تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
روح‌القدس و كنداليني
تا سال‌هاي اخير، شناخت چنداني راجع به كنداليني در فرهنگ‌هاي غربي وجود نداشت. بسياري از غربيان گمان مي‌كردند كه اين مفهوم فقط بخشي از مذاهب شرقي است. اما اين انرژي همگاني است و همواره در وجود انسان‌ها فعال بوده است، خواه از وجود آن آگاه بوده باشند يا نه. عارفان مسيحي تجربياتي را در نوشته‌ها و آثار خود توصيف كرده‌اند كه خيلي شبيه به آثار كنداليني است. آنها اين نمودها و آثار را به عمل روح‌القدس نسبت مي‌داده‌اند و اين به مفهومي هم درست است، زيرا روح‌القدس در واقع مي‌تواند انرژي كنداليني را آزاد كند.
تفاوت‌هاي فراواني بين انرژي كنداليني و انرژي روح‌القدس وجود دارد. كنداليني يك انرژي تكاملي و متعلق به زمين است. تمام مردم ميزاني از جريان كنداليني دارا هستند كه به رشد و تكامل قدرت و آگاهي ذهني منجر مي‌گردد. از سوي ديگر، انرژي روح‌القدس يك انرژي الهي و متعلق به خداوند است و به رشد و تكامل عشق و عرفان مي‌انجامد. هدف نهايي كنداليني، روشن‌بيني و هدف نهايي انسان مسيحي، يكي شدن يا پر شدن از وجود خداوند و يا مسيح است، هر نامي به آن بدهيم، هدف يكي است.
بعضي افراد اساساً راه ايمان و عبوديت را برمي‌گزينند و بعضي ديگر راه دانش و عمل را انتخاب مي‌كنند. مي‌توان اينطور گفت كه كنداليني به ذهن خداوند متعلق است و روح‌القدس به قلب خداوند.
جالب‌ترين نتيجة مراحل پيشرفتة هر مسير آن است كه اين مسير هر چه باشد، در فرازهاي عالي‌تر رشد، كمال شخص به طريقي مشابه آغاز مي‌گردد. شخصي كه كوشش خود را در مسير ذهني به كار مي‌اندازد، از طريق گسترش يگانگي و ابراز عشق و محبت بيشتر از جنبة دانش و قدرت رشد مي‌كند. در صورتي كه شخصي كه وجود خود را وقف عشق و عرفان مي‌كند، از طريق شناخت و كنترل اين فرآيند، از بعد عشق و عرفان پيش مي‌رود. همة ما در نهايت بايد هر دو بعد را در خود تكامل بخشيم.
بسياري از مذاهب شرقي عمدتاً از طريق شناخت نيروي كنداليني و چگونگي كاركرد و نحوة پرورش و نقش آن در تكامل انسان در جستجوي رسيدن به روشن‌بيني برآمده‌اند. شناخت و آگاهي فراواني پيرامون كنداليني در شرق وجود دارد. ولي اين شناخت با زبان سمبليك بيان شده است. يوگي‌هايي كه به مراحل رشديافته‌اي از پرورش و آزادسازي كنداليني خود رسيده‌اند، به نيروهاي خارق‌العاده به نام ”سيدي“ (Siddhi) دست يافته‌اند. آنها ياد گرفته‌اند كه چگونه انرژي‌ها را تغيير دهند و از آنها استفاده كرده تا به هدف‌هاي مورد نظر خود برسند. از سوي ديگر، عارفان مسيحي احتمالاً آگاهي بسيار اندكي از اين فرآيند داشته‌اند. با اين وجود، از طريق كاركردهاي روح‌القدس به مرحلة روشن‌بيني دست يافته‌اند. اين عارفان توانسته‌اند اعمال مافوق عادي به نام ”معجزه“ انجام دهند. ايمان به خدا، جايگزين درك چگونگي وقوع معجزات مي‌شده‌ است. هم يوگي‌ها و هم عارفان براي رسيدن به اهداف خود زحمت‌ها كشيده و رنج‌ها مي‌بردند. دلبستگي و اشتياق براي آنچه لازم بود ظاهراً ويژگي مشترك هر دوي آنها بود.
پژوهشگران معاصر، دست‌اندركار بررسي و تحقيق اين روش‌هاي مختلف از جمله راه‌هاي خاص مسيحيان، بوداييان، هندوها، يهوديان، سرخپوستان آمريكايي، صوفيان و مصريان باستان هستند. انسان لازم نيست در صورت انتخاب يك راه جديد باورهاي اساسي خود را كنار بگذارد. در حقيقت، مطالعة اديان و مذاهب ديگر، گاهي شما را در فهم بهتر باور‌هاي ديني خود كمك مي‌كند.
با اين حال، اگر اديان سنتي بخواهند با علاقة روزافزون انسان به روحانيت همگام شوند، ظاهراً وقت آن رسيده است كه يك تجديد حيات در اين نظام‌هاي ديني صورت گيرد. اشتياق فزاينده‌اي به مسير عرفاني و آگاهي از اسرار خدايي كه به طور كامل به وسيلة برنامه‌هاي كنوني معمول در كليساهاي ما ارضا نشده است، وجود دارد. عقلاً براي كسي كه در جستجوي احساس كردن عشق خداوند و حضور خدا در زندگي خود است، اصول، مقررات و نگرش‌هاي قديمي به هيچ وجه قانع‌كننده نيستند. گرايش به هر دو بعد روحاني و انساني- آگاهي از روح و استعداد انساني خود- يك نيروي محركة بزرگ در تركيب كردن اين دو مسير مي‌باشد.
وقت آن رسيده است كه پژوهشگران امروزي به نيازهاي رشد و تكامل خود در هر دو قلمروي روحاني و انساني توجه كنند. آنها بايد يك زمينة مشترك پيدا كنند كه به شناخت اين فرآيند و روشن‌بيني نهايي منتهي شود. ما بايد يك مجموعة واژگان جديد ابداع كنيم. زبان عرفاني در هر مسير شامل واژه‌هاي سمبليك عميقي است كه معمولاً فقط براي كساني كه تجربيات مشابه با هم داشته‌اند، به طور كامل قابل درك و فهم مي‌باشد. اين مجموعة واژگاني جديد، شناخت جديدي به وجود مي‌آورد كه ما را در تشخيص مفهوم حقايق كهن كمك مي‌كند.
 

روح‌القدس و كنداليني روح‌القدس و كنداليني روح‌القدس و كنداليني روح‌القدس و كنداليني روح‌القدس و كنداليني روح‌القدس و كنداليني روح‌القدس و كنداليني روح‌القدس و كنداليني

در تاریخ : سه شنبه، 17 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(4411 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق