کارشناس جذب تجسم خلاق شوید

کارشناس جذب تجسم خلاق شوید

ایا می دونستی با فکر و تجسمت میتونی بیماری های فیزیک رو از بین بری!!!!

ادامه مطلب
, , , , , , , ,
قانون جذب آگاهانه سلامتی، عشق و ثروت

قانون جذب آگاهانه سلامتی، عشق و ثروت

قانون جذب آگاهانه سلامتی، عشق و ثروت آیا هر چه فکر می کنید همان برایتان اتفاق می افتد. آیا احساس می کنید اتفاقات بد به طرز خاصی برایتان پیش می اید؟ آیا احساس می کنید بر روی اتفاقاتی که می افتد تسلط کافی ندارید؟ آیا می دانید قانون جذب از قوانین غیر قابل انکار جهان

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,