انرژی درمانی

انرژي درماني – استاد آرام

انرژي درمانياستاد آرام

انرژي درماني – استاد آرام

 

انرژي درماني يا شفا از قوانين و انرژي هاي طبيعي هستند.

در بدن ما نيروهايي وجود دارد كه به ما كمك مي‌كند تا بيماريها و زخم‌هايمان خوب شوند، همين انرژي درماني است.

بنابراين انرژي درماني چيزي جز استفاده از قانون Self healing يا قانون خود بهبودي نمي‌باشد.

قانون نيروي حيات و قانون خود بهبودي از اصول انرژي درماني هستند.

بنابراين انرژي درماني چيزي جز استفاده از قانون‌هاي شفاي طبيعي نمي‌باشند.

گاهاً ممكن است بعضي افراد يا حتي سازمانها با انرژي درماني مخالفت كنند

و يا آنرا رد كنند.

انرژي درماني – استاد آرام. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
انرژي درماني – استاد آرام

 

انرژي درماني چيزي نيست كه بشود آن  را رد كرد به خاطر همين كسانيكه آن را رد مي‌كنند يا اطلاعي ندارند يا اينكه به صلاحشان است انرژي درماني را رد كنند.

به هر حال انرژي درماني در ميان دوستان و مخالفان راه خود را پيدا كرده است.

البته كساني بوده‌اند كه از موضوع انرژي درماني و عدم اطلاع مردم از انرژي درماني سوء استفاده‌هاي كرده‌اند.

اما انرژي درماني يك مبحث كاملاً علمي است. هر چند در ايران آن را بعنوان يك علم نمي‌شناسند

ولي در كشورهاي ديگر جز علوم مكمل مي‌باشد. زمانيكه ما روشهاي درماني بوعلي سينا

را مورد برسي قرار مي‌دهيم مي‌بينيم كه او نيز از انرژي درماني بي بهره نبوده است و

سعي مي‌كند علاوه بر دارو چيز ديگري نيز در اختيار بيمارش قرار دهد تا به بهبودي او كمك كند.

بنابراين انرژي درماني در فرهنگ ايراني نيز وجود داشته و دارد.

 

انرژی درمانی

 

انرژي درماني معاصر و روشهاي كاركردن بر روي انرژيهاي بدن بيشتر به بحث چاكراها و هاله‌ها در يوگا و هند بر مي‌گردد.

آنها معتقدند كه اطراف بدن انسان هاله تابان نوراني وجود دارد كه هر گونه تغيير در يكي در ديگري نيز تغييراتي ايجاد مي‌گردد.

انرژي درماني با استفاده از محلهاي چاكراها و كانالهاي انرژي بر روي سيستم ايمني و سلامتي افراد تاثير مي‌گذارد.

تعداد چاكراهاي بدن در سبك انرژي درماني استاد آرام به 7 عدد تقسيم بندي مي‌شوند

البته در سبك‌هاي ديگر به 7 عدد تقسيم مي‌شوند كه بايد اين موضوع را متذكر شوم كه هيچكدام از اينها مخالف ديگري نمي‌باشند.

بلكه بستگي به وسعت كار و ظرافت عمل تعداد آنها متفاوت مي‌باشند.

مثلاً در طب سوزني تعداد اين نقاط به چند هزار تقسيم مي‌شوند.

انرژي درماني بر روي نقاط طب سوزني و كانالهاي انرژي كار مي‌كند.

انرژي درماني با استفاده از انرژي طبيعي كه به نام پرانا، چي، كي‌يا شي نيز ناميده مي‌شود.

تاثيرات درماني مي‌تواند داشته باشد، هر كدام از اين اسامي در فرهنگ‌هاي مختلف متفاوت هستند.

بنابراين انرژي درماني در همه فرهنگ‌ها وجود دارد. در فارسي ما آن را به اسم نيروي جان مي‌شناسيم.

نيروي جان يا دم حيات يا نيروي حيات همان انرژي مي‌باشد كه در انرژي درماني از آن استفاده مي‌گردد.

ما در انرژي درماني مي‌آموزيم كه هر اتفاقي كه در بدن صورت مي‌گيرد

چه بيماري باشد چه خصوصيات و توانايي‌هاي ديگري كه با كالبد انرژي ما در ارتباط است.

به همين دليل در انرژي درماني با كار كردن بر روي كالبد انرژي كه بنام هاله مي‌شناسند

مي‌تواند آن را بهبود بخشد. در انرژي درماني مستقيماً بروي كالبد انرژي كار مي‌كنند.

 

انرژی درمانی

نيروي حيات در انرژي درماني موجب بهبود سريع‌تر بيماريها مي‌گردد.

بنابراين اين نيرو كه در تمام جهان و هستي پخش گرديده است و در اختيار همگان است

مي‌تواند در كنترل يا بهبود بيماريها ما را ياري دهد. انرژي درماني تنها مي‌تواند بيماريها يا مشكلات افراد را برطرف كند

و قادر به ايجاد مشكل يا گرفتاري براي افراد نمي‌باشد. اين نيرو تنها قادر به ترميم، بهبودي و سلامتي مي‌باشد.

به همين دليل با استفاده از قانون انتقال انرژي، در انرژي درماني خودبخود سرعت بهبودي در افراد افزايش مي‌يابد.

 

انرژی درمانی

 

بعضي افراد انرژي درماني را با مسائل متافيزيكي معنوي و كرامات اشتباه مي‌گيرند. درست است

كه افرادي كه مقدس بوده‌آند يكي از توانايي‌ها و يا خصوصيات آنها شفادهي بوده است.

اما انرژي درماني يك روش و تكنيك مي‌باشد. قابل آموزش و يادگيري است و مي‌ـوان با تمرين در انجام آن تبحر يافت.

اين موضوع سالهاست كه ثابت شده است. متوجه شده‌ايم كه با آموزش مي‌توانيم اين قدرت يا قابليت را در افراد افزايش دهيم

يا بهبود بخشيم. البته در انرژي درماني هنوز بحث ميكروب و ويروس سر جاي خود قرار دارند و كسي آنها را رد نمي‌كند.

بلكه از قدرت و نيروي بالاتري جهت بهبود سريعتر بدن استفاده مي‌كنيم. در انرژي درماني معتقد هستند

كه بدن خودش مي‌تواند از پس مشكلات يا بيماريهايش بر آيد تنها با كمك كردن به كالبد انرژي مي‌توانيم به بدن كمك كنيد

تا بيماريهايش را سريعتر بهبود بخشد. بنابراين به انرژي درماني به عنوان يك معجزه نگاه نكنيد،

بلكه به عنوان يك راه درماني كه مي‌تواند با تمرين و ممارست آن را تقويت كرد.

ما در انرژي درماني ظاهراً از چيزي استفاده نمي‌كنيم كه به بيمار بدهيم، اما اگر درستتر نگاه كنيم

در انرژي درماني ماده‌اي بنام پلاسما يا بيو پلاسما به بيمار انتقال مي‌يابد. اين ماده مي‌تواند در بهبود سريعتر بدن كمك كند.

بنابراين انرژي درماني چيزي جز استفاده از قوانين طبيعت و بدن در بهبود بيماريها نمي‌باشد.

 

انرژی درمانی

 

بعضي از مراكز انرژي درماني در زمينه درمان مخصوصاً انرژي درماني تحقيقات زيادي انجام داده‌اند و به كساني كه با دليل

و برهان چيزي را مي‌پذيرند كمك مي‌كنند تا با دليل و تمرين هم بپذيرند و قادر باشند اين كار را انجام دهند.

به همين دليل تحقيقات زيادي در مورد بحث انرژي انجام شده است. انرژي درماني همانند ديگر روشهاي درماني

نيازي به اعتقاد ندارد، يعني ما نياز نداريم كه حتماً فرد به انرژي درماني اعتقاد داشته باشد تا نتيجه بگيرد. ب

لكه انرژي درماني مثل هر روش درماني ديگر خودش موثر خواهد بود. بهترين گواه مهم اين است

كه انرژي درماني بر روي گياهان و حيوانات و بچه‌ها قابل انجام است و همانند بزرگسالان موثر واقع مي‌شود.

البته انرژي درماني هم هماند ديگر روشهاي درماني مي‌تواند تحت تاثير تلقين قرار گيرد. بهر حال انرژي

درماني هم هماند ديگر روشهاي درماني داراي نظريه‌ها و تكنيك مي‌باشد.

نظريه انرژي درماني با انجام آزمون و خطا قابل انجام هستند.

ما نبايد

هر چيزي را قبول كنيم. مخصوصاً در مسائل متافيزيك بايد هر چيزي را آزمايش كنيم اگر درست است مي‌تواند

به ما كمك كند آن را بپذيريم و اگر با انكار كردن چيزي فقط عدم آگاهي خود را نشان مي‌دهيم.

انرژي درماني چيزي نيست كه بشود آن را رد كرد. هر كسي مي‌تواند با تمرين و ممارست آن را در خود شكوفا و قابل استفاده كند.

البته در انرژي درماني بايد به اين نكته توجه كنيد كه افراد سودجو بسيار هستند و همانطور كه گفته شد

بعضي افراد از عدم آگاهي ديگران استفاده مي‌كنند و اين انرژي جهاني كه در اختيار همگان است

را به مبالغ بسيار هنگفت به ديگران مي‌فروشند. قيمت‌هاي بسيار بالاي در قبال انرژي درماني

گزارش شده است كه مسئله خيلي جاي بحث و احتياط دارد. اگر شما براي انرژي درماني مي‌رويد

يا كسي روي شما انجام مي‌دهد. بايد بستگي به نوع بيماري اثراتش را در چند جلسه ببينيد.

 

انرژی درمانی

 

اگر اثرات انرژي درماني را در خودتان يا ديگران نديديد ان را رد نكنيد. ممكن است كسي كه بر روي شما كار انجام مي‌دهد

از روشهاي علمي و مطمئن انرژي درماني اطلاعي ندارد. حتي ديده شده است كه قدرتهاي درمان گري

و انرژي درماني را مي‌فروشند. قدرتها و توانايي‌ انرژي درماني فقط با تمرين و ممارست در افراد پديد مي‌آيد

و با پول يا اجازه كسي انجام نمي‌گيرد. بدليل اينكه مخصوصاً در كشور ما با انرژي درماني بصورت رسمي

مخالفت زيادي شده است نتوانسته بخوبي و علمي رشد كند و كسانيكه

تجربه‌اي در اين زمينه ندارند بيشتر فعاليتهايي را انجام مي‌دهند.

 

استاد آرام از جمله كساني است كه

 

از سالها پيش مبحث انرژي درماني را با ترجمه كتابهاي در اين زمينه بصورت علمي و عملي به آن پرداخته‌اند.

استاد آرام كتاب انرژي درماني مقدماتي را در سال 1379 به چاپ رساندند. در كتاب انرژي درماني مقدماتي،

بحث انرژي درماني بصورت ساده، علمي و عملي مطرح شده است و تمرينات آن را هر كسي در طي چند ساعت مي‌تواند

 

انجام دهد و از آن براي بهبودي بيماريهاي خود و ديگران استفاده كند. در كتاب علاوه بر اصول علمي انرژي درماني

در مورد روشهاي ساده و ابتدايي انرژي درماني كه هر كسي با كمي تمرين مي‌تواند بر روي آنها تسلط يابد صحت شده است.

در كتاب انرژي درماني مقدماتي كه تنها 270 صفحه دارد علاوه بر بحث انرژي درماني، ارتباط انرژي درماني با وضو گرفتن

را مورد برسي قرار گرفته است كه اين فصل كتاب تحقيق و پژوهش مترجم مي‌باشد. انرژي درماني نه تنها

با درمان در ارتباط است بلكه با تمام كيفيت‌ها و اصولهاي زندگي كردن نيز در ارتباط مي‌باشد.

روشهاي ارائه شده در كتاب انرژي درماني بسيار كارآمد مي‌باشد. هر كسي با تمرين و ممارست متوسط مي‌تواند

بر روي آنها تسلط يابد و خود و خانواده خود تنها با انرژي حيات كه در دسترس همگان مي‌باشد، مدارا كند.

انرژي درماني نيازي به لمس كردن ندارد. بنابراين انرژي درماني يك روش بدون لمس مي‌باشد

كه تنها از طريق انتقال انرژي(نيروي حيات، پرانا، چي يا كي)اقدام به درمان مي‌كند.

كه اين مكانيسم از طريق فعال كردن سيستم ايمني و قانون خود بهبودي بدن صورت مي‌گيرد.

 

انرژی درمانی

 

حال شما مي‌توانيد با ديدي بي طرفانه به انرژي درماني در مورد آن قضاوت كنيد.

انرژي درماني يكي از توانايي‌ها و قدرت‌هايي مي‌باشد كه خداوند در اختيار تكنيك ما قرار داده است.

بايد از آن استفاده كنيم تا بتوانيم از داروهايي كه عوارض زيادي دارند رهايي يابيم.

البته انرژي درماني با مصرف هيچ دارويي مخالف نمي‌باشد و اينكه گاهاً شنيده مي‌شود

اگر دارويي و فلان دارو را استفاده كرده باشيد انرژي درماني تاثيري ندارد،‌ صادق نمي‌باشد.

معمولاً اينگونه افراد از تكنيك‌هاي معدودي اطلاع دارند. آشنايي با تكنيك‌هاي پيشرفته انرژي درماني مي‌تواند

در بهبودي بدن از بيماريهاي سخت كمك كند. البته بايد متذكر شويم كه انرژي درماني نوش دارويي نسبت

كه بتواند همه بيماريها را از بين ببرد. وقتي در مورد درمان و انرژي درماني صحبت مي‌كنيم اكثر ذهنها

به سمت تومورها و سرطانها معطوف مي‌شود كه آيا مي‌توان آن را از بين برد. هر چند تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام داده‌اند

نشانگر اين است كه انرژي درماني مي‌تواند بر روي سلولهاي سرطاني تاثير گذارد و آنها را از بين ببرد

و گاهاً گزارشهايي شده است كه درمانگري توانسته است بيمار سرطاني را بهبود بخشد.

هدف انرژي درماني كمك كردن به بيمار در درمان شدن است. هدف انرژي درماني مبارزه با روشهاي درماني

كلاسيك نمي‌باشد. پزشكان محترم بايد متوجه اين قضيه بشوند كه انرژي درماني يا هر روش درماني مكمل نمي‌تواند

جاي آنها را بگيرد. البته مي‌توانيم اين علم كهن و طبيعي را با علم پزشكي كلاسيك با همديگر استفاده كنيم

و مزايا و قدرتهاي درماني آن را استفاده كنيم. اگر هدف بهبودي بيمار باشد لازم است كه ما

هر روشي را بياموزيم تا بتوانيم به انسانهاي بيشتري كمك كنيم.

 

انرژی درمانی

 

انرژي درماني با هيچ روش درماني مخالفت يا مبارزه نمي‌كند.

اساس انرژي درماني بر پاكسازي انرژيهاي كثيف از بدن و جايگزين كردن انرژيهاي تميز مي‌باشد.

روشهايي براي تشخيص بهتر در انرژي درماني بنام اسكن كردن وجود دارد. تكنيك‌هاي اسكن به ما كمك مي‌كند

كه مطمئن شويم چه جاهايي از بيمار دچار مشكل شده است. يا چه جاهايي از نظر انرژيكي آسيب ديده است.

پس انرژي درماني براي خود اصولي دارد و كسانيكه ادعا مي‌كنند توانايي انجام اين روش را دارند

بايد با تكنيك‌هاي علمي و عملي آن كاملاً آگاه باشند و بر روي آنها تسلط يابند.

انرژي درماني علاوه بر تاثيرات درماني تاثيرات رواني نيز دارد. دوره انرژي درماني استاد آرام كه براساس

تكنيك‌هاي علمي و عملي پايه ريزي شده است. از چند سطح تشكيل شده است. سطح اول انرژي

درماني كه قصد آشنايي با انرژي درماني و توضيح تكنيك‌هاي ساده و ابتدايي مي‌باشد

كه هر كسي با كمي تمرين مي‌تواند بر روي آن تسلط يابد.

 

انرژی درمانی

 

دوره دوم  انرژي درماني ، آشنايي با انرژيهاي بسيار قوي جهت درمان سريعتر بيماريهاي سخت مي‌باشد.

در اين روش انرژي درماني بيماريهاي سخت آموزش مي‌يابند. دوره سوم انرژي درماني كاركردن بر روي

بيمارهاي رواني است. بيماريهاي رواني از نظر انرژي درماني به طرز خاصي دچار مشكل انرژيكي مي‌گردند.

ترميم كالبد انرژيكي آنها مي‌تواند به بهبودي سريع بيماريهاي رواني همانند، ترس، حسادت، نفرت، خودخوري، وسواس

و غيره كمك زيادي نمايد. در سطح چهارم انرژي درماني از روشهاي درماني كريستال و قدرت انرژيكي آن آشنا مي‌شويم.

كريستال درماني قدرت و شدت درمان را افزايش مي‌دهد و افراد در اين مرحله، تمام روشهايي كه ياد گرفته‌اند

را بصورت كاملاً كاربردي تقويت كنند. سطح پنجم انرژي درماني، دفاع رواني مي‌باشد. انرژيهاي منفي و مشكل دار

بصورت خودآگاه يا ناخودآگاه از طرف درستان يا دشمنان بسمت ما ارسال ميگردند‌، ما بايد خود را در برابر اينها محافظت كنيم.

فن حفاظت خود در برابر اينها موضوع دوره پنجم مي‌باشد. اين دوره كاربرد عمومي دارد و همگان مي‌توانند از آن استفاده كنند.

 

انرژی درمانی

 

از موضوعات جالب انرژي درماني، خود درماني است. تمام روشهاي انرژي درماني را مي‌توانيم بر روي خودمان انجام دهيم.

موضوع ديگر انرژي درماني كه بعضي ها با ديده شك و ترديد به آن نگاه مي‌كنند، درمان از راه دور است.

يكي از قابليت‌هاي انرژي درماني، درمان از راه دور است. درمان كردن كسي كه ممكن است با ما فاصله زيادي داشته باشد.

اين تكنيك كاملاً قابل انجام مي‌باشد. چگونگي انجام آن را كسي اطلاع ندارد ولي هر كسي كه روشهاي درماني از راه

دور انرژي درماني را انجام داده است متذكر شده است كه همانند تكنيك‌هاي نزديك انرژي درماني موثر مي‌باشد.

هر چقدر افراد تمرينبيشتري داشته باشند، در انرژي درماني موفقتر هستند. بنابراين يك درمان گر خوش نيت و خوش اخلاق

و مهربان و باتجربه تقريباً مي‌تواند بر روي هر بيماري تاثير خوبي بگذارد. شما مي‌توانيد با مراجعه به

كتابهاي استاد آرام اثرات ديگري را از ايشان به چاپ رسانده است كه بيشتر جنبه درمان مكمل را دارد و ارتباط بين روشهاي

درماني مكمل را متذكر مي‌گردد. يكي از روشهاي درماني ديگري از استاد آرام در تجسم خلاق به چاپ رسيده است

روش درماني مغناطيس درماني است. اين روش درماني هم كاملاً موثر است و مي‌تواند با تقويت سيستم

خود بهبودي بدن بر روي بهبودي تاثير چشمگيري را بگذارد.

 

انرژی درمانی

 

بهر حال انرژي درماني پس از طي شايد ده هزار سال هم اكنون به اينجا رسيده است كه مورد نقد و برسي ما قرار مي‌گيرد.

اين علم كهن همراه با تاثيرات عالي پرانا و انرژي حيات وارد تمام سيستم‌هاي درماني ما شده است كه ممكن است

از آن اطلاعي نداشته باشيم. اما روشهايي همانند، طب گياهي، ماساژ، شياتسو، هميوپاتي،

مغناطيس درماني، روشهاي الكساندر، كاپروپرانيك، هاله درماني، چاكرا درماني، يوگا درماني، شفاي لمسي،

شفاي كوانتومي و بسياري از آنها كه قابل ذكر در اينجا نيستند همه از قوانين پرانا يا انرژي درماني استفاده مي‌كنند.

باشد كه انرژي درماني بتواند زندگي شما را متحول نمايد و در درمان بيماريهاي خودتان و عزيزانتان شما را ياري دهد.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

 

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. سلام استاد عزیز خیلی خیلی ممنون از زحماتتون .من خیلی علاقه مندم که انرژی درمانیو اموزش ببینم با تهیه ی این دوره میتونم درمانو انجام بدم؟

    1. درود. برای اموزش انرژی درمانی می تونید در دوره آن شرکت کنید. با تلگرام یا از طریق تلفن می تونید نزدیک ترین دورهای که برگزار می شود را اطلاع پیدا کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by