تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنیدواژه اي كه اكثرا درهرجايي بنوعي آنرا مي شناسند و علت بسياري از مشكلات بشر را به آن ارتباط مي دهند استرس و نگراني است. راستي استرس چيست، آيا يك بيماري است؟ آيا يك ميكروب است؟ از كجا آمده و چه بلايي بر انسان وارد مي كند؟ استرس نوعي تفكر است، قابل يادگيري و قابل انتقال است. همانند ميكروب و ويروس كه از بيرون بر بدن وارد مي شود و اندامهاي دروني را تحت تاثير قرار مي دهد كار ميكند . استرس يا نگراني فشاري است كه بر سلولهاي مغز وارد مي شود. آيا تا بحال ساعت شني را ديده ايد؟ اگر دقت كرده باشيد متوجه مي شويد كه شنها به ترتيب و يكي يكي از سوراخي ريز مي افتند و بدين طريق ساعت به آرامي كار ميكند. حالا اگر شن ها بخواهند با همديگر از سوراخ عبور كنند ساعت ديگر كار نمي كند، بلكه تمام شنها در سوراخ گير ميكنند. اين نوعي استرس و فشار است كه بر ساعت شني وارد شده و آنرا از كار انداخته است. تصور كنيد كه شما با كاميپوتر كار ميكنيد. چنانچه بخواهيد چند برنامه را با همديگر اجرا كنيد سرعت كامپيوتر شما كاهش مي يابد و اگر بخواهيد برنامه جديدي را باز اجرا كنيد متوجه مي شويد كه كامپيوتر هنگ (قفل) مي كند. ديگر كار نمي كند و از كار كردن مي ايستد. استرس در كامپيوتر اينگونه عمل مي كند. در انسان استرس بنوعي ديگر اجرا مي شود. فكرهايي كه در ذهن داريم همانند برنامه هايي هستند كه در كامپيوتر اجرا مي شود. فكرهايي كه در ذهن داريم همانند برنامه هايي هستند كه در كامپيوتر اجرا مي شوند مغز انسان همانند پردازشگر كامپيوتر كه مي تواند در يك لحظه فقط يك چيز را تجزيه تحليل كند و اگر چند چيز را بخواهد با همديگر تجزيه تحليل كند، كارش كند ميشود، بطوريكه اگر كارهايي كه به آن مي دهند بيشتر از توانش باشد در جا ميزند و ماتش ميبرد. تفاوت انسان و كامپيوتر در اين است كه شما براحتي مي توانيد برنامه اي را خاموش كنيد ولي در ذهن انسان چنين چيزي به سختي اتفاق مي افتد. شايد لازم باشد كه مثالي بزنيم، اگر بخواهيم چيزي را از ذهن پاك كنيم، ذهن به سختي آنرا انجام مي دهد . مثلا شما عدد 257 را در نظر بگيريد، چند بار آنرا تكرار كنيد ...... 257 - 257 حالا آنرا از ذهنتان پاك كنيد

آيا موفق شديد؟ براي پاك كردن در ذهنتان چه مي گوييد؟ (من بايد 257 را فراموش كنم) و اين طريق فكر كردن موجب مي شود كه عدد 257 بيشتر در ذهنتان باقي بماند. بسياري از افراد سعي ميكنند بدين گونه خاطرات و افكار خود را پاك كنند و به همين دليل موفقيتشان كم است، همانگونه كه براي پاك كردن برنامه اي از كامپيوتر بايد درست عمل كرد، براي پاك كردن خاطرات و افكار بايد درست عمل كرد، وگرنه برنامه ها در ذهن باقي خواهند ماند.

در مديريت ذهن ما مي آموزيم كه چگونه افكار را از ذهن دور كنيم، يا اينكه چگونه فكري را از خودمان دور كنيم كه ديگر به صورت ناخودآگاه و خود به خود به سراغ ما نيايد يا اينكه اثرات منفي و مخرب بر روي ما نداشته باشد. همانگونه كه هر چقدر از قوانين آن اطلاع داشته باشيم بيشتر مي توانيم از كامپيوتر استفاده كنيم، هر چقدر از قوانين مغز و ذهن اطلاع داشته باشيم بيشتر مي توانيم از مغزمان و ذهنمان استفاده كنيم. تكنيك آدمك ذهني يكي از قدرتمندترين قوانين مغزي و ذهني انسان است كه با استفاده از آن ميتوان قدرت و توانايي اش را در هر زمينه اي استفاده كرد. همانگونه كه گفته شد استرس برنامه ها و تفكراتي هستند كه به اتمام نرسيده اند و مغز دوباره و چند باره آنرا در خود آگاه مي آورد تا براي آن پاسخي پيدا كند و چون پيدا نميكند، بارها و بارها اين كار را تكرار ميكند. هر چقدر ناتمام بيشتر باشد، ميزان استرس و نگراني بيشتر است و هجوم افكار بيشتر خواهد بود. آرامش به ما مي آموزد كه چگونه افكار ناتمام را پيدا كنيم و آنها را

به اتمام برسانيم.

اگر مغز انسان در يك زمان به چند موضوع فكر كند، قدرت پردازش (تجزيه و تحليل) كاهش خواهد يافت و افكاري كه ناتمام هستند مدت زمان بيشتري باقي خواهند يافت و بدين طريق استرس بيشتر مي شود. تكنيكهاي فعال سازي آدمك ذهني موجب مي شود كه به جريان پرانا ( انرژي) در بدن و آدمك ذهني شما ياد گيرد كه تنها به يك موضوع فكر كند ( تمركز فكر) كه اين عمل موجب مي شود كه سرعت تجزيه و تحليل افزايش يا به استرس از بين ببرد.


ذهن انسان اگر بخواهد به چيزي فكر نكند باز آنرا خواهد ساخت، مثلا شما يك فيل با پاهاي كوچك، سفيد رنگ با دم بزرگ، خرطوم بزرگ فكر نكنيد، چه اتفاقي افتاد آيا فيل با همان خصوصيات در ذهن شما تداعي شد. اين يكي از قوانين ذهن است كه اكثرا نسبت به آن بي توجهند. براي اينكه بخواهيم رفتاري را از بين ببريم بهترين روش اينست كه به آن فكر نكنيم. يا به آنچه بخواهيم اتفاق بيافتد فكر كنيد، نه آنچه نمي خواهيم. اين موضوع را حتي در دعا كردن نيز بايد مورد توجه قرار داد. نگوييم بيمار نشويم بلكه بگوييم سالم باشيم. نگوييم زمين گير نشويم بگوييم هميشه سرحال و سرزنده باشيم. هرچه بگوييد همان اتفاق مي افتد. حتي اگر بگوييد اتفاق نيفتد. اين شبيه داستان فيل است.
انرژي درماني چگونه مي تواند به مسائل عرفاني و خدا شناسي كمك كند.
مسيرهايي كه انرژي در بدن به جريان در مي آيد را مريدين يا نصف النهار انرژي مي نامند. در طب سوزني معتقد هستند كه اين نصف النهارها دچار گرفتگي يا انسداد مي گردند. اين انسداد موجب مي شود كه به اندام مربوطه انرژي كافي و لازم نرسد و به دنبال آن بيماري فيزيكي ظاهر دمي گردد. عواملي كه موجب انسداد مي گردد يا در درون فرد است مثل باورها يا عادات يا تفكرات منفي و محدود كننده يا عوامل در بيرون هستند مانند ويروس ها ، ميكروب ها، سموم و ضربه هايي كه به فرد وارد مي گردد. همانگونه كه قبلا گفته شد، چنانچه درمانگر روزانه با جريان انرژي درماني موجب پاكسازي نادي ها يا نصف النهار هاي انرژي گردد پس از مدتي از بيماريهاي فيزيكي پاك ميشود. حال بيماري هاي رواني هم تحت تاثير قرار مي گيرند. عاداتي چون خشم، نفرت، حسادت، خودخواهي و بد بيني، انرژي هاي محدود كننده و مسدود كننده ايجاد مي كنند كه اين انرژي ها در درون چاكرا يا نصف النهار هاي انرژي گير ميكنند و موجب انسداد انرژي در بدن مي گرد. اين انسداد بصورت بيماريهاي رواني ظاهر مي گردد. با انجام انرژي درماني مداوم، كالبد انرژي درمانگر با انرژي پاك و تميز ميگردد و اين عمل پاكسازي كالبد انرژي را از اين انرژي هاي محدود كننده مي شود . اگر كالبد انرژي از انرژي هايي همچون خشم، نفرت، حسادت و غيره پاك شود انرژي الهي به راحتي از طريق چاكراي تاج، پيشاني و آجنا مي گردد. اين تغيير در چاكراها خود شناسي خدا شناسي و شناخت نفس را بدنبال خواهد داشت. البته در درمانگري و مخصوصا مدي تيشن در قلب چاكراي قلب نيز بزرگ مي شود كه يكي از مزاياي اين مدي تيشن و انرژي درماني مي باشد. در اكثر افراد جامعه چاكراي آجنا كه بين دو ابروان وجود دارد و بنام چشم سوم نيز معروف مي باشد بزرگ است. اما چاكراي قلب كوچك است. بزرگ بودن چاكراي آجنا بدون بزرگ بودن چاكراي موجب مي شود كه فرد تنش هاي زيادي در زندگي تجربه كنند. تسلط بر خويشتن نداشته باشد و با افكارش و قدرت ذهنش براي خود ديگران بيماري ايجاد كند. نفرت موجب كوچك شدن شديد چاكراي قلب مي گردد. اينجا بايد همه كسانيكه بر روي چاكراي آجنا كار مي كنند توصيه كرد كه اين عمل حتما بايد با فعال سازي چاكراي قلب باشد.
مدي تيشن دوقلب موجب بزرگ شدن و تميز شدن چاكراي قلب مي شود اعتماد، مهرباني و عشق در ديگران افزايش يابد و انرژي هايي كه از طريق چاكراهايي ديگر مثل آجنا خارج مي شود همراه با عشق و مهرباني باشد و تكامل خود و ديگران را موجب شود. دعاي خير و مهرباني موجب شفاي خود و ديگران مي شود.
البته انرژي درماني دعاي خير و مهرباني براي ديگران است.

استرس و مدي تيشن

در تاریخ : چهارشنبه، 13 آبان ماه، 1388
نویسنده :
(3590 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق