تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنیدرنگ‌ و سنگ‌ درماني‌همه‌ ما طول‌ موجهاي نوري‌ گوناگوني‌ را به‌ مثابة‌ رنگ‌ ادراك‌ مي‌كنيم‌. ادراك‌ رنگ‌، نمودي‌ است‌ از فركانس‌- نوسان‌ و طول‌ موج‌. گر چه‌ تئوريهاي‌ مرتبط‌ با خاصيت‌ درمان‌ رنگها به‌ تمسخر گرفته‌ شده‌؛ تقريباً كسي‌ نيست‌ كه‌ بتواند خواص ‌جسماني‌ و روان‌ شناختي‌ رنگها را انكار كند. اصطلاحات‌ عاميانه‌اي‌ از قبيل‌ «قرمز ديدن‌ و آبي‌ احساس‌ كردن‌»‏اينگونه‌ خواص‌ رنگها را تأييد مي‌كند. گرچه‌ رنگ‌ درماني‌ ريشه‌ در تاريخ‌ باستاني‌ دارد، ولي‌ تحقيق‌ دكترD.P Ghadiali بودكه‌ در سال‌ 1933 منتشر شد و رنگ‌ درماني‌ را مجدداً مورد توجه‌ قرار داد. نظرية‌ قاديالي‌، گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ رنگها دراكتاوهاي‌ ارتعاشي‌ بالا داراي‌ خاصيت‌ شيميائي‌ هستند، و هم‌ او بود كه‌ روش‌ خاصي‌ را جهت‌ آزمايش‌ و توجيه ‌خواص‌ درماني‌ طيف‌ نور ابداء كرد. بر پاية ‌‏اين‌ نظريه‌ها خاصيت‌ درماني‌ رنگ‌ آميخته‌اي‌ از تأثير رنگ‌ و ارتعاش‌ مي‌باشد. سنگ‌هاي‌ قيمتي‌ نوعي‌ شكل‌ متراكم‌ شدة‌ نور رنگي‌ مي‌باشند، و به‌ مشابة‌ منعكس‌ كنندة‌ طول‌ موجهاي‌ خاصي‌ عمل‌ مي‌كنند. همين‌ كه‌ نور سفيد وارد يك‌ سنگ‌ قيمتي‌ و از آن‌ عبور نمايد، تحت‌ تأثير ماهيت‌ ساختاري‌ و شيميائي‌ آن‌ سنگ‌ قرار مي‌گيرد. نور شكسته‌ مي‌شود و اجزايي‌ از طيف‌ نوراني‌ جذب‌ گشته‌ و بقية‌ آن‌ به‌ بيرون‌ پخش‌ مي‌گردد، كه ‌بستگي‌ به‌ نوع‌ سنگ‌ دارد. اجزايي‌ از نور كه‌ منعكس‌ مي‌گردد، به‌ مثابة‌ رنگ‌ براي‌ انسان‌ قابل‌ رؤيت‌ مي‌باشد. به‌‏ اين ‌علت‌ كه‌ هم‌ رنگ‌ و هم‌ سنگ‌ قيمتي‌ اجزائي‌ از نور و سطوح‌ ارتعاشي‌ طيف‌ را پخش‌ مي‌كنند، از لحاظ‌ كاربرد درماني‌ با هم‌ يكي‌ مي‌شوند.

رنگ‌ را از لحاظ‌ درماني‌، به‌ روشهاي‌ ذيل‌ مي‌توان‌ مورد استفاده‌ قرار داد:

1)تجسم‌: حين‌ دم‌ فرو بردن‌ تجسم‌ مي‌كنيم‌ كه‌ رنگ‌ مورد نياز وارد بدن‌ ما شده‌، سلولها و بافتهاي‌ بدن‌ ما را شستشو مي‌دهد.

2) نور آفتاب‌: كاربرد رنگ‌ نور آفتاب‌ كه‌ از فيلتر عبور كرده‌ باشد در نقطة‌ مبتلا به‌ بيماري‌ يا نقطة‌ چاكرا. هم‌ رنگهاي‌ ژلاتيني‌ پلاستيكي‌ و هم‌ فيلترهاي‌ شيشه‌اي‌ را مي‌توان‌ براي‌ ‏اين‌ منظور مورد استفاده‌ قرار داد.3) آبي‌ كه‌ در آفتاب‌ قرار گرفته‌ باشد: آب‌ خالص‌ را در شيشة‌ رنگي‌ مناسب‌، به‌ مدت‌ نيم‌ ساعت‌ در معرض‌ آفتاب ‌قرار مي‌دهيم‌ و آن‌ را به‌ مثابة‌ يك‌ داروي‌ ارتعاشي‌ مي‌نوشيم‌. سنگهاي‌ قيمتي‌ را بايد پاكسازي‌ كرده‌ و براي‌ درمان‌ آماده‌ نمود. هنگامي‌ كه‌ سنگي‌ را براي‌ درمان‌ پيدا كرده‌ و يا خريداري‌ مي‌كنيد، اندازة‌ آن‌، يك‌ عامل‌ مؤثر براي‌ انتخاب‌ نمي‌باشد. سنگهاي‌ بزرگتر، ضرورتاً داراي‌ قدرت‌ درمان‌ بيشتر و بهتري‌ نيستند. سنگهائي‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ داراي‌ رنگ‌، كيفيت‌ و شفافيت‌ خوبي‌ باشند و از مصرف‌ سنگهائي‌ كه‌ صيقلي‌ شده‌، بريده‌ و يا سوراخ‌ شده‌اند خودداري‌ كنيد‌. سنگهائي‌ كه‌ در نتيجه‌ ريزش‌ صيقلي‌ شده‌ باشند، براي‌‏اين‌ منظور مناسب‌اند (به‌ استثناي‌ سنگهاي‌ كوارتز كه‌ هميشه ‌بايد به‌ صورت‌ بريده‌ نشده‌ و صيقلي‌ نشده‌ مورد استفاده‌ قرار گيرند).
هنگامي‌ كه‌ سنگ‌ مناسبي‌ پيدا كرديد، مي‌توانيد آنرا براي‌ درمان‌ مورد استفاده‌ قرار دهيد. ابتدا بايد آنرا در آب‌ باران‌ بهاري‌، آب‌ يك‌ بركه‌، رودخانه‌، نهر و يا چشمه‌ شستشو دهيد، سپس آن سنگ را هفت روز متوالي در معرض آفتاب قرار دهيد و در طي‌‏اين‌ مدت‌ هر روز عصر آن‌ را در يك‌ قطعه ‌پارچه‌ قرار داده‌ و آن‌ را بپيچيد. پس‌ از‏اينكه‌‏ اينگونه‌ سنگها شسته‌ و آفتاب‌ داده‌ شوند، براي‌ كار درمان‌ آماده‌ شده‌اند. به‌ مثابه‌ سنگهاي‌ تزييني‌ و آرايشي‌ نبايد از آنها استفاده‌ كنيم‌، بلكه‌ مي‌بايست‌ آنها را در يك‌ جعبه‌ يا كيسه‌ به‌ دور از ساير اشياء نگهداري‌ نمائيم‌.

رنگ‌ و سنگ‌ درماني‌

در تاریخ : پنجشنبه، 14 آبان ماه، 1388
نویسنده :
(3236 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق