تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنیدتاريخ فن آوري تصوير گرفت از هاله به آغاز قرن بيستم باز مي گردد ، كه تسلا (TESLA ) ‌عكس هايي از هاله هاي بدن گرفت ،‌با اين وجود بهترين عكس ها از طريق عكاسي كرليان بدست آمد كه در سال 1930 توسط سيمون كرليان (Semon Kirlian) در روسيه ابداء گرديد اين نوع تصوير گيري متضمن قرار دادن يك سرشار كننده ،‌ الكتريكي مانند يك برگ يا يك قطعه كريستال همراه شخصي يا شيئي مي باشد ،‌ و سپس از آن شخص يا شيئي عكس مي گيرند كه الكتريسيته اضافي ايجاد شده در عكس نمايان مي گردد. اين نوع تصوير را انرژي تاج خورشيدي مي نامندكه به مشابه قطعه هائي مبهم و پرزدار در اطراف تصوير اصلي در عكاسي كرليان ايجاد مي گردد. چون الكتريسيته لازم از روي يك ركوا ايجاد مي گردد و عكس نشان دهنده بر آن چيزهايي است كه روي آن سكو وجود دارد شما مي توانيد فقط دست ها و پاها را ببينيد . اين عكس ها معمولا به صورت سياه و سفيد گرفته مي شوند ، گرچه فيلم هاي رنگي هم اكنون موجود مي باشند ، ليكن اينگونه عكس ها هنوز به طرز سياه و سفيد گرفته مي شوند .

به تصوير كشيدن هاله از زماني كه عكاسي كرليان ابداع گرديد ، راه درازي را طي كرده است . ما اكنون مي توانيم تصاوير كاملا رنگي را داشته باشيم تصويري پلارويد را از سرو شانه هاي شما با هاله اطراف آنها نشان دهيد و يا با استفاده از يك PC (كامپيوتر شخصي) مي توانيد هاله خود را ببينيد كه به مشابه تصويري متحركت اطراف بدن شما قرار دارد ، و گه گاه افت و خيزهايي را نشان مي دهد . اين فن آوري پيوسته در حال توسعه مي باشد ، و اكنون بيش از هر دقت ديگري جزئيات بيشتري از هاله را مي توان مشاهده كرد .

اين نوع عكاسي هيچ گونه الكتريسيته اي را وارد بدن شما نمي كند بلكه حوزه الكترومغناتيسي را از طريق نصف النهار راست ، يا گذرگاه هاي انرژيائي دستان شما ، اندازه گيري ميكند . گيرنده ها را ميتوان روي يك سكو يا درون يك دستكش قرار داده سپس كارهاي انجام شده را به يك كامپيوتر مي دهيم تا آنها را بر پايه رنگ هاي مربوط به چاكرها ، تبديل به رنگ كند . در هر عكس ثابت ، دوربيني در واقع دو تصوير جداگانه نمي گيرد ، يك تصوير از بدن شما و ديگر از رنگهاي اطراف آن . در يك تصوير متحرك ، اطلاعات ، مستقيما به مونيتوركامپيوتر وارد مي شود كه بوسيله تصوير و ويدئويي و يا از طريق نرم افزارهاي كامپيوتري ايجاد شده است ، كه بستگي دارد به اينكه از چه برنامه كامپيوتري استفاده كنيد . مونيتوركامپيوتر همچنين تصاويري را مثلا در مورد وضعيت و نهادگي شما و افت و خيزهاي عاطفي تان را نشان ميدهد تصوير متحرك را ميتوان متوقف نموده و آنرا همراه با يك گزارشگر چاپ نمود .

يك تصوير ثابت را با جزئيات بيشتري مي توان مورد تجزيه و تحليل قرارداد . از آن تصوير مي توان تصميم هائي را درخصوص شغل و يا روابط اتخاذ نمود ، و يا اينكه زندگي خود را چكونه اداره كنيد . گرچه اين يك راهكار تشخيص فيزيكي نيست ، ليكن بشما نشان خواهد داد كه آيا انرژي و سرزندگي شما در سطح پاييني قراردارد و يا اينكه آيا دچار استرس شديد شده ايد .بشما نشان خواهد داد كه آيا برخورد سخت مي گيريد ، ميزان عزت نفس شما را نشان مي دهد . چگونگي حساسيت شما را در روياروئي با محيط و اشخاص ديگر شخصي ميكند ، و طرزتفكر و احساس شما را از جهان بر شما آشكار مي كند . حتي بينش معنوي و توان بالقوه شما را نيز تعيين مي كند . در واقع حتي ميتواند ، نماي مفيدي از خصوصيات شخصيتي شما را نشان دهد ، كه شبيه يك تست روان سنجي مي باشد ، ليكن سريع و آسان مي باشد . تصاوير متحرك جهت نشان دادن تاثير كريستال ها ، درمان ها، شفا ،‌مدي تيشن ، موسيقي و يا هر چيز ديگري كه به آن پاسخ مي دهيد، نشان ميدهد . شما مي توانيد بدين طريق براي خود اطلاعاتي را جمع آوري مي كنيد كه نشان گر چگونگي واكنش شمادر مقابل اشخاص و افكار مختلف مي باشند ، و به شما اطمينان مي دهد كه چيزي در شرف وقوع است ، حتي اگر شما آنرا احساس نكنيد . مي تواند به شما نشان دهد كه موقع مدي تيشن يا تجسم چه اتفاقي مي افتد ، حتي مي توانيد تغييراتي را كه چاكرها ايجاد مي گردد مشاهده كنيد . در واقع تمامي تغييرات حوزه انرژي را مي توان روي مونيتور مشاهده كرد.كاربرد بسيار عملي ديگري در خصوص تصوير متحركت ، استفاده از بازخورد زيستي مستقيم مي باشد ، مثلا درخصوص مشورت جهت استرس ها ، يا گرفتن درس هاي كمكي جهت جلوگيري از بيماري هاي وابسته به استرس مانند تنگي نفس يك كاربرد بسياري عالي آن ، جهت كساني است كه دچار كما يا يك وضعيت وخيم و فزاينده مي باشند ، كه ببنيم آيا مي توانند نسبت به محرك ها پاسخ دهند . حتي اگر واكنش آنها را نتوان با چشم مشاهده كرد ،‌ با استفاده از كامپيوتر شخصي كه وضعيت هاله را روي مونيتور نشان ميدهد ، كار مشاهده آسان مي گردد . افراد معمولا هنگامي كه در زندگي دچار شك و ترديد بوده و نياز به تصميم گيري داشته باشند ، و يا اينكه چيزي آنها را متاثر كرده باشد ، يا دستخوش احساس خاصي شده باشند ، تصوير ثابتي را نشان مي دهند. عكس هائي را نيز از روي تصاوير مونيتور مي توان گرفت ،‌مثلا وقتي كه مي خواهيد كار كنيد تا تجربه بيشتري را در اين خصوص پيدا كنيد ، مي توانيد پيشرفت خود را به شما توصيه مي كنيم كه هر سه ماه يك بار عكس بگيريد ، زيرا مدتي طول مي كشد تا تغييرات ايجاد شده در هاله ثابت بماند . عكس هاي منظم را نيز ميتوان جهت مشاهده پيشرفت يك كودك بر روي مونيتور ، مورد استفاده قرار داد . ما با اين روش مشاهده كرديم كه يك كودك تحت تاثير استرس بيشتري قرار گرفته و درون گرا شده است موقعي كه به پدر و مادر او اطلاع داديم ، آنها فهميدند كه فرزندشان را در مدرسه ترسانده اند و بدين ترتيب آنها توانستند مشكل فرزندشان را قبل از اينكه شديدتر شود ، برطرف كنند . چون تصاوير هاله در حد واسط بين قابل رويت و غير قابل وريت قرار دارد ، ممكن است تصاوير خارق العاده اي ايجاد گردد . ما كريستال هائي را در عكس يك كريستال درمان مشاهده كرده ايم ، گرچه اين كريستال ها به طور فيزيكي وجود نداشتند . يك شمع سفيد بزرگ در عكس يك كودك مشاهده گرديد ، كه تصور مي رفت تجد دوباره يك استاد ثبتي باشد. راهنمايان معنوي خود را به مشابه گلوله اي فروزان از نور و انرژي روحي نشان داده اند كه ظاهرا در امتداد خطي عمودي به سمت بالا حركت مي كرد .
برخي افراد مي ترسند از اينكه هاله آنها به تصوير كشيده شود ، مبادا كه چيزي بد را نشان دهد . چيزي به مشابه يك هاله بد وجود ندارد ، فقط موضوع عدم توزان در ميان است . هاله اي كه از توازن كامل برخوردار باشد داراي شكلي يك نواخت بود ، و رنگ هاي بيشتري را در حالت يكنواخت نشان ميدهد گرچه ممكن است فوق العاده كمياب باشد . نكته مهم در عكس برداري از هاله اين است كه به شما اطلاع ميدهند كه هاله شما در كدام سخت نامتوازن بوده و در خصوصص چگونگي بازگرداندن آن به حالت توازن كامل ، توصيه هائي را بشما مي كنند. توصيه هاي ارائه شده بستگي به ميزان تسلط تحليل گر دارد . يك درمان گر رنگ و بر ، احتمالا روغن هاي بخصوصي را به شما توصيه مي كند ، حال آنكه يك درمانگر هيپنوتيزمي ممكن است استفاده از تجسم را توصيه نمايد. به خاطر داشته بأشد ، هر نوع وسيله اي براي هر چه كه باشد سودي براي شما نخواهد داشت ، مگر اينكه شما خود آنرا بيازمائيد .
تصوير هاله شما چه ثابت باشد چه متحرك، مي توانيد مطمئن باشيد ، چنانكه متوسط يك تحليل گر آزموده ،‌ مورد تفسير واقع شود ، شما را در مسير زندگي كمك و راهنمايي خواهد كرد.به تصوير كشيدن هاله

در تاریخ : پنجشنبه، 14 آبان ماه، 1388
نویسنده :
(3122 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق