انرژی درمانی

فعال سازی چاکراهای بدن- قسمت سوم

فعال سازی چاکراهای بدن- قسمت سوم

 

فعال سازی چاکراهای بدن- قسمت سوم

چاکراها همیشه فعال هستند ما باید آن ها متعادل کنیم.

یعنی اگر یکی از چاکراهای ما خیلی فعالیت داشته باشند بایدفعالیتشان را کم کنیم.

یا اگر یکی از چاکراهای ما فعالیت خیلی کمی دارد باید  فعالیت آن بیشتر کنیم

تا بدنبال متعادل شدن آن ها اندام های ما هم متعادل بشوند و رفتار متعادلی از خود نشان دهند.

 

یعنی اگر اتفاقی بیافتد چاکرا خیلی پرکار شود به دنبال آن اندام مربوط به آن پرکار می شود.

به عنوان مثال اگر چاکرای گلوی پرکار داشته باشید احتمالا دچار پرکاری تیروئید می شوید.

یا اگر چاکرای شبکیه خورشیدی پرکاری داشته باشید که در خیلی از افراد دیده شده است باعث می شود که معده شما فعالیت بیشتری داشته باشد.

در این صورت مرتبا معده ترش می کند و مشکلات گوارشی برایتان ایجاد می شود.

بنابراین چاکراهای ما باید متعادل باشند.

 

چطور می توانیم با استفاده از مانتراها و ذکر روی چاکراها تاثیر بگذاریم؟

 

در مراقبه ها و مدیتیشن ها روش های مختلفی وجود دارد.

بعضی از مدیتشین ها همراه با سکوت هستند.

بعضی همراه با تجسم می باشند

و بعضی از مدیتشین ها که خیلی قدیمی هستند همرا با یک ذکر یا مانترا می باشند.

 

معروف ترین مانترایی که در چین و هند از آن استفاده می شود مانترای اُم هست.

آنها معتقد هستند که این ماتنترا می تواند انرژی خیلی زیادی را در بدن و چاکراها پخش کند

و بدنبال آن انرژی بتواند به اندارم ها و بدن ما را متعادل کند.

 

روش های مختلفی با مانترای اُم کار می کنند.

بعضی افراد دقیقا مانند ذکر کردن کلمه ای را مرتبا باصدای بلند تکرار می کنند.

بعضی مواقع افراد این کلمه را به صورت ضبط شده مرتبا در محیطشان پخش می کنند.

این کلمه در هند مرتبا در مراقبه ها تکرار می شود.

یعنی زمانی که فرد چشمانش را می بندد این کلمه را تکرار و مرتبا به آن  فکر می کند.

 

بعضی از افراد به شکل اُم توجه می کنند و شکل اُم را در ذهنشان می آورند

و به این ترتیب روی بدنشان تاثیر می گذارند.

البته باید به این نکته پرداخته شود که هرکدام از مانتراها پشتوانه خاصی دارند و قدرت های خاصی برای آن ها در نظر گرفته می شود.

در تحقیقاتی که انجام داده اند مشخص کرده اند که زمانی که شما روی یک کلمه متمرکز می شوید آن کلمه افکار شما را آرام می کند.

زمانی که بدن و افکار ما آرام می شود بدن این اجازه را پیدا می کند که متعادل گردد.

مخصوصا کلماتی که معنای خاصی ندارند باعث شده که بار عاطفی خاصی وراد بدن ما نشود

و به این طریق مثل خالی شدن، جارو کردن و تمیز کردن انرژی های ما هم تمیز و متعادل بشود.

 

روش های دیگری برای فعال کردن انرژی ها و چاکراهای بدن وجود دارد.

بعضی از افراد برای فعال کردن انرژی هایشان از سنگ ها و کریستال ها استفاده می کنند.

سنگها و کریستال ها هر کدام شکل های خاصی  ومانترا های خاصی را دارند

و در نتیجه انرژی خاصی را در بدن ما تولید می کنند.

 

 بعضی از افراد از عقیق یا فیروزه استفاده می کنند.

عقیق و فیروزه روی چاکراهای خاصی تاثیر می گذارند.

زمرد و یشم و آماتیس هم می تواند این کار را انجام بدهند.

سنگ هایی مثل رز کوارتز می تواند انرژی های زیادی را در بدن ما ایجاد کند.

 

معتقدند که قوی ترین سنگی که می تواند انرژی فوق العاده ای را در بدن ما پخش کند الماس است.

الماس باعث می شود که انرژی بنفش بسیار براق و پری در بدن ما ایجاد شود که تمام بدن ما و انرژی های ما را تحت تاثیر خود قرار دهد.

البته در استفاده کردن آن باید به نکاتی توجه کنیم که بتواند به سلامتی ما کمک بکند.

بعض مواقع برای فعال کردن چاکراهای بدن از طب سوزنی استفاده می کنیم.

 جایگاه طب سوزنی و چاکراها به هم شبیهند.

در طب سوزنی معتقدند که انرژی و پراناهای جاری در بدن دچار انسداد می شوند.

در علم مربوط به چاکراها معتقدند که انرژی باید به طریقی وارد بدن شود.

که طریق آن همان منفذ ها و چاکراها هستند و از آنجا از طریق کانال ها در بدن ما تاثیر می گذارند.

اما هر دوی آن ها هر دوی آن ها در بحثی به نام پرانا، چی یا شی متفق القول هستند.

 

پس ما میتوانیبم از طریق فعال کردن یا سوزن زدن روی نقاط خاصی روی چاتکراها تاثیر بگذاریم.

همانطور که ما میتوانیم یک بیماری را در بدنمان با طب سوزنی از بین ببریم

زمانی آن بیماری از بین می رود که روی چاکرا تاثیر بگذارد و چاکرا  را متعادل کند.

پس شما هر بار که سوزنی را به بدن می زنید روی مریدین ها تاثیر می گذارید.

در واقع روی چاکرای مربوط به آن تاثیر می گذارید.

یا هر زمانی که تکنیکی را استفاده می کنید و باعث شده که چاکرایی بزرگ و تمیز شود.

با این روش روی مریدین مربوط به آن چاکرا و روی آن اندام تاثیر می گذارید.

 نمی توان گفت کدام مقدم بر آن یکی است .

چون از طریق هر کدام از آن ها می توانیم تاثیرات خوبی روی بدن بگذاریم.

تفریبا تمام درمان هایی که از طریق طب سوزنی امکان پذیر است از طریق دادن انرژی هم می توان آن درمان ها روی بدن افراد انجام داد.

 بعضی معتقدند که با قدرت بیشتر و عمیق تری می توان روی بدنمان و روی بیمار تاثیر بگذاریم.

روش های مختلفی داریم که می تواند روی چاکرا تاثیر بگذارد.

 

چیکونگ یکی از ورزش های بسیار قوی و فوق العاده ای است و تایچی یکی از روش های دیگر است.

روش های چیکونگ تراپی وجود دارد که یکی از تکنیک های درمانی با استفاده از انرژی است.

افراد با تکنیک هایی که به آن ها داده می شود روی کانال ها و چاکراهای خاصی تاثیر می گذارند و درمان را از آن طریق انجام می دهند.

 پس ورزش ها می توانند باعث فعال شدن چاکراها یا سلامتی ما بشوند.

البته هر ورزشی این عمل را انجام نمی دهد.

خصوصیتی که باعث می شود یک نوع خاصی از ورزش این عمل را انجام دهد این است که در دراز مدت به شما آسیبی نرساند و ما برای قهرمانی آن ها را انجام ندهیم.

زمانی که شما بهترین ورزش را برای قهرمانی انجام می دهید به بدن خود آسیب می زنید چون فعالیت خیلی زیادی را انجام می دهید.

 بهترین ورزش ها که می تواند به ما کمک کند پیاده روی، نرم دویدن، شناکردن، تایچی ، چیکونگ و گاها یوگا است.

بقیه ورزش ها تقریبا ورزش های سالمی نیستند چون در دراز مدت می توانند آسیب های جدی به افراد وارد کنند.

بعضی از افراد فوتبال را جزو ورزش می دانند در حالی که فوتبال جزو ورزش و سلامتی و تندرستی نیست.

چون هرکسی فوتبال را  انجام می دهد (حتی افرادی که به صورت جزئی انجام می دهند) دچار آسیب هایی در رباط ها و زانوهایشان و در اندام دیگر می شوند.

 

در والیبال هم چنین مشکلی وجود دارد.

زمانی که افراد آن را به صورت حرفه ای یا غیر حرفه ای انجام می دهند آسیب هایی در انگشتها و اندام های دیگرشان ایجاد می شود.

ما ورزشی را سالم در نظر می گیریم که اگر فردی  آن را انجام دهد آسیبی به بدن اون وارد نشود.

البته چند ورزش قید شده در بالا اگر به با هدف قهرمانی و به صورت حرفه ای به آن پرداخته شود آسیب هایی را برای بدن به همراه دارد.

یکی از روش های دیگر برای فعال کردن و متعادل کردن چاکراها از طریق ذهن و تجسم و با تصور رنگ ها و تصور موقعیت هایی که شبیه نماد ها هستند امکان پذیر است.

زمانی که شما به یک درخت سرسبز و پر قدرت فکر می کنید کم کم چاکراهای بدن پرقدرت و پر انرژی می شود.

 اشاره شده که انرژی به جایی که فکر می رود منتقل می شود.

زمانی که تصور خوبی را انجام می دهید انرژی های تمیز وآن محیط و مکان را به سمت خود می کشید و از آن سود می برید.

بعضی معتقدند ما از طریق داروها هم می توانیم روی چاکراها تاثیر بگذاریم.

البته هر دارویی قادر به انجام این عمب نیست.

بعضی داروها که تاثیرات مستقیم و عالی روی چاکرای های بدن می گذارند داروهای همیو پاتی هستند.

همیو پاتی روی بعد انرژی بدن کار می کند.

زمانی که فرد از داروی همیوپاتی استفاده می کند در واقع آن دارو ارتعاش خاصی را دارد پس باید در شرایط خاصی استفاده شود .

(از موا تند استفاده نشودچای یا قهوه و سیر مصرف نشود. چون ارتعاش دارو را از بین میرد)

زمانی که فرد در آرامش بدنی به سر می برد و از دارو استفاده می کند آن دارو ارتعاشات انرژی او را بهبود می بخشد و درمان هایی را برای او ایجاد می کند.

بخاطر داشته باشید که اصلی به عنوان اصل تطابق وجود دارد.

 ما یک بدن انرژیکی و یک بدن فیزیکی داریم.

وقتی بخواهیم روی بدن فیزیکی و انرژیکی تاثیر بگذاریم و زمانی که این تاثیر روی بدن فیزیکی ایجاد می شود، روی بدن انرژیکی نیز تاثیر گذاشته می شود و درمان دقیقا از بدن انرژیکی ما شروع شده و باعث می شود بدن فیزیکی ما هم تحت تاثیر قرار بگیرد.

 روش های دیگر نیز روی چاکراها تاثیر می گذارد.

ماساژهایی از طریق عود، روغن ها و شمع ها وجود دارند.

یکی از روش های خیلی عالی که می تواند پاکسازی را در بدن ما ایجاد کند استفاده از عودها هست.

 عودها تاثیرات خوب و عالی را در بدن ما ایجاد می کنند.

علاوه بر اینکه عود ها می توانند انرژی و پرانای کثیف را پاکسازی کنند با ارتعاشاتی که در محیط ایجاد می کنند موجب تامیز شدن انرژی ها می شوند.

نوع عودی که ما انتخاب می کنیم باعث می شود که احساسات خاصی را در محیط ما پخش شود.

که این امر به نوع عودی که استفاده می شود و اسانس به کار رفته در آن و همچنین ماده ای که آن عود از ان ساخته شده بستگی دارد.

مثلا اینکه آیا عود از چوب صندل یا چوب  لاوندر درست شده یا از گیاه دیگر درست شده باشد باعث می شود که احساساتی را در بدن ما ایجاد کند.

 

روشی که به عود خیلی نزدیک است و در واقع می توان آن ها را در کنار هم توضیح داد آرمو تراپی یا بو درمانی، اسانس درمانی یا عطر درمانی است.

بوها تاثیرات خیلی عمیقی روی ما ایجاد کنند.

 عودها علاوه بر اینکه محیط ما را تمیز می کنند (بر اساس اسانسی که در آن استفاده شده و نوع عود) باعث ایجاد یا از بین بردن احساساتی در بدن ما می شوند. بعضی عمدها غم و غصه را در بدن افراد کم می کنند.

 بعضی عودها برای یادگیری مناسبند.

زمانی که شما بخواهید مطلبی را به یاد بیاورید عود به شما کمک می کند که مطالب را سریع تر بخاطر خود بیاورید.

بعضی عودها غم را از ما دور می کنند و برای ما شادی بخش هستند.

عودها وراء تلقین کار می کنند.

زمانی که کسی بخواهد تلقینی را در شما ایجاد کند باید به حرف او گوش بدهید تا آن تلقین در شما ایجاد شود

اما عودها تاثیر خود را با تکنیک خاص و روش های نهادینه شده در بدن ما ایجاد می کنند .

در واقع باعث می شوند که بدون متوجه شدن ما القا روی خودمان اتفاق بیوفتد.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by