انرژی درمانی

روش های پاکسازی کریستال ها

روش های پاکسازی کریستال ها

روش های پاکسازی کریستال ها

آب‌ نمك‌

 

زماني‌ كه‌ يك‌ مكان‌ بد شگون‌ است‌ و بدشانسي‌ مي‌آورد چه‌ مي‌كنيد؟ اگر يك‌ كاتوليك‌ باشيد، از يك‌ كشيش‌ مي‌خواهيد آن‌

را تبرك‌ نمايد. كشيش‌ براي‌ تبرك‌ كردن‌ از چه‌ چيزي‌ استفاده‌ مي‌كند؟

از آب‌ مقدس‌. آب‌ مقدس‌ از چه‌ چيزي‌ تشكيل‌ مي‌شود؟ از آب‌، نمك‌ و دعا يا “انرژي‌مقدس‌”.

 

از آب‌ و نمك‌ مي‌توان‌ براي‌ پاكسازي‌ يك‌ كريستال‌ استفاده‌ نمود. اين‌ كار را به‌ دو طريق‌ مي‌توان‌ انجام‌ داد:

1- با فرو بردن‌ كريستال‌ در محلول‌ آب‌ ونمك‌ به‌ مدت‌ 30 دقيقه‌، در حدود يك‌ ليتر آب‌ و يك‌ مشت‌ نمك‌. براي‌ آسانتر شدن ‌عمل‌ پاكسازي‌،

زماني‌ كه‌ كريستال‌ در آب‌ نمك‌ است‌ در ذهن‌ خود يا با كلام‌ به‌ كريستال‌ دستور بدهيد انرژي‌ آلوده‌ را دفع‌ نمايد.

2- با مالش‌ دادن‌ كريستال‌ به‌ وسيله‌ انگشتان‌ به‌ مدت‌ دو تا سه‌ دقيقه‌ زماني‌ كه‌ كريستال‌ درآب‌ نمك‌ قرار دارد. با استفاده ازكلام‌ و يا درذهن‌ خود به‌ كريستال‌ دستور دهيد انرژي‌ آلوده‌ را دفع‌ نمايد. اين‌ روش‌ سريعتر از اولي‌ است‌.

هدف‌ از شستشوي‌ كريستال‌ با آب‌ و نمك‌، پاك‌ كردن‌ انرژي‌ آلوده‌ است‌. آب‌ قابليت‌ جذب‌ انرژي‌ آلوده‌ را دارد، در حاليكه‌ نمك‌ مي‌تواندآن‌ را تجزيه‌ نمايد.

 

آب‌ نمك‌. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
آب‌ نمك‌

 

انجام‌ آزمايش‌ زير را پيشنهاد مي‌كنيم‌.

 1. يك‌ كريستال‌ كه‌ هنوز پاكسازي‌ نشده‌ است‌ را انتخاب‌ كنيد.
 2. دستها و انگشتان‌ را حساس‌ كنيد.
 3. كريستال‌ را اسكن‌ نموده، سعي‌ كنيد كيفيت‌ و مقدار انرژي‌ كريستال‌ را احساس‌ نماييد.
 4. در حدود سه‌ دقيقه‌ كريستال‌ را با دستانتان‌ در آب‌ نمك‌ شستشو دهيد.
 5.   كريستال‌ را خشك‌ كنيد.
 6. كريستال‌ را اسكن‌ كرده، كيفيت‌ و مقدار انرژي‌ كريستال‌ را پس‌ از پاكسازي‌ آن‌ احساس‌ نماييد.

 

 پاكسازي‌ كريستال‌ نه‌ تنها انرژي‌ آلوده‌ را پاك‌ مي‌كند بلكه‌ ميزان‌ انرژي‌ پرانائي‌ آن‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

 اگر براي‌ پاكسازي‌ كريستال‌ آب‌ و نمك‌ در اختيار نداريد، الكل‌ اتيليك‌ يا متيليك‌ را روي‌ آن‌ ريخته يا بپاشيد و با دستتان‌ آن‌ را مالش‌ دهيد تا عمل‌ پاكسازي‌ تسهيل‌ شود.

پاكسازي‌ كردن‌ با آب‌ و نمك‌ بسيار مؤثرتر از الكل‌ است‌. اگر كريستال‌ كيفيت‌ بسيار بالائي‌ دارد يا از جنس‌سنگهاي‌ قيمتي‌ است‌، آن‌ را با آب‌ و نمك‌ تماس‌ ندهيد زيرا ممكن‌ است‌ نمك‌ به‌ آن‌ آسيب‌ برساند. به‌ جاي‌ آن‌ مي‌توانيد فقط‌ از آب‌ سرد يا الكل‌ يا هر دو استفاده‌ نماييد.

 پاكسازي‌ كريستالي‌ كه‌ براي‌ درمان‌ ناراحتيهاي‌ سخت‌ به‌ كار رفته‌ است‌ زمان‌ بيشتري‌ مي‌برد زيرا انرژي‌ اين‌ نوع‌ بيماريها بسيارآلوده‌ است‌. براي‌ تسهيل‌ در فرايند پاكسازي‌ به‌ كريستال‌ دستور دهيد انرژي‌ معيوب‌ و آلوده‌ را دفع‌ نمايد.

عود

يك‌ راه‌ ديگر براي‌ پاكسازي‌ كريستال‌ استفاده‌ از عود است‌. زماني‌ كه‌ عودي‌ را روشن‌ مي‌كنيم‌، انواع‌ خاصي‌ از انرژي‌ را از خود آزاد مي‌كند. روشن‌ بينان‌ اين‌ انرژي‌ را به‌ صورت‌ نقاط‌ نوراني‌ مي‌بينند كه‌ رنگهاي‌ خاصي‌ داشته و؛ هر رنگ‌ ويژگي‌ خاص‌ خود را دارد.

 

عود. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
عود

انواع‌ زيادي‌ عود وجود دارد؛ عود براي‌ عشق‌ ومحبت‌، براي‌ پول‌، براي‌ فراري‌ دادن‌ اشباح  و هدفهاي‌ ديگر.

يك‌ راه‌ براي‌ پاك‌ كردن‌ يك‌ كريستال‌ يا يك‌ مكان‌ معين‌ كه‌ داراي‌ آلودگي‌ اثيري‌(اتري‌) است‌، استفاده‌ از يك‌ نوع‌ عود خاص‌ مي‌باشد.

زماني‌كه‌ عود تهيه‌ شده‌ از چوب‌ صندل‌ را روشن‌ مي‌كنيم‌ رنگ‌ سبزي‌ از آن‌ ساطع‌ مي‌شود كه‌ اثر پاكسازي‌ كننده‌ دارد.

عودي‌ كه‌ بعضي‌ كليساهابراي‌ دفع‌ ارواح‌ استفاده‌ مي‌كنند نيز چنين اثري دارد.

 

اگر همراه‌ با روشن‌ كردن‌ عود جهت‌ پاكسازي‌ يك‌ مكان‌ يا يك‌ كريستال، قصد اين‌ كار را هم‌ اراده‌ كنيد يا دعائي‌ براي‌ اين‌ كار بخوانيد، اين‌ كارسريعتر ومؤثرتر انجام‌ مي‌شود.

بدون‌ صدا و تنها در ذهنتان‌ اراده‌ كنيد: “اين‌ كريستال‌(يا مكان‌) كاملاً پاكسازي‌ شود.

 

” اثر پاكسازي‌ سريعتر است ‌زيرا نقاط‌ نوراني‌ توليد شده‌ از عود موجودات‌ ريز نوراني‌ هستند كه‌ از خود داراي‌

آگاهي‌ مي‌باشند، بنابراين‌ بلافاصله‌ از دستورهاي‌ شما پيروي‌ مي‌كنند.

 

چگونگي‌ پاكسازي‌ كردن‌ يك‌ كريستال‌ با استفاده‌ از عود

 

 1. يك‌ كريستال‌ برداريد كه‌ هنوز پاكسازي‌ نشده‌ باشد.
 2. مدت‌ چند دقيقه‌ دستها و انگشتان‌ را پاكسازي‌ نماييد.
 3. كريستال‌ را اسكن‌ كرده و. كيفيت‌ انرژي‌ آن‌ را احساس‌ نماييد.
 4. يك‌ عود از جنس‌ چوب‌ صندل‌ روشن‌ كنيد.
 1. كريستال‌ را در دود عود به‌ مدت‌ چند دقيقه‌ نگه‌ داريد. در ذهن‌ خود بگوئيد:”اي‌ موجودات‌ نوراني‌، لطفاً اين‌ كريستال‌ را از تمام‌ انرژي ‌آلوده‌ آن‌ پاك‌ كنيد. ”
 2. كريستال‌ را دوباره‌ اسكن‌ كنيد. كيفيت‌ انرژي‌ كريستال‌ را احساس‌ كنيد. آيا تميزتر وسبك‌تر نشده‌ است‌؟ آيا سطح‌ انرژي‌ آن‌ بالاتر نيست‌؟

 

نكته: اگر براي‌ خواننده‌ اين‌ كتاب‌ حساس‌ كردن‌ دست‌ خود و اسكن‌ كردن‌ مشكل‌ است‌، مي‌توان‌ اين‌ مراحل‌ را حذف‌ نمود.

بنفش الكتريكي روشن

 

هنگامي كه كريستال را با آب نمك پاكسازي مي‏كنيم، انرژي‏هاي كثيف موجود در آن از بين مي‏روند.

ولي آب نمك قادر به پاكسازي افكار و ماهيت هاي فكري منفي و همچنين برنامه ريزي هاي قبلي نمي‏باشند.

 

به منظور پاكسازي كامل كريستال از ماهيتهاي فكري منفي و همچنين برنامه ريزي هاي قبلي مي‏توان

از پراناي بنفش الكتريكي روشن كه با تكنيك چاكراي تاج و كف دستها ساخته مي‏شود استفاده كرد.

 

 

بنفش الكتريكي روشن. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
بنفش الكتريكي روشن

 

نحوه پاكسازي كريستال با بنفش الكتريكي

1-  كريستال كثيف يا استفاده شده‏اي را انتخاب كنيد.

2- چند دقيقه‏اي دستها و انگشتانتان را حساس كنيد

3- كريستال را اسكن كنيد، كيفيت انرژي درون آنرا احساس كنيد.

4- نوك زبان را به سقف دهان بچسبانيد

5- بر روي چاكراي تاج و كف دستها متمركز شويد.

 

6- با پراناي بنفش الكتريكي روشن يا سفيد الكتريكي روشن، كريستال را حدود 10 دقيقه پاكسازي كنيد. تصور كنيد كه كريستال از افكار و ماهيت‏هاي فكري منفي و همچنين برنامه‏ريزي‏هاي قبلي، پاك مي‏شود.

7- كريستال را مجدداً اسكن كنيد كيفيت انرژي درون آن را احساس كنيد.

 

چگونگي‌ پاكسازي‌ كريستال‌ با استفاده‌ از دعا

 

كريستال‌ها را با دعا نيز مي‌توان‌ پاك‌ نمود، به‌ ترتيب‌ زيرعمل مي‏كنيم:

 1. كريستالي‌ را انتخاب‌ كنيدكه‌ هنوز پاكسازي‌ نشده‌ باشد.
 2. مدت‌ چند دقيقه‌ دستان‌ و انگشتانتان‌ را حساس‌ نماييد.
 3. كريستال‌ را اسكن‌ كرده. كيفيت‌ انرژي‌ كريستال‌ را احساس‌ كنيد.
 4. بر روي‌ چاكراهاي‌ تاج‌ و كف‌ دستتان‌ تمركز نماييد.
 5. زبانتان‌ را به‌ سقف‌ دهانتان‌ بچسبانيد.
 6. به‌ كريستال‌ چشم‌ بدوزيد و چنين‌ دعا كنيد: “تقديم‌ به‌ قادر متعال‌، استادان‌ روحاني‌ و فرشتگان‌ مقدس، بخاطر پاك‌ كردن‌ اين‌ كريستال‌ از انرژي‌ آلوده‌، اثرات‌ رواني‌ ‌و برنامه‌ ريزي‌هاي‌ قبلي‌ از شما سپاسگزارم‌. با ايمان‌ كامل‌. چنين‌ باد”. اين‌ دعا را سه‌ بار تكرار نماييد.
 1. همزمان‌ با آن‌ حدود 10 دقيقه‌ عمل‌ جارو كردن‌ را به‌ روي‌ كريستال‌ انجام‌ دهيد.
 2. مي‌توانيد مجسم‌ كنيد كه‌ نور بنفش‌ الكتريكي‌ يا سفيد درخشان‌ به‌ داخل‌ كريستال‌ مي‌رود. (اين‌ مرحله‌ اختياري‌ است‌. )
 3. كريستال‌ را اسكن‌ كنيد. انرژي‌ كريستال‌ را با انرژي‌ دست‌ خود بسنجيد. آيا تميزتر و سبك‌تر نشده‌ است‌؟

 

تذكر: اگر براي‌ خواننده‌ اين‌ كتاب‌ حساس‌ كردن‌ دست‌ خود و اسكن‌ كردن‌ مشكل‌ است‌، مي‌توان‌ اين‌ مراحل‌ را حذف‌ نمود.

در زمان‌ پاكسازي‌ كريستال‌، استفاده‌ از عود اختياري‌ است‌؛ اما استفاده‌ از آب‌ نمك‌ و نور بنفش‌ الكتريكي‌ ضروري‌ مي‌باشد.

دعا كردن‌ نيز بسيار سودمند است‌.

 

باردار كردن‌

 

برنامه‌ ريزي‌ كردن‌ يا دستور دادن‌

سه‌ شيوه‌ براي‌ برنامه‌ ريزي‌ كردن‌ يا دستور دادن‌ وجود دارد:

 1. كلامي‌: ادا كردن‌  دستورها با صداي‌ بلند.
 2. ذهني‌: دادن‌ دستورها به‌ كريستال‌ بدون‌ صدا يا از طريق‌ ذهني‌.
 3. استفاده‌ از نيت‌ ذهني‌: صرفاً اراده‌ كردن‌، بدون‌ استفاده‌ از كلمات‌، خواه‌ كلامي‏يا بطور ذهني‌.

 

پايدار كردن‌

 

براي‌ آنكه‌ انرژي‌ جذب‌ شده‌ بوسيله‌ كريستال‌ كمتر هدر برود،‏هاله‌ كريستال‌ را با يك‌ نور آبي‌ روشن‌ مايل‌

به‌ سفيد يا آبي‌ روشن‌”رنگ‌آميزي‌ نماييد”. براي‌ اين‌ كار فقط‌ مجسم‌ كنيد كه‌ لايه‌اي‌ از نور آبي‌ روشن‌

مايل‌ به‌ سفيد كريستال‌ را احاطه‌ مي‌كند و يا فقط‌ با دستتان‌ اطراف‌كريستال‌ را با اين‌ رنگ‌، رنگ‌ آميزي‌

نماييد و همزمان‌ مجسم‌ كنيد يا قصد نمائيد كه‌ كريستال‌ با اين‌ رنگ‌ پوشيده‌ شود.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by