انرژی درمانیطب سنتیورزش و سلامتی

چگونه ماساژ درماني به شفاي بدن كمك ميكند ؟

چگونه ماساژ درماني به شفاي بدن كمك ميكند ؟

بيش از بيست ميليون آمريكاييتاثيرات ماساژ درماني را در تلويزيون مشاهده كردند

و در مورد اين تكنيك شفا بخش دربسياري از مجلات و روزنامه ها مطالبي خوانده اند

و گهگاهي تحت عناوين مختلف ، اين گونهروشها ، يعني فشار دادن مراكز معيني از بدن تشرح شده است .

ماساژ درماني ، فرآيندهايبسياري را در سراسر بدن آغاز مي كند و زمانيكه شفا بخشيهاي تعيين شده

را پي گيري ميكنيد در مي يابيد كه در تمامي مسير هاي ويژه ، نيروي شفابخشي جريان مي يابد .

شما نيرويشفا بخشي سيستم لنفاوي را از طريق جاري كردن مايع لنفاوي در بخشهاي آسيب ديده

به راهمي اندازيد و هنگامي كه مراكز بازتابي را ماساژ مي دهيد ، نيروي شفا بخشي را با فعال كردن سيستم عصبي ،سرعت مي بخشد

و انرژي هاي حياتي را ميان كليه سيستمهاي مختلف متعادل مي كنيد.

فشار روي مراكز بازتابي معين، در كف پا ممكن است كاملا در يك بخش ديگر احساس مورمور ايجاد كند

و در نتيجه شما متوجهخواهيد شد كه كانون هاي بازتابي با اين قسمت دور مرتبط است .

از روزي كه طب سوزني به دنيايغرب معرفي شد ، پزشكان علاقمند ، درصدد برآمدند

تا دليل علمي محرك هايي را كه در نقاطمعيني از بدن باعث توقف درد مي شود و به شفاي بيمار كمك مي كنند بشناسند .

تحقيقات جديد در فرانسه ، انگلستان، اسكاتلند ، كانادا ، آمريكا و ساير كشورهاي

غربي ، كشفيات نويني را در مورد ماساژدرماني نشان داد و مراكز بازتابي را كه در واقع سلسله اتصالاتي هستند

كه انرژي را بهسراسر مدارات بدن منتقل مي نمايند و جريان آن را به سمت اندامها و سيستم عصبي هدايتمي كنند را تائيد كرد.

دكتر بيكر و همكارانش با الكترودها، بطور علمي آزمايشهاي انجام دادند و به شواهد

علمي مهمي از جمله گذر جريان الكتريكيبسهولت بسيار زياد از سراسر مدارات بدن دست يافتند

اين مشاهده خواص ويژه الكتريكي مراكزبازتابي را در انتقال از نقطه شروع به سراسر مداراهاي بدن تائيد مي كند

و اين خاصيتدر بافتهاي اطراف مراكز بازتابي ديده نشده است .

اين انتقال انرژي در آزاد سازياندورفين و ساير مواد شيميايي مشابه در انتهاهاي عصبي موثر بوده و باعث تسكين مي گردد .

ماساژ درماني نتايج طب سوزنيرا بدون استفاده از سوزن و با استفاده از فشار در پي دارد .

پا ازجمله اندامهايي است كهبه علت كاركردهاي گوناگون و كاربردهاي خاصي كه داشته

همواره و در سراسر تاريخ بشر ،به عنوان يكي از مهمترين اندامهاي بدن مطرح بوده است .

مغناطيس و ماساژ

درمان مغناطيسي بعنوان يك كاملكننده درماني مطرح شده است .

بدن ما استفاده زيادي از يونهايينظير كلسيم ، پتاسيم ، سديم براي انتقال امواج الكتريسيته بين مغز و اعصاب و اندامهامي نمايد.

پروفسور زيمرمن معتقد است كهمقدار يونهاي منفي موجود در هوا در مناطق شهري

به دلايل مختلف در حال كاهش يافتن استو هر چه آلودگي هواي شهر بيشتر باشد عمر يون هاي منفي در هوا كمتر است

در نتيجه آنايجاد بي قراري ، نگراني ، تشويش ، افسردگي و … در بشر است .

اين محقق بزرگ آمريكايي همچنينمعتقد است كه با بكار گيري ميدان مغناطيسي برروي منطقه آسيب ديده

افزايش جريان خونمنطقه و متعاقب آن افزايش اكسيژن رساني و گرماي خفيف منطقه مي شوند .

زمان پاسخگويي در افراد بدلايلمختلف متفاوت است و مي توان از همان دقايق اول شروع شود

و استفاده از مغناطيس مناسبو مورد تائيد و مدت زمان استفاده از آن بسيار مهم است .

اثر ميدانهاي مغناطيسي در پيشگيريو درمان

اثرات ميدان مغناطيسي مصنوعيبراي پيشگيري و درمان در 3 فاز ( چهار مرحله ) قابل ملاحظه است :

1. فاز زودرس: با يك سو كردن شارژ مغناطيسي سلولهاي بدن

2. فاز تاخيري

الف– با تاثير بر هموديناميك بدن ( تاثير برشكستگيها و بهبود زخم و غيره … توسط پروفسور هافمن تائيد شده است )

ب– با تاثير بر روي ميادين الكترو مغناطيسبدن و نقاط بازتابي

3. اثرات روانيو هورموني : با اثر گذاري روي غدد و نقاط بازتابي غد در اندامهاي ديگر از جمله كف پا

كاربردهاي ميدان مغناطيسي :

با توجه به توصيفهاي انجامشده تحقيقات گسترده اي بر روي اثرات ميدان مغناطيس بر

بدن و استفاده صحيح از ميدانهاي مغناطيسي در حال اجرا است و تا كنون تاثير بسزايي

از جمله تخفيف دردهاي مزمن درروماتيسم هاي مفصلي ، فيبروميا لژيا ، نروپاتي ديابتي

، كمردردهاي ناشي از درد مهرهها و عضلات كمر ، بهبود زخم و شكستگي استخوان

حتي در بيماري پاركينسونيسم و M.S ، سردردهاي ميگرني ، صرع به اثبات رسيده است

كه نتايج تحقيقات از مراكزمطالعات پزشكي كانادا و NYU نيويوركآمريكا به پيوست تقديم مي گردد .

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by