تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
تبديل ساختمان سنگي به مؤسسه آموزشي
زماني كه مي‌خواهيم از ساختمان‌هاي سنگي براي مقاصد آموزشي استفاده كنيم، بايد همانطور كه قبلاً گفتيم، منظره اطراف آن را بررسي كنيم. اگر در شمال و شرق ساختمان، به قدر كافي زمين باز وجود داشته باشد، ساختمان كمتر تحت تأثير اثرات ناخوشايند قرار مي‌گيرد.
به هر حال اثر ساختمان سنگي، كه مؤسسه آموزشي شده است، به طور كامل از بين نمي‌رود و چنين امري ميسر نيست. اگر چشم انداز ساختمان خوب باشد، مؤسسه آموزشي نام و آوازه‌اي براي خود پيدا مي‌كند.
ولي نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه توسعه و رشدي به وجود نمي‌آيد. اگر ساختمان چشم انداز خوبي نداشته باشد، اثرات ناگوارتر خواهند بود و مؤسسه به شهرت دست نمي‌يابد.
اگر در شمال و شرقِ پايين ساختمان زمين باز مناسبي وجود داشته باشد، مؤسسه آموزشي به آوازه بزرگي دست پيدا مي‌كند. اين مؤسسه بسيار معتبر مي‌شود، ولي توسعه پيدا نمي‌كند. به عبارتي نه حتي يك خشت به ساختمان اضافه مي‌شود و نه دوره جديدي به برنامه آن. با اين حال اگر در شمال و شرق ساختمان محوطه باز وجود نداشته باشد، يا اگر شمال و شرق ساختمان سطح بلندتري داشته باشند، حتي بعد از گذشت ده‌ها سال از حيات مؤسسه،نتيجه فاجعه‌آميز خواهد بود. مؤسسه آموزشي به آوازه‌اي دست پيدا نمي‌كند. مسئله جالب توجه ديگر اين است كه اگر ساختمان مؤسسه آموزشي، واقع در ساختماني سنگي باشد، در مواردي اينچنين، اغلب، بيمارستان‌هايي در درون يا اطراف آن تأسيس مي‌شود. اين مطلب حاكي از آن است كه ميدان‌هاي انرژي درون ساختمان سنگي و حومه آن، باعث رونق چنين فعاليت‌هايي مي‌شود.
 
استفاده از ساختمان سنگي براي فعاليت‌ تجاري
معمولاً در اين زمينه ساختمان‌هاي سنگي خوب جواب نمي‌دهند. چشم انداز مناسب در اطراف ساختمان فقط مشكلات موجود در فعاليت‌هاي تجاري را به تأخير مي‌اندازد. البته نوع فعاليت نيز مهم است. كسب و كار مورد نظر ممكن است يك شركت مالي يا بازاريابي باشد كه به تازگي وارد عرصه تجارت شده است. در هر حالت اثر ساختمان سنگي بعد از گذشت چند سال آشكار مي‌شود. به احتمال زياد سال‌هاي اول مشكلي پيش نمي‌آيد. با گذشت زمان آثار منفي نمايان مي‌شود و تمامي ابعاد حرفه مورد نظر تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
 
استفاده از ساختمان‌ سنگي براي فعاليت اداري
ساختمان‌هاي سنگي مثل دفاتر دولتي باعث بروز مشكل نمي‌شوند، چون در ادارات رشدي استثنايي يا ترس از تعطيلي وجود ندارد. اين اداره‌جات همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند. با اينحال اگر ساختمان ميزبان مؤسسه‌اي باشد كه بايد عملكردي نتيجه‌بخش داشته باشد، يا به عبارت ديگر عملكرد مؤسسه مهم است، اثر ساختمان سنگي به روشني ديده مي‌شود.
مثلاً اگر يك شركت ارايه‌دهنده خدمات شهري يا دفتر شهرداري در ساختماني سنگي مستقر شود، اثر ساختمان سنگي به وضوح ديده مي‌شود. علت آن است كه از اين نوع مراكز انتظاراتي مي‌رود. افراد انتظارات زيادي دارند و براي تحقق آنها به اين نوع دفاتر رجوع مي‌كنند. در چنين مواردي، هر چقدر كه مسئولان و كارمندان مؤسسه مورد نظر تلاش كنند باز هم شكست مي‌خورد. حتي اگر آنها وظايفشان را با صميميت و به درستي انجام دهند، آنطور كه بايد و شايد از آنان قدرداني نمي‌شود. مردم هميشه از پيش نرفتن كارشان گله دارند و معمولاً آن مؤسسه را بي كفايت قلمداد مي‌كنند. همين اتفاق در سازمان‌هاي دولتي نيز، كه به عموم مردم خدمت مي‌كنند، كم و بيش مي‌افتد. تقريباً در همه موارد، افراد به طور كلي از عملكرد سازمان ناراضي هستند.
تعداد زيادي از ساختمان‌هاي سنگي تبديل به منازل مسكوني شده‌اند. مطالعات صورت گرفته در غرب، در اوايل دهه چهل و پنجاه، ثابت كرده‌اند ساختمان‌هاي سنگي براي اسكان مناسب نيستند. بعضي از متون قديمي در واستو به صراحت بيان كرده‌اند مردم نبايد منازل خود را نزديك معابد بسازند يا شب در نزديكي معابد بخوابند. يافته‌هاي بدست آمده به روشني نشان مي‌دهد ساختمان‌هاي سنگي پر از ميدان‌هاي منفي هستند و انسان نبايد خود را در معرض آنها قرار دهد. با اينحال اين اثر تا حد زيادي به چشم انداز اطراف ساختمان بستگي دارد. اگر چشم انداز اطراف ساختمان خوب بود، ممكن است اثر نمايان نشود.
تعداد ساختمان‌هاي سنگي در غرب نسبتاً كمتر است. با ظهور مصالح ساختماني جديد و افزايش هزينه نيروي انساني در ساخت ساختمان‌هاي سنگي، در چند دهه گذشته تعداد ساختمان‌هاي سنگي كمتر شده است. بنابراين غربي‌ها خيلي به اين موضوعات و مطالعه در مورد آنها علاقه نشان نمي‌دهند. ولي در هند داستان چيز ديگري است. هنوز هم تخته سنگ‌ها به مقدار فراوان يافت مي‌شوند. و تهيه بلوك‌هاي سنگي خيلي گران نيست. نيروي انساني ورزيده نيز در همه جاي هند وجود دارد. پس ساختمان‌هاي سنگي، عليرغم كاهش، همچنان براي اسكان استفاده مي‌شوند. همانطور كه قبلاً گفتم، استفاده از بلوك سنگي براي ساخت منزل مسكوني مناسب نيست. ولي اگر به هر حال ساختمان قبلاً بنا شده است، شايد بتوان در قسمت شمال و شرق آن زميني باز ايجاد كرد تا توازن برقرار شود. در بعضي موارد، چشم انداز ساختمان ممكن است مطلوب نباشد. در اينگونه موارد، مي‌توانيم از اهرام مجازي استفاده كنيم. در فصل بعد بها ين موضوع مي‌پردازيم.
 
كاخ‌ها و دژهاي سنگي
كاخ‌ها و دژهاي سنگي نيز هيچ‌يك از دو نتيجه خوشايند ذكر شده را براي مالكان نداشتند. اكثر كاخ‌ها در سراسر هند اكنون به ويرانه تبديل شده‌اند. كسي فرزندان مالكان اين كاخ‌ها را نديده است.
شاهان سابق هند به كاخ‌ها و دژهاي خود افتخار مي‌كردند. با اين حال اين بناها و كاخ‌هاي باشكوه، عليرغم ويراني، گوشه‌اي از معماري و ذوق هنري عالي را نشان مي‌دهند. همه اين ساختمان‌ها را از بلوك‌ سنگي ساخته‌اند. واقعاً انسان وقتي مي‌بيند همه كاخ‌ها و دژهاي سنگي در هند تحت تصرف قدرت‌هاي خارجي درآمدند، شگفت‌زده مي‌شود.
معابد را نيز هميشه از سنگ مي‌سازند. مثل مؤسسات آموزشي، چشم انداز اطراف ساختمان ظاهراً روي معابد نيز تأثيرگذار است. اگر چشم انداز ساختمان خوب و بخش‌هاي شمالي و شرقي آن كم ارتفاع باشند، در شمال و شرق، آب (رودخانه، دريا، استخر و از اين قبيل) وجود داشته باشد، طراحي ورودي‌هاي ساختمان و محوطه مناسب باشد، معبد، در نهايت، به زيارتگاهي معروف تيديل مي‌شود . ولي اگر آب در مكاني نامناسب وجود داشته باشد و قسمت‌هاي شمالي و شرقي شكل مناسبي نداشته باشند، نتيجه، ويراني معبد است. جو درون معبد با جو بيمارستان چندان فرقي ندارد و فقط كمي آرام‌بخش‌تر است. افراد هنگام بازديد از معبد تا حدودي احساسات در هم آميخته‌اي داشته‌اند. اكثر ما وقتي به مشكل برمي‌خوريم، به معبد مي‌رويم. معبد محلي براي عبادت، گشودن قلب و طلب نياز است. همچنين برخي افراد نيز به معابد احترام مي‌گذارند و به خاطر نعمت‌هاي ارزاني شده به آنها شكرگذاري مي‌كنند. حال و هواي درون معابد تا حد زيادي همانند حال و هواي ساختمان‌هاي سنگي است، اما بيشتر حالت تشريفاتي و رسمي دارد. بنابراين معبد سنگي براي اين نوع فعاليت‌ها مناسب است و در صورتي كه چشم انداز اطراف نقصي نداشته باشد، باعث كاميابي افراد مي‌شود.
همانطور كه قبلاً گفتيم، ميدان‌هاي انرژي درون ساختمان سنگي، اوايل دهه چهل، در اروپاي غربي كشف شد، اما چون تعداد ساختمان‌هاي سنگي در غرب كم بود و خيلي با هند تفاوت داشت، به اين موضوع چندان علاقه نشان ندادند. دوم اينكه پيدايش مصالح ساختماني جديد و سهولت دسترسي و سرعت ساخت در كشورهاي غربي منجر به ساخت سريع ساختمان آجري شد. به همين خاطر در غرب مطالعات گسترده‌اي روي اين موضوع صورت نگرفت. مردم هند از خطرات ساختمان‌هاي سنگي آگاهي ندارند، لذا هنوز هم در اين كشور شاهد ساخت و ساز اين نوع بناها هستيم.
 

تبديل ساختمان سنگي به مؤسسه آموزشي

در تاریخ : سه شنبه، 17 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(3042 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق