اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید


انرژی

 _TITLE: ميدان‌هاي انرژي درون هرم

\r\n
ميدان‌هاي انرژي درون هرم
\r\n
 
\r\n
 
\r\n
اكنون زمان آن فرا رسيده تا مطالبي در ارتباط با ميدان‌هاي انرژي مطرح شود. عبارت انرژي چيز جديدي نيست. معمولاً زماني كه صحبت از انرژي مي‌شود، منظورمان سلامتي بالا است. وقتي مي‌گوييم او از خودش انرژي ساتع مي‌كند، منظورمان شخصي است كه پر از سرزندگي و شور و حرارت است. همچنين افرادي را مي‌يابيم كه مي‌گويند پياده روي صبحگاهي باعث مي‌شود خيلي پر انرژي شوند يا برخي مي‌گويند تمرين يوگا چنين خاصيتي دارد. همه اينها از نظر ما نشانگر سلامتي خوب است.
\r\n
بايد مفهوم انرژي جهاني را به طور عميق‌تر درك كنيم. معناي دقيق اين كلمه چيست؟
\r\n
ببينيم علوم مدرن در ارتباط با خلقت و پيدايش اين جهان چه مي‌گويند؟ در زمان‌هاي بسيار قديم، زمين، ستاره، خورشيد و انساني نبود. در اين نيستي، جسمي كوچك كه همه چيز در آن بود منفجر شد كه به اين پديده انفجار بزرگ گفته مي‌شود.
\r\n
همين انفجار نقطه پيدايش خلقت و به شكل اوليه آن يعني شكل گازي شد. اين جرم حاصل شده از انفجار به طور مارپيچي دور خودش مي‌گشت و روز به روز گسترش پيدا مي‌كرد. اين فرآيند همچنان ادامه دارد. از اين جسم گازي شكل، ستارگان، سيارات، خرد سياره‌ها، ستارگان دنباله دار و غيره بوجود آمدند. سپس كهكشان‌ها شكل گرفتند. هر كهكشان ميليون‌ها ستاره را در خود جاي داده است.در عالم ميليون‌ها كهكشان وجود دارد. هر ستاره به طور مداوم و از طريق تشعشع از خود انرژي ساتع مي‌كند.
\r\n
اين پرتوها، كه شامل پرتوهاي كيهاني، تشعشعات راديو اكتيويته مثل آلفا، بتا و گاما هستند، گرما و نور توليد مي‌كنند. بنابراين سيستم‌هاي ستاره‌اي مختلفي كه به طور مداوم از خود انرژي ساتع مي‌كنند، ما را احاطه كرده‌اند. خورشيد ما مهم‌ترين و تأثير گذارترين ستاره است كه در زندگي ما نقش مهمي ايفا كرده و حيات زمين وابسته به آن است. خورشيد به ما گرما و نور مي‌دهد و البته ساير پرتوها و تشعشعاتي كه از آنها صحبت كرديم نيز، از طريق خورشيد به ما مي‌رسند. انواع مختلف تشعشعاتي كه از طريق كيهان دريافت مي‌كنيم، تشعشع كيهاني ناميده مي‌شود.
\r\n
اكنون فضاي بسيار بزرگي را در ذهن مجسم كنيد كه همه ستارگان، سيارات وساير اجرام موجود در آن از خود پرتو افكني مي‌كنند و هسته مركزي آن، به طور مداوم، سيستم‌ سياره‌اي ايجاد مي‌كند.آنگاه مشاهده مي كنيد در احاطه اين پرتوها و تشعشعات قرار داريم و در محاصره آنها زندگي مي‌كنيم. بعضي از اين پرتوها را، مثل گرما، احساس مي‌كنيم. بعضي از آنها همانند نور هستند، ولي برخي ديگر را نمي‌بينيم.
\r\n
در واقع اين گفته بدان معنا است كه در ميان تشعشعات مختلف قرار داريم. پرتو افكني يا تشعشع، به معناي آزاد شدن انرژي يا انتقال آن بدون نياز به محيط واسطه‌اي است. گرما، نور، اشعه فرا بنفش و مادون قرمز، اشعه راديو اكتيو، اشعه ايكس و غيره جزء اين دسته هستند. بنابراين زماني كه مي‌گوييم، در ميان پرتوها احاطه شده ايم، منظور قرار داشتن درون ميدان انرژي است. براي اينكه اين موضوع را بهتر درك كنيد، اين ميدان را، ميدان انرژي مي‌ناميم كه در سراسر جهان وجود دارد. در سطوح ظريف‌تر، همين انرژي را در جانداران مختلف از گياهان گرفته تا حيوانات مشاهده مي‌كنيم. اين انرژي نيروي حيات يا پرانا ناميده مي‌شود.
\r\n
مي‌توانيد با كمك الكتريسيته و يا وسيله‌اي برقي، نيروهاي ظريف درون هر جاندار و خود جاندار را مقايسه كنيد. زماني كه برق به درون وسيله‌اي برقي مثل لامپ تزريق مي‌شود، آن وسيله مي‌درخشد. حتي اگر لامپ كاملاً سالم باشد، بدون وجود الكتريسيته، درخششي نخواهد داشت. دقيقاً همانطور كه جريان الكتريكي به لامپ حيات مي‌بخشد، نيروي حياتي نيز كه نوعي انرژي است در سيستم‌هاي زنده عمل مي‌كند. زماني كه اين نيرو بدن جاندار را ترك مي‌كند، جاندار مي‌ميرد. اين نيرو را با عناوين مختلف مثل پرانا، انرژي زيستي و غيره نامگذاري مي‌كنند.
\r\n
از آنجا كه تمامي نيروها پس از تولد جهان آزاد شدند، به سادگي مي‌فهميم، همه انواع انرژي و ماده بايد از يك انفجار سرچشمه مي گيرند، كه در واقع همان انفجار بزرگ است. معني اين گفته چيست؟ اين بدان معنا است كه تمامي مواد هر چند ممكن است غير زنده و غير متحرك به نظر برسند، در واقع شكلي ديگر از انرژي هستند. بنابراين، در كل جهان، همه چيز از جنس انرژي است. تبديل ماده به انرژي و بالعكس انرژي به ماده، فرآيندي است كه پيوسته در جهان آفرينش به وقوع مي‌پيوندد.
\r\n
اين موضوع ضمن آزمايشات فيزيكي اخير به اثبات رسيده است. اينشتين معادله‌اي به صورت  مطرح كرد. در اينجا E انرژي آزاد شده در اثر تبديل جرم ”m“ به انرژي است. اين معادله ارتباط ميان ماده و انرژي را نشان مي‌دهد. از آنجا كه ”C“ سرعت نور و برابر با 300000 كيلومتر در ثانيه است، ميزان انرژي آزاد شده در اثر تبديل ماده به انرژي بسيار بسيار بالا است. بنابراين هر تكه ماده‌اي كه مي‌بينيم در واقع نوعي انرژي متراكم است. پس همه چيز در جهان انرژي است. اين انرژي يا به شكل فشرده است، مثل ماده، يا به شكل آزاد شده مثل گرما، نور و غيره.
\r\n
مفاهيم رايجي مثل انرژي زيستي يا پرانا و يا پيوپلاسما كه از آنها صحبت مي‌كنيم، در واقع نشانگر همين انرژي جهاني است كه همه اشكال ماده و انرژي را ايجاد و حفظ مي‌كند. از اين چشم انداز، هر موجود زنده بخشي از يك مجموعه بزرگ‌تر است و تمامي انسان‌ها به يك منبع واحد انرژي متصل هستند.
\r\n
بنابراين حيات ميزان فراواني انرژي در خود دارد. سلامتي معيار تعيين مقدار انرژي لازم در حيوان يا انسان است. انرژي حيات، همانند ساير انواع انرژي، عالم هستي را تحت سيطره خود در آورده است. در نقطه مقابل، بيماري، به معناي ناتواني جاندار در جذب اين نوع انرژي و سود بردن از آن است. بنابراين سلامتي اساساً به معناي قابليت جذب بالاي انرژي پرانايي به بدن است. ولي بسياري افراد به دليل ناتواني بدنشان، قادر به جذب انرژي نيستند. خلاصه اينكه در اين حالت مي‌گوييم فرد، بيمار است.
\r\n
در سيستم‌هاي كل نگرانه پزشكي مثل طبيعت درماني يا هميوپاتي، طبيعت بيماري مهم نيست، چون صرفاً نام است. بسته به عوارض خاص بيماري مي‌توان نام‌هاي مختلفي روي آن گذاشت.
\r\n
سيستم‌هاي كل نگر مثل شفابخشي پرانايي، ريكي، شفابخشي يوگا و غيره كه به تازگي ظهور پيدا كرده‌اند و روز به روز محبوبيت بيشتري بدست مي‌آورند، خود بيماري را شناسايي نمي‌كنند، بلكه صرفاً بيان مي‌كنند همه بيماري‌ها در اثر كمبود نوعي انرژي جهاني به نام انرژي پرانايي در بدن هستند.
\r\n
با اين توضيحات حتماً بهتر متوجه خواهيد شد كه همه ما چه از درون و چه از بيرون در احاطه نوعي انرژي هستيم. سلامتي اساساً هماهنگي و قابليت بالاي جاندار براي جذب بالاي انرژي پرانايي يا به عبارت ديگر هماهنگ ساختن بدن با نيروي جهاني است.
\r\n
بدن چگونه ظرفيت جذب نيروهاي پرانايي را بدست آورده و آن را افزايش مي‌دهد؟ اگر بتوانيم پاسخي صحيح براي اين پرسش پيدا كنيم، مسئله‌اي بسيار مهم را حل كرده‌ايم.
\r\n
.مدتي مديد قدرت فيزيكي را شاخص سلامتي محسوب و به تبع آن، تمرينات بدن سازي شديد توصيه مي‌كردند، ولي سلامتي به معناي قدرت بالاي جسماني نيست. همين كه شخص نيروهاي حياتي فراواني داشته باشد كافي است تا بگوييم شخص سالم است. به عبارت ديگر بدن بايد بتواند نيروهاي پرانايي را جذب كند و مهم‌تر اينكه مقادير فراواني از اين نيروها بايد در دسترس او باشد.
\r\n
اينجا است كه اهرام اعهميت مي‌يابند. آزمايشات صورت گرفته روي اهرام نشان مي‌دهند كه يك هرم داراي دو ويژگي منحصر به فرد اس. ويژگي اول آن است كه هرم به خاطر شكل هندسي خود، ميدان پرانايي بسيار قدرتمندي در درون خود آزاد مي‌كند. دوم اينكه اگر جاندار را داخل هرم قرار دهيم به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه مي‌تواند اين نوع انرژي را جذب كند. اين ويژگي هرم مد نظر ما است. به همين خاطر در اين كتاب بيشتر روي اين دو ويژگي‌ تكيه مي‌كنيم.
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n
\r\n


 بیشتر
 _TITLE: مواد تازه و انرژي ريكي

\r\n
مواد تازه و انرژي ريكي
\r\n
هرچه كه هر يك از مواد وقتي تازه تر و طبيعي تر باشد كيفيت و مقدار پرانائي كه به انسان مي‏دهند بالاتر خواهد بود غذاهاي تازه تر، انرژي حياتي بيشتري دارند، مواد كنسرو شده و مانده از انرژي حيات خالي هستند. بنابراين مي‏بينيم كه اين انرژي پنج جنبه دارد يا پنج بعد يا خصيصه كه به پنج عنصر اصلي طبيعت مربوط مي‏شوند (هوا، آب، آتش، زمين، اثير يا اثر). زماني كه تماس مستقيم فيزيكي با طبيعت داريم، مثلاً زماني كه در آفتاب هستيم، از آبها و سرسبزي طبيعت لذت مي‏بريم، از صخره اي بالا مي‏رويم احساس مي‏كنيم كه باد ما را در آغوش مي‏گيرد، مشغول جذب اين نيروي حياتي هستيم. اين طرز تغذيه عميق از طبيعت انسان را آرام و شاداب مي‏كند. غذاها و سبزيجات طبيعي تازه نيز مقدار زيادي انرژي به ما مي‏دهند و باعث شادابي ما مي‏شوند زيرا دائماً در حال جذب پرانا از اين پنج منبع مي‏باشند. ممكن است خوابيدن در سايه يك درخت و لذت و آرامش ناشي از اين كار را تجربه كرده باشيد. هنگامي‏كه ما لذت از اين انرژي كيهاني لبريز مي‏شويم. البته به صورت ناخودآگاه ما اين انرژي را از منابع متفاوت خود دريافت مي‏كنيم. روشهاي موجود همچون تنفس پراناي- مدي تيشن يا مراقبه، خودشناسي، موجب مي‏شود كه دريافت اين انرژي افزايش يابد. يكي از مهمترين منابع انرژي حياتي، اصل ترين آن، انرژي حياتي الهي ناميده مي‏شود، اين انرژي را انرژي الهي نيز ناميده مي‏شود با عبادت و مراقبه (مدي تيشن) مي‏توان انرژي الهي را دريافت كرد. افرادي كه به سطحي از خودآگاهي رسيده اند. هر لحظه با اين انرژي الهي در ارتباط هستند و هر لحظه اين انرژي الهي را دريافت مي‏كنند.
\r\n
 
\r\n

 

\r\n
\r\n بیشتر
 _TITLE: كالبد انرژي و ريكي

\r\n
كالبد انرژي و ريكي
\r\n
        در پيرامون بدن ما يك كالبد ديگر وجود دارد كه با آن درهم آميخته اند و چند اينچ فراتر تر از آن قرار دارد. اين كالبد درخشان نامرئي كه شكل كلي بدن انسان را دارد «كالبد انرژي» ناميده مي‏شود. نامهاي ديگري كه به آن داده اند عبارتند از كالبد بيوپلاسمائي، كالبد پرانائي، كالبد حياتي و كالبد اثيري يا اتري. و كپي دقيقي از شكل بدن فيزيكي است. قسمتي از اين كالبد كه در بدن فيزيكي بيرون زده است «هاله» سلامتي، نيز ناميده مي‏شود.
\r\n
        ماهيت اين كالبد انرژي عير فيزيكي است و از ماده اثيري نامرئي ساخته شده است. برخي ترجيح مي‏دهند آن را نيمه فيزيكي بخوانند زيرا از طريق وسايل بخصوصي مي‏توان اين كالبد يا‏هاله را مشاهده نمود و نيز بر روي فيلم عكاسي مخصوص ثبت نمود (مثلاً روش عكاسي كريعيان). كالبد بيوپلاسمائي و كالبد فيزيكي چنان به هم مربوط هستند كه آنچه بر يكي از آنها اثر بگذارد ديگري را نيز متأثر خواهد ساخت. با درمان يا اصلاح كالبد انرژي كالبد فيزيكي مرئي خودبخود درمان مي‏گردد. در سال 1939- كريعيان و همسرش در ساختمان كوچك خودشان موفق شدند از اين‏هاله انرژي عكس برداري كنند. عكس‏هاي گرفته شده از‏هاله دقيقاً بيانگر حالات فيزيكي بود.
\r\n


 بیشتر
 _TITLE: عكس از انرژي ريكي

\r\n

\r\nعكس از انرژي ريكي
\r\n
        عكس گرفته شده از برگهاي به ظاهر سالم و برگهايي كه واقعاً سالم بودند، با هم متفاوت بود. و از آنجا اين ذهنيت ايجاد شد كه بيماري ممكن است قبل از ايجاد در كالبد فيزيكي، در كالبد انرژي ظاهر شود تحقيقات بعدي اين نظريه را به اثبات رسانند.
\r\n
        تحقيقات بعدي كه در آلمان بر روي اين‏هاله انرژي انجام گرفت به اين نتيجه انجاميد كه انرژي بيوپلاسماي اطراف بدن تنها از اتم‏هاي يونيزه شده تشكيل نشده است بلكه به نوعي شعور و آگاهي دارد. هنگامي‏كه بدن در وضعيت بيماري سختي قرار مي‏گيرد. آگاهي و شعور‏هاله انرژي او كاهش مي‏يابد. با بالا بردن سطح آگاهي «فرد» از بروز بسياري از بيماريها مي‏توان كاست. در تحقيقاتي كه از كسانيكه مدي تيشن انجام مي‏دهند به عمل آمده است به اين نتيجه رسيده اند كه ميزان بروز بيماريهايي همانند فشار خون، ديابت، سر درد، ميگرن، و بسياري از بيماري‏هاي به شدت كاهش يافته است.
\r\n
 
\r\n

\r\n
\r\n
آموزش انرژی درمانی مقدماتی و رويابيني
\r\n
انرژی درمانی ، ریکی ، پرانا ، چاکراها ، مریدین ، هاله
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n


 بیشتر
 _TITLE: عدم متعادل متمايل به سمت راست در انرژي درماني

\r\n

\r\nعدم متعادل متمايل به سمت راست در انرژي درماني
\r\n
        همانطوريكه پيش از اين توضيح داده شد، نادي پنگالا(Pingala ) يا كانال خورشيد در سمت راست نخاع امتداد دارد، بطوريكه از چاكراي ريشه تا چاكراي آجنا كشيده شده است. اين نادي كيفيت‏هاي‹گونا راجو1› دارد. نماياننده ميل ما به عمل كردن مي‏باشد (كريا شاكتي2)، و باعث مي‏شود كه ما فكر كنيم،كار كنيم نقشه يكشيم و براي وقايع آينده برنامه ريزي كنيم.
\r\n
        علائم انسان‏هاي راست گرا عبارتند از پرخاشگري ، جاه طلبي بيش از حد و قدرت طلبي، اين گروه انسانهائي خشك هستند و تمام احساسات لطيفشان را از دست مي‏دهند. آنها فقط به هدف‏هاي مادي خودخواهانه خودشان و مسلط بر ديگران فكر مي‏كنند. چون خودخواهي كورشان كرده است، از سوء استفاده از اطرافيان خود احساس غرور مي‏كند. چنين افرادي به بيماريهاي سمت راست بدن مبتلا مي‏شوند. مشكلات نادي پنگالا عمدتأ از اين تصور ما ناشي مي‏شوند كه اين ما هستيم كه همه كار را مي‏كنيم در حاليكه در حقيقت اين خدا است كه همه كار را مي‏كند.
\r\n
        هرگونه فعاليت فيزيكي يا ذهني اضافه و بيش از حد ممكن است سوي چپ احساسات ما را فلج نمايد و ما را بسمت راست براند بطوريكه وارد ابرآگاهي3 مي‏شويم(آينده)، كه در اين حالت مقاديري نظير آنچه داروهاي توهم را به ما القا مي‏كنند مي‏بينيم. براي آنكه سوي راست پركار را متعادل نماييم انرژي را به سمت مركز مي‏رانيم. سوي راست ما برروي كل دست راستمان نمايانده شده است.
\r\n
 
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
1 Gunarajo
\r\n
\r\n
\r\n
2 Kriya shakti
\r\n
\r\n
\r\n
3 Superaconcious
\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n
\r\n


 بیشتر
 _TITLE: عدم تعادل متمايل به سمت چپ در انرژي درماني

\r\n

\r\nعدم تعادل متمايل به سمت چپ در انرژي درماني
\r\n
        همانطوريكه از اين نظر توضيح داده شد، نادي ايدا (يا كانل ماه) در سمت چپ نخاع كشيده است، بطوريكه از چاكراي ريشه1 شروع مي‏شود و تا چاكراي آجنا ادامه مي‏يابد كيفيت‏هائي كه به اين نادي اختصاص دارند عبارتند از رويدادهاي گذشته و ضمير نيمه خودآگاه. اين نادي همواره خاطرات گذشته را به ياد انسان مي‏آورد. افرادي كه چپ گرا يا دست چپ هستند ( يعني نادي ايدا در آنها اغلب فعال است) آن كساني هستند كه همواره به گذشته فكر مي‏كنند، خيلي احساساتي هستند، تاريكي را ترجيح مي‏دهند، از روبرو شدن با مردم پرهيز مي‏كنند و درون گرا مي‏باشند. اين افراد به انواع مختلف بيماريهاي سمت چب مبتلا مي‏شوند. آنها بسيار كم تحرك مي‏شوند و از فعاليت دوري مي‏گزينند و وسواس پيدا مي‏كنند كه در نهايت به توهم، بهت زدگي و كند ذهني مي‏انجامد.
\r\n
افرادي كه چپ گرا هستند بايد با فعاليت و كار آن را با سمت راست خود متعادل نمايند و تمام انكاري را كه سبب تحريك خود مي‏گردند كنار بگذارند. سمت چپ ما بر روي كل دست چپمان نماينده شده است.
\r\n
 
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
1Mulahdra
\r\n
 
\r\n
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n بیشتر
 _TITLE: ريكي و انرژي حيات

\r\n

\r\nريكي و انرژي حيات
\r\n
روش درماني ريكي پس از مدتي موجب افزايش انرژي حياتي ريكي در بدن مي‏گردد. اين انرژي بايد از بدن تليه شود با وجود زياد انرژي موجب عدم كارايي چاكراهاي درمانگر مي‏گردد. بنابراين بايد هر چند گاهي انرژي‏هاي دروني را تخليه كرد تا كانالهاي بدن پاك شوند و چاكرا بتوانند انرژي بيشتري را دريافت كنند. توصيه عمده به كسانيكه ريكي انجام مي‏دهند اينست كه هميشه ورزشهاي جنبشي را داشته باشد تا ورزشهايي مثل يوگا و نرمش‏هاي كششي. انجام ورزشهاي تمركزي و نرمش‏ها موجب افزايش انباشتگي انرژي يا انرژي را كه در چاكراها ديده مي‏شود.
\r\n
بنابراين پس از اينكه درمانگر توانست با مدي تيشن، عشق، مهرباني، آگاهي و حسن نيت را در خود افزايش دهد، لازم است مدي تيشن‏هاي جنبشي همانند مدي تيشن پويا 1يا مدي تيشن كنداليني را انجام دهد.
\r\n
 
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
1 Dynamic
\r\n
\r\n
\r\n


 بیشتر
 _TITLE: ريكي- انرژي حياتي كيهاني

\r\n

\r\nريكي- انرژي حياتي كيهاني
\r\n
        لغت ريكي از دو لغت ژاپني گرفته شده است: ‘REI’ به معني جهاني و كيهاني، و ‘KI’ به معني انرژي حيات يا نيروي حيات. بنابراين «ريكي» انرژي حياتي كيهاني معني مي‏دهد. تمام جهان از اين انرژي آكنده است و همين علت اصلي بقاي تمام موجودات زنده مي‏باشد. تمام موجودات دائماً در اين انرژي مشغول حمام كردن هستند و آن را جذب مي‏نمايند. انرژي ريكي همچون باران بر تمام موجودات مي‏بارد.
\r\n
          اين انرژي به تمام موجودات زندگي مي‏دهد. تا زماني كه موجودي زنده است نيروي حيات در ان جريان دارد. اگر نيروي حياتي ما تخليه شود و ديگر آزادانه جريان پيدا نكند، وضعيت سلامت ما افت مي‏كند و در برابر بيماري آسيب پذيرتر خواهيم شد. اگرچه انرژي يا نيروي حياتي اساساً براي انرژي دادن به كالبد فيزيكي است اما اثر بزرگي نيز بر آهن دارد، اين روش بعداً توضيح داده خواهد شد. چيني‏ها اين انرژي را «چي»(CHI) ناميدند، هنديان به آن «پرانا» گفتند، و ژاپني‏ها آن را «كي» (KI) ناميدند.
\r\n
        اين انرژي عموماً از نابع زير در خاتيار ما قرار مي‏گيرد:
\r\n
1- هوا        2- نور خورشيد     3- زمين      4- غذا        5- آب 6- درختان  7- آسمان باز(اثير)
\r\n
 
\r\n

 

\r\n
\r\n بیشتر
 _TITLE: چاكراها يا مراكز انرژي در ريكي

\r\n

\r\nچاكراها يا مراكز انرژي در ريكي
\r\n
          چاكرا يك كلمه سانسكريت به معناي دايره، چرخ، و هر چيز گرد و چرخان است. همانطور كه پيش از اين گفتيم كالبد اثيري (اتريك) يا كالبد انرژي چاكراها يا مراكز انرژي متعددي دارد كه از طريق شبكه اي از چاكراهاي فرعي و معيني چاكراها پرانا را جذب و در سراسر بدن توزيع مي‏نمايند. چاكراهاي اصلي را مي‏توان مانند نيروگاههاي اصلي در نظر گرفت كه برق از آنها به نواحي ديگر مي‏رود. چاكراهاي فرعي و ميني چاكراها را مي‏توان نيروگاه‏هاي فرعي بشمار آورد كه برق مناطق را تأمين مي‏كنند. به عنوان مثال، ما چاكراهاي فرعي بسيار مهمي‏در كف دستها و پاهايمان داريم و نيز ميني چاكراهائي در انگشتان دست و پايمان داريم. برخي ديگر از چاكراهاي فرعي در محل آرنج، زانو، زير بغل، كبد، كليه، طحال و غيره قرار دارند. نادي‏ها يا كانالهاي انرژي را مي‏توان شبيه كابلها و سيمها بشمار آورد. چاكراا چند وظيفه مهم بر عهده دارند.
\r\n
جذب، گوارش و توزيع انرژي در بخشهاي مختلف بدن به عهده آنهاست.
\r\n
كنترل، تقويت و مسئوليت درست كار كردن تمام كالبد جسماني، بخشها و اعضاي مختلف آن را بر عهده دارند.
\r\n
بعضي از چاكراها مركز استعدادهاي روان هستند. مثلاً چاكراي آجنا به چشم سوم نيز معروف مي‏باشد كه با تقويت آن فرد قادر به ديدن انرژي‏هاي اطراف بدن و روشن بيني مي‏گردد.
\r\n
 
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n


 بیشتر
 _TITLE: تعادل در مركز در انرژي درماني

\r\n

\r\nتعادل در مركز در انرژي درماني
\r\n
        زماني كه قدرت‏هاي ( نادي ايدا) و سمت راست (راجونا) به حال تعادل در بيابند، در مركز يا ساتوگونا تثبيت مي‏شويم.
\r\n
كانال مركزي يا نادي «سوشومنا» از ريشه شروع مي‏شود و مستقيم تا بالاترين چاكرا بنام تاج پيش مي‏رود. كيفيت‏هاي اين نادي عبارتند از از «ساتوگونا»، مركز گرا بودن حاضر و آگاهي برتر1. اين حالت در هر دو دست نمايانده شده است. از طريق اين كانال است كه به ابر آگاهي دست مي‏يابيم و با كل يكي مي‏شويم. زماني كه نادي سوشومنا باز شود، كنداليني مي‏تواند از اين كانال مركزي بالا برود و به چاكرائي تاج برسد و بدين ترتيب سبب شكفتگي روحي2 گردد. انجام منظم مديتيشن با حالت آگاهي بدون فكر ( يا ادراك محض)3 و انجام يك زندگي سالم و اخلاقي، براي باز شدن سوشومنا اهميت حياتي دارد.
\r\n
        نادي سوشومنا، كانال«حال ابدي» نيز ناميده مي‏شود جائي كه تنها زمان، زمان اكنون است.« به اين ترتيب، با باز كردن سوشومنا و بيدار كردن كنداليني از مكان و زمان فراتر مي‏رويم».
\r\n
 
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
1 Superconciousness
\r\n
\r\n
\r\n
2 Enlightenment
\r\n
\r\n
\r\n
3اين حالت را توقف گفتگوي دورني نيز ناميده اند.
\r\n
\r\n
\r\n بیشتر
 _TITLE: ثبت نام دوره انرژی درمانی

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

همایش رایگان

\r\n
\r\n

مقالات

\r\n
\r\n

کتاب

\r\n
\r\n

ثبت نام

\r\n
\r\n

ثبت نام هيپنوتيزم و خود هيپنوتيزم:
\r\n

\r\nجهت ثبت نام در دوره های تجسم خلاق با شماره 88302523 021 تماس حاصل فرمایید و یا از طریق لینک زیر بصورت آنلاین در دوره های تجسم خلاق ثبت نام نمایید
\r\n

\r\n

\"ثبت

\r\n

آدرس موسسه تجسم خلاق : تهران میدان هفت تير خيابان قائم مقام خيابان مشاهير پلاك 41 طبقه دوم

\r\n

\"آدرس بیشتر
 _TITLE: کتاب های انرژی درمانی

\r\n

\r\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

همایش رایگان

\r\n
\r\n

مقالات

\r\n
\r\n

کتاب

\r\n
\r\n

ثبت نام

\r\n
\r\n

\r\n


\r\nکتاب های انرژی درمانی:

\r\n

\"انرژی 

\r\n

 انرژی درمانی:
\r\n

\r\n

 انرژي درماني مقدماتي يك روش درماني بدون لمس ميباشد كه با استفاده از انرژي حيات (پرانا) و انتقال آن به فرد ديگري شرايط بهبودي سريعتر فراهم ميكنيم. كه گاهاً 10-8 برابر سرعت بهبودي افزايش مييابد. اين روش انرژي درماني نيازي به اعتقادات خاصي ندارد و فقط با پشتكار فرد در ارتباط است. در كتاب انرژي درماني مقدماتي آموزش درمان بيش از80-70 بيماري ساده فيزيكي را آموزش داده است. اين روش درماني كاملاً قابل اجرا ميباشد و هر كسي با تمرين و ممارست قارد است بيماريهاي ساده را از طريق كتاب بهبود بخشد. روشهاي دريافت انرژي و شارژ كردن خود از ديگر بخشهاي اين كتاب ميباشد. انرژي درماني مقدماتي اولين كتاب از سري انرژي درماني مي باشد
\r\n

\r\n

 

\r\n

\"انرژی

\r\n

 

\r\n

انرژی درمانی پیشرفته
\r\n
در كتاب انرژي درماني پيشرفته روشهاي درماني تخصصي و استفاده از پراناهاي رنگي پر قدرت (تخريبي و ترميمي) آموزش داده ميشود. اين روش درماني جهت درمان بيماريهاي فيزيكي مزمن و حاد قابل استفاده است. كتاب انرژي درماني پيشرفته نياز به آموزش حضوري دارد و براي بهتر انجام دادن آن استفاده از كتاب به تنهايي كافي نميباشد. در اين كتاب از 15 نوع پرانايي تخصصي استفاده ميشود. روش درمان گروهي، درمان از راه دور از ديگر بخشهاي اين كتاب ميباشد. در اين كتاب درمان 400 نوع بيماري را آموزش داده است. كتاب انرژي درماني پيشرفته دومين كتاب از سري كتابهاي انرژي درماني ميباشد
\r\n
\r\n

\r\n

 

\r\n

\"حرکات

\r\n

 

\r\n

حرکات انرژی زا
\r\nدر كتاب حركات انرژي‌زا كه بصورت مصور است روشها و حركات انرژي زا كه در فرهنگ مختلف است را آورده است. در كتاب حركات انرژي زا در مورد روشهاي مختلف هنرهاي رزمي همانند چي‌گونگ، تاي چي، يوگا، يوگاي ايزمتريك و مقايسه انها با همديگر و طريقه انجام تكنيك را به طور كاملاً خاص آورده است. در كتاب حركات انرژي‌زا، در مورد مدي تيشن چاكراها، تنفس كامل، انرژي چي، تمرينات بدني كه اين انرژي‌ها را بدن فعال مي‌كنند، صحبت كرده است. آشنايي با انرژي مخصوص اين زمان نمي‌باشد بلكه در گذشته دور يا نزديك با آن در ارتباط بودند و آن را مي‌شناختند و سعي مي‌كردند و كه با حركات، ورزش اين انرژي را در بدن حفظ و آنها را فعال نمايند. بالابردن سطح انرژي نه تنها ما را در بعد فيزيكي و قدرت كمك مي‌كند بلكه در سطح روان و انرژيكي نيز به ما كمك زيادي را مي‌:ند. انجام تمرينات اين كتاب به ما كمك مي‌:ند تا سطح انرژي بالايي را در خود حفظ كنيم. اين تمرينات مي‌توانند براي جسم، ذهن و روان ما كارايي داشته باشند.

\r\n

\"روان

\r\n

 

\r\n

روان درمانی پرامایی
\r\nکاربرد انرژی در بیماری های روانی

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

\"کندالینی

\r\n

كنداليني و چاكراها
\r\n

\r\n

كتاب كنداليني و چاكراها به بحث انرژي كنداليني و طريق آزاد شدن اين انرژي در بدن پرداخته است انرژي كنداليني انرژي بسيار عظيمي است كه در چاكراي قاعده‌اي ذخيره شده است و گاهاً بصورت ناخواسته و نابجا آزاد مي‌گردد و ممكن است آزاد شدن آن موجبات نگراني‌هايي را فراهم كند و اگر به تمرين و بجا آزاد گردد مي‌تواند تحولي عظيم را در روان و انرژي‌هاي فردي ايجاد كند. در كتاب كنداليني و چاكراها آمده است كه قدرت انرژي كنداليني بسيار زياد است كه بيشتر كسانيكه در مورد علوم باطني مطالعه يا كار كرده‌اند به نوعي خواستار آزاد كردن اين انرژي در خودشان مي‌باشند. انرژي كنداليني از چاكراي قاعده‌اي آزاد مي‌گردد و به سمت بالا حركت مي‌كند. مددجو بايد بياموزد كه چگونه با احساسات منفي يا مواد غذايي آلوده جلوي اين انرژي را سد نكند. در اين كتاب در مورد آزاد شدن انرژي كنداليني احتياط‌هاي فراواني را ارائه كرده است.

\r\n

 

\r\n

\"کریستال

\r\n

 

\r\n

کریستال درمانی
\r\n

\r\n

كريستالها قدرت شفا بخشي زيادي دارند و مخصوصاً كريستال كوارتز بخاطر ماهيت انرژيكي و ساختار ملكولي كه دارد قادر است انرژيها را با قدرت زيادي پرتاب كند. در اين كتاب آمده است كه كريستالها به دليل قدرت انرژيكي و هوشمند كه دارند ميتوانند در درمان بيماريها رواني و فيزيكي نقش بسزايي داشته باشد. كريستال قابليت برنامه ريزي دارند. از كريستالها ميتوان جهت افزايش انرژي استفاده نمود. كتاب كريستال درماني چهارمين كتاب از سر كتابهاي انرژي درماني است

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

\"بدن

\r\n

بدن جادویی
\r\nكتاب بدن جادويي در مورد شگفتي‌هاي بدن ما از نظر انرژيكي صحبت مي‌كند. در بدن جادويي كانالهاي انرژي و كاركردن آنها را توضيح مي‌دهد. در بدن ما كانالهاي انرژي مختلفي وجود دارد كه در طب سوزني، چيني و هندي از آن استفاده مي‌كنند. ديگر مطالب كتاب بدن جادويي چاكراها و خلقيات افراد مي‌باشد.كتاب بدن جادويي كاملاً كاربردي و علمي به موضوعات مختلف طب مكمل پرداخته است و ارتباط آنها را بصورت عملي با همديگر بيان نموده است. در كتاب بدن جادويي در مورد گياهان دارويي، عطر درماني، ارتعاشات شفا بخش، رنگهاي شفا بخش، انرژي درماني، هميوپاتي، سنگ درماني و ارتباطشان با همديگر بصورت علمي پرداخته است. كتاب بدن جادويي به بحث سنگها نيز بصورت علمي مطالبي را دارد. كتاب بدن جادويي را به علاقمندان علوم انرژي درماني، ماساژ، سنگ درماني و بطور كلي به علاقمندان طب مكمل توصيه مي‌شود
\r\n
\r\n

\r\n


 بیشتر
 _TITLE: انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی

\r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

\r\n دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

\r\n همایش رایگان

\r\n
\r\n

\r\n مقالات

\r\n
\r\n

\r\n کتاب

\r\n
\r\n

\r\n ثبت نام

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی و بیماری ها:

\r\n

\r\n انرژی درمانی مقدماتی و متوسط:

\r\n

\r\n -انرژی درمانی و  سردرد / میگرن
\r\n - انرژی درمانی و فشار چشم یا خستگی چشم
\r\n - انرژی درمانی و جراحت چشم
\r\n - انرژی درمانی و گوش درد
\r\n -انرژی درمانی و خونریزی از بینی
\r\n - انرژی درمانی ودندان درد
\r\n -انرژی درمانی و گلو درد یا ورم حنجره
\r\n - انرژی درمانی وسرماخوردگی همراه با سرفه و ترشح از بینی
\r\n -انرژی درمانی و تب
\r\n - انرژی درمانی وسکسکه
\r\n -انرژی درمانی ودل دردر و نفخ شکم
\r\n -انرژی درمانی وبی اشتهایی
\r\n -انرژی درمانی و اسهال
\r\n - انرژی درمانی ویبوست
\r\n - انرژی درمانی وکرم های انگلی
\r\n - انرژی درمانی وقاعدگی دردناک
\r\n - انرژی درمانی وقاعدگی نا منظم یا قطع قاعدگی
\r\n - انرژی درمانی ودرد و پیچش عضلانی
\r\n - انرژی درمانی وکمر درد
\r\n -انرژی درمانی و سختی در بالا بردن بازو
\r\n - انرژی درمانی وسفتی گردن
\r\n - اانرژی درمانی ولتهاب خفیف مفاصل یا روماتیم
\r\n -انرژی درمانی و گرفتگی های عضلانی
\r\n - انرژی درمانی وسوختگی خفیف
\r\n - کوفتگی و ضربه
\r\n - بریدگی و زحم ملتهب
\r\n - آفتاب سوختگی
\r\n - اگزما و سایر حساسیت های پوستی خفیف
\r\n - کورک
\r\n - گزش حشرات و ساس
\r\n - جوش
\r\n - بی خوابی
\r\n - خستگی گذرا

\r\n

\r\n انرژی درمانی پیشرفته:

\r\n

\r\n - تانرژی درمانی وقویت سیستم دفاعی بدن با افزایش سطح انرژی حیاتی آن
\r\n - انرژی درمانی وسرخک سرخچه آلمانی و آبله مرغان
\r\n - انرژی درمانی واوریون و ورم لوزه
\r\n - انرژی درمانی وخونریزی لثه
\r\n - انرژی درمانی وپیوره
\r\n - انرژی درمانی وبیهوشی
\r\n -انرژی درمانی و نزدیک بینی ، دور بینی و آستیگماتیسم
\r\n - چپ چشمی و سفید چشمی
\r\n - گلوموم مزمن یا حاد
\r\n - ناراحتی قلبی
\r\n - بالا بودن سطح کلسترول خون
\r\n - فشار خون
\r\n - فقدان بویائی
\r\n - سینوزیت
\r\n - ناراحتی های تنفسی
\r\n - آسم
\r\n - هپاتیت
\r\n - زخم معده و زخم اثنی عشر
\r\n - بواسیر
\r\n - آپاندیس مزمن
\r\n - تکرر ادرار
\r\n - شب ادراری
\r\n - بزرگ شدن غده پروستات
\r\n - عفونت مجرای ادرار
\r\n - عفونت کلیه و مثانه
\r\n - ناتوانی جنسی
\r\n - ناباروری
\r\n - شکستگی استخوان
\r\n - آرتریت
\r\n - آرتریت استخوانی
\r\n - نقرس
\r\n - آرتریت رومانوئید
\r\n - انحنای جانبی ستون فقرات
\r\n - فلج بر اثر سکته
\r\n - ناراحتی های غدد درون ریز
\r\n - زنان بارداری که زایمان سخت دارند
\r\n - تسریع بهبودی زنی که به تازگی زایمان کرده است
\r\n - جلوگیری از سقط جنین
\r\n - درمان زنان باردار که سابقه سقط جنین داشته و دچار شکم درد هستند
\r\n - درمان بیماران قبل و بعد از آنکه تحت عمل جرای قرار گرفتند
\r\n - تسکین بیماران سرطانی
\r\n - جلوگیری از سرعت پیر شدن
\r\n - استرس و فشار

\r\n
\r\n

\r\n آموزش انرژی درمانی مقدماتی و رويابيني
\r\n
انرژی درمانی ، ریکی ، پرانا ، چاکراها ، مریدین ، هاله

\r\n

\r\n   بیشتر
 _TITLE: همایش رایگان انرژی درمانی

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

همایش رایگان

\r\n
\r\n

مقالات

\r\n
\r\n

کتاب

\r\n
\r\n

ثبت نام

\r\n
\r\n
\r\nهمایش تجسم خلاق :
\r\n
\r\nجهت شركت در همايش رايگان روز پنجشنبه و شركت در دوره با 88302523 021 تماس حاصل فرمایید\r\n

\"ثبت بیشتر
 _TITLE: مقالات انرژی درمانی،تجسم خلاق

\r\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

همایش رایگان

\r\n
\r\n

مقالات

\r\n
\r\n

کتاب

\r\n
\r\n

ثبت نام

\r\n
\r\n
\r\n دانلود مقالات انرژی درمانی:

\r\n

· دستبند‌هاي مغناطيسي
\r\n· انرژي درماني – استاد آرام
\r\n· انرژي درماني – استاد آرام
\r\n· انرژي‌ رواني‌ آسيب‌زا و ماهيتهاي‌ فكري‌
\r\n· انرژي درماني از راه‌ دور
\r\n· انرژي درماني بيماران رواني
\r\n· انرژي درماني چيست‌؟
\r\n· انرژي درماني قادر به‌ انجام‌ چه‌ كارهايي‌ است‌؟
\r\n· پنج‌ موردي‌ كه‌ در انرژي درماني بايد از آن‌ اجتناب‌ كرد
\r\n· پيشگيري‌ از آلوده‌ شدن‌ با انرژي‌ معيوب در انرژی درمانی ‌: شستن‌ دست‌ها در انرژي درماني
\r\n· تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني
\r\n· تقويت انرژي هاي معنوي : ( انرژي درماني _ تكنيك هاي شفا دهي )
\r\n· تمرين‌هاي‌ بدني‌ براي‌ تسهيل‌ حساس‌ كردن‌ دست‌ها در انرژي درماني
\r\n· جارو كردن‌ در انرژي درماني
\r\n· چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني‌
\r\n· چاكراي‌ تاج‌ و انرژي درماني
\r\n· چاكراي‌ جنسي‌ و انرژي درماني
\r\n· چاكراي‌ قاعده‌اي‌ و انرژي درماني
\r\n· چاكراي‌ قلب‌ و انرژي درماني
\r\n· درمان بالا بودن‌ سطح‌ كلسترول‌ خون‌ با انرژي درماني
\r\n· درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني
\r\n· دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني
\r\n· روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني
\r\n· روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني
\r\n· روش‌ اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني
\r\n· روش ديگر براي انرژي درماني از راه دور
\r\n· فشار خون‌ و انرژي درماني
\r\n· كالبد بيوپلاسميك‌ يا كالبد انرژي‌ در انرژي درماني
\r\n· لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني
\r\n· ماهيت‌ انرژي درماني
\r\n· مكانيسم‌ بيماري‌هاي‌ سايكوسوماتيك‌ در انرژي درماني
\r\n· نگاهي‌ جامع‌ و كلي‌ به‌ پديده‌ انرژي درمان‌
\r\n· يادگيري‌ انرژي درماني آسان‌ است‌
\r\n· يافته‌هاي‌ جديد در انژي درماني
\r\n· انرژي درماني چگونه‌ ....
\r\n· انرژي درماني و بدن اتري

\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 آموزش انرژی درمانی مقدماتی و رويابيني
\r\n
انرژی درمانی ، ریکی ، پرانا ، چاکراها ، مریدین ، هاله بیشتر
 _TITLE: دوره انرژی درمانی

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی

\r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

\r\n دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

\r\n همایش رایگان

\r\n
\r\n

\r\n مقالات

\r\n
\r\n

\r\n کتاب

\r\n
\r\n

\r\n ثبت نام

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n دوره انرژی درمانی پرانیک هیلینک در کشور های دیگر  به صورت دو روز کامل برگذار می شود 
\r\n

\r\n

\r\n یاد گیری انرژی درمانی ساده می باشد. در کتاب مقدماتی انرژی درمانی ترجمه استاد ارام این تمرینات به طور کامل و ساده بیان شده است. انرژی درمانی یک روش طبیعی بدن می باشد. و معمولا کسانی که انرژی درمانی را رد می کنند اطلاعاتی در مورد ان ندارند . 

\r\n

\r\n شما می توانید با خواندن کتاب انرژی درمانی وانجام تمرینات ساده ان این تکنیک را در طی چند ساعت بیاموزید . شاید این سوال مطرح شود که چگونه می توان یک روش درمانی را در طی چند ساعت اموخت . چو ن این روش یک حالت طبیعی بدن می باشد و درمانگر کمک می کند تا بدن در جهت درمان سریعتر عمل کند به همین دلیل نیاز به دانش پزشکی خاصی نمی باشد و تنها با تحریک انرژی حیاتی در بدن می تواند به سرعت بهبودی در بدن کمک کرد و همانطور که اگر سردرد داشته باشید خودش ممکن است بهبود یاد و نیازی به دارو ندارید و بدن خودش خودش را درمان می کند . در این روش درمانی هم بدن خودش را درمان می کند با این توضیح که زودتر از روش های درمانی دیگر این کار را انجام می دهد و  همانطوری که حالمان که خوب است زخم هایمان زودتر بهبود می یابد با افزایش انرژی در بدن می تواند سرعت بهبودی را افزایش داد. این روش درمانی طبیعی هیچ گونه عوارض ندارد. البته باید متذکر شد که انرژی درمانی شاه کلید حل تمام مشکلات و بیماری های ما نمی باشد و مثل هر روش درمانی دیگر یک سری توانایی ها و یک سری محدودیت هایی را دارد. همانطور که شما کتابی را مثلا مطالعه می کنید و با استفاده از این کتاب می توانید به بیمار دیابتی خود بهتر کمک کنید از این روش درمانی نیز می توان در کنار طب کلاسیک به خود و خانواده خود کمک کرد تا زودتر بهبودی یابد. این روش درمانی هیچگونه تداخلی با روش های درمانی دیگر ندارد. و از انجایی که خود بدن موجب بهبودی خود می شود بیماری سرکوب نمی شود.

\r\n

\r\n مطالب بالا از کتاب انرژی درمانی مقدماتی ترجمه استاد آرام می باشد.

\r\n

\r\n در صورتیکه کتاب فوق را خوانده باشید و سوالی داشته باشید می توانید با استاد آرام در ارتباط باشید و با ایشان مطرح کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   بیشتر
 _TITLE: انرژی درمانی چیست؟

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

همایش رایگان

\r\n
\r\n

مقالات

\r\n
\r\n

کتاب

\r\n
\r\n

ثبت نام

\r\n
\r\n


\r\nانرژي درماني چيست‌؟
\r\n
انرژي درماني، علم‌ و هنري‌ باستاني‌ است‌ كه‌ با استفاده‌ از پرانا ياكي‌ يا انرژي‌ حياتي‌ به‌معالجه‌ تمامي‌ كالبد انساني‌ پرداخته‌ و به‌ نام‌هاي‌ ديگر مانند چي‌كنگ‌درماني‌ (كي‌كنگ‌ ياشفاي‌ كي‌)، شفاي‌ رواني‌، شفاي‌ حياتي‌، شفا از طريق‌ دست‌ كشيدن‌، شفاي‌ مغناطيسي‌،شفاي‌ ايماني‌ و شفاي‌ موهبتي‌ هم‌ خوانده‌ مي‌شود.
\r\n
\r\nپرانا يا كي‌ انرژی درمانی
\r\nپرانا يا كي‌ همان‌ انرژي‌ حياتي‌ است‌ كه‌ بدن‌ را زنده‌ و سالم‌ نگه‌مي‌دارد. در يونان‌ آنراپنوما، پلي‌ نزيها آن‌ را مانا و اعراب‌ دم‌ حيات‌ مي‌خوانند. شفاگر، پرانا يا انرژي‌ حياتي‌يا دم‌ حيات‌ را به‌ بيمار منتقل‌ مي‌كند و بدين‌ ترتيب‌ بيمار بهبود مي‌يابد. در جريان‌ اين‌فرآيند آنچه‌ اصطلاحاً شفاي‌ معجزه‌آسا خوانده‌ مي‌شود رخ‌ مي‌دهد.
\r\nاساساً پرانا سه‌ منبع‌ اصلي‌ دارد: خورشيد، هوا و زمين‌ پراناي‌ خورشيد از نور خورشيدسرچشمه‌ مي‌گيرد. به‌ تمام‌ بدن‌ نيرو مي‌دهد و شرايط‌ تندرستي‌ آنرا فراهم‌ مي‌كند، با حمام‌آفتاب‌ يا قرار گرفتن‌ در معرض‌ نور خورشيد به‌ مدت‌ 5 تا 10 دقيقه‌ يا نوشيدن‌ آبي‌ كه‌ درمعرض‌ آفتاب‌ بوده‌ است‌، مي‌توان‌ آنرا به‌ دست‌ آورد. اين‌ پرانا قدرت‌ بسيار زيادي‌ دارد، وتماس‌ طولاني‌ مدت‌ با آن‌ موجب‌ آسيب‌ تمامي‌ كالبد جسماني‌ مي‌شود.
\r\nپراناي‌ موجود در هوا «پراناي‌ هوا» يا گويچه‌هاي‌ حياتي‌ هوا ناميده‌ مي‌شود. اين‌ پرانا،هنگام‌ تنفس‌ از طريق‌ ريه‌ها و يا مستقيماً توسط‌ مراكز انرژي‌ كالبد بيوپلاسميك‌ جذب‌مي‌شود. اين‌ مراكز «چاكرا» ناميده‌ مي‌شوند. جذب‌ پراناي‌ هوا با تنفس‌ آهسته‌ و موزون‌بيش‌تر از زماني‌ است‌ كه‌ تنفس‌ سريع‌، كوتاه‌ و كم‌عمق‌ است‌. افرادي‌ كه‌ آموزش‌هاي‌ خاصي‌ديده‌اند، مي‌توانند آنرا از خلال‌ سوراخهاي‌ پوستي‌ نيز جذب‌ كنند.
\r\nپراناي‌ موجود در زمين‌ «پراناي‌ زمين‌» يا گويچه‌هاي‌ حياتي‌ زمين‌ ناميده‌ مي‌شود و ازطريق‌ كف‌ پا جذب‌ مي‌شود. اين‌ عمل‌ به‌ صورت‌ خودكار و ناآگاهانه‌ انجام‌ مي‌پذيرد. قدم‌زدن‌ با پاي‌ برهنه‌، ميزان‌ جذب‌ آنرا افزايش‌ مي‌دهد.

\r\n

انرژی درمانی روش درمان طبیعی اشت. آموزش انرژی درمانی ساده است وبرای همگان قابل یادگیری است.

\r\n

 


\r\n

\r\n

آموزش انرژی درمانی مقدماتی و رويابيني
\r\n
انرژی درمانی ، ریکی ، پرانا ، چاکراها ، مریدین ، هاله بیشتر
 _TITLE: انرژی درمانی

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی

\r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی چیست؟

\r\n
\r\n

\r\n دوره انرژی درمانی

\r\n
\r\n

\r\n انرژی درمانی و بیماری ها

\r\n
\r\n

\r\n همایش رایگان

\r\n
\r\n

\r\n مقالات

\r\n
\r\n

\r\n کتاب

\r\n
\r\n

\r\n ثبت نام

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n انرژي درماني :energy healing
\r\n انرژي درماني يا شفا از قوانين و انرژيهاي طبيعي هستند. در بدن ما نيروهايي وجود دارد كه به ما كمك مي‌كند تا بيماريها و زخم‌هايمان خوب شوند، همين انرژي درماني است. بنابراين انرژي درماني چيزي جز استفاده از قانون Self healing يا قانون خود بهبودي نمي‌باشد. قانون نيروي حيات و قانون خود بهبودي از اصول انرژي درماني هستند. بنابراين انرژي درماني چيزي جز استفاده از قانون‌هاي شفاي طبيعي نمي‌باشند. گاهاً ممكن است بعضي افراد يا حتي سازمانها با انرژي درماني مخالفت كنند و يا آنرا رد كنند.
\r\n
\r\n انرژي درماني چيزي نيست كه بشود آن را رد كرد به خاطر همين كسانيكه آن را رد مي‌كنند يا اطلاعي ندارند يا اينكه به صلاحشان است انرژي درماني را رد كنند. به هر حال انرژي درماني در ميان دوستان و مخالفان راه خود را پيدا كرده است. البته كساني بوده‌اند كه از موضوع انرژي درماني و عدم اطلاع مردم از انرژي درماني سوء استفاده‌هاي كرده‌اند. اما انرژي درماني يك مبحث كاملاً علمي است. هر چند در ايران آن را بعنوان يك علم نمي‌شناسند ولي در كشورهاي ديگر جز علوم مكمل مي‌باشد. زمانيكه ما روشهاي درماني بوعلي سينا را مورد برسي قرار مي‌دهيم مي‌بينيم كه او نيز از انرژي درماني بي بهره نبوده است و سعي مي‌كند علاوه بر دارو چيز ديگري نيز در اختيار بيمارش قرار دهد تا به بهبودي او كمك كند. بنابراين انرژي درماني در فرهنگ ايراني نيز وجود داشته و دارد.
\r\n استاد آرام از جمله كساني است كه از سالها پيش مبحث انرژي درماني را با ترجمه كتابهاي در اين زمينه بصورت علمي و عملي به آن پرداخته‌اند. استاد آرام كتاب انرژي درماني مقدماتي را در سال 1379 به چاپ رساندند. در كتاب انرژي درماني مقدماتي، بحث انرژي درماني بصورت ساده، علمي و عملي مطرح شده است و تمرينات آن را هر كسي در طي چند ساعت مي‌تواند انجام دهد و از آن براي بهبودي بيماريهاي خود و ديگران استفاده كند. در كتاب علاوه بر اصول علمي انرژي درماني در مورد روشهاي ساده و ابتدايي انرژي درماني كه هر كسي با كمي تمرين مي‌تواند بر روي آنها تسلط يابد صحت شده است. در كتاب انرژي درماني مقدماتي كه تنها 270 صفحه دارد علاوه بر بحث انرژي درماني، ارتباط انرژي درماني با وضو گرفتن را مورد برسي قرار گرفته است كه اين فصل كتاب تحقيق و پژوهش مترجم مي‌باشد. انرژي درماني نه تنها با درمان در ارتباط است بلكه با تمام كيفيت‌ها و اصولهاي زندگي كردن نيز در ارتباط مي‌باشد.
\r\n روشهاي ارائه شده در كتاب انرژي درماني بسيار كارآمد مي‌باشد. هر كسي با تمرين و ممارست متوسط مي‌تواند بر روي آنها تسلط يابد و خود و خانواده خود تنها با انرژي حيات كه در دسترس همگان مي‌باشد، مدارا كند. انرژي درماني نيازي به لمس كردن ندارد. بنابراين انرژي درماني يك روش بدون لمس مي‌باشد كه تنها از طريق انتقال انرژي(نيروي حيات، پرانا، چي يا كي)اقدام به درمان مي‌كند. كه اين مكانيسم از طريق فعال كردن سيستم ايمني و قانون خود بهبودي بدن صورت مي‌گيرد.
\r\n انرژي درماني با هيچ روش درماني مخالفت يا مبارزه نمي‌كند. اساس انرژي درماني بر پاكسازي انرژيهاي كثيف از بدن و جايگزين كردن انرژيهاي تميز مي‌باشد. روشهايي براي تشخيص بهتر در انرژي درماني بنام اسكن كردن وجود دارد. تكنيك‌هاي اسكن به ما كمك مي‌كند كه مطمئن شويم چه جاهايي از بيمار دچار مشكل شده است. يا چه جاهايي از نظر انرژيكي آسيب ديده است. پس انرژي درماني براي خود اصولي دارد و كسانيكه ادعا مي‌كنند توانايي انجام اين روش را دارند بايد با تكنيك‌هاي علمي و عملي آن كاملاً آگاه باشند و بر روي آنها تسلط يابند.
\r\n بهر حال انرژي درماني پس از طي شايد ده هزار سال هم اكنون به اينجا رسيده است كه مورد نقد و برسي ما قرار مي‌گيرد. اين علم كهن همراه با تاثيرات عالي پرانا و انرژي حيات وارد تمام سيستم‌هاي درماني ما شده است كه ممكن است از آن اطلاعي نداشته باشيم. اما روشهايي همانند، طب گياهي، ماساژ، شياتسو، هميوپاتي، مغناطيس درماني، روشهاي الكساندر، كاپروپرانيك، هاله درماني، چاكرا درماني، يوگا درماني، شفاي لمسي، شفاي كوانتومي و بسياري از آنها كه قابل ذكر در اينجا نيستند همه از قوانين پرانا يا انرژي درماني استفاده مي‌كنند. باشد كه انرژي درماني بتواند زندگي شما را متحول نمايد و در درمان بيماريهاي خودتان و عزيزانتان شما را ياري دهد.
\r\n نشر تجسم خلاق چندين كتاب در مورد انرژي درماني به چاپ رسانده است. كتاب انرژي درماني مقدماتي ، انرژي درماني پيشرفته ، روان درماني پرانايي ، كريستال درماني ، بدن جادويي ، كنداليني و چاكراها ، حركات انرژي زا
\r\n
\r\n آموزش انرژي درماني  مقدماتی و رويابيني
\r\n انرژي درماني  ، ریکی ، پرانا ، چاکراها ، مریدین ، هاله
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n   بیشتر
static ©
تجسم خلاق استاد آرام

هيپنوتيزم كاربردي تجسم خلاق

مجموعه دوره مقدماتی تجسم خلاق

دوره اي شگفت انگيز و قدرتمند

مجموعه CD های مقدماتی تجسم خلاق (هیپنوتیزم کاربردی) شامل :
- آدمک ذهنی
- خلوتگاه درون
- سلامتی
- خودشناسی و باورهای آدمی
- مدی تیشن دو قلب
- دوست داشتن بدن
- خلق واقعیت ها ، جذب ثروت
- از بین بردن ترس و اعتماد بنفس
- خوشبخت باشید
- آرزوهایتان را برآورده کنید

> توضیحات بیشتر <
دانلود مختصری از مجموعه مقدماتی تجسم خلاق
 (هیپنوتیزم کاربردی)مطالب گذشته
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

مطالب قدیمی تر

امار سایت تجسم خلاق

وبلاگ های تجسم خلاق


 

تجسم خلاق ،مغناطیس درمانی ،مقالات جالب و خواندنی

استاد آرام و خودهیپنوتیزم , دگرهیپنوتیزم

فنگ شویی (چیدمان وسایل خانه شما )

قدرت اعجاز انگیز اهرام،درباره ثلاثه مصر چه میدانید؟؟

موفقیت در کنکور های مختلف

چاکراها

آزاد سازی نیروی انرژی کندالینی

وبلاگ بزرگ راز

وبلاگ بزرگ شادی و رسیدن به موفقیت

هیپنوتیزم

مهارت های مطالعه و یادگیری

آیا میدانید نیروی کارما چیست ؟

فروشگاه تجسم خلاق

یادگیری و خلاقیت ذهنی

راز شاد زیستن روانشناسی موفقیت

رتبه اول کنکور 92

فیلم درمانی

رازهای نهفته در نیروی شمع

شمس تبریزی و شعرهایش

خواب های جالب من و شما

تست روانشناسی اضطراب ،خودشناسی

اسرار ازدواج موفق

اضطراب و فشارهای روانی

خیام و شعرهایش

خنده دارترین جوک های دنیا

افسردگی،رایج ترین بیماری روحی و روانی

آبمیوه درمانی سلامتی از طریق تغذیه

استرس چیست ؟

بیماری های چشمی ،آب مروارید،آب سیاه

حمام های درمانی

پشت درد یا کمر درد چیست ،رفع کامل درد کمر ! ؟

چاقی چیست، چرا چاق میشویم  ؟

درمان بیماری ها با رنگ ها

روزه گرفتن درمان های طبیعی

سردرد میگرنی چیست ؟

سرطان چیست ؟ آیا سرطان راه درمان دارد ؟؟

کبد و بیماری های آن

سینوزیت چیست ؟سینوزیت و بوی بد دهان

بیماری کم خونی

ماساژ درمانی چیست ؟

یوگا چیست ؟

سایت تجسم خلاق بخش تخصصی  هیپنوتیزم

اختلالات قاعدگی دردناک در خانم ها

بیماری شایع یبوست عوامل ایجاد و درمان این بیماری چیست ؟

لاغری شکم ، لاغری سریع ، لاغری موضعی 

نیروهای درمانی زمین


 

 


دریافت خبرنامه
 
 
 
لطفا جهت دریافت اخبار و مقالات سایت تجسم خلاق ایمیل خود را وارد نمایید  
:

 
 
 
 

 


کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق