تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
رؤياهايتان چگونه‌اند؟
در طول تاريخ انسانها به رؤيا و خواب با ديدي متفاوت تري نسبت به بقيه چيزها نگاه مي‌كردند. رؤياها توسط شعرا،نويسندگان، عرفا، دانشمندان و يا حتي روانشناسان مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و از اين طريق وارد نيروي ناخودآگاه جمعي يا فردي مي‌شويم. به همين دليل رؤياها هميشه منبع الهام بوده‌اند. خواب اسرار زيادي در خود جاي داده است و ما را به دنياي بالاتر و ماوراء اتصال مي‌دهد. خواب وسيله ارتباطي بين انسان و دنياي ماوراء به حساب مي‌آيد. ناديده پنداشتن رؤياها همانند اين است كه نامه‌اي به دستمان داده باشند ولي ما به آن توجهي نكنيم. شما چقدر به خواب‌ها و رؤياهايتان توجهي مي‌كنيد؟ خواب‌هايي را كه مي‌بنيد، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيد.؟
فرويد معتقد بود كه كارهاي نيمه تمام كه در طول روز بر روي آنها متمركز شده‌ايم، چه بصورت خودآگاه و چه بصورت ناخودآگاه در خواب بصورت رؤيا خودشان را نشان مي‌دهند و در رؤياهاي آدمي دريچه ناخودآگاه او مي‌باشد كه بصورت سنبل و زبان اشاره با او حرف مي‌زند. به همين دليل يكي از روشهايي كه فرويد پيشنهاد مي‌داد تجزيه و تحليل كردن رؤياها و خوابهايمان مي‌باشد.
رؤياها ارتباط بين نيمكره چپ و راست مي‌باشد. بين منطق و شهود، بين زن و مرد، فعال و غير فعال، مثبت و منفي آنها. رؤياها منبع قدرت، دانش، خلاقيت، سلامت هستند. وقتي خواب مي‌بينيم يا مي‌خوابيم در واقع با سنجش خردمندتر و جدا از جسم مادي خود يا خود برتر ارتباط برقرار كنيم.
به رؤياهايتان دقيق شويد. شبيه اين است كه از داخل هلي‌كوپتر، به زمين نگاه مي‌كنيم تا از درون يك اتومبيل. ما از بالا زاويه ديد متفاوت و وسيع‌تري داريم. در صورتيكه در اتومبيل زاويه ديد محدود است و فقط آنچه روبرويمان اتفاق مي‌افتد آن هم در فاصله كمي را مي‌توانيم ببينيم.
رؤياها، پي بردن به حالات روحي و بررسي پرونده‌هاي درون آكاشيك خودمان مي‌باشد. آكاشا منطقه‌اي در ناحيه پيشاني است كه در اديان و مذاهب مختلف معتقد هستند كه سرنوشت در آن نوشته شده است و آن را حافظه جهان مي‌نامند. لوح محفوظ زمان در اين ناحيه است و در اين ناحيه ثبت مي‌شود. خواب‌ها و رؤياها تغيير نوع برداشت ما در اين ناحيه مي‌باشد. اتفاقاتي كه ظاهراً بي‌معني هستند و نمي‌توانيم تفسيري بر آنها داشته باشيم. تجربه قسمتي از آكاشا مي‌باشد كه مي‌خواهد حرفي، راه حلي يا سخني به مابگويد.
خواب‌ها چون به ما مي‌آموزند كه نقش هاي متعددي را بازي كنيم بنابراين بسيار خلاقانه راه حلها را در اختيار ما قرار مي‌دهند. نمونه‌هاي متفاوت آن در طول تاريخ زياد مي‌باشند. شايد داستان كشف فرمول بنزن را شنيده باشيد. زماني كه كلوكه بسيار ذهنش را درگير كرده بود و در فكر اين بود كه چگونه ممكن است اتم‌ها در كنار يكديگر قرار گيرند تا بتوانند چنين فرمولي را داشته باشند به خواب رفت. تا آن زمان همه فكر مي‌كردند ملكولها به صورت خطي هستند. اما او در خواب ديد كه ماري دم خود را گرفته‌ است. از خواب كه بيدار شد متوجه شد كه ممكن است فرمول اين ملكول جديد بصورت حلقوي باشد و بدين گونه فرمول بنزن كشف شد. خواب بصورت سمبل- مار- نشان داده بود كه چگونه به حقيقت دست يابد. بسياري از اختراعات و اكتشافات بشر بدين گونه با رؤياهايشان پيوند خورده است و راه حل آنها در خواب و رؤيا بدست آورده‌اند. شايد شما هم اين گونه هستيد. راستي تا به حال چند راه حل كوچك يا بزرگ از طريق خواب به شما منتقل شده است؟ آيا تا به حال متوجه شده‌ايد كه خواب‌ها با شما حرف مي‌زنند؟  
خواب‌ها بازتاب حقايق هستند و به ما كمك مي‌‌كنند، باورهاي عميق خود را مورد بررسي قرار دهيم. وقتي تغييراتي در آنها ايجاد كنيم با ترسهايمان روبرو مي شويم و حتي تغييراتي در آنها ايجاد كنيم در شناخت خود، اشتباهات و شكست‌ها و نقاط ضعف خود به ديگران به ما كمك مي‌كنند.
خوابها و رؤياهايي كه در آن مي‌بينيم يكي از امن‌ترين و ساده‌ترين و هيجان انگيزترين روشها براي شناخت و طبيعت اطرافمان مي‌باشد. همين طور كه در برنامه ديگر گفته شده است ما از دو نوع ناخودآگاه يا ضمير ناهوشيار برخوردار هستيم. ضمير ناهوشيار يا ناخودآگاه فردي يا جمعي. ضمير ناخودآگاه فردي تنها دسته‌اي از اطلاعات و پيامهايي كه در درون ما انباشته شده است را به تصوير مي‌كشد و ضمير ناخودآگاه جمعي تمام اتفاقاتباورها و الگوهايي كه در تمام هستي ذخيره شده است را به تصوير مي‌كشد. خواب و رؤياهاي آدمي برخي ضمير ناهوشيار فردي و بخشي را به ضمير ناخودآگاه جمعي اختصاص مي‌دهد. ولي در هر دو صورت با خود برتر و نيروهاي ماوراي خود ارتباط برقرار مي‌كنيد.
كار كردن با روياها:
اولين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه رؤياهايمان اهميت دارند و نبايد سرسري از كنار آنها بگذريم. اهميت دادن و توجه كردن به آنها موجب مي‌شود كه آنها قدرت واقعي خود را به نمايش بگذارند. خواب‌ها جزئي از وجود ما هستند. بنابراين قابل ستايش و احترام هستند. هر شخصي در طول شبانه روز 4 الي 5 بار خواب مي‌بيند و اگر خواب نبينيد دچار اختلال مي‌شوند. معمولاً افراد 3/2 از زندگيشان را در خواب مي‌گذارند و 6 سال را خواب مي‌بينند.
- براي رؤيا ديدن يا خواب ديدن بايد آماده شويم. اگر قبل از خواب خودمان را آماده كنيم، بهتر مي‌خواهيم و خواب عميق‌تري را تجربه خواهيم كرد. رؤياها زماني اتفاق مي‌افتد كه ضرب آهنگ موج مغز از آلفا به تتا مي‌رسد و همانطور كه مي‌دانند اين دو موج از امواج بتا كه در حالت عادي از مغز ساطع مي‌شود‘ به مراتب پائين‌تر مي‌باشد.
تكنيك هاي تجسم خلاق و روشهاي مراقبه اي مخصوصاً تكنيك مراقبه‌اي آدمك مغزي به دليل اينكه هوشياري در امواج تتا يا خواب را ايجاد مي‌كنند يكي از بهترين وسائل و ابزارها هستند براي اينكه خودمان را براي خواب ديدن آماده كنيم. زمانيكه از اين روشها استفاده مي‌كنيم. بدن در حالت آرام تر و ريلكس تر قرار مي‌گيرد و موجب مي‌شود از خواب آرام‌تر و عميق‌تري برخوردار شويم. چنانچه محيط آرام باشد يا از بوهاي خوش يا چند شاخه گل يا گياه يا عود يا بلور كريستال و يا شمع استفاده كنيم خواب به مراتب عميق‌تر خواهد شد.
اگر هنگام خواب رفتن با احترام و ستايش بخواهيم رؤياهايمان از كيفيت بهتري برخوردار خواهند بود. بنابراين هر چه بيشتر صرف مراسم پيش از خواب كنيم بهتر مي‌توانيم ناخودآگاه، نيمه‌آگاه و آگاهي برتر را تحت تأثير قرار دهيم و ارتباط بهتر با آنها خواهيم داشت.
يك نكته بسيار مهم اين است كه روزتان را سپري كنيد مهم نيست كه چطور آن را بگذرانيد بلكه مهم اين است كه آن را وارد شب نكنيد. بگذاريد تمام اتفاقاتي كه افتاده است در روز تمام شود. مي‌توانيد به صورت ذهني تمرين كنيد و اتفاقات و ذهنيتتان را قبل از خواب با تمرينات ذهني يا فيزيكي از خود دور كنيم و به جاي دوري از بدن داخل كاسه اي آب يا داخل بادكنك هواي خيالي بفرستيم. از اتفاقاتي كه افتاده است يادداشت برداريد و اتفاقاتي كه مي خواهد برايتان بيافتد را نيز بنويسيد.
حالا نوبت آن رسيده است كه يادداشت برداريد. هر خوابي كه مي‌بينيد را بنويسيد؛ به حافظه‌تان نسبت به خواب ديدن اعتماد نكنيد. نه اينكه حافظه‌تان ضعيف است بلكه اتفاقاتي در رؤيا مي‌افتد كه بلافاصله پس از بيدار شدن بايد ثبت شود و اگر به لحظه اي بعد موكول گردد ممكن است بطور كامل فراموش شود. هنگاميكه مرتباً خوابهايتان را مي‌نويسيد خوابها بيشتر به ذهنتان مي‌آيد و از حافظه خوابي بهتري برخوردار مي‌شويد. يادداشت كردن خواب‌ها موجب مي‌شود كه بهتر بتوانيد تصميم بگيريد. نه تنها اين در مورد خواب مؤثر است بلكه موجب مي‌شود مسائل روزمره هم تحت كنترل شما قرار گيرند.
چنانچه شما در نيمه هاي شب بيدار شديد. قلم و كاغذ در نزديكي خود بگذاريد و هر آنچه ديده‌ايد و يا احساستان را بنگاريد و فردا صبح از اين احساس و رؤيا درس خواهيد گرفت. نوشتن خواب به مراتب از هر روش و تكنيكي مؤثرتر است زيرا شما داريد نا ديدني را ديدني و نوشتني مي كنيد. شما در حال ثبت خلقت هستيد.
اگر خوابها يادتان نمي‌آيد پيشنهادي داده مي‌شود كه قبل از خواب ليواني از آب برداريد و نيمي از آن را بنوشيد و هنگام نوشيدن به خودتان بگوييد كه من با يادآوري خوابي كه ديده‌ام بيدار مي‌شوم يا اينكه هر خوابي كه ببينم بخاطر خواهم آورد. نيمه ديگر آن را مي‌تواند صبح بنوشيد و مجدداً به خودتان بگوييد من با نوشيدن آب رؤياهايم را دوباره به خاطر خواهم آورد. اين عمل فكر رؤيا ديدن را در ذهن شما ثبت مي‌كند و مثل كامپيوتري كه برنامه ريزي شده باشد جواب مي‌دهد.
هنگام رؤيا ديدن و يادداشت كردن خواب ابتدا نمادها مهم آن نظير اسامي شماره‌ها كلمات و نيز استعاره‌ها را بنويسيد. معمولاّ رؤيا بين‌ها آنچه مهم است را فراموش مي‌كنند و بيشتر سرگرم داستان مي‌شوند تا پيام رؤيا. مراقب باشيد آيا نمادها تكرار مي‌شوند يا خير؟ رؤياها را تفسير كنيد، تفسير رؤيا يعني ترجمه كردن تصاوير و مبدل ساختن آنها به احساسات.
درمانگري در رؤيا يا رؤيابيني آگاهانه از تكنيك هاي نيرومند تسلط بر رؤيا و رؤيابيني مي باشد.
مي‌توانيم از طريق رؤيا با خود واقعي و فرد درون ارتباط برقرار كنيم و او را به كمك و ياري بطلبيم. چنانچه بچه ها را تشويق كنيم كه از ابتدا خواب‌هايشان را بگويند در مقايسه با بچه‌هايي كه خوابهايشان را نمي‌گويند از خلاقيت بيشتري برخوردار هستند و در تحقيقي نشان داده شده است كه چنانچه از بيماران بخواهيم در خواب از كمك و مساعدت خود واقعي برخوردار شوند و از او كمك بخواهند 60% سرعت شفادهي آنها بيشتر خواهد شد. استفاده از رؤيا درماني مي‌تواند در زايمان سهل تر و بدون درد كمك كند.
با روشهاي بسيار مي‌توانيم با رؤيا ارتباط برقرار كنيم و به اندازه رؤيا ديدن متنوع هستند اينها عبارتند از هنر‘ موسيقي پانتوميم‘ رقص تئاتر، نقاشي، مجسمه سازي، روشهاي شناخت درماني، محاوره و مهمترين و مؤثرترين آنها نوشتن رؤياها مي‌باشند. زبان رؤيا مخصوص هر فردي مي‌باشد و با فرد ديگري تفاوت دارد. البته بعضي از آنها مشترك است. بنابراين هر چقدر به رؤياهايتان توجه بيشتري بكنيد به آن احترام بگذاريد و در مورد آن تعمق كنيد. احتمال بيشتري دارد كه اسرار بيشتري از آنها را بازگو كنيد.
كتابهاي تفسير رؤيا گاهي اوقات مي تواند كمك كند. ولي يادتان باشد كه آنها تفسير سطحي هستند و يك رؤيا ممكن است معاني خاص و بيش از يك معنا داشته باشد.
از روشها و تكنيك‌هايي كه مي‌توان با تمرين به آنها دست يافت‘ خواب‌هاي مشترك، درمانگري در خواب، رفتن به زمانهاي گذشته يا مكانهاي دلخواه دور با استفاده از رؤيا.
لازم است يك بار ديگر به اهميت رؤيا بپردازيم. ما 3/2از عمرمان را در خواب مي‌گذرانيم و 6 سال آن را فقط خواب مي‌بينيم. چقدر در مورد آن اطلاع داريم و چقدر برروي اين 3/2 عمر خود آگاهي و تسلط داريم. شايد لازم باشد كه در مورد تجربيات و يادگيريهايمان تجديد نظر كنيم؟
 
 

رؤياهايتان چگونه‌اند پرواز روح رؤياهايتان چگونه‌اند پرواز روح رؤياهايتان چگونه‌اند پرواز روح رؤياهايتان چگونه‌اند پرواز روح رؤياهايتان چگونه‌اند پرواز روح

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(4833 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق