تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
اثرات‌ آب‌ بر وضو گرفتن‌
كلاس‌ اول‌ دبستان‌ هنگامي‌ كه‌ معلم‌ مي‌كوشيد تا با تركيب‌ حروف‌ الفبا اولين‌كلمه‌ را بسازد؛ كلمه‌ آب‌ بر روي‌ تخته‌ سياه‌ نقش‌ گرفت‌. آب‌ -اين‌ ساده‌ترين‌ كلمه‌ادبيات‌ فارسي‌ - نقش‌ مهمي‌ را در زندگي‌ و حيات‌ آدمي‌ بازي‌ مي‌كند. آب‌ مايه‌حيات‌ است‌.
يكي‌ از بارزترين‌ قسمتهاي‌ وضو استفاده‌ از آب‌ و خيس‌ و مرطوب‌ كردن‌قسمتهاي‌ مختلف‌ بدن‌ است‌. اين‌ موضوع‌ از اهميت‌ شاياني‌ برخوردار است‌ ازديد انرژيكي‌ آب‌ يكي‌ از بهترين‌ بسترهاي‌ انرژيكي‌ است‌. بدين‌ معني‌ كه‌ قادراست‌ حجم‌ عظيمي‌ انرژي‌ را در خود جذب‌، نگهداري‌ و انتقال‌ دهد. بيش‌ از 4 3 سطح‌ كره‌ زمين‌ را آب‌ پوشانيده‌ است‌. در واقع‌ اين‌ حجم‌ عظيم‌ آب‌ است‌ كه‌حيات‌ انرژيكي‌ را بر روي‌ كره‌ زمين‌ ممكن‌ نموده‌ است‌. انرژي‌ خورشيد، انرژي‌هوا و انرژي‌ زمين‌ به‌ ميزان‌ زيادي‌ در آب‌ اقيانوس‌ها و درياها ذخيره‌ شده‌ است‌.
به‌ كمك‌ دستگاههاي‌ خاص‌ عكسبرداري‌ و همچنين‌ اسكن‌ دقيق‌ آب‌مشخص‌ شده‌ كه‌ دماي‌ آب‌ با ميزان‌ انرژي‌ حياتي‌ آن‌ - انرژي‌ حياتي‌ كه‌ از محيط‌به‌ عاريت‌ گرفته‌ ـ ارتباط‌ مستقيمي‌ دارد. هر چه‌ كه‌ ميزان‌ انرژي‌ حياتي‌ بيشترباشد دماي‌ آب‌ بالاتر مي‌رود. آب‌ صفر درجه‌ تقريباً خالي‌ از انرژي‌ حياتي‌ است‌.دماي‌ بالاتر بر جنبش‌ مولكولي‌ ملكولهاي‌ آب‌ افزوده‌ و در نتيجه‌ باعث‌ جذب‌بيشتر انرژي‌هاي‌ محيطي‌ مي‌گردد. اين‌ مسئله‌ با اسكن‌ كردن‌ توده‌ انرژي‌ دو ليوان‌آب‌ سرد و آب‌ گرم‌ كاملاً قابل‌ آزمايش‌ است‌.
در طب‌ آيورودا توصيه‌ اكيدي‌ بر استفاده‌ از آب‌ ولرم‌ جهت‌ نوشيدن‌ مي‌شود.بيشتر مردم‌ آب‌ خنك‌ و گوارا را ترجيح‌ مي‌دهند. در صورتيكه‌ از ديد طب‌ كهن‌هند، آب‌ ولرم‌ براي‌ سلامتي‌ و حتي‌ درمان‌ بسياري‌ از بيماريها و استرس‌هامناسبتر از آب‌ سرد است‌. نوشيدن‌ طولاني‌ مدت‌ آب‌ سرد مي‌تواند مشكلات‌خاصي‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد. آب‌ ولرم‌ يعني‌ آبي‌ كه‌ نه‌ كاملاً خالي‌ از انرژي‌بوده‌ و نه‌ بيش‌ از حد از انرژي‌انباشته‌ است‌ آبي‌ است‌ كه‌ جانب‌ اعتدال‌ را رعايت‌كرده‌ است‌. اگر بيماري‌ نتيجه‌ عدم‌ تعادل‌ در ارگان‌ خاص‌ يا كليت‌ بيمار باشد.تنها چنين‌ آبي‌ - آب‌ ولرم‌- است‌ كه‌ قادر است‌ تعادل‌ مجدد را به‌ بدن‌ باز گرداند.
هنگامي‌ كه‌ آب‌ ولرم‌ مي‌نوشيد سهم‌ بيشتري‌ از انرژي‌ هستي‌ را دريافت‌مي‌كنيد. يك‌ درمانگر علاوه‌ بر انتقال‌ مستقيم‌ انرژي‌ خود به‌ بدن‌ بيمار، مي‌توانداز واسطه‌ هايي‌ استفاده‌ كند. يكي‌ از بهترين‌ اين‌ واسطه‌ها آب‌ است‌. براي‌ تسهيل‌روند درمان‌ بيمار، مي‌توانيد ليوان‌ آبي‌ را به‌ كمك‌ جارو كردن‌ كاملاً تميز كرده‌؛آن‌ را از انرژي‌ تميز و شفا بخش‌ خود پر نماييد. آن‌ گاه‌ اين‌ ليوان‌ حاوي‌ آب‌ انرژي‌دار را به‌ بيمار بدهيد. اين‌ عمل‌ در برخي‌ از بيماريها، نظير مشكلات‌ گوارشي‌تأثير شگرفي‌ دارد. نكته‌ جالب‌ آن‌ است‌ كه‌ در اين‌ عمل‌ بهتر است‌ از آب‌ سردكمك‌ گرفته‌ شود. زيرا آب‌ سرد عموماً خالي‌ از انرژي‌ بوده‌ و مي‌تواند حجم‌بيشتري‌ انرژي‌ از شما دريافت‌ كند. ممكن‌ است‌ انرژيهاي‌ محيطي‌ پاكيزه‌ نباشد.بخصوص‌ در مكانهاي‌ پر جمعيت‌ اكثراً نقصان‌ انرژي‌ وجود دارد. چنين‌ مي‌توان‌استنباط‌ كرد كه‌ آب‌ جاذب‌ انرژي‌ حياتي‌ است‌. هر چه‌ آب‌ سردتر باشد خالي‌تربوده‌ و بر طبق‌ قانوني‌ شبيه‌ قانون‌ اسمزي‌، انرژي‌ از تراكم‌ بالاتر به‌ تراكم‌ پايين‌ترجريان‌ مي‌يابد.
نمونه‌ ديگر استفاده‌ از آب‌ به‌ هنگام‌ تب‌ كردن‌ است‌. يكي‌ از بارزترين‌ اعمال‌در هنگام‌ تب‌ انجام‌ عمل‌ «پاشويه‌» است‌. يعني‌ پاهاي‌ فرد بيمار با آب‌ سردشسته‌ مي‌شود. اين‌ عمل‌ بر كاهش‌ تب‌ تأثير زيادي‌ دارد. به‌ هنگام‌ تب‌ چاكراهاي‌كف‌ پا مسدود شده‌ است‌. در نتيجه‌ چاكراهاي‌ پاييني‌ بدن‌ - بخصوص‌ چاكراي‌قاعده‌اي‌ - خالي‌ مي‌ماند. خالي‌ ماندن‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ يعني‌ عدم‌ وجود موادخام‌ براي‌ كارخانه‌ فوِ مدرن‌ بدن‌. تب‌ واكنش‌ طبيعي‌ بدن‌ در برابر اين‌ نقصان‌انرژي‌ است‌. معمولاً به‌ هنگام‌ نقصان‌ انرژيكي‌ يك‌ چاكرا، اندازه‌ آن‌ هم‌ كاهش‌مي‌يابد. اين‌ كاهش‌ واكنشي‌ دفاعي‌ است‌ كه‌ شعور بدن‌ براي‌ جلوگيري‌ از صدمه‌بيشتر از خود نشان‌ مي‌دهد. اما در بيماري‌ تب‌، چاكراي‌ قاعده‌اي‌ كوچك‌نمي‌شود بلكه‌ بزرگ‌ مانده‌ و كاملاً هم‌ از انرژي‌ تهي‌ گشته‌ است‌. در نتيجه‌ فشارزيادي‌ به‌ بدن‌ وارد مي‌شود. انرژي‌ خام‌ چاكراهاي‌ پاييني‌ همانند آب‌ِ گوارا و باطراوتي‌ است‌ كه‌ در لوله‌هاي‌ بالايي‌ (ساير چاكراها و كانال‌هاي‌ انرژي‌) پمپ‌مي‌شود. به‌ هنگام‌ تب‌ كردن‌، فعاليت‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ نه‌ تنها كمتر نشده‌؛ بلكه‌بيشتر هم‌ مي‌شود. اما ديگر آبي‌ وجود ندارد. تصور كنيد كه‌ بجاي‌ آب‌ باطراوت‌،گاز خشك‌ و داغي‌ در اين‌ لوله‌ها پمپ‌ شود.
باز شدن‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ كف‌ پا، باعث‌ تغذيه‌ مجدد چاكراي‌ قاعده‌اي‌ ازانرژي‌ زمين‌ مي‌گردد. در نتيجه‌ يكبار ديگر آب‌ در لوله‌ها پمپ‌ مي‌شود و تب‌كاهش‌ مي‌يابد. آب‌ سرد بعنوان‌ يك‌ گيرنده‌ انرژي‌، انباشتگي‌ ايجاد شده‌ درمسير چاكراهاي‌ كف‌ پا و كانال‌هاي‌ آن‌ را به‌ خود گرفته‌ ؛ باعث‌ باز شدن‌ اين‌ مسيرمي‌گردد. اين‌ عمل‌ را يك‌ انرژي‌ درمان‌ با پاكسازي‌ كامل‌ نواحي‌ مربوطه‌ مي‌تواندانجام‌ دهد.
از جمله‌ موارد استفاده‌ ديگر آب‌ به‌ هنگام‌ خواب‌آلودگي‌ است‌. اگر دقت‌كرده‌ باشيد در هنگام‌ خواب‌آلودگي‌ چشمها سنگين‌ مي‌شوند. گويي‌ ديگرنمي‌توان‌ آنها را بازنگهداشت‌. سنگين‌ شدن‌ چشمها بخاطر تجمع‌ انرژيكي‌ است‌كه‌ در اين‌ ناحيه‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. اين‌ انباشتگي‌ مي‌تواند آنقدر زياد شود كه‌فرد ديگر طاقت‌ باز نگه‌داشتن‌ چشمها را نداشته‌ باشد.
 

اثرات‌ آب‌ بر وضو گرفتن‌ اثرات‌ آب‌ بر وضو گرفتن‌ اثرات‌ آب‌ بر وضو گرفتن‌ اثرات‌ آب‌ بر وضو گرفتن‌ اثرات‌ آب‌ بر وضو گرفتن‌

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(11039 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق