تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
مدي تيشن دوقلب
مدي تيشن يا مراقبه يك سفر است. يك نوع كنجكاوي روحي است. سفري به اعماق وجود، مدي تيشن عمل نيست، بي عملي است. مدي تيشن بودن است، فرار كردن از زندگي نيست. در آغوش كشيدن زندگي با تمام وجود و با شهامت و شجاعت زياد، در افراد معمولي ذهن آنها را كنترل مي‌كند و در مدي تيشن سكاندار خودمان هستيم.
مديتشن يعني آگاهي و هر عملي كه با آگاهي و با حضور قلب انجام گيرد مدي تيشن و مراقبه است. هيچ كار بزرگ و يا كوچكي وجود ندارد. كار مهم يا بي اهميتي وجود ندارد. هر كاري چنانچه با آگاهي و حضور ذهن انجام گيرد مدي تيشن است. نوشيدن چاي اگر همراه با آگاهي باشد مدي تيشن است.
مدي تيشن يعني انحام آگاهانه كارها. يعني اينكه بر حسب عادت كاري را انجام ندهيم. هر زمانيكه كاري انجام مي‌دهيم تصور كنيم كه اين كار براي اولين بار است چيزي را مي‌شنويم يا كاري ار انجام مي‌دهيم. ما هميشه در ذهنمان دنبال تجزيه و تحليل هستيم، قضاوت مي‌كنيم. مدي تيشن به ما مي‌آموزد كه دست از تجزيه و تحليل بر داريم و فقط به خود كار، انجام كار بدون قضاوت و پيش داوري بپردازيم.
اصيل ترين كاري كه انسان ممكن است انجام دهد مدي تيشن است. مدي تيشن از جمله كارهايي است كه هيچ وقت كسي از انجامش پشيمان نمي‌شود.
انجام مدي تيشن نياز به شجاعت دارد. اگر به اندازه كافي شجاع نباشيد فقط داريد اداي مدي تيشن را در مي‌آوريد و خودتان را گول مي‌زنيد. مدي تيشن يعني پذيرش، پذيرش آنچه وجود دارد بدون اينكه بخواهيم هيچ تغييري در آن بدهيم. پذيرش افراد، پذيرش موقعيت‌ها. اشتباه نكنيد. زمانيكه آنها را قبول كرديم بهتر مي‌توانيم بر روي خود و ديگران كار كنيم. بايد بدانيم مشكل در ديگران نيست. شايد شما داريد اين برنامه را گوش مي‌دهيد تا كسي را عوض كنيد ولي تنها كسي كه بايد تغيير كند خودتان هستيد. دنياي بيرون آئينه درون ما. آنچه در ديگران و در بيرون مي‌بينيد پرتوي از درون شماست. در دنياي بيرون هيچگونه نقص و عدم هماهنگي وجود ندارد زيرا از اول هم همينطور بوده است. آنچه نقص و ايراد دارد و لازم است تغيير داده شود دنياي درون ماست. مدي تيشن دنياي درون را تغيير مي‌دهد. بنابراين اگر فكر مي‌كنيد كه دنياي بيرونتان نياز به تغيير خيلي زياد دارد لازم است كه بيشتر مدي تيشن كنيد.
انواع مدي تيشن وجود دارد كه هركس بنا به خلق و روحيه‌اي كه دارد مي‌تواند از آنها استفاده نمايد. مدي تيشن متعادل كننده درون و بيرون است. به دليل مكانيزمي كه مدي تيشن دارد و موجب جريان و حركت پرانا در بدن مي‌گردد نه تنها مي تواند بسياري از بيماريها و مشكلات را برطرف سازد بلكه مي‌تواند تعادل را در ذهن و روان نيز ايجاد كند.
يكي از مدي تيشن‌هايي كه طرفداران بسياري دارد و انجام آن بسيار ساده و مفيد است، مدي تيشن دوقلب است. مدي تيشن دوقلب تجربه انرژي الهي است. نوعي دعا كردن است. بطريقي كه قدرت دعا و نيايش را خيلي سريع تجربه خواهيد كرد. جهت مشخص كردن اثرات و طريقه كار مدي تيشن دوقلب لازم است در مورد چاكراهاي بدن، بخصوص چاكراي تاج، چاكراي قلب و چاكراي آجنا صحبت كوتاهي داشته باشيم. نوع آموزشي كه الان مرسوم است موجب بزرگ شدن چاكراي آجنا مي‌گردد. آجنا داراي قدرت و نيروي زيادي است. زمانيكه آجنا بزرگ باشد زودتر كثيف مي‌شود و قدرت زياد به صورت منفي ممكن است در آيد. بزرگ شدن آجنا به تنهايي بسيار خطرات است و افكار منفي و مخرب را در فرد بيشتر مي‌كند. مدي تيشن‌هايي كه صرفاً فقط چاكراي آجنا را بزرگ مي‌كنند در كوتاه مدت يا بلند مدت مي‌توانند يكسري گرفتاريها را براي فرد ايجاد كنند كه گرفتاريها مي‌تواند بيماريهاي روان تني باشد كه پديد مي‌آيد.
چاكراي تاج همانند چاكراي آجنا معمولاً با نوع آزمونهاي ما بزرگ مي‌شود. توجه زياد، تمركز طولاني، يا نگاه كردن به شمع يا روشهاي ديگري كه نياز به فشار و تمركز بر روي بدن است موجب فعال شدن چاكراي تاج و چاكراي آجنا مي‌گردد. اين عمل موجب مي‌شود كه كسي كه علم و دانشي را كه دارد بتواند در هر راهي استفاده نمايد و آن دانش و علم نمي‌تواند كمك زيادي به خودش بكند.
به چاكراي قلب معمولاً كم توجهي مي‌گردد و موجب مي‌شود كه اين چاكرا كوچك بماند. بزرگ شدن چاكراي قلب موجب مي‌شود نيروي عشق الهي و دوست داشتن در تمام كارها و ارتباط با مردم استفاده شود، عشق الهي از طريق چاكراي قلب به همه انسانها منتقل مي‌گردد. مدي تيشن دوقلب موجب بزرگ شدن چاكراي قلب، قلب فيزيكي و چاكراي تاج، قلب الهي مي‌گردد. انجام اين مدي تيشن موجب مي‌شود كه دانش و علم در جهت خدمت به مردم به كار گيرد و اين خدمت به مردم از خود سوژه و مدي تييور شروع مي‌شود. انجام اين تمرين موجب كه نيروي علم، نيروي شود جهت گشايش آرامش و برطرف كردن مشكلات و گرفتاريهاي افراد مي شود.
در اين نوع مدي تيشن ما مي‌آموزيم كه دعا كنيم. چقدر با قدرت دعا آشنا هستيد. آيا شما از آن دست از افرادي مي‌باشيد كه دعا مي‌كنيد يا خير.آيا دعايتان اجابت مي‌شود يا خير. اصلاً روش يا اصولي را براي دعا كردن در نظر مي‌گيريد يا اينكه خودتان روشي را ابداع كرده‌ايد و انتظار داريد كه حتماً هم جواب بگيريد.
مدي تيشن دو قلب روش دعا كردن است. براي خود، ديگران و كل كره زمين. شفاي كره زمين است. شفاي مكاني كه در آن زندگي مي‌كنيم. دوست داشتن مكاني كه در آن زندگي ‌مي‌كنيم.
اگر مي‌خواهيد كمك كنيد،‌ دست از انجام دادن كاري برداريد و فقط دوست داشتن را شروع كنيد. مدي تيشن دوقلب شروع دوست داشتن جهان،‌ خود و ديگران است.
در مدي تيشن دوقلب ما كانال انرژي الهي مي‌شود. مي‌خواهيد كه خداوند عشق، دوست داشتن را از طريق ما به ديگران منتقل كند. ما آمادگي داريم كه خداوند لطفش را از طريق ما به ديگران انتقال دهد. تصميم با خود ماست كه آيا تصميم بگيريم كانال نفرت يا اينكه كانال عشق قرار گيريم. از كوزه همان برون تراود كه در اوست. اگر ما تصميم بگيريم كه كانال محبت قرار گيريم عشق الهي از طريق چاكراي تاج وارد چاكراي قلب مي‌گردد و از طريق چاكراي كف دست به ديگران منتقل مي‌گردد.
 اين مدي تيشن به همه افراد توصيه مي‌شود. كسانيكه خشم دارند. كسانيكه نفرت دارند، حسادت دارند يا كسانيكه دشمن زياد دارند يا اينكه فكر مي‌كنند قدرت دشمنانشان زياد است و از پس آن بر نمي‌آيند. مدي تيشن قدرت دشمنان ما را كم مي‌كند. درست است مدي تيشن دو قلب جهت تسلط پيدا كردن يا كسب قدرت نيست. اما كسانيكه ما به عنوان دشمن به آنها نگاه مي‌كنيم تنها با انرژي خشم و كينه ما بارور مي‌گردند و قدرت پيدا مي‌كنند و اگر به جاي نفرين كردن براي آنها طلب خير و بركت كنيم، خشم آنها از بين مي‌رود و ضعيف مي‌شوند. طبق قانوني كه در متافيزيك هست همنوع‌ها همديگر را جذب مي‌كنند اگر خشم و كينه داشته باشيم، خشم و كينه به طرف ما مي‌آيد و اگر عشق و دوست داشتن داشته باشيم، خير و بركت، دوست داشتن، شفا و بخشايش را جذب خوايم كرد. به هر آنچه فكر كنيم همان را به طرف خود خواهيم كشيد.
 ما در انجام و بروز اتفاقات آزاد هستيم. به هر چه فكر كنيم همان را به طرف خود جذب مي‌كنيم. در مدي تيشن دوقلب قدرت و توانايي‌هاي ما در خدمت ديگران قرار مي‌گيرد و هر عملي كه انجام مي‌دهيم به دليل تحريك و تقويت چاكراي قلب از عشق و محبت نسبت به خود و ديگران لبريز مي‌شود.
آن دسته از دوستاني كه تكنيك‌هاي انرژي درماني را با هر روشي كه انجام مي دهند، توصيه مي‌شود كه حداقل يك دوره 40 روز را مدي تيشن دوقلب انجام دهند تا كانالهاي انرژي آنها- كانال قلب تاج و كف دست باز گردد، آن وقت تنها با اشاره و اراده كردن شاهد سرازير شدن انرژي از نوك انگشتان مي‌گردند. دوره 40 روزه را به همه توصيه مي‌كنم و البته اگر بتوانيد بصورت دسته جمعي انجام دهيد اثرات آن بصورت معجزه ظاهر مي‌شود. معجزات نه بر خلاف قوانين طبيعت بلكه بر خلاف قوانين ذهني ما انجام مي‌گيرد. ذهن ما داراي محدوديتهاي زيادي است. انجام مدي تيشن موجب مي‌گردد كه محدوديت‌هاي آن از بين برود و خود واقعي را تجربه كنيم. مقتدر و بي‌همتا. چنانچه 7 نفر در كنار همديگر شروع به انجام مدي تيشن دوقلب بكنند مثل اين است كه 100 نفر به تنهايي مدي تيشن را انجام مي‌دهند. مدي تيشن دوقلب در وقوع حوادث نقش زيادي دارد. اگر شما احساس مي‌كنيد كه اتفاقات بد مكرراً به اشكال مختلف برايتان اتفاق مي‌افتد بهتر است كه يك دوره مدي تيشن 40 روزه دوقلب را انجام دهيد، سپس خواهي ديد كه چگونه معجزه در زندگي شما وارد مي‌شود و كار مي‌كند. من هميشه سعي كرده‌ام در دروه‌ها تا آنجايي كه امكان داشته باشد مدي تيشن دوقلب را بصورت گروهي انجام دهم.
مدي تيشن دوقلب نه تنها احساس نفرت و حسادت و حس‌هايي از اين قبيل را از بين مي‌برد بلكه اعتماد به نفس را در افراد بيشتر مي‌كند. كسانيكه مرتباً مدي تيشن دوقلب را انجام مي‌دهند از سلامتي بيشتري نسبت به ديگران برخوردار هستند. اين نوع مدي تيشن به نوعي پيشگيري كننده و درمان كننده بسياري از ناخوشي‌ها مي‌باشد.
طريقه انجام تكنيك به تفضيل در كتاب مدي تيشن دوقلب نيز آمده است. اين مدي تيشن يكي از مدي تيشن‌هايي است كه در گردهمايي‌ها و گروهها به راحتي قابل انجام است و اثرات فوري آن قابل مشاهده است.
جهت دريافت بيشتر انرژي لازم است قبل از انجام تمرين چنددقيقه‌اي ورزش كنيد. ورزشهاي فيزيكي و ايروبيك موجب مي‌شود كه انرژي‌هاي راكد كه در بدن قرار دارند تخليه شوند و انرژي به راحتي وارد بدن گردد. هر چقدر بدن از انرژي راكد و كثيف تخليه گردد، جاي بيشتري براي ورود انرژي الهي وجود خواهد داشت.

مدي تيشن دوقلب مدي تيشن دوقلب مدي تيشن دوقلب مدي تيشن دوقلب

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(11795 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق