انرژی درمانی

پروتکل انرژی درمانی دیابت

پروتکل انرژی درمانی دیابت

پروتکل انرژی درمانی دیابت

ديابت‌ بر اثر ناتواني‌ بدن‌ در استفاده‌ از انسولين‌

 

 ديابت‌ لوزالمعده‌ مي‌تواند ناشي‌ از ناكافي‌ بودن‌ انسولين‌ و در بيشتر موارد از ناتواني‌ بدن‌ در استفاده‌ از انسولين‌باشد.

در اين‌ بيماري‌ معمولا چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ دچار انباشتگي‌ است‌ و بطور كلي‌ لوزالمعده‌ قدري‌ متورم‌

مي‌باشد.روشن‌بينان‌ اين‌ حالت‌ را به‌ صورت‌ انرژي‌ معيوب‌ اندكي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌ برروي‌ لوزالمعده‌ مي‌بينند.

همچنين‌ كبد وكليه‌ها تا اندازه‌اي‌ بيمار مي‌باشند. چاكراهاي‌ آجنا، ناف‌ و قاعده‌اي‌ نيز تا اندازه‌اي‌ بيمار مي‌باشند.

 

پروتکل انرژی درمانی دیابتدکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
پروتکل انرژی درمانی دیابت

 

   1 بيمار را اسكن‌ كنيد و در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ او را دوباره‌ اسكن‌ نماييد.

   2 – جارو كردن‌ عمومي‌ را دوبار انجام‌ بدهيد.

   3 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌، كبد و لوزالمعده‌ انجام‌دهيد.

   4 ـ به‌ چاكراي‌ پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ و لوزالمعده‌ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، آبي‌ روشن‌

مايل‌ به‌ سفيدو بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد انرژي‌ بدهيد.

 

   5 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ آجنا انجام‌ دهيد. با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و

سپس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد.

اين‌ مرحله‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخورداراست‌.

   6 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ منگ‌ مين‌ بطور كامل‌ انجام‌ دهيد.

   7 – جارو كردن‌ موضعي‌ را به‌ تناوب‌ بر روي‌ كليه‌ها با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و نارنجي‌ روشن‌ مايل‌

به‌سفيد انجام‌ دهيد.

   8 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ قاعده‌اي‌ و ناف‌ انجام‌ دهيد. با پراناي‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد

به‌آنها انرژي‌ بدهيد. تاكيد درمان‌ بر روي‌ مراحل‌ 3 تا 8 است‌.

 

   9 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد. با مقدار كمي‌ پراناي‌ سبز روشن‌مايل‌

به‌ سفيد و سپس‌ با مقدار بيشتري‌ پراناي‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ انرژي‌ بدهيد.

   10 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ گلو، چاكراي‌ پيشاني‌، چاكراي‌ تاج‌ و چاكراي‌ فرعي‌ پشت‌ سرانجام‌ دهيد.

با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و پس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

   11 – انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نمائيد.

   12 – درمان‌ را دوبار در هفته‌ تكرار نمائيد.

 

ديابت‌ لوزالمعده‌ به‌ علت‌ كافي‌ نبودن‌ انسولين‌

 

در اين‌ بيماري‌، چاكراي‌ شبكة‌ خورشيدي‌ خالي‌ از پرانا است‌. چاكراهاي‌ آجنا، ناف‌ و قاعده‌اي‌ بيمار مي‌باشند.

   1 – بيمار را اسكن‌ كنيد و در طي‌ درمان‌ پرانائي‌ او را دوباره‌ اسكن‌ نماييد.

   2 –  جارو كردن‌ عمومي‌ را دوبار انجام‌ بدهيد.

   3 –  جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ برروي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ شبكة‌ خورشيدي‌، كبد و لوزالمعده‌ انجام‌دهيد.

   4 ـ با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد و سپس‌ با مقدار بيشتري‌ قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد، به‌ چاكراي‌ پشتي‌شبكه‌ خورشيدي‌ و لوزالمعده‌ انرژي‌ بدهيد.

   5 ـ جارو كردن‌ موضعي‌ را بطور كامل‌ بر روي‌ چاكراي‌ قاعده‌اي‌ و ناف‌ انجام‌ دهيد. با قرمز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيدبه‌ آنها انرژي‌ دهيد.

   6 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ آجنا انجام‌ دهيد. با مقدار كمي‌ پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد وسپس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آن‌ انرژي‌ بدهيد. تأكيد درمان‌ از مراحل‌ 3 تا 6 است‌.

   7 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراي‌ جلوئي‌ و پشتي‌ قلب‌ انجام‌ دهيد. با پراناي‌ بنفش‌ روشن‌ مايل‌ به‌سفيد به‌ چاكراي‌ پشتي‌ قلب‌ انرژي‌ بدهيد.

   8 – جارو كردن‌ موضعي‌ را بر روي‌ چاكراهاي‌ فرعي‌ پشت‌ سر انجام‌ دهيد. با پراناي‌ سبز روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد وسپس‌ با مقدار بيشتري‌ بنفش‌ معمولي‌ روشن‌ مايل‌ به‌ سفيد به‌ آنها انرژي‌ بدهيد.

   9  – انرژي‌ پرانائي‌ داده‌ شده‌ را تثبيت‌ و آزاد نمايد.

   10 – درمان‌ را سه‌ بار در هفته‌ تكرار نماييد.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟

می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید

شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!!

درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید.

در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید.

 

دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال

از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

 

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by