دسته‌بندی نشده

آشنايي با تكنيكهاي تقويت ذهن و حافظه

آشنايي با تكنيكهاي تقويت ذهن و حافظه
يکي از ارکان اساسي آموزش و يادگيري داشتن حافظه اي کار آمد است، همه شما دوست داريد حافظه اي قوي داشته باشيد و اگر بخواهيد مطمئنا مي توانيد حافظ خود را تقويت کنيد.
در مورد تقويت حافظه به موارد زير توجه کنيد:
هدف: هدف خود را از خواندن مشخص کنيد که براي چه منظور مي خوانيد؟ براي افزايش معلومات، براي انجام يک تحقيق و يا به صورت تدريجي براي دادن امتحان، اگر براي امتحان مي خوانيد امتحان تشريحي است يا تستي؟ اگر براي امتحان تستي مي خوانيد بايد جزئي ترين مطالب را هم بخوانيد واگر امتحان تشريحي است بايد کلي بخوانيد.

اعتماد به خود: به حافظه خود اعتماد داشته باشيد تا به شما کمک کند. اعتراف به اين که حافظه ام ضعيف است سرآغاز تنبل شدن حافظه است.
علا قه: موضوعات مورد علا قه راحت تر به خاطر سپرده مي شود، پس سعي کنيد خود را به دروس علا قه مند سازيد.
سلا متي: عقل سالم در بدن سالم است، پس رژيم غذايي درستي داشته باشيد تا حافظه اي قوي ونيرومند پيدا کنيد، عناصري مانند کلسيم، فسفر و ويتامين هاي گروه B نقش مهمي در کارآيي مغز دارد، لذا مصرف شير، پنير، تخم مرغ، جوانه گندم، بادام، فندق، کنجد، سبزيجات و حبوباتي مثل عدس توصيه مي گردد.
اکسيژن کافي: يکي از علل کم کاري حافظه نرسيدن اکسيژن به مغز است، در هنگام مطالعه پنجره اتاق را کمي باز بگذاريد، تا هواي تازه جريان يابد يکي از روش هاي تامين اکسيژن سلولهاي مغز استفاده از تنفس عميق است.
دقت: براي داشتن حافظه خوب بايد دقت بالا يي داشت.
تمرکز: سعي کنيد هنگام مطالعه خسته نباشيد. اگر احساس خستگي مي کنيد کمي استراحت کنيد بعد مطالعه را شروع کنيد. پس از يادگيري نيز حتما استراحت کنيد تا آموخته هاي شما در حافظه پايدار بماند و از تداخل يادگيري بعدي جلوگيري شود. هنگام مطالعه تمامي حواس خود را بر روي مطالعه متمرکز کنيد.
آرامش: اضطراب بيش از حد نه تنها موجب فراموشي مي شود، بلکه آفت سلا متي است. براي جلوگيري از فراموشي و اختلا ل در کارايي حافظه، شرايط محيط يادگيري را از هيجان خالي کنيد، چون در وضعيت آرامش امواج آلفا که بين 13-8 هرتز است در مغز منتشر مي شود در اين حالت انسان مي تواند از حداکثر نيروي مغزي خود بهره جويد.
خواب کافي: بي خوابي موجب پريشاني حافظه مي شود، خواب کافي باعث تقويت حافظه مي گردد.
برنامه ريزي: برنامه ريزي درسي موجب مي شود که هر درس را در زمان مخصوص به خود بخوانيم و اين نظم به مکانيسم حافظه در به خاطر سپاري مطالب کمک مي کند.
مدت يادگيري: کار بدني را شايد بتوان درحالت خستگي انجام داد اما کارهاي فکري نياز به وضعيت جسمي و مغزي مناسب تري دارد. يکي از علت هاي خستگي مغزي بودن مدت مطالعه و خواندن طولا ني مدت است که افت شديدي را در به خاطر سپاري به دنبال خواهد داشت بنابراين روش نيم ساعت مطالعه +5 دقيقه استراحت را هرگز فراموش نکنيد.
يادگيري با فاصله: بين يادگيري ها فاصله بيندازيد تا از پراکندگي دقت شما جلوگيري شود وبه خاطر سپاري در حافظه بهتر صورت گيرد. مثلا اگر مي خواهيد 6 ساعت فيزيک بخوانيد آن را به سه قسمت دو ساعته تقسيم کنيد و هر يک روز در ميان 2 ساعته مطالعه کنيد.
تصميم به خاطر سپردن: اگر تصميم بگيريد به خاطر بسپاريد و در مواقع ضروري به يادآوريد اين کار شدني است اگر با خود عهد ببنديد که بايد مطلبي را ياد بگيرد، يقينا موقع مطالعه دقت بيشتري خواهيد داشت.
خوب درک کردن: اگر مطلبي را به جاي حفظ کردن بفهميد بهتر در حافظه مي ماند و کمتر فراموش مي شود. در واقع حفظ کردن مطالب، زنگ خطري براي فراموش کردن آنهاست. پس هرگز بدون درک صحيح مطالب سعي در حفظ کردن آنها نداشته باشيد چون فقط مطالبي به حافظه بلند مدت سپرده مي شوند که به درستي فهميده شوند.
تکرار: براي اين که مطلبي به مدت طولا ني در حافظه بماند بايد ابتدا، آن مطلب مرور گردد و همچنين اين مرور در فواصل زماني معين انجام گيرد.
استفاده از انواع حافظه: در هنگام مطالعه از سه حافظه خود (بينايي، شنوايي و حرکتي) يک جا استفاده کنيد. يعني از نگاه کردن (بصري) تکرار عبارات با صداي بلند (شنوايي) و يادداشت برداري (حرکتي).
تصويرسازي: در هنگام خواندن مطالب سعي کنيد تصوير ذهني از آن براي خود بسازيد. اگر بتوانيد تصاوير مطلب خوانده شده را در ذهن ايجاد کنيد، خيلي راحت تر مي توانيد آنها را به خاطر بسپاريد (مثلا با به کار بردن کلمه اسب شکل اين حيوان را در ذهن مجسم کنيد).
وسايل کمک آموزشي: استفاده از فيلم، اسلا يد، چارت، شکل و امکانات آزمايشگاهي و … يادگيري را تسريع و تسهيل مي کند.
روش جز» و روش کلي: در روش جز» به جز» متن را به صورت بند بند ياد بگيريد يعني ابتدا بند اول را به خاطر بسپاريد سپس بند دوم را. در روش کلي تمام متن را به طور کامل مطالعه کنيد پس از آن سعي کنيد متن را براي خود با ديگران تکرار کنيد و دوباره متن را به طور کامل از اول تا آخر بخوانيد.
ارتباط دادن بين مطالب: مطالب هر چه بيشتر به هم مرتبط باشند بهتر در حافظه ثبت مي شوند. لذا در هنگام مطالعه تا حد ممکن بين مطالب خوانده شده ارتباط برقرار کنيد.
سازماندهي: نظم دادن به اطلا عات به خاطر سپاري آنها را آسانتر مي کند، مطالبي را که مي خوانيد به صورت منظم در آورده و آنها را طبقه بندي کنيد. اگر بدون نظم و دسته بندي پشت سر هم بخوانيد احتمال اين که فراموش کنيد بسيار زياد است. مثلا مواد غذايي زير را بايد به ياد داشته باشيد. (گوشت، کره، شنبليله، خامه، تخم مرغ، ترب، شير، تربچه، ماهي، ماست، جعفري، سرشير) براي به خاطر سپاري آنها بهتر است آنها را دسته بندي کنيد:
مواد پروتئيني: گوشت، مرغ، ماهي، ميگو
لبنيات: کره، خامه، شير، ماست
سبزيجات: شنبليله، ترب، تربچه، جعفري
برجستگي و نمايان سازي: اگر نکته اي برجسته تر از ساير نکات باشد بهتر در حافظه مي ماند. يک فرد قد بلند بين ديگران نمايان تر است. از اين اصل در مطاله هم مي شود استفاده کرد. مثلا هنگام خواندن، زير نکات مهم را خط بکشيد تا به واسطه اصل برجستگي نکات مهم سريعتر به خاطر سپرده شوند (ابتدا بايد خوب بخوانيد و درک کنيد سپس آنهايي را که مهم تشخيص مي دهد خط بکشيد تا در هنگام مرور سريعتر آن نکات به چشم آيند).
تقدم و تاخر: مطالبي را که در ابتدا مي خوانيم بهتر در حافظه مي ماند (تقدم) و همچنين مطالبي که در آخر مي خوانيم راحت تر به خاطر سپرده مي شوند و بيشترين فراموشي مربوط به مطالب مياني است. براي جلوگيري از فراموشي بايد صفحات کمتري را مطالعه کرد. در واقع با استراحت هاي کوتاه مدت در حين مطالعه مي توانيد اصل تقدم و تاخر را رعايت کنيد. اگر 2 ساعت پشت سر هم مطالعه کنيد بين مطالب اوليه و آخري فاصله زيادي مي افتد و احتمال فراموشي افزايش مي يابد.
تقطيع: آستانه حافظه کوتاه مدت هر شخص 2+7 ماده است يعني تا 2+7 قطعه را مي توان به خاطر سپرد مثلا ده حرف (ن ازوم آش ن اد) را مي توان به يک قطعه تبديل کرد که حفظ آن راحتتر شود (مثل دانشآموزان)
تدابير ياديار: استفاده از ترفندهايي که به واسطه آن بتوان به موضوع اصلي پي برد، مثلا براي يادآوري تخم مرغ، کره، نان و … مي توان از چراغ روشنائي سردر خانه روبه رو استفاده کرد. مثلا تصور تخم مرغ بزرگي که به تير چراغ برق تکيه داده يا ناني که بر سر در خانه روبه رو قرار گرفته است.
تداعي: براي به خاطر سپاري بهتر بايد بين مطالب ارتباط و تداعي خوبي برقرار کنيد. (تجاسم مطلب) براي به خاطر سپاري بهتر مي توانيد مطلب مورد نظر را به صورت بزرگ و مسخره در ذهن مجسم کنيد يا رنگ هاي مختلف به آن بدهيد. مثلا مداد و ماشين (ماشيني که راننده اش مداد است) يا ماشين و گنجشک (درماشيني نشسته بودم گنجشکي که لباس افسر را پوشيده بود جلويم را گرفت) و …

منبع روزنامه مردم سالاري

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by