هیپنوتیزم

مراحل يازده گانه رفتن به آرامش عمیق برای خود هیپنوتیزمی

مراحل يازده گانه رفتن به آرامش عمیق برای خود هیپنوتیزمی

1>شروع خواب مصنوعي> مكاني ساكت و دنج پيدا كنيد ، آرام روي صندلي اي راحت بنشينيد

و يا در جايي نرم دراز بكشيد (گذاشتن موسيقي اي آرام يا صداي طبيعت مي تواند كيفيت كار را بهتر كند).

سپس چشمها را بسته و از 10 تا 1 به صورت معكوس بشماريد

به طوريكه شماره ها يك در ميان با دم و بازدم تنظيم شوند ،

مثلا با شماره 10 ،نفسي عميق بكشيد و 15 ثانيه نگهداريد سپس با شماره 9 بيرون دهيد و همينطور الي آخر. .

. در ضمن تصور كنيد لحظه به لحظه و با هر شماره بدن شما سنگينتر مي شود.

2>رها سازي پاها> ابتدا پاي راست خود را از انگشتانش تا كمر(يا تا زانو)در ذهن مجسم كنيد .

آن را احساس كنيد و در ذهن خود تصور كنيد كه تمام اجزاي آن مثل خمير شل ، گرم و سنگين شود ؛

سنگين سنگين ،اين كلمه را 5 بار تكرار كنيد ؛ وارد جزئيات شويد و سعي كنيد به ترتيب عمل كنيد

يعني به خود القا كنيد كه پاي راستتان تا كمر از نوك انگشتان ، پاشنه پا ، كف پا، ساق پا، ران و...

همه و همه شل ، سنگين و گرم شده اند

بعد همينطور پاي چپ(براي اينكار مي توانيد در ذهن خود 5 بار به پاهايتان دستور بدهيد كه آرام سنگين

و گرم شو و بگوييد لحظه به لحظه پاهايم گرمتر و سنگينتر و شل تر مي شوند .

احساس سه كلمهً گرم ، سنگين و شل را مدام در ذهن خود تكرار كنيد .)

3>رها سازي تنه> يك نفس نيمه عميق و آرام بكشيد و همه بدنتان را رها كنيد.

حالا عضلات شكم ، سينه ، سرسينه ها و پهلوها را رها كنيد ؛

تصور كنيد تمام قسمتهاي بدنتان شل شده اند لذا اين قسمتها را ،

راحت ، آسوده ، شل ، سنگين و گرم شده باور كنيد ، مي توانيد 5 بار ذهني بگوييد از كمر تا كتفم شل

و سنگين شده و لحظه به لحظه گرمتر و شل تر و روانتر مي شود .

(به تصوير كشيدن اجزاء بدن در ذهن به صورت ماده اي مثل خمير يا هر ماده اي كه در

حال وارفتن و روان شدن باشد بسيار كمكتان مي كند)

4>رها سازي دستها> منظور ، قسمت مچ دست تا انگشتان مي باشد ؛

پس ابتدا دست راست و سپس چپ خود را رها و شل كنيد ،دقيقا مانند مراحل قبل ؛يعني تصوركنيد

تمام اجزاي دست مورد نظر شل و سنگين شده .بهتر است از نوك انگشتان

شروع كنيد و 5 بار به خود بگوييد دست چپم شل و سنگين شده است ،آرام و رها .

5>رها سازي كتفها و بازوها> كتفها و بازوهايتان را شل ، سنگين و بدون هيچ انقباضي قرار دهيد.

(همانطور كه با اعضاي قبلي رفتار كرديد) ، مي توانيد تصور كنيد

همينطور كه بازوهاي شما سنگين، شل و گرم مي شوند به تدريج مثل خميري نرم ، روان به سوي پاهايتان در جريان است .

6>رها سازي سر> حال نوبت عضلات

گردن ، فك ، چانه ، صورت ، لبها ، گونه ها ، پيشاني ، گوشها ،

ماهيچه هاي زير چشم و موها رسيده است .تصور كنيد اختيار اين قسمتها دست شما نيست

و همه شان شل ، گرم ، سنگين و مايع شده اند ؛ رهايشان كنيد و در ذهن ببينيد صورتتان آرام و آسوده شل شده است .

7>چسباندن پلكها>

اكنون تصور كنيد پلكهايتان شديداً به هم چسبيده اند ، يعني تصور كنيد آنها را با قويترين چسب دنيا به هم چسبانده اند

و شما در ذهن خود مجسم كنيد كه نمي توانيد چشمهايتان را باز كنيد آرام آرام عضلات صورت را شل كرده و رهايشان كنيد .

8>پاكسازي آلودگيها>

در اين مرحله در ذهن و خيال خود تصور كنيد هوايي زلال و شفاف

(ترجيحا قابل رويت) به درون ريه هايتان مي فرستيد به طوريكه اين هوا علاوه بر ريه ها ،

به تمام سلولها و اتمهاي اجزاي ديگربدن نيز وارد شده

و همه عضلات داخلي و ماهيچه ها و مغزتان را پاك پاك پاك ، صاف و زلال و شفاف مي كند

و به همين دليل هواي وارد شده سياه رنگ مي شود ؛ پس در بازدم ،

آن رنگ سياه كه در واقع بيماريها ، نقطه ضعفها ، ناراحتي ها و مشكلاتتان است بيرون مي رود .

اين تنفس شامل دم پاك و بازدم سياه رنگ را مرتب تكرار كنيد و تصور كنيد كه با بيرون رفتن

تنشها و بيماريها به صورت دود سياه ، لحظه به لحظه شادابتر و سرحالتر مي شويد و رفته رفته رنگ سِاه بازدمها نيز كمتر مي شود

تا آنجا كه هم دم و هم بازدمتان زلال و شفاف و پاك مي شوند و در واقع

تمام سلولهاي بدنتان را پاك و تميز و جوانتر شده مي بينيد .

9>افزايش كيفيت آرامش>

تصور كنيد كنار دريا در ساحلي بسيار زيبا يا كنار رودخانه اي جنگلي يا در باغي سرسبز و آرام يا روي تشكي

نرم و لطيف يا قايقي راحت در وسط اقيانوسي آرام زير گرماي مطلوب خورشيد ونسيم خنك پرطراوتي

(و خلاصه هر مكان و فضاي آرامشبخشي كه بودن در آنجا را دوست داريد )دراز كشيده ايد ؛

احساس كنيد كه نسيم دريا يا صداي آب شما را آرام و آرامتر مي كند ، خورشيد

به صورت حرارتي مطبوع بر شما مي تابد و بدنتان را نوازش و گرم مي كند .

حالا در ذهن بگوييد لحظه به لحظه آرامتر مي شوم ، دستهايم ، پاهايم ،كمرم ،سينه ام ،شكمم ،

عضلات صورتم همه سنگين و سنگين تر مي شوند .دست چپم ، سنگين شده سنگين سنگين ،

دست راستم شل و آرام شده سنگين سنگين ، گرم گرم ؛ هر نفسي كه مي كشم مشكلات ،

تنشها ،بيماريها و انقباضها از بدنم حذف ميشود

و من آرام و راحتم ، پاهايم ، سينه ام و سرم سنگين و گرمند ، من راحتم من آرامم .

در اوج نشاط وآرامش ، آسوده و راحت ، رها و آزاد و شاد و اميدوار .

(دقت كنيد كه تكرار اين كلمات و تصور كردن دوباره اجزاي بدن به صورتي آرام در افزايش كيفت آرامش شما بسيار مهم است).

10>تلقين خواسته ها>

اين مرحله ، مرحله تلقين دقيقتر آمال است ؛ هر چه مي خواهيد و هر آرزوئي كه داريد

به صورت جمله اي كوتاه در ذهن خود بيان كنيد

مثلا بگوئيد من هر لحظه به لحظه و روز به روز از هر لحاظ بهتر مي شوم يا من در درسها

يا كارم موفق هستم ،يا من ثروتمندم ،يا من سالمم .

حتما اين جملات را به زبان حال (نه اينكه از اين به بعد مي خواهم باشم)و با ساختاري مثبت بيان كنيد

(از كلمات منفي و كلمه نه خودداري كنيد) .

جملات را چندين بار تكرار كنيد و تصور كنيد كه به هدف خود رسيده ايد .

دوستان را ببينيد كه برايتان شادماني مي كنند ، صداها را بشنويد كه به شما تبريك مي گويند ،

افراد و دوستان شما را در بغل كرده مي بوسند و موفقيتتان را تبريك ميگويند ، احساس بسيار بسيار خوبي داريد .خوش به حالتان.

11>بيدار شدن از خواب مصنوعي>

آرام آرام از 1 تا 10 بشماريد ، با هر شماره تنفس را تندتر كنيد كوتاه و سريع ، و به خود بگوييد وقتي

به 10 رسيدم چشمهايم را باز مي كنم ، شاداب و سر حالم ، كاملا با نشاط و سرحال ، خوشحال و پر انرژي .

انگشتان پاي راست را تكان بدهيد ، آنگاه انگشتان پاي چپ ،ساق پاي راست و ساق پاي چپ ؛

رانها را به حركت درآوريد ؛ پاها را بالا بياوريد ؛ دستهايتان را تكان دهيد ؛

گردنتان و عضلات صورت را منقبض كنيد ، تكان بخوريد ، شاد و سر حال چشمها را باز كنيد و

بعد از 30 ثانيه بنشينيد با اين عمل شما امواج آلفا مغز خود را فعال مي كنيد .

( تذكر مهم اينكه در مرحله 11 حتما با تلقين معكوس ، حالت سنگيني و كرختي بدنتان را حذف كنيد

مثلا بگوييد پاي چپم سبك شده ، دمايش عاليست و راحتم ، همچنين حتما تلقين كنيد

من بعد از بيداري شاد و سرحال و پر انرژي مي شوم ، تمام اعضاي بدنم در حالت عادي راحتتر و پر انرژي اند.)

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. سلام استاد گرامی
    این تمرین رو انجام دادم
    واقعا بعدش حس خیلی خوبی داشتم و حتی تا یک هفته بعد احساس پرانرژی بودن،سلامت ،شادابی و بدون دردی رو تو کل بدنم داشتم
    انگار سبک شده بودم و چیزی نمیتونست آزارم بده
    واقعا عالی بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن