تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
رابطه‌ وضو با طب‌ سوزني‌
طب‌ سوزني‌ سابقه‌اي‌ كهن‌ دارد. اكتشافاتي‌ كه‌ تاكنون‌ از قبرهاي‌ ماقبل‌ تاريخ‌و حتي‌ قبل‌ از كشف‌ خط‌ و نوشته‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ وجود سوزنهايي‌ را نشان‌مي‌دهد كه‌ به‌ منظور درمان‌ به‌ كار مي‌رفته‌اند. جنس‌ اين‌ سوزنها متفاوت‌ بوده‌؛بعضي‌ از سنگ‌ نوك‌ تيز بوده‌ و پاره‌اي‌ از جنس‌ طلا و نقره‌. در قرن‌ نوزدهم‌ با نفوذاروپائيها در چين‌، طب‌ سوزني‌ نخستين‌ بار در جوامع‌ طب‌ غربي‌ مورد توجه‌ قرارگرفت‌. با به‌ قدرت‌ رسيدن‌ مائوتسه‌ تونگ‌ در قرن‌ بيستم‌، طب‌ سوزني‌ مجدداً درچين‌ رونقي‌ گرفت‌ و در تمام‌ دوران‌ جنگهاي‌ داخلي‌ و پس‌ از آن‌، آموزش‌ واستفاده‌ از اين‌ روش‌ در بيمارستانها رواج‌ يافت‌. در حال‌ حاضر و بر حسب‌توصيه‌ مائوتسه‌ تونگ‌، طب‌ سوزني‌ و طب‌ غربي‌ چه‌ از نظر كاربرد و درمان‌ و چه‌از نظر تحقيقات‌ در چين‌ سهمي‌ مساوي‌ دارند. در ابتدا سعي‌ مي‌شود رابطه‌اي‌بين‌ طب‌ كلاسيك‌ و طب‌ سوزني‌ ايجاد شود و پس‌ از آن‌ به‌ ارتباط‌ بين‌ طب‌سوزني‌ و عمل‌ وضو مي‌پردازيم‌.
طب‌ سوزني‌ يك‌ فلسفه‌ است‌. فلسفه‌اي‌ كه‌ با زندگي‌ مردم‌ چين‌ آميخته‌ شده‌است‌. اين‌ فلسفه‌ بيان‌ مي‌دارد كه‌ دنياي‌ ماده‌ و انرژي‌، سواي‌ از هم‌ نيستند بلكه‌در امتداد هم‌ مي‌باشند. در تمام‌ كائنات‌ تنها دو قدرت‌ است‌ كه‌ جلوه‌ مي‌كند.يين‌ و يانگ‌. علاوه‌ بر آن‌ عناصر سازنده‌ هستي‌ 5 عنصر مي‌باشند. فلز، چوب‌،آب‌، آتش‌ و خاك‌. اين‌ عناصر به‌ صورت‌ مكمل‌ يا متضاد يكديگر عمل‌ مي‌كنند.روبرو شدن‌ عناصر متضاد - نظير آب‌ با آتش‌ - منجر به‌ بيماري‌ و روبرو شدن‌عناصر مكمل‌ - نظير چوب‌ با آتش‌ - منجر به‌ سلامتي‌ مي‌شود.
در طب‌ سوزني‌ مبنا بر كانالهاي‌ انرژي‌ بيمار و نقاط‌ انرژي‌مند استوار شده‌است‌. اين‌ مبنا در عمل‌ بسيار قوي‌ ظاهر شده‌ و در تشخيص‌ و درمان‌ بيماريهاكارساز بوده‌ است‌. هنگاميكه‌ بيماريهاي‌ ناشناخته‌ و غير قابل‌ درمان‌ توسط‌پزشكي‌ كلاسيك‌، به‌ كمك‌ طب‌ سوزني‌ عملاً شناسايي‌ و درمان‌ شدند، حيرت‌جوامع‌ پزشكي‌ بيشتر گرديد. در اين‌ شيوه‌ كار، به‌ بدن‌ طور ديگري‌ نگريسته‌مي‌شود. و گويي‌ جزئيات‌ بيشتري‌ تحت‌ نظر گرفته‌ مي‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ درطب‌ كلاسيك‌ يك‌ نوع‌ نبض‌ بيشتر وجود ندارد. در صورتيكه‌ در پزشكي‌ كهن‌چين‌ ضربان‌ نبض‌ بر 12 نوع‌ متفاوت‌ مي‌باشد. يك‌ پزشك‌ (حكيم‌) چيني‌ درنهايت‌ ظرافت‌ هر يك‌ از اين‌ نبضها را گرفته‌، اندازه‌گيري‌ مي‌كند. هر يك‌ از اين‌نبضهاي‌ 12 گانه‌ به‌ يكي‌ از اعضاء داخلي‌ بدن‌ مرتبط‌ است‌. در نتيجه‌ با پيگيري‌نبض‌ها مي‌توان‌ امعاء و احشايي‌ كه‌ دچار بيماري‌ شده‌اند را دقيقاً مشخص‌نمود. اين‌ 12 كانال‌ بسته‌ به‌ اندامي‌ كه‌ با آن‌ مرتبط‌ مي‌شوند؛ نامگذاري‌ مي‌شوندو عبارتند از: 1. كانال‌ كيسه‌ صفرا   2. كانال‌ كبد 3. كانال‌ ريه‌ 4. كانال‌ روده‌ بزرگ‌5. كانال‌ شكم‌ - معده‌ 6. كانال‌ طحال‌ 7. كانال‌ قلب‌ 8. كانال‌ روده‌ كوچك‌ 9.كانال‌ مثانه‌ 10. كانال‌ كليه‌ 11. كانال‌ گردش‌ جريان‌ خون‌ - جنسي‌ 12. كانال‌ سه‌گانه‌
هر گونه‌ سد انرژي‌ در اين‌ كانالها منجر به‌ بيماري‌ مي‌گردد. به‌ طور كلي‌ دوعمل‌ مي‌تواند منجر به‌ بيماري‌ شود. يكي‌ انسداد كانالهاي‌ انرژي‌ و ديگري‌جاري‌ شدن‌ انرژي‌ منفي‌ در آنها. در روي‌ مسيرها نقاطي‌ وجود دارد كه‌ از طريق‌آن‌ انرژي‌ كانال‌ها با محيط‌ پيرامون‌ مبادله‌ مي‌شود. همچنين‌ تأثير گذاري‌ بر آنهامي‌تواند منجر به‌ تغييرات‌ كيفي‌ و كمي‌ توده‌ انرژي‌ گردد. اين‌ نقاط‌ در طول‌ بدن‌پراكنده‌ بوده‌ ولي‌ در بعضي‌ مناطق‌ اهميت‌ ويژه‌اي‌ مي‌يابد. يكي‌ از مهمترين‌ اين‌نقاط‌ در ناحيه‌ فرِ سر واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ هنگام‌ مسح‌ سر تحريك‌ مي‌شود.به‌ طرِ گوناگوني‌ مي‌توان‌ بر روي‌ اين‌ كانالها و نقاط‌ خاص‌ تأثير گذاشت‌.همانطور كه‌ از اسم‌ «طب‌ سوزني‌» بر مي‌آيد؛ يكي‌ از بهترين‌ راههاي‌ تأثير گذاري‌،استفاده‌ از سوزن‌هاي‌ مخصوص‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌ از هر جسم‌ نوك‌ تيز- مانندنوك‌ ناخن‌ - يا ماساژ يا گرم‌ كردن‌ و... نيز مي‌توان‌ بهره‌ برد.تحقيقات‌ علمي‌ نشان‌داده‌ كه‌ ابزاري‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ استفاده‌ مي‌شود زياد مهم‌ نيست‌. بلكه‌ تشخيص‌صحيح‌ گرفتگي‌ انرژي‌ و پيدا كردن‌ نقطه‌ يا كانال‌ خاصي‌ كه‌ منجر به‌ گشودگي‌ آن‌مي‌شود بسيار مهمتر است‌.
 

رابطه‌ وضو با طب‌ سوزني‌ رابطه‌ وضو با طب‌ سوزني‌ رابطه‌ وضو با طب‌ سوزني‌ رابطه‌ وضو با طب‌ سوزني‌

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(3867 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق