تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
پنج عنصر در فنگ شويي
پنج عنصر اب، آتش، چوب، فلز و زمين انواع انرژيهايي هستند که در تمام مواد و تغيير و تحولات فعال هستند و نقش ايفا مي‌کنند. اين عناصر در هر ماده يا پديده‌اي کم و بيش وجود دارند. متخصصان فنگ شويي معتقدند که اين پنج عنصر براي ايجاد خوش يمني يا بد يمني در اين دنياي فيزيکي با يکديگر تعامل يا فعل و انفعال دارند.
اين عناصر يکي از شيوه‌هايي هستند که فلسفه چيني از طريق آنها به رشد و زوال جهان هستي مربوط مي‌شود.
اين پنج عنصر در يک مجموعه بسيار منظم مرتبط قرار دارند که منشاء آنها به آساني قابل رديابي نيست. در کتاب شوچين که نام ديگر آن کتاب تاريخي است آسمان نظم و ترتيب جهان هستي را با برنامه‌اي بزرگ مشتمل بر هفت بخش تعيين کرد. پنج عنصر مزبور اولين بخش را تشکيل مي‌دهند. از اين پنج عنصر اولين مورد اب است. دومي آتش، سومي چوب، چهارمي فلز و پنجمي زمين است. ماهيت اب جذب کردن و غرق شدن يا پايين رفتن است. ماهيت آتش شعله ور کرد ن و صعود کردن است. ماهيت چوب خم و راست شدن است. ماهيت فلز اطاعت کردن و تغيير دادن است. فضيلت زمين پرورش بذر و دانه و جمع آوري است. آن عنصري که جذب مي‌کند و پايين مي‌رود نمک مي‌شود. آن عنصر که مي‌افروزد و بالا مي‌رود تلخ مي‌شود. آن عنصر که خم و راست مي‌شود ترش مي‌شود. آن عنصر که مطيع است و تغيير ايجاد مي‌کند خشک و بيروح مي‌شود. و آن عنصري که بذر مي‌پرورد و محصول جمع مي‌کند شيرين مي‌شود.
اين پنج عنصر ارتباطي را تشکيل مي‌دهند که به منشاء آسمان، شاخ و برگهاي زمين و 24 نقطه قطب نما (به صفحه 93 رجوع کنيد) و واژگان ستاره شناسي که تقسيم بندي بين زمان و مکان را مشخص مي‌کنند مفاهيم نمادين مي‌دهند. در مشاهدات و تعاريف علم ستاره شناسي همواره از اين پنج عنصر نام برده مي‌شود. و آنها همچنين سيستمي براي همبستگي هر چيزي در جهان هستي را که به پنج گروه قابل تقسيم شدن باشد تشکيل مي‌دهند. جدول صفحه 29 صرفاٌ برخي از اين روابط همبستگي را نشان مي‌دهد.
 
 

پنج عنصر در فنگ شويي پنج عنصر در فنگ شويي پنج عنصر در فنگ شويي پنج عنصر در فنگ شويي پنج عنصر در فنگ شويي پنج عنصر در فنگ شويي پنج عنصر در فنگ شويي

در تاریخ : سه شنبه، 17 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(4032 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق