهد گذاشت و طبيعت و جهان خلقت آنرا به مرحله اجرا و تأئيد در خواهد آورد و اگر افكار و احساسات ما مشكل دار باشد باز هم به وسيله طبيعت و جهان هستي تأئيد مي شوند و همان را تجربه خواهيم كرد.
خوب در مورد كسانيكه دوستشان نداريد و از آنها كينه داريد و شما را اذيت مي‌كنند چه احساسي داريد. اگر احساس شما منفي باشد، آنها همچنان منفي هستند و اگر شما احساستان را عوض كنيد و مثبت شوند آنها خود بخود تغيير خواهند كرد. اگر براي آنها بهترين چيزها را درخواست كنيد و براي آنها دعا كنيد متوجه مي‌شويد كه رفتار آنها نسبت به شما تغيير خواهد كرد و از جمع دشمنانتان و كسانيكه شما را اذيت مي‌كرده‌اند به جمع دوستانتان پيوسته‌اند. پس چرا بي دليل تلاش بي مورد مي‌كنيد. به جاي اينكه با طبيعت و جهان بيرون بجنگيد دنياي درونتان را عوض كنيد.
زمانيكه براي كسي دعا مي‌كنيم و عشق و بهترين چيزها را به سمت او ارسال مي‌كنيم، افكار منفي را دفع مي‌كنيم و آنها را تغيير شكل مي‌دهيم به اين طريق نيروها و انرژي هاي منفي ديگران كه به سمت شما مي‌آيد به صورت امواج مثبت تغيير شكل مي‌يابند و روي شما بي‌اثر مي‌شوند. اين قانون بر اساس قانون جاذبه و دافعه امواج همنوع و غير همنوع است. در متافيزيك امواج همنوع همديگر را جذب مي‌كنند و امواج غير همنوع همديگر را دفع مي‌كنند. دعا كنيد تا نيروهاي منفي از شما دور شوند. در شرق با استفاده از اين نوع كلمات اين كار را انجام مي‌دهند: شانتي، شانتي، شادوم. صلح، بركت، درود بر شما. آنها بر روي قلب و چاكراي قلب، متمركز مي‌شوند و براي اين منظور انگشتان دستشان را به آرامي بر روي قلب مي‌گذارند و شخص را دعا مي‌كنند. دعا كردن انرژي هاي منفي و مشكل دار را به صورت مثبت تغيير مي‌دهند. روشن بينان متوجه شده‌اند كه هر كسي وقتي شروع به دعا مي‌كند هاله اطراف او را رنگ صورتي و طلايي در بر مي‌گيرد و اين نوع رنگ در هاله انرژي موجب مي‌شود كه نيروها و انرژي هاي منفي به صورت مثبت تغيير كند. استادان معنوي بزرگ، پيامبران از ما خواسته اند براي كسانيكه شما را نفرين مي‌كنند دعا كنيد چرا؟ زيرا زمانيكه مهر و محبت نسبت به شخصي كه به شما نفرين مي‌كند ابراز مي‌داريد نفرين و كينه او تغيير مي‌كند و به صورت انرژي مثبت و خوشايند بر مي‌گردد و اگر شما او را نفرين كنيد، نفرين و كينه آنها را پاسخ گفته‌ايد و نه تنها نيروهاي كينه و نفرت بر روي شما تأثير مي‌گذارد بلكه اين نيروها تقويت مي‌شود و نفرت ديگران را بيشتر جذب مي‌كنيد. انتخاب با شماست.
شما مي‌توانيد از طريق دعا كردن ديگران را شفا دهيد. شفا بخشي با دعا بسيار نيرومند است و نيازي نيست كه حتما اعتقادات مذهبي داشته باشيد. بلكه لازم است تا با تمام وجودتان بخواهيد كه انجام شود. قانون طبيعت و جهان خلقت آن را برايتان تجلي مي‌كند. اينكار را براي كسانيكه شما را زجر داده‌اند و يا اينكه چندين سال است كه با آنها رابطه خوبي نداشته ايد يا نداريد انجام دهيد. براي تأثير بيشتر مي‌توانيد از مدي تيشن دو قلب استفاده كنيد. من از اين طريق معجزه هاي بسياري ديده‌ام. شما هم مي‌توانيد معجزه ببينيد. همانند مدي تيشن دو قلب بر روي قلب و چاكراي قلب تمركز كنيد.
دو دست خود را بالا ببريد و كسي را كه مي خواهيد دعا كنيد در مقابل خودتان تجسم كنيد. با ملايمت اسم او را سه بار تكرار كنيد. همچنان به او فكر كنيد. به آرامي آواز بخوانيد. درود بر تو، صلح بر تو،‌شادماني و عشق بر تو باد. شانتي،‌شانتي، شادوم. سه دقيقه اين آواز را بخوانيد و براي او دعا كنيد.
اگر فرد مذهبي هستيد در ابتدا از خداوند استادان معنوي، يا موجودات متعالي و پيامبران يا قديسان و امامان كمك بگيريد.
ليستي تهيه كنيد و براي كسانيكه در اين ليست هستند اين كار را انجام دهيد.
اين دعا را مي‌توانيد هر روز يا روزي سه بار در هفته تكرار كنيد. ممكن است شما اينكار را يك ماه انجام دهيد. شما كارتان را انجام دهيد و بقيه كارها را به عهده كائنات قرار دهيد. كائنات همنوع ها را به طرف خود مي‌كشد. نيكي، بركت و خوبي به سمت شما كشيده خواهد شد. اين كار فقط براي كسانيكه به شما بدي كرده‌اند يا حس خوبي نسبت به آنها نداريد نيست بلكه براي دوستان و عزيزانتان نيز مي‌توانيد اينكار را انجام دهيد. در دعا كردنتان به آنچه دوست داريد اتفاق بيفتد فكر كنيد. اگر دوست نداري بيمار شوند به آنها فكر نكنيد. به سلامتي فكر كنيد. پس دعا نكنيد كه بيمار نشوند چون اينگونه بيماري را براي عزيزانتان ايجاد مي‌كنيد. به شفا دادن و خير و بركت فكر كنيد.
از قدرت دعا مي‌توانيد براي بهبود شرايط كاري و مالي استفاده كنيد. اگر در محيط كار ناراحت هستيد اينكار را انجام دهيد. اگر از رئيس و يا كارمندتان ناراحت هستيد يا اينكه كسي به شما خيانت كرده برايش دعا كنيد. هر فردي آفريده خداوند است هر چند كه ممكن است خطا كرده باشد. هر فردي را خداوند خلق كرده و اين ارزش را دارد كه او را ببخشيم و او ارزش بخشيدن دارد. هر كسي نسبتي با خداوند دارد شما چي؟ شما چه نسبتي با خداوند داريد؟
 براي فهم بيشتر موضوع داستاني را برايتان شرح مي‌دهم
روزي كودكي معصوم در زمستان سرد كنار شيشه يك مغازه ايستاده بود از سرما مي‌لرزيد و گرسنه بود او از خدا خواست كه لباس و غذايي برايش بفرستد. خانمي كه از مغازه بيرون آمد و حال و روز بچه را كه ديد به داخل مغازه رفت و بري او لباس و غذا تهيه كرد. كودك كه چشمانش را باز كرد غذا و لباس گرم را روبروي خود ديد رو به آن خانم كرد و گفت شما خدا هستيد؟ آن خانم پاسخ داد: من يكي از بنده هاي او هستم. كودك با خوشحالي لبخندي زد و گفت مي‌دانستم نسبتي با خداوند داري!
همه ما نسبتي با خداوند داريم. همه افراد و اشياء نسبتي با خداوند دارند، چه كساني از ما تعريف مي‌كنند و ستايش ما را مي‌گويند و چه آنهايي كه كينه آنها را بر دل داريم.
براي همه آنهايي كه نسبتي با خداوند دارند دعا كنيد. خداوند مطمئنا از اين كه مي‌بيند شما براي بنده‌هايش طلب خير و بركت مي‌كنيد خوشحال مي‌شود و شما را پاسخ خواهد داد. همه افراد لياقت دعا كردن را دارند. همه بنده هاي خداوند هستند و استحقاق خوبي، خوشي و خير و بركت را دارند.
آيا از محل كارتان راضي هستيد؟ آيا از دوستان و كسانيكه با شما در ارتباط هستند راضي هستيد؟ اگر راضي هستيد براي همه آنها دعا كنيد. طلب خير و بركت كنيد. مطمئن باشيد بهترين پاسخ را دريافت خواهيد كرد. آيا مي خواهيد شغلتان را عوض كنيد؟ صبر كنيد! اين كار را انجام ندهيد. ممكن است شما از حقوق خود راضي نباشيد و يا رئيس بد اخلاقي داشته باشيد، مسير دور است و يا اينكه مشكلات ديگي در شغلتان داريد. از كدام يك از آنها ناراضي هستيد؟ بله با شما هستم! از كداميك از آنها ناراضي هستيد؟ از افراد، اشياء يا مسير؟ براي همه آنها دعا كن همه آنها را جلوي خود تصور كنيد و براي همه آنها اشياء، افراد و مسير دعا كنيد و چيزهاي خوب بخواهيد. بخواهيد افراد سالم، زيبا و مقاوم باشند. بيشتر بخواهيد، بيشتر دعا كنيد، نگران نباشيد. هر آنچه شما براي ديگران بخواهيد همان برايتان اتفاق خواهد افتاد. شما كانال هستيد. كانال انرژي. اين انرژي مي‌تواند از افكار مثبت شما باشد يا از افكار منفي شما. شما تصميم مي‌گيريد كه كدام نوع انرژي از شما عبور كند. اگر تصميم بگيريد كه نوع منفي عبور كند كانال هم آلوده مي‌شود. خودتان هم آلوده مي‌شويد و نفرت، خشم و حسادت تمام وجودتان را فرا خواهد گرفت و اگر برايش دعا كنيد اولين كسي كه دريافت خواهد كرد خودتان هستيد. شما همان ابتدا انرژي كانال را دريافت مي‌كنيد و هر آنچه اضافه است را به ديگران مي‌دهيد. پس اولين كسي كه دريافت مي‌كند شخص دعا كننده است.
روشن بينان ديده‌اند كسانيكه دعا مي‌كنند نور بنفش بسيار درخشان و خيره كننده‌اي اطراف سر آنها ظاهر مي‌شود. اين نور، نور شفابخش است. در علم انرژي درماني اين نور را پراناي بنفش الكتريكي مي‌شناسند. البته ممكن است به صورت سفيد بسيار درخشان و طلايي هم ظاهر شود. به هر صورت آنها اين نور را پراناي الهي مي‌دانند. آنها اين نور و انرژي را از جايگاه ديگر مي‌دانند و قدرت شفا بخشي عظيمي درون آنها نهفته است. اگر هفت نفر در كنار هم قرار بگيرند و دعا كنند نيرو و قدرت صد نفر به تنهايي ايجاد خواهد شد. بنابراين سعي كنيد دعا كردن را گروهي انجام دهيد. دعا را ساده انجام دهيد آنگونه كه خداي درونتان متوجه شود. نيازي نيست از دعاهاي عجيب و غريب استفاده كنيد زيرا آن كس كه بايد باور كند و دعا را باور كند شما هستيد. از دعاي خودتان استفاده كنيد همان گونه كه لذت مي‌بريد و آنگونه كه آنرا مي‌فهميد. زيرا اگر شما آنرا باور كنيد و بفهميد تحقق خواه يافت. بخواهيد كه شما واسطه خير و بركت گرديد. همه ما واسطه هستيم و ديگران نيز واسطه هستند تا نيروهاي خير خداوندي را به ما انتقال دهند. ديگران بد خواه ما نيستند. ما آنچه انتخاب مي‌كنيم در آنها مي‌بينيم، آنها واسطه هستند. واسطه آنچه مي‌خواهيم .
بايد بخواهيم و منتظر باشيم تا خداوند از طريق ديگران ما را ياري دهد. انتظار نداشته باشيد كه خداوند خود مستقيماً ظاهر شود. ما بسياري از مواقع دعا مي‌كنيم و انتظار داريم از طريق خاص انجام گيرد. تجسم كنيد، دعا كنيد اما گير ندهيد كه چگونه انجام شود. بخواهيد و پذيرش انجام آنرا ايجاد كنيد تا اتفاق بيفتد.
روزي فردي در بيمارستان بستري شد. پزشك بعد از معاينه گفت متأسفانه كاري نمي‌توانند بكنند و چند روز ديگر به پايان عمر او باقي نمانده است. بعد از خروج پزشك بيمار كه بسيار غمگين و دلش شكسته بود به كنار پنجره رفت و با تمام وجود گفت: خدايا به من كمك كن، كمك كن تا از اين بيماري رهايي يابم. به يكباره صدايي بسيار آرام و مطمئن را شنيد كه مي‌گويد: به تو كمك مي‌كنم. بيمار بسيار خوشحال شد پس از چندي پزشك جراحي وارد اتاق شد و گفت: من به تو كمك مي‌كنم. مي‌توانم تو را از اين غده جدا كنم و آنرا از بدن تو خارج كنم. بيمار گفت: ممنون كس ديگري قرار است به من كمك كند. او انتظار كس ديگري را داشت. چندي بعد يك متخصص شيمي درماني وارد شد و به او گفت: من مي‌توانم داروهايي را براي شما شروع كنم و شما ر از اين غده خلاص كنم. او گفت: ممنون كس ديگري قرار است به من كمك كند. چند روز بعد يك متخصص انرژي درماني وارد شد و گفت: من مي‌توانم تو را با انرژي درماني از شر اين غده راحت كنم و او انتظار كس ديگري را داشت و گفت نه ممنون من نيازي به كمك شما ندارم قرار است كس ديگري به كمك من بيايد. پس از چند روز بيمار فوت كرد در جهان ديگر با خداي خود گفتگو كرد و گفت: خدايا تو گفتي كه اجابت مي‌كني؛ تو گفتي كه در را باز مي‌كني ؛ پس چرا مرا شفا ندادي؟ چرا اجابت نكردي؟ دوباره همان صداي آرام و مطمئن را شنيد كه مي‌گفت: اي بنده من، من سه بار براي شفا دادن تو آمدم تو هر بار مرا رد كردي .
آري خداوند به صورتهاي مختلف به سراغ بندگانش مي‌رود و از طريق ديگران كمك و رحمت خود را مي فرستد. ما بايد كانال و مسير رحمت و عشق الهي شويم و ديگران را كانال و عشق و رحمت الهي بدانيم.

دعا كنيد- اجابت خواهد شد دعا كنيد- اجابت خواهد شد دعا كنيد- اجابت خواهد شد دعا كنيد- اجابت خواهد شد دعا كنيد- اجابت خواهد شد

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(11074 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق