انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی ناراحتي‌هاي‌ معده‌اي‌ – روده‌اي‌ قسمت دوم

پروتکل انرژی درمانی ناراحتي‌هاي‌ معده‌اي‌ – روده‌اي‌ قسمت دوم

پروتکل انرژی درمانی ناراحتي‌هاي‌ معده‌اي‌ – روده‌اي‌ قسمت دوم

سوء هاضمه‌

مراحل درمان

سوء هاضمه‌ مي‌تواند ناشي‌ از عوامل‌ فيزيكي‌ يا احساسي‌ و رواني‌ باشد. ضربة‌ روحي‌ و شوك‌، اندوه‌ يا ناتواني‌ درغلبه‌

بر شرايط‌ بر استرس‌ زندگي‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ سوء هاضمه‌ شود.

1ـ بيمار را اسكن‌ كنيد و سپس‌ در طي‌ درمان‌پرانائي‌ دوباره‌ او را اسكن‌ نماييد.

 

2ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ طور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌و بر روي‌ چاكراي‌ ناف‌ انجام‌ دهيد.

3ـ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد به‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌

و چاكراي‌ ناف‌ انرژي‌ بدهيد. جارو كردن‌ موضعي‌ را تكرار كنيد.

 

 4ـ جارو كردن‌ موضعي‌را بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد، با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌

با مقدار بيشتري‌ بنفش‌معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد از طريق‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ به‌ چاكراي‌ قلب‌ انرژي‌ بدهيد.

 5ـ انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ راتثبيت‌ و آزاد نماييد.

زخم‌ معده‌ و روده‌

مراحل درمان

در اين‌ حالت‌ چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ مملو از انرژي‌ قرمز معيوب‌ است‌. چاكراي‌ ناف‌ قدري‌ بيمار است‌.

دربسياري‌ از موارد، اگر نگوييم‌ در بيشتر موارد، اين‌ حالت‌ ناشي‌ از عوامل‌ عاطفي‌ مي‌باشد. زخم‌ گوارشي‌ عبارت‌ است‌

اززخم‌ شدن‌ معده‌ يا غشاء داخلي‌ اثني‌ عشر، زخم‌ شدن‌ غشاء داخلي‌ معده‌ زخم‌ معده‌ ناميده‌ مي‌شود،

در حالي‌ كه‌ زخم‌شدن‌ غشاء داخلي‌ اثني‌ عشر را زخم‌ اثني‌ عشر مي‌ناميم‌.

 

پروتکل انرژی درمانی ناراحتي‌هاي‌ معده‌اي‌ - روده‌اي‌ قسمت دوم. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی ناراحتي‌هاي‌ معده‌اي‌ – روده‌اي‌ قسمت دوم

 

 1ـ بيمار را اسكن‌ كنيد و سپس‌ در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ دوباره‌ او رااسكن‌ نماييد.

2ـ جارو كردن‌ عمومي‌ را انجام‌ دهيد.

 

 3ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ طور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ وپشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌، بر روي‌ معده‌ و رودة‌ كوچك‌،

و بر روي‌ چاكراي‌ ناف‌ انجام‌ دهيد. پيش‌ از انرژي‌ دادن‌ بايدپاكسازي‌ كامل‌ انجام‌ گيرد.

 

 4ـ با پراناي‌ آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌شبكة‌ خورشيدي‌ و چاكراي‌

ناف‌ انرژي‌ بدهيد. متناوباً جارو كردن‌ موضعي‌ و انرژي‌ دادن‌ را بر روي‌ ناحية‌ آسيب‌ ديده‌انجام‌ دهيد تا زماني‌ كه‌ بيمار

تسكين‌ يابد.

 

5ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد. ازطريق‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ با پراناي‌ سبز روشن‌

مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ قلب‌ انرژي‌بدهيد. منظور از اين‌ كار فعال‌ كردن‌

چاكراي‌ قلب‌ براي‌ ايجاد احساس‌ آرامش‌ دروني‌ مي‌باشد.

 

6ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را برروي‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ انجام‌ دهيد، و با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد.

اين‌ كار براي‌ تسريع‌ بيشترروند درمان‌ مي‌باشد.

7ـ انرژي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نماييد.

 

 8ـ درمان‌ را دو يا سه‌ بار در هفته‌ تكرار نماييد.

در موارد شديدتر ناراحتي‌ و زماني‌ كه‌ درد خيلي‌ شديد است‌، با پراناي‌ آبي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌

چاكراي‌ شبكة‌خورشيدي‌ و به‌ معده‌ انرژي‌ بدهيد.

 

عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را چند بار با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ بانارنجي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انجام‌ دهيد.

سپس‌ عمل‌ جارو كردن‌ موضعي‌ را با پراناي‌ سفيد تكرار كنيد. اين‌ عمل‌ جداشدن‌ انرژي‌ معيوب‌ قرمز را آسان‌ مي‌كند و

بدين‌ وسيله‌ به‌ تسكين‌ درد سرعت‌ مي‌بخشد.

 

جارو كردن‌ موضعي‌ معمولي‌زمان‌ زيادي‌ مي‌برد تا انرژي‌ قرمز معيوب‌ را جدا نمايد. اين‌ مرحله‌ فقط‌ بايد به‌ وسيلة‌

درمانگران‌ پرانائي‌ ماهر و با تجربه‌ درسطح‌ پيشرفته‌ انجام‌ گيرد، آن‌ هم‌ فقط‌ زماني‌ كه‌ واقعاً لازم‌ باشد.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by