انرژی درمانی

کریستال درمانی

کریستال درمانی

کریستال درمانی

شفاي‌ پرانيك‌ با كريستال‌ چيست‌؟

 

اساساً يعني‌ استفاده‌ از كريستال‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌ در شفاي‌ پرانائي‌است.

سه‌ خصوصيت‌ اساسي‌ كريستال‌ها

انرژي‌ را با ظرافت‌ متراكم‌ مي‌كنند

قابل‌ برنامه‌ ريزي‌ هستند

چاكراها را فعال‌ مي‏كنند

 

کریستال درمانی. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
کریستال درمانی

تراكم‌ انرژي‌ با ظرافت‌

اين‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ كريستال‌ مي‌تواند انرژي‌هاي‌ ظريف‌ را جذب‌ و ذخيره‌ كند، از خود ساطع‌ سازد و متمركز نمايد.

بنابراين‌ از يك‌ لحاظ‌ درست‌ مانند يك‌ باطري‌ قابل‌ شارژ است‌ كه‌ مي‌تواند انرژي‌ الكتريكي‌ را جذب، ذخيره  وسپس‌ آزاد سازد.

قابليت‌ برنامه‌ ريزي‌

اگر يك‌ روشن‌ بين‌ به‌ يك‌ كريستال‌ نگاه‌ كند، جرقه‌هاي‌ كوچكي‌ از نور را در داخل‌ آن‌ مي‌بيند.

اين‌ جرقه‌ها يا نقاط‌ نوراني‌ بارقه‌هاي‌ آگاهي ‌هستند. اين‌ يك‌ شكل‌ بسيار اساسي‌ از آگاهي‌ است‌.

كريستالهاي‌ مصنوعي‌ ميزان‌ آگاهي‌ بسيار كمي‏دارند در نتيجه‌ در مقايسه‌ با كريستالهاي‌ طبيعي‌ بسيار پست‌ هستند.

كريستال‌ از خود اراده‌اي‌ ندارد. بنابراين‌ بدون‌ مقاومت‌ از دستورها پيروي‌ مي‌كند.

اگر بگوئيد «انرژي‌ پرانائي‌ را جذب‌ كرده‌» انرژي‌ را جذب‌ كرده و اگر بگوييد «انرژي‌ ساطع‌ كن‌» انرژي‌ را از خود خارج‌ مي‌كند.

 

انسانها و حيوانات‌ داراي‌ قدرت‌ اراده‌ و آگاهي‌ هستند. به‌ همين‌ دليل‌ ممكن‌ است‌ از دستورهاي‌ شما پيروي كرده يا اطاعت

نكنند. اگر از آنها بخواهيد كاري‌ را انجام‌ دهند مي‌توانند مقاومت‌ نمايند. حتي‌ گياهان‌ نيز آگاهي‌ دارند.

زماني‌ كه‌ شخصي‌ با يك‌ گياه‌ صحبت‌ كند، گياه‌ سريعتر وسالم‌ تر رشد مي‌كند. آنها نيز از قدرت‌ اراده‌ بهره‌مند هستند

اما به‌ ميزان‌ كمتر.

 

همانطور كه‌ پيش‌ از اين‌ گفتيم‌ كريستالها قدرت‌ اراده‌ ندارند؛ بنابراين‌ از آنچه‌ كه‌ به‌ آنها بگوييد تبعيت‌ مي‌كنند.

هنگام برنامه ريزي‌ يك‌كريستال‌، بيش‌ از حد به‌ آن‌ دستور ندهيد يا انجام‌ كارهاي‌ خيلي‌ پيچيده ‌ نخواهيد.

فعال‌ كردن‌ چاكراها

 

 كريستال‌ قدرت‌ فعال‌ كردن‌ چاكراها را دارد. منظور اين‌ است‌ زماني‌ كه‌ يك‌ كريستال‌ را مستقيماً روي‌

يك‌ چاكرا قرار مي‌دهيم‌، چاكرا فعال ‌مي‌شود. اگر از يك‌ فرد روشن‌ بين‌ بخواهيد به‌ چاكراي‌ مورد نظر نگاه‌ كند مي‌بيند

كه‌ آن‌ چاكرا بزرگتر شده‌ , انرژي‌ بيشتري‌ دارد و سريعتر مي‌چرخد. كريستال‌ نه‌ تنها چاكرائي‌ را كه‌ روي‌ آن‌ قرار گرفته‌

بلكه‌ چاكراهاي‌ ديگر را نيز فعال‌ مي‌سازد بخصوص‌ چاكراهاي‌ پاييني‌ را.

 

چه‌ موقع‌ نبايد از كريستال‌ استفاده‌ نمود

 همراه‌ داشتن‌ كريستال‌(به‌ عنوان‌ زينت‌ و غيره‌) برخي‌ اثرات‌ جانبي‌ دارد. بنابراين‌ بايد بدانيد كه‌ چه‌ موقع‌ آنها

را به‌ خود بياويزيد و چه‌ موقع‌ اين‌كار را نكنيد. تحت‌ چه‌ شرايطي‌ نبايد از كريستال‌ استفاده‌ نمود؟

 1- از آنجا كه‌ يك‌ كريستال‌ تمايل‌ دارد چاكراهاي‌ پاييني‌ را بيش‌ از چاكراهاي‌ بالايي‌ فعال‌ كند، فرد مبتلا به‌ فشار خون‌ نبايد

با خود كريستال‌حمل‌ نمايد يا مدت‌ طولاني‌ در نزديكي‌ كريستالهاي‌ بزرگ‌ قرار گيرد

 

در غير اين‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ فشار خون‌ شديدتر شود يا كنترل‌ آن ‌مشكل‌ گردد. اگر كسي‌ در معرض‌ ابتلا

به فشار خون‌ باشد نيز استفاده‌ از كريستال‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 2- شخص‌ مبتلا به‌ ناراحتي‌ قلبي‌ نبايد كريستال‌ همراه‌ داشته‌ باشد يا در نزديكي‌ كريستالهاي‌ بزرگ‌ قرار گيرد زيرا اين‌ وضع‌ را بدتر مي‌كند.

 3- فرد مبتلا به‌ لوسمي‏يا سرطان‌ خون‌

 

 4- شخصي‌ كه‌ تومور يا سرطان‌ داشته‌ باشد. در فرد مبتلا به‌ سرطان‌، چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌، منگ‏مين و

شبكه‌ خورشيدي‌ خود بخود پركارهستند.

بهمراه‌ داشتن‌ كريستال‌ اين‌ چاكراهاي‌ پاييني‌ را بيشتر فعال‌ مي‌كند و بدين‌ وسيله‌ سبب‌ گسترش‌ سريعتر

سرطان‌ مي‌گردد.

 زماني‌ يك‌ بيمار مبتلا به‌ سرطان‌ كبد پس‌ از آنكه‌ چندين‌ جلسه‌ تحت‌ پرانا درماني‌ قرار گرفت‌ آزمايش‌ پزشكي‌ داد.

نتايج‌ آزمايشها نشان ‌مي‌داد كه‌ اندازه‌ قسمت‌ مبتلا كاهش‌ بسيار قابل‌ توجهي‌ يافته‌ است‌.

بيمار به‌ قصد آنكه‌ سريعتر بهبود يابد يك‌ كريستال‌ بزرگ‌ ياقوت‌ با خود آورد. پس‌ از يك‌ يا دو هفته‌، يك‌ بار ديگر

آزمايش‌ با اشعه‌ ايكس‌ از او بعمل‌ آمد.

 

دكتر با تعجب‌ متوجه‌ شد كه‌ سلولهاي‌ سرطاني‌ با سرعت‌ بيش‌ از قبل‌گسترش‌ يافته‌اند.

 5- بطوركلي‌، افرادي‌ هم‌ كه‌ دچار عدم‌ تعادل‌ رواني‌ هستند نبايد از كريستال‌ استفاده‌ كنند.

 6- بين‌ وضعيت‌ چاكراهاي‌ يك‌ زن‌ باردار و يك‌ بيمار سرطاني‌ تا اندازه‌اي‌ شباهت‌ وجود دارد. مثلاً چاكراي‌ قاعده‌اي‌،

چاكراي‌ منگ‏مين و چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ در هر گروه‌ پركار هستند. اما چاكراهاي‌ بالايي‌ زن‌ باردار طبيعي‌ مي‏باشند.

از يك‌ بيمارسرطاني‌، چاكراهاي‌ آجنا و قلب‌ كم‌كار هستند. اگر يك‌ زن‌ باردار با خود كريستال‌ حمل‌ نمايد،

ممكن‌ است‌ چاكراهاي‌ پاييني‌ را از آنچه‌ كه‌ هست‌ پركارتر نمايد و سبب‌ فشارخون‌ و سقط‌ جنين‌ گردد.

 

7- زماني‌ كه‌ كسي‌ مديتيشن‌ پيشرفته‌ را تمرين‌ مي‌كند توصيه‌ مي‌كنيم‌ كه‌ از كريستال‌ استفاده‌ نكند

يا در معرض‌ كريستالهاي‌ بزرگ‌ قرار نگيرد زيرا احتمال‌ دارد كه‌ به‌ سندروم‌ كنداليني‌ مبتلا گردد.

سندروم‌ كنداليني‌ ممكن‌ است‌ كه‌ به‌ شكل‌ بي‌خوابي‌ مزمن‌، درد در قسمتهاي‌ مختلف‌ بدن‌، افزايش‌ فشار خون‌

و احساس‌ گرماي‌ بيش‌ از حد بروز نمايد.

تذكر: كريستالها عبارتند از الماس‌، ديگر سنگهاي‌ قيمتي‌ و سنگهاي‌ نيمه‌ قيمتي‌.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

 

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

 

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by