هیپنوتیزم

خود آموز هیپنوتیزم

 
هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی سالهاست که شناخته شده است
و درباره آن مطالب علمی و عملی ، مفصل و مختصر از جنبه های گوناگون طبی ،
معنوی ، روانی ، فیزیکی و متافیزیک و غیره حتی مذهبی وسیله افراد بیشمار که
اکثراٌ نشان میدهد فقط مشاهده کننده آثار این علم بوده اند منتشر شده است .
 
عده ای آن را نتیجه تلقین و تلقین پذیری افرادی بخصوص دانسته اند ،
گروهی هیپنوتیزور را دارای امتیازات ذاتی یا کسبی خاص دانسته اند و معتقد بوده اند
که فقط افرادی با ویژگی های بخصوص میتوانند این علم را فرا گیرند ،
در روانشناسی امروز هیپنوتیزم بعنوان یکی از طرق معالجه بیماران روانی آموزش داده میشود ،
در علم پزشکی و دندانپزشکی از هیپنوتیزم بعنوان عامل بی حس کننده با استفاده
از وسائل ابداع شده جهت ایجاد خواب استفاده میگردد .
 
گروهی هیپنوتیزم را نمایشی از زمره نمایشات تردستی و شعبده بازی پنداشته اثرات
آنرا قراردادی میان هیپنوتیزور و هیپنوتیزم شده میدانند ، جمعی فراگیری آنرا همراه با
تحمل مشقات و زحمات میدانند ،
عده ای اصولاٌ منکر اثرات هیپنوتیزم بوده و آنرا در زمره پیشگوئی و رمالی و فالگیری می پندارند ،
اما بهر جهت امروزه هیپنوتیزم راه خود را در مسیر علمی و عملی در میان دیگر علوم قابل
آموزش و تعلیم باز کرده است و بخصوص در علم روانشناسی و روان پزشکی ،
تعلیم و تربیت ، پزشکی و علوم الهی به آن اهمیت ویژه ای داده میشود .
 

هدف از این سلسله

مقالات شناخت علمی و عملی و جامع هیپنوتیزم از نقطه نظر کسانی است
که بدلیلی مایل به آموختن و بکاربردن این علم بوده و مایلند از کلیه زوایا و جوانب از هیپنوتیزم
و امکانات ارائه شده وسیله آن بطور عملی استفاده نمایند .
 
قبل از شرح بیشتر در مورد چگونگی آموزش یا فراگیری آن به این نکته میبایست اشاره نمود که :
 
بدون استثناء همه مردمی که میتوانند دیگر علوم را بیاموزند قادرند طی یک سلسله
تمرینات ساده که لازمه فراگیری هر علمی است در مدتی بسیار کوتاه هیپنوتیزم
را آموخته و از شگفتی های آن بدون هیچ ابهامی آگاه شوند .
 
هیچگونه استعداد خاص ذاتی یا کسبی در فراگیری هیپنوتیزم بطور اخص دخالت نداشته
و بطورکلی در همه کارها و علوم استعداد ، علاقه و پشتکار عامل وشرط اولیه و اصلی آموزش و فراگیری است 
 
مجموعه این یادداشت ها در 9 فصل تنظیم شده است که هر فصل آن بعنوان یک
درس در جهت فراگیری علمی و عملی هیپنوتیزم ارائه میگردد .
 
چهار درس اولیه شناخت هیپنوتیزم و حالات و مراحل مختلف خواب ،
شرح هیپنوتیزم فردی و تفاوت آن با هیپنوتیزم عمومی ، تسلط به روح و
خواب مغناطیس ( مانیه تیزم ) و تمرینات خاص و ساده و قابل فهم همه خواهد بود .
بعد از پایان درس پنجم هر کس که دروس گذشته را آموخته و فهمیده و
تمرینات لازم را انجام داده باشد میتواند آثار اولیه هیپنوتیزم را بدون شک در دیگران یا خود ایجاد نماید .
 
دروس شش تا نه رفع اشکالات و مهارت در امکانات هیپنوتیزم و مسائل مربوط
به روشها و شیوه های متفاوت از جمله تله پاتی ،دوربینی ، پیشگوئی ،
و رابطه با ارواح ومسائل جنبی هیپنوتیزم است .   

( مجددا باید در مورد پیشگوئی و احضار ارواح با هیپنوتیزم به حاشیه بروم زیرا

به این مسائل اعتقادی ندارم و آنچه که وسیله هیپنوتیزم در این موارد به ظهور میرسد

فقط جنبه ذهنیت هیپنوتیزور و افراد رابط است و آنچه که پیشگوئی میشود یا 

از زبان ارواح بیان میشود فقط و فقط ذهنیت افراد درگیر در جلسه است

و لاغیر گرچه وسیله خود اینجانب در جلسات تفریحی بارها وبارها این

اعمال انجام شده است و باعث شگفتی حاضرین نیز شده است اما به

اعتقاد من فقط جنبه تفریح داشته و به هیچ وجه مستند نمی باشد ) .

گرچه خواب طبیعی هنوز از اسرار کشف نشده بشر است اما
در هیپنوتیزم ایجاد مراحل خواب مصنوعی وسیله هرکس ودر هر کس امکان پذیر است .
 
بر خلاف آنچه که وسیله گروهی شایع شده است هیپنوتیزم عملی خارق العاده ویا ماوراء طبیعت نبوده
و در آن هیچگونه راز و رمزی نهفته نیست بلکه همانگونه که خواب یک حالت طبیعی و لازم
از واکنش های موجود زنده است ، هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی ایجاد چنین حالتی
با ویژگی های مخصوص بخود در خود یا دیگران است ، با این تفاوت که خواب طبیعی
عارضه ای خود بخودی است در حالیکه هیپنوتیزم ایجاد خواب باراده خود یا عامل هیپنوتیزم
کننده میباشد و چون حالتی ارادی است قابل کنترل بوده و میتواند بعنوان عاملی
قاطع در شناخت زوایای روح و عظمت آن بکار گرفته شود .
 
اکثر ما فقط حداکثر در موارد عادی از حدود ده تا بیست درصد نیروهای نهفته
درون وروح خود استفاده میکنیم دلیل آن نیز اینست که بیشتر اعمال و فعالیت های
روزمره ما بر اساس عادات انجام میشود و نیاز به فعالیت مغزی نیست ،
اما در مواقع اضطراری و احساس خطر بطور ناخود آگاه و فطری تا حدود هشتاد درصد
امکانات و نیروی روحی و روانی را که خود عامل تحریک کننده ظوابط جسمی است بکار گرفته میشود .
  

شاید بشر بگونه ای آفریده شده است

که نیروهای درونی او عامل اصلی کنترل کننده نیروی بدنی و جسمی او باشد اما متاسفانه
در عوض تقویت و سالم سازی و تزکیه روح به پرورش و توجه به جسم پرداخته و از شناخت
کامل توان روح ودرون خود غافل مانده است و از این نظر استکه وقتی مشاهده میشود هیپنوتیزور ،
هیپنوتیزم شده را با چشم بسته قادر به دیدن مینماید ویا هیپنوتیزم شده قادر به خواندن افکاردیگران
 ویا پیشگوئی  است ویا مرتاضان اعمال محیرالعقولی را انجام میدهند و بسادگی هر
هیپنوتیزوری میتواند هیپنوتیز شده را چنان بی حس نماید که در بدن او عمل جراحی
انجام گیرد بیشتر معتقد میشویم که تمام زندگی ما اندیشه و تصورات ذهنی ماست
و شناخت روح ونیروهای درونی هر انسان شناخت بیشتر محیط و شگفتی های نهفته در طبیعت است .
 
آیا هرگز تصور کرده اید که من وشما میتوانیم بدون نیاز به زبان و قدرت
گویائی از افکار و اندیشه همدیگر آگاه شویم و مقصود ومقصد هم را دریابیم .
 
آیا هرگز تصور نموده اید که بدون داشتن پنج حس
( امروزه احساسات انسان را بیش از ده ها حس قلمداد میکنند مثل حس گرسنگی سیری
دوست داشتن تنفر ،خشم ، شادی واندوه و………) شناخته شده فعلی و بکار گیری عوامل
و ضوابط این پنج حس بطورکامل و شاید کامل تر از زمان استفاده از این احساسات دارای
تمام احساسات و تاثیرات شناخته شده فعلی بود و حتی از این مهم تر آن حس ششمی
را که عامل حسی شناخته شده ای ندارد میتوان باور کرد ؟.
 

با شناخت هیپنوتیزم

پاسخ باین سئوالات مثبت بوده وهرکس که هیپنوتیزم بیاموزد میتواند بدون بکارگیری
مثلآ حس لامسه،هیپنوتیزم شده ویاخود را وادار نماید که زبری و نرمی –گرمی وسردی
و دیگرآثار حس شده وسیله حس پساوایی را حس کند و یا بدون استفاده از حس بویائی
عطر و بو را درک نماید و همچنین مزه موهومی را بدون آنکه وجود داشته باشد ،احساس کند،
بدون استفاده از گوش صدا های چندین برابر دورتر را حتی چندین سال گذشته را بشنود،بدون
چشم ببیند و مهمتراز همه افکار دیگران را بخواند واز راز درون خود یا دیگری آگاه شود،
در تله پاتی رابطه دو فرد از راه دور امکان پذیر میگردد.در مرحله پیشگوئی آینده را میتوان دید
و بازگو نمود وشکی نیست که همه ما با مختصری استعداد و کمی تمرین میتوانیم به مرز
چنین دنیای پراز شگفتی و جذابیت وارد شده و فراتراز آن خودرا بیشتربشناسیم و از آن
هشتاد یا نوددرصد نیروی نهفته در درون خود که اکثرآ تا آخر عمر بدون مصرف میماند استفاده کنیم.
 
 
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by