تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
تأثيرات‌ وضو از ديدگاه‌ انرژي‌ درماني‌
مقدمه‌
در فصول‌ گذشته‌ با دنياي‌ انرژي‌ آشنا گشتيد. با تمرين‌هاي‌ عملي‌ قادر به‌لمس‌ كردن‌ و حس‌ كردن‌ انرژي‌ها شديد. ممكن‌ است‌ كم‌ و بيش‌، تمرينات‌درماني‌ ارائه‌ شده‌ را نيز بكار بسته‌ باشيد. پياده‌ كردن‌ يكي‌ از اين‌ تمرينات‌ وايجاد تسكين‌ يا درمان‌ در بيمار، مي‌تواند تجربه‌اي‌ فرح‌ بخش‌ و بياد ماندني‌باشد.لطف‌ مطالب‌ در آن‌ است‌ كه‌ به‌ دور از هر گونه‌ اعتقاد يا حاشيه‌ روي‌،مستقيم‌ به‌ سراغ‌ مطالب‌ اصلي‌ و تكنيكي‌ رفته‌ و سعي‌ خواهد شد تا به‌ گونه‌اي‌علمي‌ و عملي‌، خواننده‌ عزيز و مشتاِ را با دنياي‌ انرژي‌ آشنا كند.
از لابلاي‌ مطالب‌ ارائه‌ شده‌ خواننده‌ فهيم‌ ممكن‌ است‌ به‌ موارد ديگري‌ هم‌پي‌ برده‌ يا انديشيده‌ باشد. يكي‌ از اين‌ موارد، مفهوم‌ بيماري‌ و جايگاه‌ آن‌ درزندگي‌ آدمي‌ است‌. اينكه‌ بيماري‌ها چه‌ هستند؟ چرا پديد مي‌آيند؟ چرا برخي‌بيمار هستند؟ چرا كساني‌ ديده‌ مي‌شوند كه‌ سالهاست‌ بيمار نشده‌اند و چرابيماريهاي‌ لاعلاج‌ گريبانگير برخي‌ مي‌شود؛ سؤالاتي‌ كه‌ يافتن‌ پاسخ‌ آنها،افق‌هاي‌ جديدي‌ را به‌ روي‌ زندگي‌ ما مي‌گشايد.
همچنين‌ نقش‌ اديان‌ و پيامبران‌ و قديسين‌ نيز در اين‌ ميان‌ بسيار حائز اهميت‌است‌. در زندگي‌ قديسين‌ و فرستادگان‌ الهي‌، قدرت‌ شفا بخشي‌ بوده‌ است‌. اگردر تاريخ‌ پيامبران‌ و قديسين‌ تأمل‌ شود؛ ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ در مورد اكثريت‌ به‌اتفاِ آنها، رواياتي‌ راجع‌ به‌ شفا دادن‌ بيماران‌ نقل‌ شده‌ است‌. به‌ طوريكه‌ذهنيت‌ كنوني‌ انسانها نيز حول‌ شفا يافتن‌ و قدرت‌ درمانگري‌ خارِ العاده‌ اين‌انسانهاي‌ نيك‌ شكل‌ گرفته‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ توسل‌ به‌ اماكن‌ متبركه‌ وشفا يافتن‌ در آن‌ مكانها، هنوز بر جاي‌ خود باقي‌ مانده‌ و در كمال‌ حيرت‌ علم‌ ودانش‌ مدرن‌، نمونه‌هاي‌ شفا يافته‌ و حاجت‌ گرفته‌ با مدارك‌ مستدل‌ هر روزمشاهده‌ مي‌شود. اكثر مردان‌ و زنان‌ بزرگ‌ و روحاني‌ قادر به‌ درمان‌ بيماران‌بوده‌اند. به‌ حدي‌ كه‌ پيامبري‌ مانند عيسي‌ (ع‌)، بزرگترين‌ دليل‌ نبوت‌ خود را برشفاي‌ بيماران‌ مي‌گذارد و به‌ هر كجا كه‌ مي‌رود پيام‌ پروردگار را با سلامتي‌بيماران‌ همراه‌ مي‌كند. انسان‌ كنجكاو هميشه‌ در پي‌ دانستن‌ پاسخ‌ سؤالات‌ خوداست‌. چرا آن‌ها شفا مي‌داده‌اند؟ چگونه‌ شفا مي‌داده‌اند؟ چه‌ رابطه‌اي‌ بين‌ شفايافتن‌ بيماران‌ و ايمان‌ آنها به‌ پروردگار وجود دارد؟ و... بي‌ شك‌ اين‌ سؤالات‌،سؤالاتي‌ اساسي‌ هستند. آشنايي‌ با انرژي‌ها و نقل‌ و انتقالات‌ آنها، قادر است‌برخي‌ از اين‌ سؤالات‌ را پاسخ‌ دهد. آدمي‌ بنا بر ذخاير فطري‌ و آنچه‌ در ذات‌ وي‌نهفته‌ است‌ - به‌ دور از هر گونه‌ ذهنيت‌ گرايي‌ ـ به‌ حقيقتي‌ ايمان‌ مي‌آورد و دل‌ دربند آن‌ مي‌نهد. اين‌ دلبستگي‌ مي‌تواند بسيار شيرين‌ و مايه‌ رستگاري‌ وي‌ شود.اما ذهن‌ مداخله‌ گر در اين‌ ميان‌ به‌ دست‌ و پا زدن‌ افتاده‌ و مداخله‌ مي‌كند.پرسش‌ مطرح‌ مي‌كند و پاسخ‌ مي‌طلبد و تخم‌ دو دلي‌ و شك‌ مي‌كارد. گوئي‌ كه‌معشوِ به‌ گونه‌اي‌ عاشق‌ را مي‌آزمايد تا ببيند در عهدي‌ كه‌ بسته‌ تا چه‌ حد پاي‌بند است‌. شايد ارزش‌ تمامي‌ آن‌ ايمان‌ و پذيرش‌، مقابله‌ نمودن‌ با اين‌ شك‌ وذهنيت‌ گرايي‌ باشد. پروردگار مهربان‌، جهان‌ را آيه‌اي‌ بر وجود خود مي‌داند وآدمي‌ را بر تأمل‌ بر روي‌ هر آفريده‌، فرا مي‌خواند. باشد كه‌ به‌ درك‌ خالق‌ اين‌آفريده‌ نائل‌ آيد.
 

تأثيرات‌ وضو از ديدگاه‌ انرژي‌ درماني‌ تأثيرات‌ وضو از ديدگاه‌ انرژي‌ درماني‌ تأثيرات‌ وضو از ديدگاه‌ انرژي‌ درماني‌ تأثيرات‌ وضو از ديدگاه‌ انرژي‌ درماني‌ تأثيرات‌ وضو از ديدگاه‌ انرژي‌ درماني‌

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(10292 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق