دوره اعجاز چاکراها

تومان390,000

چاکراچیست؟

چاکرا یک واژه ی هندی است . به نقاطی در بدن گفته می شود که انرژی پرانا از طریق آنها وارد بدن می شود.

در دوره اعجاز چاکراها دکتر آرام به بررسی رنگ چاکرا، عنصر هر چاکرا، حرکات شفابخشی که در بدن دارند، عملکردی و طول موجی که هر کدام از چاکراها در بدن دارند و تاثیر شفابخشی آنها در بدن و نیز به بررسی مسئولیت هر کدام از چاکراها در و چگونگی رسیدن آنها به تعادل و گردش انرژی آنها در می پردازند و گام به گام این موارد آموزش داده می شود.

در دوره اعجاز چاکراها شما متوجه می شوید که چطور چاکراها همانند یک معجزه در بدن عمل می کند و تمام حالات روحی، ذهنی ، جسمی و حتی شغلی شما را تحت شعاع قرار می دهد.

 

دوره اعجاز چاکراها

چاکرا چیست؟

چاکرا یک واژه ی هندی است و به نقاطی در بدن گفته می شود که انرژی پرانا از طریق آنها وارد بدن

می شود و انرژی وارد شده را در بدن به گردش در می آورند. چاکراها درست مانند نیروگاههایی هستند که انرژی حیاتی را برای اعضای حیاتی و اصلی تامین می کنند؛ اگر این نیروگاهها به درستی کار نکنند اعضاء حیاتی ضعیف یا بیمار می شوند.

در طب سوزنی از طریق سوزن زدن به نقاط، انرژی را در چاکرا به جریان می اندازند و موجب درمان

می شوند.

چاکراهای اصلی در بدن

 

در بدن 11 چاکرای اصلی داریم که به اختصار به آنها می پردازیم:

1_ چاکرای قاعده ای

2_ چاکرای جنسی

3_ چاکرای منگ مین

4_ چاکرای نافی

5_ چاکرای طحال

6_ چاکرای شبکه خورشیدی

7_ چاکرای قلب

8_ چاکرای گلو

9_ چاکرای آجنا

10_ چاکرای پیشانی

11_ چاکرای تاج

 

محل قرار گیری و عملکرد چاکراها در بدن

 

1_ چاکرای قاعده ای: به چاکرای قاعده ای چاکرای ریشه نیز گفته می شود. این چاکرا در قاعده ستون فقرات یا ناحیه دنبالچه قرار گرفته و کالبد فیزیکی را رؤیت کرده و به آن انرژی می دهد. اختلال در چاکرای قاعده ای باعث ایجاد ورم مفاصل، اختلالات خونی، اختلالات رشد و … می شود.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد آن، پاکسازی آن، انرژی دادن به آن، اسکن چاکراها و .. برای رفع مشکلات در چاکرا و نهایتا در جسم می پردارند.

2_ چاکرای جنسی: این چاکرا در ناحیه زهار قرار دارد و تنظیم انرژی اعضاس تناسلی و مثانه را بر عهده دارد. اختلال در چاکرای جنسی باعث بروز مشکلات تناسلی می شود.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی چاکرای جنسی و عملکرد چاکرا، پاکسازی آن، انرژی دادن به چاکرا، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلات در چاکرا و نهایتا در جسم می پردارند.

3_ چاکرای منگ مین: این چاکرا در بدن پشت ناف قرار گرفته و مانند ایستگاه پمپاژ ستون فقرات عمل می کند. چاکرای منگ مین کلیه ها و غدد فوق کلیوی را تنظیم و انرژی آنها را تامین می کند. اختلال در چاکرای منگ مین باعث اختلال در کلیه ها، فشار خون بالا، مشکلات ناحیه کمر و .. می شود.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد آن، پاکسازی آن، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلاتی که برای کلیه ها و کمر و ..پیش آمده می پردارند.

4_ چاکرای نافی: این چاکرا بر روی ناف قرار دارد و روده بزرگ، روده کوچک و آپاندیس را تنظیم و انرژی آنها را تامین می کند. اختلال در چاکرای نافی باعث بروز مسکلاتی از قبیل یبوست، ورم آپاندیس، زایمان سخت، و مشکلات مربوط به روده ها و … می شود.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد آن، پاکسازی آن، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلات یبوست، آپاندیسیت، مشکلات مربوط به روده ها و … می پردازد.

5_ چاکرای طحال: چاکرای طحال در سمت چب شکم و بین چاکرای خورشیدی و نافی جلویی قرار دارد. چاکراهای طحالی کنترل و تامین انرژی طحال را بز عهده دارد.

طحال خون را از عوامل میکروبی تصفیه می کند و همچنین تخریب سلولهای فرسوده خونی را بر عهده دارد. اختلال در عملکرد چاکرای طحالی باعث ضعیف شدن کالبد جسمانی می شود.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی چاکرای طحال و عملکرد آن، پاکسازی چاکرا، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و ..برای رفع مشکلاتی که به خاطر اختلال در این چاکرا به وجود آمده برطرف می شود. انرژی دادن به این چاکرا باید با دقت زیادی همراه باشد.

6_ چاکرای شبکه خورشیدی: شبکه خورشیدی دارای دو چاکراست که یکی در ناحیه شبکه خورشیدی یا فضای خالی بین دنده ها قرار دارد و دیگری که پشت بدن است و چاکرای شبکه خورشیدی پشتی نامیده می شود.

چاکرای شبکه خورشیدی مرکز تصفیه انرژی هاست. چاکرای شبکه خورشیدی دیافراگم، پانکراس، کبد، معده، و تا حدودی روده بزرگ و کوچک،آپاندیس، ریه ها و قلب را تنظیم و انرژی آنها را تامین می کند. اختلال چاکرای شبکه خورشیدی باعث دیابت، زخم، هپاتیت، مشکلات قلبی و .. همراه است.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد آن، پاکسازی آن، انرژی دادن به آن، اسکن چاکراها و .. برای رفع مشکلات قلبی، هپاتیت، دیابت و .. می پردازد.

7_ چاکرای قلب: چاکرای قلب در مرکز قفسه سینه قرار گرفته است و تنظیم و تامین انرژی قلب، غده تیموس و دستگاه گردش خون را بر عهده دارد. اختلال در عملکرد چاکرای قلب باعث بیماریهای قلبی و سیستم گردش خون است.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد چاکرا، پاکسازی چاکرا، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلات قلبی و سیستم گرئش خون می پردازد.

8_ چاکرای گلو: این چاکرا در مرکز گلو قرار گرفته و تنظیم و تامین انرژی گلو، غدد تیروئید و پاراتیروئید و سیستم لنفاوی را بر عهده دارد و تا حدی بر چاکرای جنسی هم تاثیر می گذارد.

اختلال در چاکرای گلو منجر به بیماری های مربوط به گلو مانند گواتر، گلو درد، آسم، نازایی و .. می شود.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی چاکرای چلو و عملکرد چاکرا، پاکسازی آن، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلات در چاکرا وبیماریهای مربوط به آن می پردازد.

9_ چاکرای آجنا: چاکرای آجنا در ناحیه بین ابروها قرار گرفته و تنظیم و تامین غده هیپوفیز، غدد درون ریز و تا حد زیادی مغز را بر عهده دارد. پاکرای آجنا بر چشمها و بینی نیز تاثیر می گذارد. اختلال در عملکرد چاکرای آجنا باعث ایجاد بیماریهای وابسته به غدد درون ریز مانند بیماری قتد خون می شود.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد چاکرا، پاکسازی چاکرا، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلات در چاکرا به آموزش تنظیم این چاکرا و چاکرای شبکه خورشیدی می پردازد چون این دو چاکرا وابسته به هم هستند.

10_ چاکرای پیشانی: این چاکرا دز مرکز پیشانی قرار دارد و غده پینه آل و سیستم عصبی را تنظیم و انرژی آنرا تامین می کند. اختلال در عملکرد چاکرای پیشانی با اختلال حافظه، فلج و صرع همراه است.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد چاکرا، پاکسازی چاکرا، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلات در چاکرا به آموزش تنظیم این چاکرا و زفع بیماری های مربوط به حافظه، فلج و صرع می پردازند.

11_ چاکرای تاج: در فرق سر قرار دارد و تنظیم و تامین انرژی غده پینه ال، مغز و تمام بدن را بر عهده دارد و یکی از نقاط اصلی ورود پرانا به بدن می باشد.

در دوره های انرژی درمانی دکتر آرام و اعجاز چاکرای دکتر آرام کامل به بررسی این چاکرا و عملکرد چاکرا،پاکسازی چاکرا، انرژی دادن به آن، اسکن چاکرا و .. برای رفع مشکلات در چاکرا و به آموزش چگونگی ورود پرانا از طریق این چاکرا می پردازد؛ چون با انرژی دادن چاکرای تاج تمام بدن انرژی می گیرد و کار بسیار حساسی است که در طول دوره دکتر آرام همه اصول مربوط به این چاکرا و تمام چاکراهای دیگر را کاملا کاربردی آموزش می دهند.

 

چاکرا در اسلام

 

در اسلام و ادیان دیگر هم از چاکرا به طرق مختلف یاد شده است و از طریق مناسک مذهبی باعث فعال شدن چاکراها می شوند،انرژی هایی که از چاکرای اول شروع به حرکت به سمت بالا می کنددر اسلام به صورت سیر و سلوک آمده است.

هر چه انرژی از چاکرای قاعده ای به سمت بالا می رود از مرحله ای به مرحبه دیگر در حال رشد است تا به مرکز هفتم یعنی تاج می رسد که در اسلام از آن به عنوان رضایت کامل پروردگار نام برده می شود. برای اطلاعات بیشتر به کتاب انرژی درمانی مقدماتی دکتر آرام مراجعه شود.

 

اثرات وضو بر چاکراها

حتی وضویی که می گیریم به شدت چاکراهای ما را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث گردش انرژی در چاکراها می شود. هر بار که فرد وضو می گیرد تغییرات جالبی در وضعیت انرژیکی فرد ایجاد می شود.

بعد از وضو در چاکراهای بدن انرژی بسیار زیادی رد و بدل می شود خصوصال در سه چاکرای پایینی بدن و سیستم دفاعی بدن را به شدت بالا می برد. هر مرحله از وضو بر روی یکی از پاکراهای بدن تاثیر می گذارد بخصوص چاکراهای کف دست و پا.

در دوره اعجاز چاکراها دکتر آرام به بررسی وضو و اثرات شگفت انگیز آن بر روی بدن می پردازد. 

 

آیا زیاد شدن انرژی در بدن مشکلی برای بدن و یا انسان ایجاد می کند؟

زیاد شدن انرژی در چاکرا مشکلی را برای بدن ایجاد نمی کند به شرطی که این انرژی در حال گردش و چرخش در کل بدن و چاکراهای دیگر باشد. مشکل زمانی ایجاد می شود که انرژی چاکرا در بدن نمی چرخد.

وقتی انرژی موجود در چاکرا، در بدن در حال گردش باشد تاثیرات سلامتی شگرفی در بدن ایجاد می کند و وقتی بک جا بماند و یا مسیرش مسدود باشد مشکلاتی در چاکرا و نهایتا در جسم بروز می کند.

در دوره اعجاز چاکرا دکتر آرام به شما آموزش می دهد که چطور چاکراها و مسیر گردش انرژیها در بدن را پاکسازی کنید و چطور انرژی را در سر تا سر بدن به گردش درآورید.

 

بسته بودن چاکراها چه اثری بر بدن دارد؟

 

در صورتی که چاکراها بسته باشند انرژی در بدن متوقف می شود و در هر کدام از چاکرا که انرژی نتواند بچرخد و راه آن مسدود شود در آن نقطه از بدن که مربوط به فعالیت آن چاکرا ست نیز بدن دچار اختلال می شود و بیماری هایی در آن قسمت به وجود می آید.

تستهای مربوط به چاکراهای بدن

 

در دوره اعجاز چاکرا ها دکتر آرام تستهایی به شما داده می دهد که شما از طریق جواب دهی به این تستها از وضعیت فعلی چاکراها در بدن آگاه می شوید و متوجه می شوید که کدام یک از چاکراها دچار مشکل هستند و کدام کم انرژی هستند.

همچنین متوجه می شوید که مشکلاتی که از لحاظ جسم و روحی برایشان ایجاد شده مربوط به کدام چاکرا است و با شناخت آن چاکرا و فعالیتهای مربوط به آن چاکرا و عوامل تاثیرگذار بر آن چاکرا می توانید به راحتی آن مشکل را برطرف کنید.

 

معجزه چاکراها در بدن

 

در دوره اعجاز چاکراها شما متوجه می شوید که چطور چاکراها در بدن همانند یک معجزه در بدن عمل می کند و تمام حالات روحی، ذهنی ، جسمی و حتی شغلی شما را تحت شعاع قرار می دهد.

 

باز کردن چاکراها

 

باز کردن چاکراها کاری بسیار تخصصی است و باید حتما زیر نظر یه استاد مجرب آموزش ببینید.

دکتر آرام در دوره انرژيی درمانی و اعجاز چاکراها به طور کاملا مفصل و دقیق باز کردن تک تک چاکراها را با تکینک های مخصوص هر چاکرا به شما آموزش خواهند داد.

 

سنگ های مخصوص هر چاکرا 

 

هر کدام از چاکراها سنگ های مخصوص به خود را دارند که بوسیله این سنگ ها می توان آنها را پاکسازی کرد و یا انرژی داد.در اینجا به تفصیل سنگ هایی که برای هرکدام از چاکراها می توان استفاده کرد و برای چاکرا مؤثر هست را نام می بریم:

1_ چاکرای قاعده ای: 

تمام سنگهایی که قرمزهستند مانند، یاقوت، مرجان، یاقوت کبود، بلادستون و …

2_ چاکرای نافی:

تمام سنگهای نارنجی مانند، یشم، عقیق آتشین، سنگ بشم نارنجی و ..

3_ چاکرای شبکه خورشیدی:

تمام سنگهای زرد و طلایی مانند، یاقوت زرد، سیترین، کهربا و …

4_ چاکرای قلب:

تمام سنگهای سبز مانند: زمرد، تورمالین سبز، جید، بشم سبز و ..

5_ چاکرای گلو:

تمام سنگهای آبی مانند: سفیر، باقوت آبی، آکوامارین، فیروزه، لاجورد و …

6_ چاکرای آجنا: 

تمام سنگهای نیلی مانند: سفیر نیلی، مروارید، لاجورد، فلوریت و …

7_ چاکرای تاج:

تمام سنگهای بنفش مانند: آمیتیست، عقیق سلیمانی، الماس، کوارتز و …

سوالاتی که در دوره ی چاکراها پاسخ داده می شود:

 چاکرا دقیقا چه کاری در بدن می کند؟

از کجا بدانم چاکرای من باز است؟

چگونه چاکرای چشم سوم را باز کنم؟

چند چاکرا در بدن داریم؟ کار هرکدام چیست؟

چه مدیتیشنی روی باز کردن چاکراها تاثیر دارد؟

سنگ چاکرای اول چیست؟

چاکرای شبکه خورشیدی ام مشکل دارد و همیشه احساس اضطراب و دلشوره دارم

آیا هر چاکرا رنگ خاصی دارد؟

چگونه چاکراهایم را فعال کنم که دچار آسیب نشود؟

سنگ های هفت چاکرا کدام است؟

چگونه می توانم از طریق سنگ چاکرا انرژی را در بدن به جریان بیندازم؟

من همیشه احساس ضعف می کنم کدام یک از چاکراهایم بسته است؟

اگر بخواهم هاله دیگران را ببینم کدام چاکرا را باید فعال کنم؟

ارتباط چاکراها و توانایی ها و رفتارهای ما چیست؟

اگر بخواهم آرامش داشته باشم و اعتماد به نفس خود را بالا ببرم کدام چاکرا را فعال کنم؟

آیا کار کردن روی چاکراها فقط از طریق تمرین های یوگا انجام می شود؟

برای هر چاکرا کدام موسیقی مناسب است ؟ چطور با موسیقی چاکرا را فعال کنم؟

ارتباط انرژی چاکرا و انرژی کندالینی چیست؟

چگونه از گل های پاک برای فعال کردن چاکرا استفاده کنم؟

چگونه از سنگ ها برای فعال کردن چاکرا استفاده کنم؟

اگر بخواهم خلاقیت خود را بالا ببرم کدام چاکرا را فعال کنم؟

چگونه با ادویه جات چاکرا را فعال می کنند؟برای هر چاکرا کدام ادویه مناسب است؟

 

پاسخ همه ی این سوالات و بسیاری از سوال های دیگر را در در دوره ی اعجاز چاکرا بدست می آورید.


این دوره به صورت:

 

غیر حضوری در یک پک DVD که شامل 

6 جلسه صوت و فیلم و جزوه ی کلاس است

بیش از 10 ساعت ویدئو کلاس

بیش از 10 ساعت صوت کلاس

همراه با جزوه هر جلسه به صورت مجزا

امکان پشتیبانی تلفنی و حضوری

می باشد

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

 این دوره به صورت غیر حضوری می باشد و می توانید پکیج دوره را  از موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

تهیه کنید.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره اعجاز چاکراها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن