تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
سلامتي
. علم سايكوسيبرنتيك حقايقي در مورد زندگي بيان مي‌كند كه لازم است از اين حقايق اطلاعاتي كسب كنيم. شما ممكن است كتابهاي زيادي در مورد بيماري‌ها مطالعه كرده باشيد، نتيجه آن چه شده است؟ آيا با مطالعه در مورد بيماري سلامتي كسب مي‌شود. تحقيقات نشان مي‌دهد كه مطالعه در مورد بيماري نه تنها موجب بهبودي نمي‌شود، بلكه موجب مي‌شود كه آن بيماري عميق‌تر گردد. نتيجه مطالعه در مورد افسردگي اين است كه افسردگي را بيشتر مي‌كند. اين يك حقيقت است شما به آنچه فكر مي‌كنيد همان را به دست خواهيد آورد. اگر به بيماري فكر كنيد، خوب در حال خلق آن بيماري هستيد.
بنابراين در اين مبحث مي‌خواهيم بدانيم كه چگونه فكر كنيم تا سلامتي كسب شود
به نظر شما چقدر به جراحي و دارو نياز داريم؟
دكتر ماكسول مالتز پزشك جراح پلاستيك بود، وي متوجه شد كه پس از اينكه بر روي صورت افراد عمل جراحي را انجام مي‌دهد توانائيهاي آنان شديداً تحت تأثير قرار مي‌گيرد و اعتماد به نفس آنها تغيير مي‌كند
. اگر شما هميشه به دنبال بيماري‌ها باشيد و به دنبال هر بحثي كه در مورد بيماريها مي‌شود گوشتان تيز شود تا بهتر آنرا بشنويد يا اينكه به اخبار يا برنامه‌هاي تلويزيوني كه در اين مورد هست در مورد بيماري- توجه كنيد، خوب شما پس از مدتي آن بيماري را در بدنتان ايجاد مي‌كنيد و اين گونه به ناخودآگاهتان ثابت مي‌كنيد كه بي‌خود به بيماريها توجه نكرده بوديد. ممكن است به طريقي ديگر فكر كنيد، بخواهيد به مسافرت برويد چسب زخم، باند، پماد و ... همراه خود برداريد و هميشه در اين فكر هستيد كه اگر اتفاقي افتاد چگونه از اين وسائل استفاده كنيد خوب شما داريد آن مشكل را ايجاد مي‌كنيد. ايجاد مشكل و يا بيماري به همين سادگي است. اگر به آن فكر كنيد ايجاد مي‌شود. شما اگر كتابي را مي‌شناسيد كه در مورد سلامتي نوشته شده اگر آنرا مطالعه نمائيد سلامتي ايجاد مي‌شود. در يكي از كلاسهايم خانمي بود كه بيماري ديابت داشت و مي‌گفت من هرگز به آن توجه نمي‌كردم در يكي از آزمايشهايي كه پس از چند سال انجام دادم پزشكي به من گفت بهتر است مشكل ديابت‌تان را جدي‌تر بگيريد. من به دنبال صحبت پزشك كتابهاي بسياري را در مورد ديابت مطالعه كردم و در حين مطالعه متوجه شدم كه در بيماري ديابت علاوه بر مشكلاتي كه براي اندامها ايجاد مي‌شود زخم هايي در بدن مخصوصاً در پاها ايجاد مي‌شود كه بهبودي آنها ممكن است ماهها به طول بينجامد. از آن زمان زخمهايي در پاهايم ايجاد شد كه پس از ماهها هنوز خوب نشده است. او . به نظر شما فكر او و نگرش او چقدر در ايجاد بيماري نقش داشته است؟. در بعضي از مواقع متوجه شد كه خيلي از افراد بدون اينكه مشكلي در صورت داشته باشند براي جراحي صورت و زيبايي مي‌آمدند. او اين افراد را به اتاق عمل مي‌برد و خراشي روي صورتهاي آنان ايجاد مي‌كرد، صورت آنها را مي‌بست و پس از مدتي باز مي‌كرد و مي‌گفت كه چقدر زيبا و خارق العاده شده اند. دكتر ماكسول پي برد كه اين بيماران هم مانند كسانيكه واقعاً جراحي شده بودند تحت تأثير قرار گرفتند و بهبود يافتند و اعتماد به نفس آنها بالا رفت. وي متوجه شد كه در هر گروه تقريباً پس از 21 روز در روحيه و اعتماد به نفسشان تغيير ايجاد مي‌شود. بعضي از بيماران هم كه حقيقتاً پس از جراحي زيبا شده بودند هنوز احساس حقارت و خود كم بيني مي‌كردند. آنها فكر مي‌كردند كه هنوز زيبا نشده‌اند. جراحي پلاستيك بر روي آن چيزي تأثير مي‌گذارد كه در اعتماد به نفس ما نيز نقش دارد. جراحي پلاستيك بر روي تصوير ذهني ما تأثير مي‌گذارد. اگر اين تأثيرگذاري كه تقريبا 21 روز طول مي‌كشد انجام گيرد بيمار پس از 21 روز روحيه اش تغيير مي‌كند و اگر بر روي اين تصوير ذهني تأثيري ايجاد نكند حتي اگر جراحي هم كرده باشد اسير تصوير ذهني قبلي و بيمار گونه‌اش مي‌باشد.
شخصيت انسان صورت دارد
. تصويري كه از اين شخصيت داريم را تصوير ذهني مي‌گوييم. بسياري از افراد در تصوير شخصيت‌شان نياز به جراحي دارند و لازم است كه اين تصوير ذهني ترميم شود.
ما آنگونه هستيم و يا مي‌شويم كه تصوير ذهني‌اش را داريم
. به همين دليل بستگي به اينكه شرايط محيطي و دروني چگونه اين شخصيت را شكل داده باشند موجب مي‌شود كه ما شخصيت موفق و يا شكست خورده، مستعد خوشبختي يا بدبختي، مستعد سلامتي يا بيماري و... پيدا كنيم.
تصوير ذهني چگونه عمل مي‌كند و چگونه مي‌تواند آنچه را كه ما تصور مي‌كنيم برايمان فراهم كند؟
در بدن انسان مكانيزمي هدف‌جو وجود دارد يعني اگر به آن بگوئيد كه دنبال چيزي بگردد، شروع به گشتن مي‌كند تا آن را برايتان پيدا كند
. اين خصوصيت وجودي انسان است كه توانسته آنرا در زمينه هاي مختلف موفق كند چيزي را كه بر روي تصوير ذهني تأثير مي‌گذارد، تفكر انديشمندانه اي نيست بلكه تجربه است. اگر چيزي را تجربه كرده باشيم مغز آنرا به شكل تصوير ذهني تبديل مي‌كند به همين دليل به كودك نمي توانيم درس عشق بدهيم، بلكه كودكي كه عشق را تجربه مي‌كند تبديل به يك فرد بالغ و سالم، شادمان و سازگار مي‌شود. به همين دليل ميزان اعتماد به نفس امروز ما حاصل تجربه هايي است كه كسب كرده‌ايم، نه حاصل يادگيري انديشمندانه. دست نزدن به اجاق گاز حاصل گفتن، و يا ترساندن نيست، حاصل يك بار سوختن است به همين دليل هيچكس با نصيحت كاري را انجام نمي‌دهد و تصوير ذهني نيز تغيير نمي‌كند بلكه با تجربه ممكن است دست به كاري بزند يا از انجام آن صرف نظر كند به نظر شما نصيحت چند درصد مفيد است؟ هميشه در هر جايي كه قرار مي‌گيريد مي‌گويند دزدي بد است، نفرت بد است، بد خواهي بد است، دروغ گفتن بد است. چقدر باعث شده اند كه اين خصوصيت در اجتماع كاهش يابد، بيشتر مواقع ديده‌ايم كه با نصيحت كردن و متذكر شدن مشكل بيشتر مي‌شود تجربه مي‌تواند تصوير سازنده‌اي ايجاد كند به همين دليل تجربه بهتر از هر چيزي مي‌تواند ايجاد موفقيت كند با تجربه كردن موفقيت، موفق شدن را ياد مي‌گيريم و با رجوع به خاطرات موفق گذشته موفقيت را در خود بيشتر مي‌كنيم.
صحبتهاي من براي گوش كردن نيست براي تجربه كردن است، اگر آنچه را كه مي‌گويم به خوبي تجربه كنيد موفقيتهاي عظيمي در پيش خواهيد داشت
.
اكتشافات مهمي در زمينه ذهن انسان انجام داده‌اند
. دو كشف مهم در زمينه ذهن است كه موجب شده است ما بتوانيم اين برنامه را تهيه كنيم و اميدوار باشيم كه شما هم بتوانيد آنچه را كه مي‌خواهيد انجام شود.
كشف مهم اول
:
همه اعمال احساسات و رفتار و حتي توانائيهاي آدمي بر اساس تصوير ذهني است، يعني شما فقط مي‌توانيد در قالب تصوير ذهني يا صورت شخصيتي كه ايجاد كرده ايد قدم برداريد
. اميل كوئه مي‌گويد: تلقين و تصوير چنانچه خلاف همديگر باشند تصوير برنده است تصوير ذهني ظرف وجودي ما مي‌باشد اگر شاگرد مدرسه اي حساب مردودي براي خود ايجاد كرده باشد مردود مي‌شود حتي شرايطي را براي خود ايجاد مي‌كند كه اگر بهترين شرايط پيروزي مهيا باشد او از درون طوري برخورد مي‌كند كه موفق نشود و مردود گردد.
لياقت همان تصوير ذهني است
. اگر احساس مي‌كنيد لياقت چيزي را نداريد يعني اينكه تصوير ذهني‌تان ضعيف است و به سختي شما مي‌توانيد در آن كار موفق شويد. بنابراين مشكلات افراد و توانائيهاي آنها فقط در ذهنشان مي‌باشد.
كشف ديگر در مورد ذهن اين است كه تصوير ذهني قابل تغيير است و براي شروع يك زندگي جديد هيچ وقت دير نيست
. عيسي مسيح (ع) مي‌گويد: بر لباس كهنه وصله نو ندوزيم و شراب تازه را در بطري هاي كهنه نريزيم. بنابراين تا تصوير ذهني تان تغيير نكرده هر گونه اقدام و عمل مشكلي مي‌تواند ما را از موقعيتي كه هستيم بيرون بياورد. تصوير ذهني به سادگي قابل تغيير است. اگر بتوانيد به ياد آوريد، نگران شويد و يا حتي بند كفشتان را ببنديد مي‌توانيد تصوير ذهني تان را تغيير دهيد مي‌توانيد از تكنيكهاي تجسم خلاق براي بهبود تصوير ذهني استفاده كنيد.
ذهن انسان داراي مكانيزم هدف جويي مي‌باشد
. ذهن انسان همانند كامپيوتر است. يك كامپيوتر زنده .به همين دليل به آن سرو مكانيزم يا كامپيوتر زنده هم مي‌گويند. اين كامپيوتر قابل برنامه ريزي مي‌باشد و همانگونه كه آنرا برنامه ريزي كنيد همان اتفاق خواهد افتاد. ذهن همانند كامپيوتر داراي مكانيزم هدف‌جو است و هر هدفي را كه به آن داده شود سعي مي‌كند آنرا پيدا كند و به مرحله اجرا در آورد. مكانيزم هدف جوي فرد قادر نيست كه هدف خوب را از بد تشخيص دهد. فقط دنبال هدف مي‌رود. مكانيزم هدف‌جو در تمام موجودات وجود دارد. غريزه در حيوانات همان مكانيزم هدف‌جو مي‌باشد. مكانيزم هدف‌جو در حيوانات موجب مي‌شود كه آنها بتوانند براي زمستان خود آذوقه ذخيره كنند و خودشان را از خطرات مصون دارند. همان غريزه نيز در انسان وجود دارد. كه نقش آن فقط تنازع بقاء نيست و مفهوم بسيار وسيعي دارد. چون انسان نيازهاي روحي و رواني بسياري دارد و بايد اين مكانيزم هدف‌جو در جهت ارضاء احساسات و عواطف و باورهاي او نيز كار ‌كند. تفاوت انسان و حيوان در اين است كه حيوان نمي‌تواند هدفهاي خود را انتخاب كند يا هدفهاي آنها از قبل تعيين شده‌اند. اما انسان قوه تخيل دارد. تخيل خلاق و تجسم خلاق خصوصيتي است كه تنها در اختيار انسانها مي‌باشد و از طريق تجسم خلاق مي‌تواند مكانيزم موفقيت را هدايت كند. البته شما ماشين نيستيد. بلكه ماشيني را در اختيار داريد، ماشيني را كه در اختيار داريد بايد برنامه ريزي شود اگر خودتان آگاهانه آنرا برنامه ريزي نكنيد كه معمولاً به ندرت كسي آنرا آگاهانه برنامه ريزي كرده است به صورت ناخودآگاه و توسط احساسات منفي يا مثبت خودتان، ديگران يا محيط برنامه ريزي مي‌شود و آن چيزي نخواهد بود كه خودمان قبلاً خواسته ايم. بنابراين بيائيد اين ماشين را برنامه ريزي كنيم و از خصوصيتي كه مغز انسان دارد در جهت رشد و كمال و كسب موفقيتهاي مادي و معنوي استفاده كنيم. همانطور كه گفته شد مغز انسان يك ماشين هدف‌جو است. دنبال هدف مي‌گردد خودش نمي‌تواند هدفي را انتخاب كند بايد به آن هدفي داده‌شود. و زمانيكه هدفي را دارد تعادل دارد و اگر هدفي نداشته باشد ممكن است مشكلاتي برايمان بوجود آورد.
در تحقيقاتي که بر روي بيماران انجام داده اند آن دسته از بيماران که هدفي براي خوب شدنشان دارندٰ زودتر خوب مي‌شوند و اگر تصميم قطعي بگيرند که کاري انجام دهند بهبودي آنها قطعي است
. اميد مکانيزم فعال را درون انسان تحريک مي‌کند و نااميدي سمي است که مکانيزم هدف جوي انسان را مسموم مينمايد و ديگر نمي توان کاري از پيش برد. به همين دليل کسانيکه باز نشسته مي‌شوند و کاري براي انجان دادن ندارندٰ در واقع مکانيزم هدف‌جو را معطل گذاشته اند و اين عمل باعث مي‌شود که بيماري کهولت به سراغ آنها بيايد و اگر آنها در سنين بالا هم کار کنند مکانيزم هدف‌جو، سلامتي و تعادل را براي آنها ايجاد خواهد کرد. پس يکي از راههاي جلوگيري از بيماري داشتن هدف و انجام کار مي‌باشد. همانطور که کار زياد به بدن آسيب مي‌رساند بيکاري هم آسيب مي‌زند.
ذهن انسان شبيه دوچرخه است
. اين دوچرخه تعادل خود را حفظ مي‌کند به شرطي که به سمتي حرکت کند و اگر بايستد نمي‌تواند تعادل خود را حفظ کند و مي‌افتد. پس زماني تعادل ايجاد مي‌شود که به سمتي حرکت کنيم و اگر هدف و اميد نداشته باشيم مکانيزم هدف‌جوي موفقيت گيج مي‌شود و قادر به کار نخواهد بود. اين مکانيزم هدف‌جو در درون همه انسانها وجود دارد. خداوند و خالق ما همه انسانها را براي موفق شدن طراحي کرده و همه ابزارهاي لازم را جهت موفق شدن در اختيار او قرار داده است. هر انساني به قدرتي بزرگتر از خود دسترسي دارد. ((منظور شما هستيد)). شما به قدرت بزرگتر خود دسترسي داريد.
امرسون مي‌گويد
: بزرگ و کوچک مطرح نيست بنابراين خودتان را دست کم نگيريد. برنامه ريزي کنيد و مطمئن باشيد به هدف خواهيد رسيد.چيزهايي را که براي برنامه ريزي بايد در نظر بگيريد:
مکانيزم هدف‌جوي موفقيت بايد داراي هدف و نشانه باشد
. بايد تصور کنيد که هم اکنون آن را در اختيار داريد نه اينکه در آينده آنرا کسب مي‌کنيد. بنابراين در تصوير ذهني که براي اين منظور مي‌سازيد بايد آن را در حال، تجربه کنيد.مکانيزم خودکار موفقيت حکمت الهي دارد. شما را به هدف نهايي مي‌رساند پس نگران طريقه انجام آن نباشيد فقط هدف را در ذهنتان بپرورانيد. زنده‌اش کنيد و با آن زندگي کنيد. به هدف نهايي بينديشيد. راه رسيدن به آن مهم نيست.از اشتباه کردن و ناکامي نترسيد تمام سرو مکانيزم‌ها با بازخورد منفي به جلو حرکت مي‌کنند. تمام بچه‌ها با زمين خوردن ياد مي‌گيرند که راه بروند.بايد به مکانيزم خلاق خود اعتماد کنيد. مطمئن باشيد که مکانيزم تجسم خلاق الهي است خودش کارش را انجام مي‌دهد. نگران کار کردن يا کار نکردنش نباشيد و به عمد آنرا تحت فشار قرار ندهيد. مطمئن باشيد به هدف خواهيد رسيد. شما فقط با فکر کردن به هدف، آنرا در درون خود به كار گيريد. پس از اينکه هدفهايتان را ايجاد کرديد و لحظاتي با آن زندگي کرديد و طعم آنرا چشيديد حال آنرا رها کنيد. شما کمان را کشيده و به سمت هدف گرفته‌ايد. حالا بايد اعتماد کنيد کمان را رها کنيد نگران نباشيد. نگران چگونه پيش رفتن و به هدف خوردن نباشيد. به هدف فکر کنيد تير خودش مي‌داند که چگونه به هدف بخورد. اگر کمان را به موقع رها نکنيد تير جلوي پاي شما مي‌افتد و به هدف نمي‌رسد، بنابراين وسواس به خرج ندهيد. خودتان را دست کم نگيريد. تضمين نخواهيد. براي عمل کردن منتظر مدرک نباشيد. کارتان را بکنيد توانايي انجام به دنبالش مي‌آيد. در تعيين هدفهايتان خست به خرج ندهيد. خودتان را کم نگيريد. لياقت شما خيلي بيشتر از اين است خداوند شما را خلق کرده، بسيار قوي و قدرتمند، به خدا اعتماد کنيد و مطمئن باشيد که مکانيزم موفقيت شما بي نقص آفريده شده است.
توانست با استفاده از قدرت ذهن و تكنيكهاي تجسم خلاق به جاي اينكه به بيماري توجه كند به سلامتي فكر كند و بدين طريق نه تنها موجب شد كه زخمها رو به بهبودي روند بلكه توانست قند خون را كنترل كند
شما چه طرز تلقي نسبت به خودتان، محيط و آينده‌تان داريد؟ در برنامه هاي قبلي گفتيم نوع برداشت و باوري كه ما داريم مستقيماً بر روي خود‌مان و نظام هستي تأثير مي‌گذاريم

سلامتي سلامتي سلامتي سلامتي

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(6780 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق