تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
اهرام و تله‌پاتي
 
 
احتمالاً اكثر شما كلمه تله‌پاتي را شنيده‌ايد. اين كلمه از دو جزء تله به معناي ”از راه دور“ و ”پاتي“ به معناي ”احساس“ تشكيل شده است. تله‌پاتي عبارتست از انتقال تصاوير، احساسات يا اثرات بين دو شخص كه از هم دور هستند
به زبان ساده تله‌پاتي به معناي توانايي برقراري ارتباط با شخص ديگر، بدون استفاده از هيچ ابزاري، و به طور مستقيم و صرفنظر از فاصله است. از عمر تله‌پاتي چند دهه مي‌گذرد، با اين حال پيش از اين عوام از اين روش استفاده نمي‌كردند؛ در غير اين صورت، كليه شركت‌هاي مخابرات و ارايه‌دهندگان خدمات تلفن ورشكست مي‌شدند.
براي اثبات وجود نيروي تله‌پاتي در برخي افراد، آزمايشات گسترده‌اي در غرب و همچنين در شرق، در كشور اتحاد جماهير شوروي سابق انجام شده است. مؤسسات مختلف طي آزمايشاتي در زمينه پديده عادي پارا (Para) تحقيق مي‌كنند تا از صحت يا سقم اين قبيل دعاوي اطمينان يابند. بر اساس اين قبيل مطالعات تجربي بايد پذيرفت، بعضي افراد واقعاً داراي چنين نيروهايي هستند.
اگر شخصي يك مهارتي در حد اعلي داشته باشد كه ديگران نمي‌توانند آن را ياد بگيرند، ”موهبتي“ مي‌شود كه انسان‌هاي عادي خيلي به آن علاقه نشان نمي‌دهند. من و شما چنين توانايي‌هايي نداريم. اگرچه افراد داراي اين ”نيروها“ ادعا مي‌كنند تمامي علاقمندان قادرند چنين نيروهايي در خود بوجود بياورند، ولي بايد به اين حقيقت توجه داشت كه تله‌پاتي روشي آشنا براي برقراري ارتباط نيست. همين موضوع نشان مي‌دهد تسلط به اين تكنيك، ممكن است ولي ساده نيست.
جالب آن است كه برخي افراد تازه پس از آگاهي از وجود چنين نيروهايي، آنها را در وجود خود كشف و سپس ابراز نمودند. آنها اين نيروها و توانايي‌ها را با تمرين بدست نياورده بودند. تنها كاري كه آنها كردند، افزايش توانايي‌هاي سابقشان بود. فرق بين اشخاص داراي اين نيروها و ساير افراد، همين نكته است.
بنابراين شخصي كه تاكنون داراي چنين استعدادهايي بوده است مي‌گويد پرورش اين نيروها ساده است. ولي براي اشخاص ديگر اينچنين نيست. به همين علت انسان عادي با اينكه از تله پاتي آگاهي دارد،‌ نمي‌تواند از آن استفاده كند. تا زماني كه همه نتوانند از تله‌پاتي استفاده كنند و بدون نياز به ويژگي‌هاي خارق العاده و تلاش‌هاي زياد آن را ساده‌تر انجام ندهند، اين موضوع همچنان جذاب و عجيب باقي مي‌ماند و روي زندگي افراد معمولي تأثيري اندك مي‌گذارد.
فقط در صورتي كه دانش در سطحي عرضه شود كه عوام، يعني افرادي مثل من و شما و فاقد ويژگي‌هاي خاص نيز از آن استفاده كنيم، اكتساب آن ارزشمند به حساب مي‌آيد.
بنابراين اگر بخواهيم تله‌پاتي را به ابزاري مفيد در زندگي روزمره تبديل كنيم، بايد براي ساده سازي آن راهي پيدا كنيم. و هرم درست همان وسيله كاربردي مورد نياز است كه در جهت بهره برداري از اين دانش درا ختيار داريم.
قبل از اينكه نحوه استفاده از تله‌پاتي را ياد بگيريم، بهتر است ببينيم تله‌پاتي چگونه عمل مي‌كند. ثابت كردن مسائل مربوط به قلمروي ماوراء الطبيعه تحت شرايط كنترل شده آزمايشگاه ممكن نيست، لذا هر چه در تمامي شاخه‌هاي علوم باطني بيان مي‌كنيم، بر اساس حدس و گمان است.
دانشمنداني كه در زمينه پديده‌هاي ماوراء الطبيعه مطالعه مي‌كنند اعتقاد دارند كه مغز كم و بيش شبيه يك دستگاه فرستنده عمل مي‌كند و فكر نوعي موج انرژي است. ابتدا كمي در مورد نظريه مخابره امواج راديويي صحبت مي‌كنم.
راديو را مثال مي‌زنيم. راديو براي كار كردن نياز به منبعي براي ارسال امواج دارد. امواج از ايستگاه راديويي مخابره مي‌شود و آنتن راديو آنها را دريافت مي كند. با كمك وسايل الكترونيكي مناسب، اين جريان تقويت و به امواج صوتي تبديل مي‌شود. بنابراين براي ارسال پيام از يك انتها و دريافت آن در انتهاي ديگر، نياز به فرستنده و گيرنده داريم.
همين مفهوم را در مورد مغز به كار مي‌بريم. مغز امواج انرژي را با همين شيوه، ولي در سطوح حساس‌تر، مخابره مي‌كند. هرگاه فكري از ذهنتان خطور مي‌كند، موج انرژي، كه كاملاً منعكس كننده شكل فكرتان است از مغزتان آزاد مي‌شود. با اينحال اشخاص اطرافتان نمي‌توانند فكري را كه از ذهنتان سرچشمه گرفته است، حدس بزنند، زيرا با همان فركانس تنظيم نشده‌اند.
با اين حال اگر به شخصي بگوييد در فلان زمان به او امواج فكري ارسال مي‌كنيد، احتمال دارد وي امواج مخابره شده را دريافت كند. البته به شرطي كه داراي ويژگي‌هاي لازم باشد. اين پديده، يعني دريافت مستقيم پيام‌ها از شخصي ديگر، تله‌پاتي نام دارد.
اين مسأله را از منظري ديگر نگاه مي‌كنيم. آيا مي‌توانيد امواج فكري با قدرت كافي ايجاد و از اين طريق شخصي را كه با شما هم نوا نيست، بيدار كنيد؟ در زندگي روزمره چنين چيزي امكا‌ن‌پذير است. اگر تلفني را در گوش خود نگه داريد، تنها خودتان مي‌توانيد بشنويد.
به هر حال اگر اين ابزار به يك تلفن داراي بلندگو وصل باشد، ساير افراد درون اتاق نيز مي‌توانند بشنوند. فرديبا قدرت شنوايي بالا و گوش‌هاي تيز، بدون نياز به تلفن داراي بلندگو، گفتگوي تلفني شما را مي‌شنود. در واقع او از نعمت شنوايي بالايي بهره‌مند است. ولي استفاده از تلفن داراي بلندگو ما را از اين”توانايي“ و قدرت شنوايي بالا بي‌نياز مي‌كند.
بنابراين مي‌بينيم يكي از راه‌هاي ساده سازي تله‌پاتي استفاده از پيام‌هاي امواج مغزي بلند‌تر و واضح‌تر است تا افراد فاقد اين توانايي‌ها بتوانند آن را دريافت كنند.
اينجا است كه هرم مي‌تواند به عنوان يك تقويت كننده هم براي مخابره و هم براي دريافت امواج از مغز عمل كند.
اگرچه روش‌هاي مختلفي به كار مي‌روند، ولي در اينجا روشي را توضيح مي‌دهم كه براي خودم جذاب بوده است، چون ساده است و همه مي‌توانند آن را انجام دهند. در اينجا هم از هرم و هم از آونگ استفاده خواهيد كرد. براي خواندن مطالب بيشتر در مورد آونگ، كتاب من با عنوان ”نيروهاي اسرار آميز آونگ“ را مطالعه كنيد (براي اينكه يك نسخه از اين كتاب را سفارش دهيد، لطفاً صفحات آخر اين كتاب را مشاهده كنيد.
براي تمرين تله‌پاتي به دو ابزار نياز داريد. يكي هرمي به ارتفاع 6 اينچ و ديگري آونگ است. نام شخصي را كه مي‌خواهيد به او پيام بفرستيد، روي يك تكه كاغذ سفيد بنويسيد. اين كار تنها براي متمركز ساختن توجه‌تان است. دو تكه كاغذ را در مركز بگذاريد و آن را در مركز هرم نگه داريد. هرم را در راستاي شمال به جنوب قرار دهيد. آونگ را بالاي رأس بچرخانيد و روي شكل فكري كه بايد ارسال گردد، تمركز كنيد. تجربه نشان مي‌دهد اگر حدود 20 دقيقه اين كار را انجام دهيد، پاسخي ازطرف مقابل پاسخ دريافت مي‌كنيد.
توجه داشته باشيد حركت آونگ، در جهت حركت عقربه‌هاي ساعت، با تلاش شما صورت مي‌گيرد و ارتعاشات به صورت موجي قوي، همراه با فكرتان آزاد مي‌شوند.
اين روش را امتحان كنيد. تسلط بر تله‌پاتي، آن هم بدون دارا بودن خصوصيتي بارز، موجب شگفتي‌تان مي‌شود.
 

اهرام و تله‌پاتي، اهرام،تله پاتی،اهراو و تله،تلپاتی\r\n،هرم

در تاریخ : سه شنبه، 17 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(4385 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق